Hodjanernes Blog

14 august 2011

Københavns Kommune og det stærkt polariserede verdenssyn

De voldelige og højreekstreme nationalliberalister ønsker at udrydde de degenererede; Venstreradikale derimod har ligestilling, lige adgang til ressourcer, lige adgang til beslutningsprocesser, selvbestemmelse og adgang til frirum som udgangspunkt…

Københavns Kommune om Højreradikalisering:

Det voldelige højreradikale miljø i Danmark er opdelt i to hovedretninger, der kan karakteriseres som henholdsvis “nationalsocialister” og “nationalliberalister”.

Nationalsocialisterne ser sig selv som nazismens arvtagere og bruger blandt andet hagekorset som deres samlende symbol på flyveblade, ved demonstrationer og lignende. Denne gruppe har gennem 10 år rekrutteret aktivt blandt unge på skoler og institutioner med afholdelse af info-møder, uddeling af flyveblade, politisk propaganda i lokal radiostationer og lignende. Deres ideologi er, i lighed med den klassiske nazisme, bygget op om et had mod jøder og en idealisering af den ariske arbejder og småborgerlige værdier.

Nationalliberalisterne er i højere grad optaget af islam og indvandrere fra ikke-vestlige lande, som de opfatter som kulturelt degenererede, kriminelle og skadelige for Danmark. De er stærkt patriotiske og dyrker den nordiske arv. Der opstår ofte konflikt mellem de to grupper af højreradikalister blandt andet i forhold til brugen af hagekorset hos nationalsocialisterne og en idealisering af de danske frihedskæmpere hos nationalliberalisterne.

Begge grupper idealiserer den militaristiske kultur og benytter ofte en hård kompromisløs retorik om fjendens udslettelse. De voldelige handlinger legitimeres med kampen for et bedre Danmark gennem udryddelse af islam, kulturradikalisme, homoseksualitet, feminisme eller andet der, i deres øjne er med til at degenerere det danske folk og det danske samfund.

Købehavns Kommune om Venstreradikalisering:

“Militant venstreradikalisering opstår som en reaktion på forudgående eller igangværende nationale eller internationale hændelser med ligestilling, lige adgang til ressourcer, lige adgang til beslutningsprocesser, selvbestemmelse, adgang til frirum og modstand mod ejendomsret som udgangspunkt.

Militante handlinger opfattes som en måde at tilegne sig direkte indflydelse uden om det parlamentariske system, der opfattes som konservativt, reaktionært og fjendtligt – derfor betegnelsen “direkte aktion”. Deltagerne i en involveret gruppering skaber over tid deres egen modkultur, der hos nogle kan udvikle et stærkt polariseret verdenssyn opdelt i klare grænser mellem venner og fjender.

Det polariserede verdenssyn og idealiserede forestillinger om direkte aktion som metode kan komme til udtryk i voldelige handlinger mod repræsentanter for fjenden i form af politiske modstandere, politi, symboler eller virksomheder. Voldelige handlinger legitimeres med henvisning til realiseringen af kampens – i deltagernes øjne – moralsk retfærdige mål. “

Københavns Kommune forsøger at forebygge radikalisering ved hjælp af materialer udarbejdet af den private efterretningstjeneste Redox. Læs mere om militant hinduisme, højreekstreme bevægelser, militant jødedom, White Pride og militant kristendom her!

34 kommentarer »

 1. Udover skabelsen af regionerne så var Lars Løkkes helt store fejltagelse med kommunalreformen at han ikke fik opdelt kommunerne København Århus og Odense i flere kommuner så de sunde områder kunne få sig et bedre liv end som gidsler for et socialistisk styre og de usunde områder kunne motiveres mere håndfast til at komme på fode selv, evt blive sat under administration.
  På den anden side hvis Lars Løkke gerne vil vinde valget, så skulle han måske eksponere tydeligt hvordan socialister har administreret og misbrugt den magt de har fået i regionerne og de 3 storbykommuner?

  Like

  Kommentar af Jens Hansen — 14 august 2011 @ 09:54

 2. Det er da skuffende at Københavns Kommune ikke takker muslimerne (og islam) for at have beriget vores sprog med ordet “radikalisering”.

  Like

  Kommentar af JensA — 14 august 2011 @ 09:54

 3. Tror at du pillede et par væsentlige ord ud i din overskrift (kulturelt) – ser begge udlægninger som rimeligt sobre og en klar kritisk holdning overfor begge lejre men er som altid åben for alternative synspunkter

  Like

  Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 09:58

  • Vil gerne medgive at der står mere om hvorfor venstreradikaliseringen opstår, mens der står “for lidt” om baggrunden for nationalliberaliseringen – men det kunne være det en argumentation tog udgangspunkt i (på en sober måde)

   Like

   Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 10:08

   • Jeg vil gerne vide hvem disse voldelige og homohadende nationalliberalister er, for jeg tvivler ærlig talt på, de eksisterer andre steder end inde i hovedet på den inklusionsmedarbejder, som har forfattet dette lommefilosofiske makværk.

    Like

    Kommentar af Eg-tvedpigen — 14 august 2011 @ 11:08

   • Du mener da ikke alvorligt at du ikke kan se at nogle af bloggens faste besøgende verbalt legitimerer brug af vold og snakker om kamp og forkærlighed for våben og lyst til at bruge dem, eller at Islamofobien og kraftige antipatier mod kultur marxisme/radikalisme ikke er udtalt? Hvor homoseksualitet og feminisme så kom ind i ligningen fra kan vi da godt diskuttere, og der er tale om generaliseringer men det overordnede billede er ikke helt skævt på hverken højre eller venstre fløjen, og nu er det taget fra københavns kommunes hjemmesider og ikke fra en Ph.D om radikalisering

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 13:26

   • Jeg ser det egentligt som værende af særlig alvorlig karakter, når den slags lommefilosofi kommer fra en stor kommune som Københavns, end hvis det det drejede sig om den enkelte borgers elendige afhandling.
    Kommunen her taler om voldelige nationalliberalister. At være glad for våben eller at have lyst til at bruge dem gør dig ikke til voldsmand. Mht. homoseksualitet, vold og feminisme, så skal der jo helst være en tendens at bygge generaliseringen på. Jeg vil gå så langt som til at sige, at ikke alle hodjanere er feminister. Jeg selv ville ikke bryde mig om at blive betragtet alene som kønsvæsen. I dagens anledning springer jeg gerne ud som homoseksuel, men jeg tvivler på at vore læsere eller mine kære medredaktører vil reagere på det. Naboens sexliv rager dem formentligt en høstblomst.

    Jeg betragter islam som en potentiel trussel mod folkets frihed, her såvel som i resten af verdenen. Nogle mener, at udtrykket islamofobi blev født under den iranske revolution tilbage i 70erne. Om det er sandt eller ej, ved jeg ikke, men det lyder i mine ører plausibelt.
    Jeg føler mig som islamkritiker allerede utryg ved at bo i Europa. Trusler om vold og mord, graffitihærværk samt en brosten, der kom hoppende igennem mit vindue skaber forventninger om, hvad fremtiden vil bringe for mig, hvis jeg bliver i mit hjemland.
    For nylig kom jeg hjem fra et par måneder ‘down under’, hvortil jeg flytter permanent om et halvt års tid. Min familie er allerede dernede.

    Til slut, kender du til et eneste eksempel på en voldelig dansk nationalliberalist? Jeg gør ikke.

    Like

    Kommentar af Eg-tvedpigen — 14 august 2011 @ 15:08

   • Fuldkommen enig med egtvedpigen her. Ole Langer, du kan umuligt være oprigtig.

    Like

    Kommentar af Kimpo — 14 august 2011 @ 15:22

   • Ja så, Ole Langer kender til mit “livssyn” og har selv et andet og bedre, forstår jeg. For eksempel ønsker han ikke at svine mig til.

    Men det skal du slet ikke tage hensyn til Ole Langer, for som mange andre, har jeg efterhånden i en snes år deltaget sporadisk i debatten og har hver gang oplevet, at jeg er blev tilsvinet med sprogets værste gloser og associationer af personer, der har fremsat synspunkter i slægt med dine.

    Du ved intet om mig og mit livssyn, og hvad angår de få idioter, der løber rundt og leger Danish Defence Leaque er det vel samme type som i England, nemlig eksempler på en ny forarmethed i arbejderklassen, og her mener jeg både resultatet af arbejdsløshed, de alt for nemme måder at slippe for at arbejde, samt de rystende dårlige resultater, som ansvarsløse forældre og lærere med det “rette” livssyn har produceret i hundredetusinder af i de senere år i Europa. Dette er Labours arv til UK, og Blairs liberalisme er ikke det samme som den liberalisme, som vi taler om i Danmark. Blairs liberalisme svarer til dansk socialdemokratisme.

    For at vende tilbage til Københavns kommune får vi jævnligt at vide, at omkring halvdelen af indvandrerdrengene forlader skolerne som funktionelle analfabeter, og at denne tendens breder i i andre store byer. Så “godheden” og det dermed forbundne “livssyn” producerer i stor stil borgere, som et højt udviklet samfund som fx vores ikke har brug for, og som andre kommer til at underholde.

    Heldigvis er der mange stemmer i den britiske debat, der i disse dage taler for, at denne prostituering af samfundet må ophøre, da den går så alt for godt i spænd med en glamourisering af vold, kriminaliet og stoffer, at den har bredt sig til samfundslag, der førhen tog stærkt afstand fra forhold, som dem vi har oplevet i den sidste tid i engelske byer.

    Men også i mere sagtmodige miljøer kan de opløsende samfundstendenser nu spores. Jeg anbefaler at læse klummen af biskop Elisabeth Dons Christensen i dagens JP. Den har titlen “Variable værdier” og stiller spørgsmålet “hvis det virkelig er de nye gode værdier, der opdrages efter, hvorfor er der så så meget uro i skoleklasserne? Der er vel ikke lærernes skyld alt sammen. Hvorfor tales der så meget om mobning, at det ligefrem skal på skoleskemaet? Hvorfor er der så mange utilpassede børn og unge?”

    Jeg kan kun sige, at den bedrøvethed og admagt, som Elisabeth Dons Christensen giver udtryk for, kender jeg flere bedsteforældre, som har grædt deres modige tårer over. Deres “menneskesyn” er blevet kasseret af en bedrevidende generation. Jeg er endnu ikke blevet bedstemor, men også jeg finder teksten sørgelig og ikke mindst illustrationen, hvor en mand hånligt peger på en ældre kvinde og siger til en lille dreng: “Prøv at se det fortidslevn”, og den lille dreng svarer: “Er det ikke bedstemor?”.

    Like

    Kommentar af MetteD — 14 august 2011 @ 17:59

   • @MetteD Nu var det dig som startede med at kalde mig politisk fantast og andet godt uden at du overhovedet har sat dig ind i mine holdninger og synspunkter, men jeg kan også sagtens tåle mosten, men vil bare ikke skyde igen af samme skuffe

    Denne debat startede som et forsøg på at forholde sig til om KK’s beskrivelse og indsats overfor radikalisering var rimeligt nuanceret eller ej, men lad os da bare vende en af dine pointer:

    “Får jævnligt at vide at halvdelen af indvandrerdrengene forlader skolerne som funktionelle analfabeter, og at denne tendens breder i i andre store byer. Så “godheden” og det dermed forbundne “livssyn” producerer i stor stil borgere, som et højt udviklet samfund som fx vores ikke har brug for, og som andre kommer til at underholde.” Ja det er korrekt at der er flere funktionelle analfabeter bland indvandrerdrengene, men også korrekt at der blandt pigerne 20-24 er flere med en høj akademisk uddannelse end blandt de tilsvarende danske, og generelt har beskæftigelsesfrekvensen for begge grupper været stigende omend stadig et stykke fra de tilsvarende danske niveauer – jeg tror ikke at nogen af disse ønsker at være arbejdsløse og høre tit umådelige frustrationer over manglende lærepladser som kunne være deres chance for at bidrage positivt til samfundet når de nu qua arv og miljø ikke er bogligt funderet – Det er imidlertid LANGT fra alle unge mænd som bliver funktionelle analfabeter og jeg tvivler kraftigt på din statistik og spådom om at de vil ligge samfundet til byrde – nu bor jeg selv i Albertslund og med 26.2% ikke etniske danskere har jeg en dagligdag hvor jeg godt kan se et nuanceret billede af virkeligheden – især da jeg har skolesøgende børn og blandt deres klassekammerater har hverken de ikke etniske drenge eller piger noget at skamme sig over, og deres forældre er positive rollemodeller.

    Enkelte falder naturligvis igennem og det er trist, måske også lidt flere end for tilsvarende danskere, og jeg plæderer ikke for positiv særbehandling – men for at vi behandler dem værdigt og lærer dem værdighed og respekt – det er vist i øvrigt også hvad der står mellem linierne i dit skriv omkring Elisabeth Dons Christensen, og som jeg håber du praktiserer.

    Og som jeg har skrevet mange gange: Jeg har mit livssyn, andre har deres (du har dit), vi er ikke nødvendigvis enige, men jeg føler mig ikke som et bedre menneske af den grund

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 18:46

   • PS mine børns undervisning i mobning har i modsætning til min egen skoletid fået den konsekvens at mobning stoppes hurtigt og effektivt

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 18:47

   • Ole Langer, du skrev:

    “Nu var det dig som startede med at kalde mig politisk fantast og andet godt uden at du overhovedet har sat dig ind i mine holdninger og synspunkter”.

    Dette er jo ikke sandt, jeg afsluttede et indlæg med at kalde dig en fantast og havde forud læst, hvad du havde skrevet og desuden noteret mig, at du i modsætning til de mennesker, der vitterligt forsker i disse emner, kan få øje på en voldelig “højreekstremisme”. Du kan også få øje på den i frø her hos Hodjanerne, skrev du, og derefter anbefalede jeg dig at du går til politiet med din specialviden.

    Jeg er ikke i besiddelse af en sådan specialviden, og jeg holder indtil videre stædigt fast i, at det ikke er folks politiske ønsketænkning men realiteter, vi skal forholde os til. Det synspunkt har man tilsyneladende ikke hos Københavns Kommune, hvor man efter alt at dømme fortsætter med at begå de samme brølere, der bl.a. består i at fylkes om Poul Nyrups og andre socialdemokratiske ronkedorers påstande om “universelle værdier”, skønt disse ikke findes. Mærk dig vel, at jeg ikke kritiserer, at der ikke er sammenfald i værdier, jeg har haft den glæde at bo i en række lande, hvor jeg har lært, at værdier kan variere ganske meget selv indenfor beslægtede kulturer, og fra alle lande har jeg modtaget noget unikt og værdifuldt.

    Ergo mener jeg, at divergerende værdier bør være et forhold, der indgår i ansvarlig planlægning af landets fremtid, og at man lægger op til alvorlige sammenstød, hvis man undlader at være realistisk og gang på gang kræver, at den oprindelige befolkning skal bøje sig for nye normer, som store dele af den ikke selv har ytret ønsker om at indføre. Den nuværende folkeindvandring var jo aldrig resultatet af en demokratisk beslutning, men som en skuespiller i en monolog, som kan ses som video på Snaphanen, siger, vi blev aldrig spurgt, vi fik det at vide – underforstået, fik at vide, hvad vi havde at rette os efter.

    Jeg kender ikke til sagen, men har stærkt på fornemmelsen, at psykologen Nicolai Sennels fik en ond behandling af Københavns kommune, fordi sandheden var ilde hørt. Som et ældgammelt ordsprog siger, kan sandheden skabe had. Det forekommer mig usandsynligt, at en ung buddhist som Sennels ikke gik til sit arbejde med den allerbedste vilje til at forstå de problemer, som han blev sat til at forholde sig til. Da hans observationer ikke stemte overens med de kommunale magthaveres politiske mærkesager, fik han sparket og blev brændemærket. Derefter røg han til DF og vil nu ind i politik, og det skal han nok komme. Jeg er ikke DF’er og har aldrig været det, men jeg forstår, at det kan ramme hårdt at blive behandlet, som han blev det, og derfor forstår jeg også, at han vælger et politisk udgangspunkt som DF. Pres avler som bekendt et modpres.

    Din påstand om, at der kun er få indvandrere, der falder igennem skolesystemet og forlader det som funktionelle analfabeter, er jo beviseligt i modstrid med den virkelighed, som andre mennesker lever i og skal tackle, fx landets arbejdsformidlingskontorer og socialforvaltninger. Det er også helt forkert, at der er næsten lige så mange danskere, som går ud af skolen som funktionelle analfabeter.

    Nej, jeg kan ikke læse dine synspunkter ud af Elisabeth Dons Christensens tekst, og ej eller af hendes andre artikler, som jeg plejer at læse. Jeg er selv vokset op under grundtvigiansk påvirkning, og dermed mener jeg ikke den vamle moderetning, der pt. huserer blandt de politiske korrekte nygrundtvigianere, som er den oprindelige grundtivigianisme fremmed og vederstyggelig.

    Hvis du vil læse om den nyeste terror i dagens Danmark, kan du finde den på Politikens netside, hvor der fortælles om groft hærværk mod 35 af hjemmeplejens biler i Kalundborg, der kaldes “den plagede by”, da dette er meget langt fra at være det første tilfælde af groft hærværk i den by. Selv om man ikke ikke har øjenvidner, skulle det ikke være svært at komme med et kvalificeret gæt på, hvem der har ødelagt de mange biler og dermed øvert sabotage mod hjemmehjælpen til svage og hjælpeløse mennesker. Hvem tror du, der kan være hjemmehjælpernes fjender?

    Like

    Kommentar af MetteD — 14 august 2011 @ 20:43

   • @MetteD … Det begynder jo at blive lidt langt det her

    Jeg har heller ikke fundet faktuelle beviser på nogen som bryder loven og er sikker på at PET kigger med her, så ser ingen grund til at melde nogen for deres tanker, men mener at tanker er grundlaget for handlinger og deltager derfor aktivt i debatten, og fastholder at der er personer her på sitet med rabiat retorik og radikale tanker, og nogle gange begrunder/retfærdiggør det med “kulturradikalisternes” og “Islamisternes” handlinger. Når der er tale om facts og ordentlig argumentation accepterer jeg dette.

    At du let og elegant hopper over de faktuelle oplysninger omkring de 20-24 årige kvinder, og samtidigt undlader at se at jeg anerkender at der er forskel i den funktionelle analfabetisme mellem unge etniske og ikke etnisk danske mænd fortæller mig jo, at du har skyklapper på

    At du samtidig gør mine vædier om at behandle folk med respekt og værdighed til noget “nygrundtvigiansk og fremmed/vederstyggeligt” taler for sig selv

    Jeg kan ikke se hvem der har udøvet hærværk mod hjemmeplejens biler i Kalundborg, men det kan du på trods af at du kun forholder dig til realiteter åbenbart?

    Nu gider jeg ikke mere i dag så vil ønske dig en fortsat god aften og er sikker på at debatten nok skal fortsætte en anden dag

    .

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 22:16

   • Jeg gider heller ikke mere, Ole Langer og nøjes med at konkludere, at det kører rundt for dig. Jeg har nemlig ikke givet udtryk for det, som du påstår. Jeg aner fx ikke, om du tilhører de vamle nugrundtvigianske, jeg gjorde blot opmærksom på, at de tænker anderledes, end Elisabeth Dons Christensen, der er af mere oprindelig art.

    Like

    Kommentar af MetteD — 14 august 2011 @ 22:26

  • Jamen vi kan jo så konstatere at du tager afstand fra vold, og jeg ved også at du heldigvis har åndsfæller der deler din afstandtagen i den sammenhæng. Jeg er da ked af at du vil flytte til “down under” – jeg tror oprigtigt at du vil skabe et godt samfund og det bliver da et tab hvis dit engagement forsvinder fra Danmark.

   Overskriften på KKs side er RADIKALISERING og dermed ikke en beskrivelse af alle nationalliberalister som voldelige – jeg fastholder mit synspunkt om en rimeligt sober beskrivelse og kan sagtens komme med eksempler på højre radikale miljøer hvor vold accepteres og benyttes, og hvor feminisme og homofobi er udtalt. Det glæder mig når der tages afstand fra det da vold grundlæggende skaber flere problemer end løsninger og aldrig langsigtet vækst på lige fod med ikke vold

   Og endelig omkring de voldelige nationalliberalisters navne og personer – det er jo lidt svært at udtale sig om når folk gemmer sig bag dæknavne, men har da mødt masser som har ville tæve perkerne og set det praktiseret med Danebro og holger danske emblemer, og tager gerne en diskussion face to face med dem også – ligesom jeg diskuterer med de uregerlige “muslimer”

   Like

   Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 16:31

  • Ole Langer, der er usmageligt at se, hvordan du hidser debatten op med dine udokumenterede påstande om nationalliberale voldsmænd.

   Hvis du virkelig mener, at du har kendskab til organiseret politisk betinget vold, burde du snarest gå til politiet med din viden og eventuelt selv skrive om den i aviserne.

   Og hvis du mener, at der er nogen her på bloggen, der kan tænkes at begå vold, gælder det samme, men vær forberedt på, at politiet griner ad dig, for politiet kan godt se forskel på kriminelle voldsmænd og desillusionerede og bedrøvede debattører. Der er meget, der tyder på, at du ikke har stukket fingeren i jorden og vejret, hvilke mennesker du diskuterer med, og at din vurderingsevne er ringe.

   Indtil videre må vi antage, at du er en politisk fantast, der støtter politiske fantasterier på Københavns rådhus. Når I bliver tilstrækkeligt mange, kan det bryde ud i hysteri, for eksempel når uroen breder sig med de ansvarsløse økonomiske handlinger, som vi har udsigt til, og som på forhånd er dømt til at sende masser af mennesker ud i arbejdsløshed med efterfølgende tvangsauktioner og sociale problemer. Samtidigt med at vi tager imod sociale bistandsklienter fra hele verden.

   Like

   Kommentar af MetteD — 14 august 2011 @ 16:54

 4. Endnu et udmærket bevis på kommunal uduelighed, omend man måske nok burde rose kommunerne for at beskæftige mennesker, der ellers ikke ville have en chance.

  Nazisme er er den sorte side af den røde plage, kommunismen, og hører hjemme på venstrefløjen.

  Hvor god en sag er det lige man har, hvis man er nødt til at lyve……..

  Like

  Kommentar af Fidibus — 14 august 2011 @ 10:35

 5. Jo da. Megen glæde har man haft af Ritt Bjerregård og Frank Jensen

  Like

  Kommentar af Nielsen — 14 august 2011 @ 10:42

 6. Det er ekstremt sygt det her. Kommunerne skal ikke under nogen omstændigheder stå for fortolkning af, hvad der er venstre og højre, og de skal da slet ikke indoktrinere deres afstumpede fortolkninger.

  Like

  Kommentar af Børge — 14 august 2011 @ 11:24

 7. Rofl…..

  “Københavns Kommune forsøger at forebygge radikalisering ved hjælp af materialer udarbejdet af den private efterretningstjeneste Redox. Læs mere om militant hinduisme, højreekstreme bevægelser, militant jødedom, White Pride og militant kristendom her!”

  1. “Private efterretningstjeneste” er vel i og for sig forbudt. Hvorfor kan KK samarbejde med dem ?

  2. Hvilken relevans har Militant Hinduisme/Jødedom/Kristendom lige i dagens Danmark.

  3. Og så selvfølgelig udeladelsesynden !! Hvad med Militant islam ?

  Like

  Kommentar af Santor — 14 august 2011 @ 11:34

  • Ja, det er som om, der er en der mangler 😉

   Like

   Kommentar af Eg-tvedpigen — 14 august 2011 @ 13:03

  • Jamen sjovt nok er der masser af artikler og research mod ekstrem Islamisme og Jihad på KK’s hjemmeside – tjek eg-tvedpigens eget link, men blandt blinde er den enøjede jo konge!

   http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/Vink/SubsiteFrontpage/MereOmRadikalisering/MaterialePaaNettet/MaterialePaaNettet.aspx

   Ville være rart med at få løftet seriøsiteten en smule

   Like

   Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 13:33

   • Jamen så må du jo være præsident.

    Like

    Kommentar af Fritz — 14 august 2011 @ 14:00

   • Ja, det er korrekt, at flere af artiklerne søger at belyse problemet med ekstremistiske muslimer; dog undgår man helt at nævne både I-ordet og M-ordet i overskriften, gør man ikke Ole? Det er som om, problemer med muslimer helst skal beskrives i forblommede vendinger, og det selvom islam udgør et langt større problem for danskerne end militant kristendom. Den langsommelige lufthavnskontrol skyldes jo trods alt hverken mormoner eller militante hinduister! Nogle mennesker vil Københavns Kommune helst ikke træde over tæerne – særligt ikke de voldsparate

    Like

    Kommentar af Eg-tvedpigen — 14 august 2011 @ 15:27

   • Det med I og M ordet handler om at det er relativt nemt at sætte alle Muslimer i sammebås og dermed gøre dem til radikale ekstremister og det er de ikke blot fordi de har en ofte kulturelt betinget tro på koranen og levereglerne – Islamisterne er lidt mere yderliggående men selv blandt dem er der folk som tager afstand fra vold og en spirende kritisk indstilling til alle Islams doktriner (hvilket er ironisk udfra Islam som begreb men ikke destomindre en realitet og bl.a. det som førte til at Alevierne opstod)

    Jeg er enig i at man skal kalde en spade for en spade, men der er i det offentlige rum ingen grund til at hælde ved til et diskriminerende bål men forsøge at behandle folk individuelt eller i passende segmenter – For mig er ekstreme Islamister det passende segment – muligvis Islamister i det hele taget/her har jeg det lidt som med Jehovas vidner – så længe de passer sig selv er det fint med mig, men hvis de er en trussel for mit Danmark reagerer jeg, men ikke muslimer generelt – det er intolerant og snævertsynet!

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 16:58

   • Jamen Ole tag nu og læse det du selv linker til. Det er nøjagtigt det samme som Egtved-Pigen linker til i indlægget.

    Der står stadig intet om militant islam.

    KK er notorisk bange for at nævne islam men føler ingen angst ved at nævne alle mulige andre religioner selvom de ingenting har på samvittigheden her i Danmark.

    Kan du slet ikke se den løgnehistorie som KK fortæller ?

    Like

    Kommentar af Santor — 14 august 2011 @ 18:46

   • Jihad in Denmark: An overview and analysis of jihadi activity in Denmark 1990-2006

    Af: Michael Taarnby Jensen, DIIS

    Radicalization in the west: The homegrown threat

    Af: Mitchell D. Silber og Arvin Bhatt

    Radicalisation Processes: Leading to acts of terrorism

    Af: EU

    For nu bare at tage et par stykker af dem og hvis du dykker ned i mange af de andre er der masser om radikal islamisme

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 18:53

   • Og taget direkte fra “En fælles og tryg fremtid”

    Den militante eller yderligtgående islamisme udgør i dag en ny form for global trussel,
    båret af en totalitær ideologi. Truslen er fælles for både Vesten, den muslimske verden
    og andre dele af verden, hvor der har været en lang række terror- og voldshandlinger.
    Den voldelige islamisme er i de fleste muslimers øjne uacceptabel og udgør en fælles
    bekymring for både muslimer og ikke-muslimer.

    Yderligtgående islamister er også modstandere af den demokratiske retsorden i
    de vestlige lande og forsøger at påvirke muslimer i disse lande til at modarbejde
    demokratiet og undgå at involvere sig i samfundet.

    En stor del af de militante og yderligtgående islamisters aktiviteter er led i en
    propaganda, der forsøger at give det billede, at den vestlige verden, herunder også
    Danmark, er fjendtlig mod – eller ligefrem fører krig mod – islam og muslimer. Intet
    kunne være mere forkert. Den danske regering deler ikke verden op i religioner eller
    trossamfund, men arbejder for, at det enkelte menneske – det være sig i Danmark eller
    internationalt – skal kunne udfolde sig ligeværdigt i sikkerhed og frihed uanset etnisk 10
    baggrund eller tro. Det betyder bl.a., at der er trosfrihed i Danmark for alle, og at der er
    respekt for alle trosretninger. Det betyder også, at der ikke i den internationale indsats
    skelnes mellem, om det enkelte menneske, hvis interesser vi forsøger at beskytte
    eller fremme, er af den ene eller den anden religion. I kampen mod ekstremisme og
    terrorisme gør Danmark fælles sag med langt de fleste lande og befolkninger i verden –
    uanset religiøst tilhørsforhold

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 19:03

   • Muligt at jeg ikke gør det rigtigt men det var den her besked jeg fik da jeg søgte på KK hjemmeside.

    Du søgte på Jihad in Denmark: An overview and analysis of jihadi activity in Denmark 1990-2006. Der blev fundet 0 resultater.

    Kunne du ikke linke direkte i stedet for at citere ?

    Like

    Kommentar af Santor — 14 august 2011 @ 19:35

   • Den findes i det tidligere fremsendte link — du skal bare scrolle ned

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 14 august 2011 @ 21:52

 8. Den fynske Breivik

  Nogle jøder havde lejet en stand i et butikscenter, og de forsøgte sig som næringsdrivene. Systematisk blev de chikaneret af arabere på overførselsindkomst. Det kulminerede med at WF angreb med en pistol og nedskød to af jøderne.
  Spørgsmålet er, hvad der har radikaliseret WF, der havde haft en privilegeret opvækst i Vollsmose. Var det Humlehaveskolen, hvor inspektør ”køb ikke hos jøderne” Olav Rabølle Nielsen herskede? Var det produktionsskolen Elsesminde? Havde WF besøgt de radikales hjemmeside? Var WF blevet radikaliseret på teknisk skole? Har de mange offentlige penge eller udnævnelsen til kommunal rollemodel radikaliseret WF? Det bliver aldrig opklaret, ligesom det heller aldrig bliver opklaret, hvem der skaffede WF en pistol og gav ham våbentræning.
  I modsætning til Breivik fik WF en fangruppe på facebook efter udåden. Da en journalist ønskede at skrive om denne fangruppe, blev hun udsat for kvalificerede dødstrusler.

  Like

  Kommentar af Elefanten — 14 august 2011 @ 13:49

 9. I går linkede jeg til en artikel i Information, der havde interviewet to forskere hhv. professor Mehdi Mozaffari, Aarhus Universietet, der bl.a. forsker i islamisk fundamentalisme, og al Qaida-forskeren Søren Hove fra Dansk Institut for Internationale Studier, der var enige om, at man ved meget lidt om den såkaldte højreekstremisme i Danmark. Dels fordi der ikke har været forsket i emnet, og dels fordi den ikke gør sig bemærket i Danmark.

  Mozaffari er en skarpsindig iraner og konkluderede, at måske skulle man trods alt forske i emnet, for det kunne jo være, at det viste sig, at den højreekstremistiske terror slet ikke findes.

  Men overborgmester Frank Jensen og hans hird ved altså bedre end disse to kapaciteter på området. Frank Jensen har Redox, og Redox får penge af LO. Vorherrebevares!

  Like

  Kommentar af MetteD — 14 august 2011 @ 16:17


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: