Hodjanernes Blog

22 august 2011

FRA BORDELVÆRT TIL VÆRT VED RAMADAN MIDDAGEN PÅ CHRISTIANSBORG

I min barndom var Paradisgade i Aarhus et sted, hvor man kunne købe citronsorbet, som ingen andre den gang solgte, og hvor pæne mennesker ikke opholdt sig et sekund længere end nødvendigt, hvis de havde deres renommé kært.

Men isen var usædvanlig god, så selv honoratiores kastede sig fra bilen og ind i butikken og fløj hurtigst muligt ud igen og kørte væk.

Skønt der aldrig var mange mennesker at se i gaden, var det altså ikke et sted, hvor man hang på gadehjørnet og spiste is, og ved min barndoms middagsborde har jeg mere end en gang underholdt med ”frække” beretninger om min og venindernes svipture på letvægteren til det syndige sted og sikkert som amen i kirken fremkaldt en irriteret latter fra min far, der jævnligt måtte spilde sin tid med som domsmand at sætte sig ind i de tvivlsomme paradisiske tilstande.

I 2001 var den syndige gade imidlertid i avisen af politiske grunde, og forargelsen var til at føle på, da det viste sig, at det ærede byrådsmedlem for Socialdemokratiet Hüseyin Arac var ejer af den allermest mest berygtede ejendom. Det er nummer 15, en ussel lille rønne med kun to lejligheder, hvoraf den øverste var lejet ud til en sømand, der aldrig var hjemme. Trafikken var derimod intens i stueetagen hos de prostituerede fra Thailand, og beboerne i gaden klagede over de mange indvandrere og deres biler, der havde ærinder i nr. 15 og parkerede i gaden, som pludselig var blevet et tilløbsstykke uden fortilfælde. Det var som at bo i Gellerup.

Socialdemokratiet havde vanskeligt ved at finde en passende grimasse, men det varede kun kort, for den ærede byrod Arac, der er født og opvokset i Anatolien og startede sin karriere i Danmark som arbejdsdreng og siden tolk, forsikrede sine socialkammerater om, at det i virkeligheden slet ikke var hans ejendom, han havde blot gjort sin bror en tjeneste ved at skrive under på skødet for ham. Det var noget uklart, hvorfor han havde gjort det.

Så blev socialkammeraterne meget lettede, det var vel nok pænt af Hüseyin Arac, empatien var massiv, og selv om andre var onde nok til at mene, at aldrig havde de hørt en mere tåbelig søforklaring, og at den ville selv den største idiot da ikke tro på, meddelte Socialdemokratiet, at man stolede fuldt ud på Arac, der også måtte lide under, at nogen forsøgte at sætte ild til hans oase. Kort sagt de røde flag smældede i modvinden.

Tre år senere var det galt igen, og nu var det baltiske piger, der blev tævet i nr. 15. Det var dog uklart, hvem der på det tidspunkt var ejer af den berygtede ejendom, for ejerne eller ejeren var ikke opført i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register, selv om der er grund til at tro, at der stadig blev skovlet mange penge ind i stueetagen, hvor man nu var gået over til ”hvide” piger, men kundekredsen ellers var uændret og alfonsen arabisk. I dag administreres ejendommen af Colliers, hvis direktører og ejere Hans Vestergaard og Michael Salling fik et ordentligt løft i karrieren i sidste halvdel af 1990’erne og ellers ynder at omgive sig med fashionable omgivelser og kendte advokater.

I de senere uger har Hüseyin Arac’s navn så igen været på mange tunger, fordi han står bag aftenens ramadanmiddag i Folketingets Fællessal. Hele Folketinget er inviteret, for som Arac – der nu er avanceret til folketingsdmand – har udtalt til pressen, må vi jo stå sammen i denne tid (Breivik igen og igen), og så er det jo godt at have en islamisk avis og Gülen bevægelsen at støtte sig til. Det sidste sagde han mig bekendt ikke til pressen, men det er ingen hemmelighed, at det er den tyrkiske avis Zaman, der finansierer, og at moderne tyrkiske kvinder ikke er begejstrede for Gülen bevægelsen, som avisen sympatiserer med.

Hüsein Arac er imidlertid også aktuel af andre grunde, fordi Redox i sin meget omtalte rapport har offentliggjort et fotografi, der angiveligt forestiller ORG-medlemmer ved en solhvervsfest i 2005, og på billedet ses en af Aracs valgplakater fra valgkampen dette år. Det oplyses, at plakaten blev brændt på et bål, men om det er sandt, kan vi ikke vide.

Det står imidlertid klart, at der kan have været andre grunde end racisme til, at nogen fik ondt af, at Hüseyin Arac ville i Folketinget, hvilket han naturligvis kom. Hans type er guld værd for Socialdemokratiet.

Velbekomme. Måtte Danmark igen blive et land, hvor vi kan have respekt for folkestyret.

http://www.aarhusportalen.dk/vis_artikel.asp?ArticleId=16766

Af M.

Lægeforeningen: »Sundhedsklinikken udfylder et tomrum«

Psykiater Henrik Day Poulsen skrev en harmdirrende kronik i Berlingske om den nye klinik for illegale indvandrer.

Han undrer sig over Lægeforeningens engagement. Ugeskriftet gav ham mulighed for at spørge. Lægeforeningen svarede naturligvis.

Bemærk at tidens tendens med, at man ikke kan stave, også har sneget sig ind i Ugeskrift for Læger.

En artikel i UfL angiver lovgivningen på området:

Udokumenterede migranter

Udtrykket udokumenterede migranter dækker over migranter, som ikke har lovligt ophold i Danmark – uafhængigt af hvad årsagen til dette er. Ved registrering hos myndighederne kan udokumenterede migranter opnå ret til sundhedsbehandling på samme vilkår som asylansøgere, givet at de opfylder visse betingelser, såsom at de må tage ophold på et asylcenter [6, 8]. I praksis vil det medføre, at de skal søge asyl eller udrejse fra landet, hvorfor udokumenterede migranter normalt vil være afskåret fra at benytte denne mulighed og kun har meget begrænsede formelle rettigheder for adgang til sundhedsydelser. Ifølge sundhedsloven og lovbekendtgørelsen om ret til hospitalsbehandling har personer, der ikke har bopæl i Danmark, men som midlertidigt opholder sig i landet, ret til akut behandling på et hospital. Regionsrådet kan beslutte, om det under de foreliggende omstændigheder skønnes rimeligt, at behandlingen ydes vederlagsfrit [1, 3]. Sundhedsstyrelsen bekræfter, at læger er forpligtigede til at igangsætte den bedst mulige behandling for en person i akut nød, uafhængigt af personens juridiske grundlag for at opholde sig i landet, men denne forpligtigelse gør sig ikke gældende i samme grad ved elektiv behandling som f.eks. abort [11]. Dette uddybes i et brev Sundhedsstyrelsen udsendte til samtlige ledende embedslæger 9. januar 2003. Der kan efter et samråd gives tilladelse til abort til kvinder uden bopæl i landet, såfremt kvinden har særlig tilknytning til landet [11], men kvinden må som udgangspunkt selv afholde udgiften til indgrebet, støttesamtaler, tolkebistand og oversættelse af nødvendige dokumenter [12].

Migrantstatus og adgang til sundhedsydelser i Danmark; Ugeskr Læger 2011;173(34):2038. Natasja Koitzsch Jensen, Signe Smith Nielsen & Allan Krasnik Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

YouTube bliver til ShariaTube

Google – som ejer YouTube – har et motto: “Don’t be Evil” – nu med tilføjelsen: “…to Islam!”

A Poem About Sharia Law: “Buried Chest High”


“On 15 August, 2004, Atefah Sahaaleh was hanged in a public square in the Iranian city of Neka. Her death sentence was imposed for “crimes against chastity”. The state-run newspaper accused her of adultery and described her as 22 years old. But she was not married – and she was just 16.

The execution of a 16 year-old girl:

http://www.shoebat.com/2006/07/22/execution-of-a-teenage-girl/

Sennels på “tværs hos Krause” 22 august

Filed under: Asyl, Dhimmier, Ghetto, Imamer, Immigration, Koran, Multi-kulti, Muslim — Hans Erling Jensen @ 17:07

Alt for mange vatnisser…

Krause på tværs 22. august 2011 kl. 10:03 på P1

– Så længe man er ærlig og siger det, man tror på, så står man jo fast.

Nicolai Sennels er psykolog og opstillet for Dansk Folkeparti. For nogle år siden skrev han en bog om kriminelle muslimer. En bog, der mildest talt vakte en del opsigt.

Gaddafi: Spillet næsten ude

Filed under: Hodja, Internationalt, Islam, Labaner, Libyen, Loonies, Muslim World, Politik, Totalitære — Tags: , — Hodja @ 15:32

Michigan: På vej mod at forbyde shariah

Den danske SA-supporter klub anno 1990

Filed under: Demokrati, Fascisme, Historie, Mord, Nyttig idiot, Politik, Terrorism, Venstrefløjen — Hans Erling Jensen @ 12:12

Rene Karpantschof deltager i en demonstration til fordel for Blekingegadebanden

(Mon “Morder-Anders” nogensinde bliver direktør for Bibliotekernes IT-Central i Norge?)

Kilde: Junikredsen/Se større opslag på Uriasposten i dag. http://www.uriasposten.net/archives/27995

PS! Det er da godt, at der findes mennesker, som sætter en ære i at dokumentere…..

Du skal ikke sælge mig israelske dadler i Londonistan!

Til bal i “Dansk Ligskændingsforening”

Dødedansen på Utøya er afløst af dance macabre hos “Journalistisk Venstreparti“.

Et læserbrev i Jydepotten – forfattet af en hr. Troels Toftkær – stiller spørgsmålet “den nationalkonservative højrefløj, fra bloggerne til Dansk Folkeparti, er med til at levere den musik, som terroristen danser efter. Det gør ikke musikken til noget kriminelt. Men kan danseren klare sig uden musik”.

Spørgsmålet er relevant. Det forlyder da også, at massemorderen nynnede muntert mens han henrettede 77 unge mennesker for hvem livet knapt nok var begyndt. Et forhold – som hvis det er sandt – yderligere understreger psykopatien i hele tragedien. Men endnu mens de myrdedes lig var varme, begyndte en lignende musik at spille op til dans i Danmark – intoneret af oplysningen om, at det for en enkelt gangs skyld ikke var en muslim eller rødfascist som stod for massakren. Frydeskrigene i DanMarx Dhimmi Radio (DDR) og dasbladet Samarbejds-Politiken steg til et orgiastisk crescendo som pronto fulgtes op af en kakafonisk symfoni nekrofili hos de politiske partier hvis dirigent hedder “Jounalistisk Venstreparti”. En betegnelse som herefter retteligen bør være “Dansk Ligskændingsforening” – (adresse: Kloaken, nederst, T.V.).

Og dansen går. Forrest i Stampedansen trampedansen finder vi den som modtog ABB’s gave – massakren på Utøya – med størst jubel, nemlig ABB, kulturredaktør på scyballismens førstepapir. Hun træder dansen til omkvædet “det er islamkritikernes skyld”. Tone i livet har hun ikke, men kvidrer i lysten solfège: “der går en lige linie fra holdninger til massemord”. Og kæden af de dansende slanger sig op gennem faldstammerne til samlebrøndende i dasbladets redaktion – det underjordiske pissoir – hvorfra stanken nu breder sig fra Råddenhsupladsens kloakdæksler og ud over det ganske, danske land. Ja, ikke nok med det: uhumskhederne er føget ud over den grænse, som samme segment ellers ikke vil anerkende, nemlig til det store udland. Også her er kan ABB bruges til voldtægt af unge, friske lig. Hensigten helliger jo midlet. Journalister behøver ikke musik til deres dance macabre, odeur fra lig er alt nok til at “tænde” dem. Den følgende video fremstiller et – fingeret – interview med den amerikanske klon af ABB:

Snart er det slut med “Daffy”

Filed under: Islamisering, Jihad, Martyr, Muslim, Våben — Hans Erling Jensen @ 10:38

Men bliver alting bare fryd og gammen for det?

Oprørerne festede sammen med Tripolis indbyggere på den Grønne Plads, der tidligere er blevet anvendt til at exponere Gadaffi’s storhed, og som nu skal omdøbes til martyrpladsen! Der er noget, der klinger hult, når jeg hører sådan noget gentaget gang på gang på Al Jazeera, SKY News, CNN og så videre.

Det drejer sig om 3 vigtige observationer, som kan få mig at tøjle min begejstring:

1. De opløftende scener fra Tripoli, hvor mennesker kører rundt i gaderne og fester, indeholder bare mennesker af et køn! Det er udelukkende mænd, der er på gaden.

2. Festdeltagerne har en mantralignende sætning de udstøder hver gang de kommer i nærheden af en mikrofon: “Allah u-akbar!”

3. Mindst 25% af de unge mænd har skæg a la Abdul-Reino “Wahid” Pedersen – ikke kommune rødt, men sort og stift. Sidenhen får man gang på gang at vide, at de fleste oprørere kommer “fra bjergene”!

Den opmærksomme læser har sikkert allerede fattet min pointe:

1. Uden kvinder går den ikke!

2. Er man “Allah u-akbar” mand, så har man alligevel hjerne nok til at forstå, at hvis man råber “democracy” nu og da, så bomber NATO “de andre”! (Hvem narrer hvem?)

3. Hvornår kom der sidst noget godt fra “bjergene” i form af unge mænd med kalashnikov’s og skæg?

Jeg venter stadigvæk på foråret!