Hodjanernes Blog

9 november 2011

Über-Stampisten mener Danmark skal give statsborgerskab til alle statsløse

Stampisten kaster sig nu frådende over Venstre, fordi de ikke vil strø om sig med statsborgerskaber.

Hun skriver:

“Partiet har meddelt, at de vil stemme nej til at give en statsløs person dansk statsborgerskab, selvom vedkommende er omfattet af FN’s konvention om begrænsning af statsløshed. Ifølge Venstre vil de stemme imod at meddele den pågældende indfødsret, fordi vedkommende ifølge PET kan udgøre en trussel mod statens sikkerhed. Ifølge konventionen er det imidlertid ikke nok at være i efterretningstjenestens søgelys, hvis staten skal nægte en statsløs person statsborgerskab. Det kræver, at vedkommende er “fundet skyldig i nogen forbrydelse mod statens sikkerhed eller er blevet idømt fængselsstraf på fem år eller derover for en strafbar handling”.”

Så er det jo, at Stampisten vistnok hellere må tage en kammeratlig samtale med Marianne Helved, der den 27. marts 2006 i en diskussion med Pia Kjærsgaard, Abdul Wahid Petersen og Jens Rohde kom med følgende udtalelse:

“Et statsborgerskab skal man ikke skalte og valte med.”

Mellemøstligt leksikon

Her er en oversigt over mellemøstlige begreber, som de bruges i MSM , både i Danmark og udlandet

Den fulde beskrivelse kan du finde her :

http://frontpagemag.com/2011/10/26/guide-for-the-perplexed/

Her er et par smagsprøver:

Aggression: Killing people who are trying to kill you.

Arab King: Military dictator.

Arab President: Military dictator.

Arab Prime Minister: Military dictator.

Arab Spring: Replacement of one dictatorship with another, with the help of Western money and media cheerleading.

Compromise: To give something palpable, such as land, in return for a promise not to keep on trying to annihilate you.

Developing Country: A country that is not developing.

Disproportionate Response: Winning.

Moderate Palestinian Leader: Former KGB operative, Holocaust denier, and financier of Munich Olympic massacre.

Occupation: Jewish presence in disputed territory.

PLO: Organization created in 1964 to end the 1967 occupation.

Racist: A person who disagrees with or does not like or does not support the reelection of President Obama.

Settler: Someone who builds his house in order to thwart any chance at making peace between Jews and Palestinians.

Du er meget velkommen til at finde på flere – se dog den originale kilde inden 🙂

Her et et bud:

FN : organisation betalt af Vesten for at Islamiske og kommunistiske lande kan svine demokratier, specielt Israel og USA, til

En kort video om Occupy Wall Street antisemitterne

Filed under: Antisemitisme, Fascisme, Islam, Marxisme, Nazisme, TrumfEs, USA/Canada — Tags: — trumfes @ 17:30

Kortere kan det næsten ikke siges (men det går også hurtigt !) :

Mor Karen: Damn’ if you do, damn’ if you don’t

Familieministre overalt er enige: skyd skylden på muslimerne!

I aftes kom jeg af vanvare til at overvære DanMarx Radio rundkaste sin TV-Ammestue kl. 18.30. Jeg var ovre på nabogården efter æg, og i køkkenet kværnede TV-apparatet – uanset at kaffen var på bordet og husherren og jeg i færd med at ordne verdenssituationen, in casu de nye afgifter på shagtobak. Men den stedlige overkommando har et blødt punkt med hensyn til hulke/snøfte-programmer med nogen som er ofre for et eller andet og som det derfor er synd for, og her er DanMarx Radio altid leveringsdygtig. Så derfor…

Frem på skærmen tonede en af disse kærnesunde elevrådsformænd som i vore dage skal gøre det ud for ministre. Hun hed noget så usædvanligt som Hækkerup. Og hun var vred. Ikke over, at hendes parti havde importeret en halv million overgemte eksistenser fra middelalderen, men over at den forrige regering havde forsømt at afbøde konsekvenserne heraf. Det ministerielle fruentimmer var forarget over at muslimer praktiserer islam, specielt tvangsægteskaber og vold. (Det er sandelig ikke let at være muslim i Mohammedanmark, for på den ene side skal vi være så glade, så glade for deres eksotiske og spraglede skikke som beriger vor ensformige jammerdal med diversitet, mangefold og oprindelig kultur – og når de så gør det, så er det også forkert. Men det skal man vist være radigal suicidalakrobat for at forstå…) – Nå, men NU skulle det være slut, for Mor Karen ville højstegen løse problemet. Akkurat som hendes kollega i det tyske:

Spiegel:  (Skjoldungens oversættelse): “Hver eneste dag bliver et antal kvinder og piger i Tyskland under trusler om vold tvunget ind i et ægteskab. Dissse tal fremgår af en ny undersøgelse som familieminster Kristina Schröder (CDU) og den integrationsansvarlige embedsmand, Maria Böhmer, fremlægger i dag, onsdag. Ifølge denne søgte 3443 kvinder og piger i 2008 hjælp hos rådgivningscentrene fordi de var blevet tvangsgifte eller truet med at blive det. Familieminister Schröder gav på forhånd resultaterne af undersøgelsen, der allerede er kendt via en artikel i “Frankfurter Allgemenine Zeitung”. Antallet af berørte er langt højere end tidligere antaget. Græsrodsorganisationen “Terre des Femmes” er tidligere gået ud fra at mere end tusind kvinder og piger fra indvandrerfamilier i Tyskland årligt søger rådgivning på grund af tvangsægeskaber. – I den ny undersøgelse blev 1445 rådgivningscentre kontaktet. Af dem meldte 830 tilbage. Resultaterne kaster tillige lys over de berørtes herkomst, alder og forhistorie. Således fremgår det, at hver tredie af de berørte i forbindelse med tvangsægteskabet blev truet med døden . Langt de fleste ofre for tvangsægteskaber stammer fra muslimske hjem – nemlig 83,4 procent. Ifølge “Süddeutsche Zeitung” stammer næsten to trediedele fra meget religøse familier.

Mange har oplevet brutalitet. – Tilsammen kommer næsten alle de ramte fra indvandrerfamilier, men en trediedel af de piger og kvinder som blev tvunget ind i et ægteskab er født i Tyskland, mens 23 procent er født i Tyrkiet. Blandt oprindelseslandende er tyrkiske familier stærkest repræsenteret, fulgt af Serbien, Kosovo og Montenegro, såvel som Irak. Mange har været udsat for vold – over halvdelen er blevet udsat for vold i forbindelse med tvangsægteskabet. Ifølge minister Schröder er 27 procent blevet truet med våben og døden. Ifølge “Welt” omfatter en trediedel af tvangsægteskaberne i Tyskland piger som er 17 år eller yngre. 40 procent er mellem 18 og 21 år. Familieminister Schröder kræver at spørgsmålet om tvangsægteskaber tages stærkere op i skolerne. Desuden er tyskkundskaber ofte nøglen til et ” i egentligste forstand utvungent og selvstændigt liv uden forældrenes formynderi” – skriver hun tirsdag i “Frankfurter Allgmeine Zeitung”. – Fra og med den 1, juli i år trådte en ny lov i kraft. I henhold hertil er ufrivilligt ægteskab en lovovertrædelse, strafbar med op til fem års fængsel. Men det har ikke ændret noget som helst. Også tidligere  var det muligt at sanktionere tvangsægteskaber, nemlig som groft overfald.”