Hodjanernes Blog

18 november 2011

Latma TV

Filed under: Hodja, Israel, Muslim World — Tags: — Hodja @ 21:48

Allen West: Obama ødelægger USA

Filed under: Økonomi, Barack Hussein Obama, Hodja, Medier DR m.fl., Penge, Politik, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 21:26

EU har brugt 3 år på at tilbagevise at vand kan forhindre dehydrering

Filed under: EU, Europa, Evidens, Hodja, Medicin, Videnskab — Tags: , — Hodja @ 21:15

Villy dummer sig igen

Filed under: Danmark, Danmarks Omdømme, Medier DR m.fl., Politik, SF, Syrien, TrumfEs — Tags: — trumfes @ 17:56

Vor kære udenrigsminister har været på spil igen. I et interview på Deadline i DR2 vil Villy ikke deltage i nogen militæraktion mod Syrien og siger (bl.a.) “Hvad skulle man gøre; bombe i byerne… Eller sende landtropper ind i den syriske jungle….”

Man skulle tro at en udenrigsminister vidste at der ikke er nogen jungle i Syrien, der har et subtropisk klima. Jungler finder man jo i tropiske klimazoner.

Pinligt – og den mand er vores udenrigsminister.

læs hele historien i BT:

http://www.bt.dk/politik/minister-talte-om-jungle-i-et-land-med-oerkenklima

Det er ikke første gang, Villy dokumenterer sine udenrigspolitiske evner. I 2004 stillede han, som forsvarspolitisk ordfører for SF følgende spørgsmål i folketinget:

»Vil statsministeren redegøre uddybende for specialstyrkebasen Fort Bragg, der angiveligt er placeret under den grønlandske indlandsis?«

Som bekendt ligger Fort Bragg i North Carolina , tusindvis af kilometer fra Grønland.

(se http://www.bt.dk/nyheder/soevndal-til-grin )

Israels elektroniske våben mod Iran

Filed under: Israel, TrumfEs, Uran — Tags: , — trumfes @ 17:36

At dømme efter den ansete journalist Eli Lake har Israel mulighed for at lamme Iran ved et eventuelt angreb på Iran

http://www.thedailybeast.com/articles/2011/11/16/israel-s-secret-iran-attack-plan-electronic-warfare.html

Her er en et år gammel artikel fra jerusalem Post om samme emne:

http://www.jpost.com/Magazine/Features/Article.aspx?id=189617

Det er ikke kun Israel, der er bekymret ved tanket om at Iran anskaffer sig våben. Den arabiske verden vil have USA til at angribe Iran inden årets udgang . Fat chance med Obama som præsident.

http://israelmatzav.blogspot.com/2011/11/report-arab-countries-pushing-us-to.html#links

Og til sidst en meget interessant artikel om at det kunne være virussen Stuxnet, som forårsagede den store ødelæggelse på en Iransk raketbase:

http://www.debka.com/article/21496/

Det var da mærkeligt…ikke?

Det viser sig at det ikke er islam der truer demokratiet, men demokratiet: hveranden dansker er en kontroversiel højreekstremistisk islamofob!

Samarbejds-Politiken er rystet og chokeret: “Europa er fjendtligt over for muslimer, viser undersøgelse. Hver anden dansker mener, at muslimer skaber uro.”

“En storstilet undersøgelse fra den tyske tænketank Friedrich-Ebert-Stiftung viser, at omfanget af islamofobi stort set er det samme i alle europæiske lande. Mens befolkningens holdning til jøder, kvinder og homoseksuelle er meget forskellig fra land til land, er Europa forenet i fjendtligheden over for muslimer. I snit mener hver anden, at der lever for mange muslimer i deres land.

I Danmark er tallet 43 pct. Samtidig mener 45 procent af danskerne, at muslimer skaber uro i samfundet, og at tørklædet skal forbydes. De danske tal stammer fra en undersøgelse, der endnu ikke er offentliggjort. – »Efter 11. september 2001 er danskernes aversion over for muslimer blevet større«, fastslår Jens Peter Frølund Thomsen, der står bag undersøgelsen. Han er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og har set nærmere på 2.000 danskeres holdning til deres muslimske medborgere. Resultatet viser, at modstanden mod islam er massiv.

»Folks frygt over for muslimer er blevet forstærket af de seneste års terroranslag i USA, London og Madrid – plus den megen medieomtale. Men mange ved jo ikke, hvad en muslim er, og mange har ingen personlig kontakt til muslimer«, siger forskeren, der mener, at danskere har svært ved at vænne sig til, at religion fylder i hverdagen. – »Der opstår et kultursammenstød. Danmark er et ekstremt sekulært samfund, hvor man ikke er vant til, at folk tager deres religion alvorligt«, siger han.

Danskerne er dog ikke mere fremmedfjendske end resten af europæerne. – »Vi ligger på en pæn midterposition. Vi er mere fremmedfjendske end svenskerne, men mindre end englænderne«, siger Jens Peter Frølund Thomsen. Traditionel racisme er på retur, mens den form for fremmedfjendtlighed, der bunder i opfattelsen af, at »de andres« kultur og religion er bagstræberisk, er på fremmarch, fortæller hun. Det er blevet socialt uacceptabelt at være nedladende over for sorte, hvorimod der endnu ikke findes sociale normer, der forbyder os at sige højt, at vi opfatter islam som en undertrykkende religion, siger forskeren.

Ifølge Beate Küpper truer den europæiske fremmedfjendskhed vores demokratiske grundværdier som pluralitet og deltagelse”

Hvordan man gennemskuer journalisternes og mediernes hvidvask af islam

Michael Coren on the phony “Arab spring”

Brian Lilley med tortureret konvertit fra islam