Hodjanernes Blog

24 august 2011

IMAM ARRESTED FOR SEXUAL ASSAULTS & DEATH THREATS(CANADA)

Samarbejds-Politiken samler ind til illegale indvandrere

“Heller ikke denne støtte skal opfattes som et indlæg i debatten.

Den deltager vi som bekendt gerne i – men her drejer det sig alene om at hjælpe med at finansiere klinikken på Vesterbro. Vi kan og vil ganske enkelt ikke være andet bekendt.”

Nej selvfølgelig ikke. Pølletiken har da ingen interesse i at sabotere landets love og regler, og da slet ikke for  at genere regeringen.

Enhedslisten er en voldelig organisation, der med anti-demokratiske midler vil overtage magten ved kup!

I partiprogrammet på Enhedslistens web-site kan man læse en dansk Mein Kampf anno 2003. KELifatet skal skabes med udemokratiske metoder!

Af Eticha – med fare for at det er en reprise!

Revolutionens nødvendighed
Enhedslisten har ikke illusioner om, at socialismen bliver virkeliggjort som summen af et antal reformer, gennemført over en længere årrække. Centrale reformkrav, som f.eks. en definitiv afskaffelse af arbejdsløsheden, kan netop kun gennemføres ved at bryde med det kapitalistiske systems rammer. Og det er en dyrekøbt historisk erfaring, at den samfundsklasse, der sidder på kapitalmagten, ikke godvilligt tillader sådanne brud. Heller ikke selv om et befolkningsflertal står bag ønsket om en samfundsforandring. Den herskende klasse vil bruge alle midler, fra økonomisk sabotage til voldelig undertrykkelse, for at forhindre en sådan udvikling. Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution – i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag.

Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede. Et socialistisk samfund kan ikke bare »overtage« den nuværende stat, som fundamentalt set er indrettet til at organisere og forsvare netop et kapitalistisk samfund. Det gælder den danske stat, og endnu mere altomfattende den EU- stat, der er under opbygning. Det er nødvendigt at forberede en sådan revolution. I takt med at der vindes folkelig opbakning til revolutionære brud med kapitalismen, må der opbygges demokratiske folkemagtsorganer, som har den organiserede styrke til at vinde den konfrontation med kapitalmagten, som på et eller andet tidspunkt vil bryde ud. Lige så stærkt som Enhedslisten afviser terrorisme og elitære kup, lige så stærkt afviser vi at bøje nakken og vende den anden kind til i en situation, hvor borgerskabet griber til udemokratisk magtanvendelse.

Enhedslistens hovedopgaver
Folkelig mobilisering og folkelige bevægelser er kernen både i kampen for socialismen og i den daglige forsvarskamp, men socialismen vokser ikke spontant ud af de forskellige bevægelsers kampe. Revolutionære partier spiller også en vigtig og nødvendig rolle. I den daglige kamp skal Enheds-listen virke som inspirator og organisator i de folkelige bevægelser. Enhedslisten skal gennemføre en omfattende analyse af de konkrete økonomiske og politiske styrkeforhold i samfundet for herudfra at lægge en strategi både for den dagsaktuelle kamp og for kampen for socialismen. Enhedslisten skal være med til at opbygge og udvikle kæmpende, demokratiske bevægelser og græsrodsorganisationer. Enhedslisten skal arbejde for at samle og styrke de bevægelser og kræfter, der gennem alliancer kan fremme den fælles kamp. Enhedslisten skal udvikle sig til et parti, som er i stand til aktivt at deltage i og påvirke klassekampen. Enhedslistens parlamentariske arbejde er et vigtigt redskab i arbejdet for at opnå disse mål. (???)

Dette er sat’me hårrejsende! At lade disse mennesker indgå i et demokrati efter dansk mønster er lige så godt som at aflevere retsstat og demokrati til en flok Pol Pot psykopater, eller måske det muslimske broderskab.

Lars & Helle & Hellas

Filed under: Danmark, Folketinget, Hellas, Islamisering, Kulturberigelse, Penge — Skjoldungen @ 20:35

Da begge fløje i dansk politik efterligner græsk økonomi det bedste de kan – kunne de så ikke også efterligne dette?:

Greek Reporter: “According to an article of the Greek newspaper “Eleftherotypia”, under the scope of reforms in the Greek Family Law, the Shariah will be abolished for Greek Muslims. This Muslim law establishes among others the right of polygamy and gives only to men the right to divorce their wives which constitutes a problem for the women in Thraki, Northern Greece. Even in Turkey, this law was abolished in 1926. In addition, this law does not comply with the Greek constitution which establishes the equality of Greeks regarding the application of the laws and the equality of men and women. The National Committee on the Human Rights considers that the Shariah does not protect minorities but abuses the rights and values of all the Greek Muslims. It is also announced that the family and hereditary relations of all Greek citizens will be regulated by Greek Laws. Thus, the Mufti will only be religious leader of Greek Muslims and will no longer have judicial authorities.”

Vold virker: Muslimsk parallelsamfund får lov at løsrive sig på Filipinerne

Det er ikke bare de autonome, AFA’er og andre venstreorienterede byguerillaer der forstår voldens gode effekt!

Med tak til Nicolai Sennels

Filipinerne har nu for alvor overgivet sin suverænitet til islams terroristmordere. Så fik verden endnu en muslimsk stat. Muslimske indvandrere har kæmpet i årtier fra deres parallelsamfund mod staten for retten til at løsrive sige. Efter 150.000 døde, fik de endelig deres vilje – “Philippines offers autonomy to Muslim rebels

Billedet viser tydeligt fredens religionselskere i gang med at velsigne sine våben, så de kan slå nogle flere af Allahs fjender i hjel!

Det ny ægyptiske demokrati foran Israels ambassade: Gaskamrene er klar!

Footage of Egyptians Demonstrating opposite Israeli Embassy in Cairo Shows Sign with Swastika Saying “The Gas Chambers Are Ready”

Al-Jazeera TV (Qatar) – August 21, 2011 – 01:14

Memri.

Ramadan 2011 scorekort

Filed under: Islam, Jihad, Muslim World, Terrorism — Hodja @ 12:54

Fra The Religion of Peace.

Mon ikke det også gælder 60 watt? Heatball: Ikke en pære – men passer i samme fatning

Forbrugere hamstrer 60 watt-pærer

Om en uge brænder den populære 60 watt-pære ud, for EU synes, den bruger for meget strøm, skriver 24timer.

A German entrepreneur is bypassing a European Union ban on light bulbs of more than 60 watts by marketing his own brand as mini heaters.

Siegfried Rotthaeuser and his brother-in-law have come up with a legal way of importing and distributing 75 and 100 watt light bulbs — by producing them in China, importing them as “small heating devices” and selling them as “heatballs.”

“Heatball er meget effektiv. Kun 5% går til spilde som lys.” 🙂

En ny tænketank, der skal overtage Folketingets og regeringens arbejde?

Kendt kommentator scorer megaløn: Skal have 1,3 mio. kr. for at tænke

Her er Peter Mogensen da han spillede og underholdt for kirkeasyl tilhængerne!
Sikke nogle tanker den mand må have – men dyre er de!

BT kan fortælle, at programlederen og Politiken direktøren har opfundet en virksomhed for sig selv og sine fans – det er dem i bestyrelsen – som han så har fået nogle andre til at sponsre. Her skal man tænke tanker, som skattebetalerne troede, at deres valgte politikere var lønnede for at tænke. Men livet er sjældent som det burde være – og i hvert fald ikke, når det drejer sig om penge og tænketanke – det er noget helt andet end “pengetanke”!

Det er Peter Mogensen selv der har fået ideen til Kraka, der ifølge hjemmesiden har til formål at ’bidrage til at udtænke nye brede politiske løsninger og nødvendige reformer for udviklingen af det danske velfærdssamfund, så det fremtidssikres for kommende generationer.’ Det skriver BT og så må det jo være sandt.

Hvem sagde at tanker er toldfrie?

Læs resten af uhyrlighederne her!

DF vrede over udsigt til støtte til Det Muslimske Broderskab

Det var under protest fra Dansk Folkepartis medlem af Institut for Flerpartisamarbejdes bestyrelse, Aia Fog, at Instituttet på sit seneste møde den 22. august 2011 besluttede at køre videre med overvejelser om også at tildele Det Muslimske Broderskab støtte fra den pulje på 3,5 mio. kr., som er afsat til demokratiudvikling i Ægypten i 2011-12.

– Jeg er dybt forundret over, at repræsentanter fra alle andre partier end Dansk Folkeparti, tilsyneladende er indforstået med, at Det Muslimske Broderskab, som blandt andet ikke vil acceptere en kvindelig eller en kristen præsident i Ægypten, skal have støtte på lige fod med demokratiske bevægelser i Ægypten, siger Aia Fog.

Institut for Flerpartisamarbejde har udvalgt tre indsatslande nemlig Ægypten, Nepal og Bhutan og råder over 75 mio. kr. i fire år til demokratiudvikling. Instituttet er uafhængigt og selvejende og kan således disponere frit over midlerne. Medlemmerne er udpeget af de politiske partier, Dansk Ungdoms Fællesråd, Rektorkollegiet og en række NGO’ere.

– Det er uacceptabelt, at danske skatteyders midler risikerer at gå til et parti, som er imod kvinders ligestilling og som arbejder for at indføre en islamisk stat i Ægypten. Sådan en stat vil ikke være et hak demokratisk. Hvis Det Muslimske Broderskab vinder et demokratisk valg, risikerer vi, at det første Broderskabet gør, er at afskaffe demokratiet igen og indføre sharia-lovgivning, og det vil vi så have brugt danske skattepenge på at finansiere. Det er helt uacceptabelt, og Dansk Folkeparti har protesteret over beslutningen, siger Aia Fog, der har henvendt sig til partiets folketingsgruppe og anmodet dem om at gribe ind.

PRESSEMEDDELELSE. Christiansborg, den 24. august 2011/kkb

Køb israelsk og boykot pæstilenserne

USA’s fodboldhold booes ud – i deres eget land – af mexikanske immigranter

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, Kulturberigelse, Mexico, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 00:30

50% af muslimer i USA påstår at være diskriminerede

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, Islam, Islamisering, Muslim, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 00:28

“NO FEDERAL GRANTS FOR GROUND ZERO MOSQUE” PROTEST (MANHATTAN)

Filed under: 9/11, Hodja, Islam, Islamisering, Jihad, Moske, Minaret, Politik, USA/Canada — Hodja @ 00:27

“Eurabia” – Clip From The 3rd Jihad