Hodjanernes Blog

21 august 2011

Nikolai Sennels skrædder ikke ordene

Filed under: Aviser mm Norske, Æresmord, Politik, Socialdemokratiet, SverigeDemokraterne — Hans Erling Jensen @ 03:46

En rigtig dansker taler ud

Arne Hardis sætter mig i bås med Anders Breivik i sin kommentar “Bag Wiens porte” i WA 19/8. Årsagen er, at jeg har omtalt den voldelige konflikt mellem den islamiske verden og os andre som 3. Verdenskrig. Vi er ikke i krig mod islam, men islam er i krig mod os. Det hele starter i koranen, som reelt er en erklæring om krig mod alle ikke-muslimer.

Islamisk terror har ingen grænser, og muslimske ghettoer har intet fædreland. Man kan kalde det, hvad man vil, men krigen mod terror er en verdensomspændende konflikt. Hardis mener også, at jeg er for barsk, når jeg profeterer skudvekslinger mellem muslimske grupper og vestlige autoriteter. Det er desværre allerede hændt flere steder, bl.a. i Grenoble. Her sagde politichefen fortvivlet på et pressemøde, at “de skyder på os som kaniner“.

Islamisters krav om lokale sharia-stater i Europa, som jeg også har forudsagt, er nu en realitet. Tør Hardis tro på, at der ikke findes muslimer, som vil ty til den sædvanlige brug af terror og kidnapninger for at få disse krav opfyldt? Breivik fik nok af venstreorienterede magthaveres uforsigtige omgang med en voldelig og totalitær religion og forbrød sig mod de demokratiske principper, som islamkritiske blogs hylder.

Kun Breivik kan tage skylden for sine begrædelige handlinger. Dem, som lukkede islam ind bag Wiens porte og solgte vælgerne drømmen om lykkelig multikultur, har derimod taget et historisk stort ansvar på sig.

5 kommentarer »

 1. Du behøver ikke tage til udlandet for at finde eksempler. I Danmark skyder de skam også på Politiet. Nørrebro lokalpoliti og Volsmose, for blot at nævne to hjemlige eksempler.

  Like

  Kommentar af Svantevig — 21 august 2011 @ 04:10

 2. Flot af Sennels. 98% støtte herfra. De 2 % er endt i skuffelsens skraldespand.

  Like

  Kommentar af Machiavelli — 21 august 2011 @ 12:28

 3. Europa går sin kulturelle undergang i møde. Og det er snart for sent at vende udviklingen.

  Manden som kan se tilværelsen under evighedens synsvinkel.
  Profeten Machiavelli.

  Årsagen til at politikerne, kultureliten og de evige splytslikker ikke kan se nogle problemer i fremtiden er et resultat af det Frued kaldte fortrængning. Eks. Hvis 5 kulturberigere en dag overfaldt Zenia Stampe og gjorde det grimme ved hende, ville hun sige til pressen, at det var hendes egen skyld, fordi hun nok udsendte nogle forkerte signaler. Dagen efter ville hun sige, at de nok ikke havde noget arbejde, var chikaneret af polittiet og manglede et ungdomshus. Tre dage senere ville hun sige,til politiet, at hendes signalemet af overfaldsmændende nok var forkert første gang, måske var de alligevel ikke sorthårede og talte gerokken dansk.

  Man er ikke dum, fordi man fortrænger tingene, men man har en chance for at blive det.

  Like

  Kommentar af Machiavelli — 21 august 2011 @ 12:45

 4. Sennels siger det, som det er – så han skal skydes.

  Den her krig har eksisteret siden Adam og Eva. Det er krigen mellem den, der elsker friheden, da den giver ham muligheden for at leve livet for at give sig selv og sin familie et rigt liv – og på den anden side den, der kun er drevet af misundelse. Den der ikke evner, den der ikke gider. Den krig har vi frie mennesker kunnet holde på tåleligt niveau, indtil de misundelige fik det ultimative våben – demokratiet med godheden som ammunition.

  Nu har de misundelige så sat det ultimative våben ind: Import af horder af svagtbegavede krigeriske mennesker med en syg religion. At de misundelige sikkert selv bliver de første, der går til grunde – de fremmede kan jo ikke bruge dem til noget, er blot et eksempel på den blinde Darwinisme.

  Like

  Kommentar af Børge — 21 august 2011 @ 13:50

 5. HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

  Forstår I da ingen ting – I uforstandig mennesker?

  Det begynder med halal og ender i Allahs det levende helvede!

  “Der har aldrig været mere end én muslim i denne verden
  og det var Muhammed selv,,.

  Resten er slaver, fanger, trælle, lakajer og kustoder”

  -Citat: Sam Solomon.

  “Islam er ikke nogen religion og da slet ikke målt med den vestelige terminologi,,.

  Sam Solomon er tidligere Højesteretsdommer i sharia lov. I dag er Sam Solomon konverteret til kristendommen og bor på en hemmelig adresse i London.

  Jeg vil opfordre ALLE til, at læse – Modern day Trojan horse. The islamic Doctrine of immigration. Accepting Freedom or Imposing islam? (Al-hijra) ordet er arabisk og betyder fjendtlig udvandring= fjendtlig indvandring.

  Islamisk udvandring og fjentlig indvarndring har udlukkende det formål, at oprette en islamisk stat og overtage kontrollen over de vantro svin og aber, som der står i de forskelige koraner – altså ligesom terror pedofeten og slavehandler general Muhammed.

  Sam Solomon & E Al Maqdisi 2009.

  P.S Bogen er tilegnet den Egyptiske historiker og forfatter Bat Ye´or. EURABIA

  Lyt til Sam Solomon på dette link.

  Om Sam Solomon´s bog skriver Geert Wilders.

  ” I hope that every person in the Western world reads it, including the sleeping political elite.
  This book should bring about a much needed awakening,,.

  Geert Wilders MP and Chairman party for Freedom.

  Bogen kan købes via Politikens boghal eller Amazon.com ( 137 sider pris 150 Kr.).

  Muhammads enhed med Allah.

  Sura 68:4
  ”And verily, you (O Muhammad) are on an exalted standard of character”. S 21
  Sura 53: 2-5 “Your companion (Muhammad) has neither gone astray nor has erred. Nor does he speak of (his own) desire. It is only an inspiration that is inspired. He has been taught by one mighty in power”

  Sura 33:21 “Indeed in the Messenger of Allah you have a good example to follow for him he hopes in (the Meeting with) Allah and the Last Day and remembers Allah much.”
  Sura 4:80 “He who obeys the Messenger (Muhammad) has indeed already obeyed Allah”.
  Sura 48:10 “Verily, those who give pledge to you (O Muhammad) they are giving pledge to Allah. The Hand of Allah is over their hands. Then whosoever breaks his pledge, breaks only his own harm, and whosoever full fills what he has covenanted with Allah, He will bestow on him a great reward”.

  Sura 33:36 “It is not for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision. And whoever disobeys Allah and His Messenger, he has indeed strayed in a plain error”.
  Sura 9:29 “Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger and those who acknowledge not the religion of truth, among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.”
  Sura 24:62 “The true believers are only those, who believe in (the Oneness of) Allah and His Messenger.”

  Sura 49:15 “Only those are the believers who have believed in Allah and His Messenger, and afterwards doubt not but strive with their wealth and their lives for the Cause of Allah. Those! They are the truthful.”
  Sura 8:1 “They ask you (O Muhammed) about spoils of war. Say: ‘The spoils of are for Allah and His Messenger’. So fear Allah and adjust all matters of difference among you, and obey Allah and His Messenger if you are believers”.
  Sura 59:7 What Allah gave as booty to His Messenger from the people of the townships, – it is for Allah, His Messenger, the kindred (Messenger Muhammad ), the orphans, (the poor), and the wayfarer, in order thar it may not become a fortune used by the rich among you. And whatsoever the Messenger gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it), and fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment”.

  Sura 4:59 “O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger”
  Sura 3:132 And obey Allah and the Messenger (Muhammad) that you can optain mercy.”
  Sura 24:56 And perform Prayers (AS-Salat), and give alms (Zakat) and obey the Messenger (Muhammad) that you may obtain mercy.”
  Forms of Islamic Migration
  Sura 3:83 Do they seek for other than the Religion of Allah?- while all creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling, bowed to His Will (Accepted Islam), and to Him shall they all be brought back,”
  Hadith no 2863 Kitab al Amthael reported by Tirmizi, also reported by Imam Ahmed Ibn Hambel as Hadith no 17344: “I charge you with five of what Allah has charged me wih: to assemble, to listen, to obey, to immigrate and to wage Jihad for the sake of Allah.”
  To Asamble (Tajammo’h)(join the Muslim community)

  Sura 2:218 “Verily, those who have believed, and those, who have emigrated (for Allah’s Religion) and have striven hard in the Way of Allah, all these hope for Allah’s Mercy. And Allah is Oft-Forgiving, Most-Merciful.”

  Sura 8:72 “Verily, those who believed, and emigrated and strove hard and fought with their property and their lives in the Cause of Allah as well as those who gave (them) asylum and help, – these are (all) allies to one another. And as to those who believed but did not emigrate (to you O Muhammad SAW), you owe no duty of protection to them until they emigrate, but if they seek your help in religion, it is your duty to help them except against a people with whom you have a treaty of mutual alliance, and Allah is the All-Seer of what you do.”

  Sura 8:74-75 “And those who believed, and emigrated and strove hard in the Cause of Allah (AL-Jihad), as well as those who gave (them)asylum and aid; – these are the believers in truth, for them is forgiveness and generous provision, i.e. (Paradise) And those who believed afterwards, and emigrated and strove hard along with you, (in the cause of Allah9 they are of you. But kindred by blood are nearer to one another regarding inheritance in the decree ordained by Allah. Verily, Allah is the All-Knower of everything.”

  Sura 9:20 “Those who believed and emigrated and strove hard and fought in Allah’s Cause with their wealth and their lives are far higher in degree with Allah. They are the successful.”
  To listen: Listening is to submit to the authority of the Qur’an and the Sunnah, i.e. The examble of Muhammad.
  To Obey: The obedience unto Allah through those in authourity over the community is a Qur’anic injunction
  Sura 4:59 states: “O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger, and those of you who are in authority”
  Those in authority, means the Imams and the Islamic scholars,i.e. the so-called Ulama.
  To immigrate: those verses have been mentioned above 2:218; 8:72,74,75; 9:30,16:41;16:110 conjoining ‘belief’with ‘Immigration.’

  To Wage Jihad
  Sura 2:216
  “Jihad (holy fighting in Allah’s Cause) is ordained for you (Muslims) though you dislike it, and it may be that you dislike a thing which is good for you and that you like a thing which is bad for you. Allah knows but you do not know.”
  It has been reported that Muhammad stated that, “Migration cannot be ended as long as there is kufr (unbelief) or as long as there is an enemy that resists, (kenz al Umal 46274).
  Kenz al Umal 46260 “O people, immigrate, holding on to Islam, for Hijra or migration is to continue as long as jihad continues”.
  Muslim Immigration or Islamic Conquest?
  Hadith number 2645 as reported by Abu Daw’uad, and the same reported by Tirmizi in his manual A-JJamieha as Hadith number 1640, both quote Muhammad saying that, “I am innocent or free of every/any Muslim that lives amongst the Pagans/non-Muslims”
  Further, Abu Daw’uad reports in Hadith 2789 that Muhammad had said : “whosoever collegiate or aggregates with non-Muslims and lives with them, he is one of them.”
  Al Hakim rewords it saying, “Do not inhabit or settle with non-Muslims and do not collegiate with them for whoever does, is not one of us.”

  Sura 58:22 “You will not find any people who believe in Allah and the Last Day, making friendship with those who oppose Allah and His Messenger, even though they were their fathers, or their sons, or their brothers, or their kindred (people). For such He has written Faith in their hearts, and strengthened them with the spirit from Himself. And We will admit them to Gardens (Paradise) under which rivers flow, to dwell therein (forever). Allah is pleased with them, and they with Him. They are the Party of Allah that will be the successful.”

  Sura 9:29 “Fight against those who (1) believe not in Allah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger, (4) and those who acknowledge not the religion of truth(i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.”
  This demand of segregation was established as described above, through Qur’anic doctrines and the Sunnah. As to the examble of Muhammad added to the Hadith references previously noted, we add one further tradition reported by Imam Abu Hanifa, the Hadith scholar and A’Nissai:
  Imam Ahmed Abu Hanifa and A’Nissai report a man called Jarir who went to pledge his allegiance to the prophet. Muhammad set the following conditions or terms before accepting Jarir’s pledge of allegiance and support that “he (Jarir) would worship Allah , establish regular prayers, pay zakat, will be loyal to the Muslims, would discriminate against the non-Muslims and will segregate himself from the Pagans or thepolytheists.”

  Understanding the Formation of Juristic Directives
  Sura 2:185 “The month of Ramadan in which was revealed the Qur’an, a guidance for mankind and clear proofs for the guidance and the criterion (between right and wrong). So whoever of you sights (the crescents on the first night of) the month (of Ramadan i.e. is present at his home), he must observe Saum (fasts) that month, and whoever is ill or on journey, the same number (of days which one did not observe Saum (fasts) must be made up) from other days. Allah intends for your ease, and He does not want to make things difficult for you. ( He wants that you) must complete the same number (of days), and that you must magnify Allah for having guided you so that you may be grateful to Him.”

  Sura 4:28 “Allah wishes to lighten (the burden) for you; and man was created weak.”
  Sura 2:286 “ Allah burdens not a person beyond his scope. He gets reward for that (good) which he has earned, and he is punished for that (evil) which he has earned. “Our Lord! Punish us not if we forget or fall into error, our Lord! Lay not on us a burden like that which You did lay on those before us (Jews and Christians); our Lord! Put not on us a burden greater than we have strength to bear. Pardon us and grant us Foregiveness. Have mercy on us. You are our Maulana (Patron, Supporter and Protecter, etc.) and give us victory over the disbelieving people.”
  Sura 65:7 “Let the rich man spendaccording to his means, and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. Allah puts no burden on any person beyond what He has given him. Allah will grant after hardship, ease.”

  Darura’ or necessity
  Sura 6:119 “ And why should you not eat of that (meat) on which Allah’s Name has been pronounced (at the time of slaughtering the animal), while He has explained to you in detail what is forbidden to you, except under compulsion of necessity? And surely many do lead (mankind) astray by their own desires through lack of knowledge. Certainly your Lord knows best the transgressors.”

  Sura 5:3 “Forbidden to you (for food) are: the dead animals – (cattlebeast not slaughtered), blood, the flesh of swine, and the meat of that which has been slaughtered as a sacrifice for others than Allah, or has been slaughtered for idols, etc., or on which Allah’s Name has not been mentioned while slaughtering, and that which has been killed by strangling, or by a violent blow, or by a headlong fall, or by the goring of horns – and that which has been (partly) eaten by a wild animal – unless you are able to slaughter it (before its death) – and that which is sacrificed (slaughtered) on An-Nusub (stone altars). (Forbidden) also is to use arrows seeking luck or decision, (all) that is Fisqun (disobedience of Allah and sin). This day, those who disbelieved have given up all hope of your religion, so fear them not, but fear Me. This day, I have perfected your religion for you, completed My Favour upon you, and have chosen for you Islam as your religion. But as for him who is forced by severe hunger, with no inclination to sin (such can eat these above-mentioned meats), then surely, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.”
  Reasons for and goals of Legitimate Islamic Migrations
  Reported by Ahmed and Abu Daw’uad Hadith No 3453:
  “Migration will continue until the sun rises from the West, Hijra would not be stopped until repentance is cut off, and repentence will not be cut off until the sun rises from the West”
  Bukhari Muhammad said that : “there can be no Hijra (migration) after conquest but jihad and a desire or an intention, and if you settle then stread out.”

  The goal of Migration

  Qur’anic verses 2:218 “Verily, those who have believed, and those who have emigrated (for Allah’s Religion) and have striven hard in the Way of Allah, or (fought Jihad for the sake of Allah) all these hope for Allah’s Mercy. And Allah is Oft-Forgiving, Most-Merciful.”
  8:72 “Verily, those who have believed, and those who have emigrated (Allah’s Religion) and have striven hard in the Way of Allah, or (fought Jihad for the sake of Allah) all these hopefor Allah’s Mercy. And Allah is Oft-Forgiving, Most-Merciful.”

  8:74 “And those who believed, and emigrated and strove hard in the Cause with their wealth and their lives are far higher in degree with Allah. They are the successful ones.”
  Sheik Halima states that among the aims and the objectives of the Hijra migration are:
  1. To rivive jihad
  2. To strengthen the Muslims
  3. To establish their authourity over the non-Muslims.

  For Hijra and jihad are inseperable companions. Each component (that is Hijra and jihad)is needed for the survival of the other. All this has been clearly demonstrated by the Qur’anic verses quoted above. He goes on to say:
  “there can be no empowerment of religion without Hijra or immigration, neither can Islambe demonstrated in the abode of unbelief, if the Muslims were not to immigrate and settle there, nor would the power of Islam would be felt if the Muslims were to remain a few, without the increase in their numbers nor without the help of the arrivals of new and more Muslims.

  Nu har allah ført krig mod alle ikke-muslimer i 1400 år og har forløbelig udslettet mere end 270 millioner mennesker over alt i verden – det er mere end nogen anden forbryderorganisation ja, det er mere end Stalin, Hitler, Pol Pot og Franco til sammen.

  Her er så linket til det muslimskebroderskab i Europa.

  SKAL SES! http://www.youtube.com/watch?v=8m2wjj_zJXY

  Allahs krig stopper aldrig!

  Islam’s Latest Contributions to Peace
  “Mohammed is God’s apostle. Those who follow him are ruthless
  to the unbelievers but merciful to one another” Quran 48:29

  Allahs slavehandel her:

  http://kitmantv.blogspot.com/2009/10/slaves-for-middle-east.html

  Tak til kitmantv.

  Tak for kaffe.

  Like

  Kommentar af Allan Hansen — 21 august 2011 @ 16:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar til Allan Hansen Annuller svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: