Hodjanernes Blog

14 november 2011

Voldtaget af Al-Qaeda gennem 3 år

Filed under: Al Qaeda, Feminisme, Hodja, Irak, Islam, Koran, Muslim, Muslim World, Trusler, Vold, Voldtægt — Hodja @ 22:59

Voldtektsnorge utenfor hovedstaden

Filed under: Hodja, Kriminalitet, Kulturberigelse, Labaner, Multi-kulti, Norge, Voldtægt — Hodja @ 22:23

63 anmeldte overfallsvoldtekter – to tatt.

Lidt nyt fra Fredens Religion – venstrefløjens kæledægger

Vi høster jødernes hjerneskaller og zionisternes hoveder.

Pæstilenserne klager over, at israelsk TV har genudsendt et interview med en nu løsladt terrorist:

Samtidig er der selvfølgelig ingen grænser for, hvad pæstilensisk TV kan genudsende af beskyldninger mod Israel og opfordringer til at terrorisere samme.

Nu rykker de…

Med F-A-RV-EL regeringens tiltræden vejrer stampisterne morgenluft.

Vi andre vejrer noget andet. Og det lugter ikke, det stinker:

Pravda i Pilestræde: “Justitsminister Morten Bødskov har tilkendegivet, at regeringen er i gang med at udarbejde en ny samlet tilgang til, hvordan internationale forpligtelser overholdes herhjemme. Tilkendegivelsen kom efter en henvendelse fra Dokumentations- og rådgivningscentret for racediskrimination, der fik støtte fra Enhedslistens retsordfører. Centret ønsker blandt andet, at Danmark ved lov skal forpligtes til at efterleve FNs racediskriminationskomités afgørelser. […] Sætter justitsministeren inkorporeringsinitiativer i værk, er det imidlertid forventeligt, at debatten om internationale instansers indblanding i danske forhold på ny vil bryde ud i lys lue. Det er vanskeligt at svare på, hvor problematisk dette vil være for en regering, der i regeringsgrundlaget netop synes at kandidere til at blive kaldt international duks i menneskerettigheder. Er regeringen klar til endnu en retspolitisk debat om dette delikate emne?”

Latma TV

Filed under: Antisemitisme, Hodja, Islam, Israel, Jihad, Muslim World, Palæstina - Libanon — Tags: — Hodja @ 14:16

9 YR OLD CHILD BRIDE CUT WITH KNIVES & BURNED WITH ACID FOR NOT DOING HOUSE WORK

Der findes ikke moderat eller ekstrem islam – kun islam

Urban i dag (eller skulle det være Durban)

Spalte op og spalte ned om voldtægtsbølgen i Oslo – en artikel på næsten en hel side.


Forfatteren til artiklen har sat sig grundigt ind i problemet – bortset fra en ting, som læserne ikke må få at vide.

En lille ydmyg ‘kristen’ jødehader

Anti-semitterne gemmer sig allevegne – således også på bloggen ‘Ydmyghed‘, der skjuler jødehadet bag et tilsyneladende humanitært spind af løgne:

“Israel også har brug for de højreekstreme. Det kom tydeligt til udtryk under VKO-regeringen, hvor DF spillede den jødiske lobbys forlængede arm. Israel har brug for al den støtte landet kan få, fordi landets politik er stik imod folkeretten. Ingen andre lande ville kunne komme afsted med at bygge enorme berlinmure udenfor grænserne, bygge apartheidbyer på besat land, smadre det besatte folks hjem og land – og samtidig formå at være inde i varmen blandt de toneangivende lande globalt.”

Vi har tidligere haft en kontrovers med Ydmyghed: 3 navngivne blogs beskyldes næsten for medvirken til folkemord.

Massiv svindel med bistandshjælp i Frankrig

Filed under: EU, EURABIA, Europa, Frankrig, Penge, Tyskland, UK — Tags: , — Hodja @ 08:45

The Reso-Club puts forward the figure of 20 billion euros lost to social security fraud alone.

These are “minimum estimates” according to the criminologist, who considers a figure of 40 billion euros more likely.

…In the United Kingdom, according to figures recently supplied by the National Fraud Authority, it results in a loss of 48 billion euros per year, the same as in Germany.

Mere på Islam versus Europe

A Sunday Times investigation has exposed a racket in which asylum seekers can buy their confidential immigration files and are offered the chance to “fix” their applications so they can stay in Britain.