Hodjanernes Blog

2 august 2011

Hodjanernes kommentarpolitik

Filed under: Bloggere, Censur, Hodja, Jernhesten, Tonen, Ytringsfrihed — Tags: , — Hodja @ 12:55

Redaktionen har kort diskuteret, om vi skal ændre vores hidtidige kommentarpolitik.

Vi er kommet frem til følgende formulering:

“I lighed med andre dissidentblogs har emnet censur været drøftet her på

redaktionen. Vi er nået til den konklusion, at den triumf skal de kræfter, som i

øjeblikket udnytter de tragiske begivenheder i Norge, ikke have. Alene vores

foragt for personer, som uden ringeste skam i livet bruger en psykopats

bestialske massemord på snesevis af uskyldige mennesker til at fremme deres

egne mål henimod en totalitær, ensrettet politistat, forhindrer os i at være

dem behjælpelige.

Vi har overvejet en politik i retning af at blokere kommentarer, som opfordrer

til vold. I så fald ville vi udelukke en stor del af vore muslimske læsere,

og desuden afskære os fra at citere koranen. Alternativt kunne vi udelukke ikke-muslimske

kommentatorer – i hvilket fald vi vil blive beskyldt for diskrimination.

Vi har defor indtil videre valgt en mellemløsning: I den seneste tid er vi stødt på

kommentarer, som enten har været totalt blottet for mening, men blot været

monotone platheder – eller så usmagelige, at de omtalte kræfter med fryd ville

botanisere dem ud blandt hundreder andre debatindlæg. Denne blog er drevet af

amatører, som ikke har tid eller vilje til at udøve forhåndscensur, men i det omfang

sådanne kommentarer optræder, vil de blive slettet og afsenderen spam-markeret evt efter en

henstilling om at omformulere sig .

Vor holdning er fortsat den, at uhyrlige og afskyelige kommetarer – herunder

opfordringer til vold – rammer afsenderen selv og ikke os. Men da vi for tiden

også læses af personer, som ikke kan – eller vil – skelne, må vi tage højde for

“agents provocateurs”. Om debatten så styrkes heraf, vil vi lade være et åbent

spørgsmål. Men vi tror det ikke. Vor grundholdning er, har hele tiden været og

vil fremdeles være dybt forankret i demokratiet og dettes forudsætning,

ytringsfriheden.”

Redaktionen

Ovenstående regler er lagt ind på siden “om Hodjanernes blog.”

28 kommentarer »

 1. Hvad skal man sige – boller fra kohberg

  Det er vel ikke specielt overraskende at foragten for muslimer og koranen kommer til udtryk i redaktionens indlæg – Det er jo bloggens raison d’etre men igen vil jeg påpege det hensigtsmæssige i en mere seriøs og mindre foragtelig/tendensiøs dækning af emnet hvis man reelt set ønsker indflydelse og dialog, og at dette skal være andet end en rygklapper/side i rundkreds gruppe

  Den gennemgående kritik af Islam som værende en diskriminerende, intolerant religion skal jo nødig være en boomerang?

  Synes bestemt at det vil være hensigtsmæssigt at få sorteret de værste hademails eller tilfældige uargumenterede mishagsytringer fra, men så ryger sikkerhedsventilen måske – så igen boller fra Kohberg – jeg kan godt tåle mosten

  At sætte spørgsmålstegn ved vores styreform og vores media billede er vel også en del af samfundskritikken men konsekvent at kalde DR for Danmarx Radio, eller diverse mere eller mindre passende betegnelser for Information, Politiken og Jyllandsposten undrer mig og falder tilbage på afsenderne som fremstår som unuancerede kassetænkende propagandister

  For så at føje til Danmarx Radio myten vil jeg bare anbefale http://www.dr.dk/nu/player/#/modige-kvinder/14288 – en norsk pakistansk indvandrer som igen punkterer myten omkring at indvandrere er et onde og er et lysende eksempel på at der kan og vil ske forandringer med de indvandrede når der blot er positiv dialog

  Like

  Kommentar af Ole Langer — 2 august 2011 @ 14:01

  • Du er et godt menneske Ole.

   Like

   Kommentar af Børge — 2 august 2011 @ 14:29

   • Enig med Børge, men de gode mennesker har desværre vist sig at være et problem, når de diskuterer indvandrerpolitikken. Så lidt mindre godhed og lidt mere sund fornuft ville være at foretrække.

    Like

    Kommentar af machiavelli — 3 august 2011 @ 08:22

  • Man kan se på intervieweren – hedder hun ikke Lene Johansen? – at hun skal tænke hårdt for at følge med i Shabana Rehmans tangegang. Her er vi oppe i de virkelig høje intellektuelle luftlag.

   Mange nordmænd har i tidens løb ment, at SR gik for langt, at hun har haft svært ved at håndtere den nye frihed og derfor opført sig pinligt. Hvad Krekar angår, er der mange, der anser ham for at være en farlig mand og på et tidspunkt var der adskillige lande, der stod i kø for at få ham udleveret. For Norge har han været et meget, meget dyrt bekendtskab ikke mindst pga. ekstremt dyre retssager. Million efter million er trillet hen over bordet til hans kendte advokat.

   Ole Langer, det virker, som om du er det meste af en halv snes år bagefter i islamdebatten.

   Like

   Kommentar af Mette — 2 august 2011 @ 15:02

  • Ole Langer jeg har skrevet et svar vedr. Egypten. Det tog mig mere end 3 timer men er forsvundet ude i fortiden, fordi Hodja har helvedes travlt og tror, at det er mængden der gør det.

   [Jeg fandt det lige frem til dig. Mvh. Egtvedpigen]

   Udgivet den 01.08.2011 kl. 11:14
   Kampen for frihed og demokrati i Mellemøsten

   For tiden har terroristen fra Norge – som jeg har valgt at kalde ham – jo taget overskrifterne på grund af hans frygtelig forbrydelse. Men kommer vi lidt væk fra tragedien i Norge, så kan disse oprør i Afrika og Mellemøsten vi nu er vidne til sagtens ende i et nyt muslimsk regime baseret på Sharia og hele molevitten. Derfor bygger de glade forhåbninger i Vesten : – Nu får vi et også demokrati i Egypten, Libyen og andre steder disse steder – efter min mening på en mellemting mellem ønsketænkning og illusion. Og det er der mange årsager til.

   Islam er i grund og bund en fejlslagen civilisation, som forfatteren Sven Burmester udtrykker det i sin bog ”fred og fare.” Burmester er uddannet naturvidenskabs mand og udviklings økonom. Derudover har han været ansat som vicedirektør i Verdensbanken og været chef for FN’s Befolkningsfond i Kina og Nordkorea. Så vi har her en forfatter med stor viden og bred erfaring.

   Årsagen til at Islam ikke kan begå sig, ligger dels i sproget og dels i religionens livsform. Kun eliten kan læse det arabiske sprog som Koranen er skrevet på og skiller derfra eliten fra masserne. Islam betyder underkastelse, og da kun Guds vilje kendes gennem den arabiske Koran, kan man kun være en god muslim ved at følge skriftens forskrifter fra imamerne til punkt og prikke. I dette perspektiv er verdens sekularisering af det onde. Alkohol er forbudt, kvinder skal bære slør og Sharia – den rette vej – skal være landets lov.

   Et afgørende punkt i de islamiske lande som Burmester peger på er økonomien. Koranen forbyder renter, men renten er fundamental i kapitalismen, fordi den er incitament for investering og opsparing. De muslimske økonomier står derfor stille, industrialiseringen kom aldrig i gang. Tilmed er væksten i de fleste muslimske lande lavere end befolkningstilvæksten, folk bliver altså fattigere og fattigere. Og den personlige ærgerrighed til forandring ligger i tanken om ”en plads i skyggen ved det rindende vand i det kommende liv”.

   Islam inspirerer til ligegyldighed, som Burmester udtrykker det, fordi religionen sidder på første parket. Størstedelen af befolkningerne er tilmed analfabeter og arbejdsløsheden ligger på over 20 % af arbejdsstyrken og den rammer de unge mest, og der er herfra terroristerne fødes.

   Islam er med – Burmester slutord – i økonomisk og politisk forstand en fejlslagen civilisation. Uden en reform der utvetydigt adskiller stat og religion og accepterer ligestilling mellem mand og kvinde har Islam intet at gøre i den globale moderne industrialiserede verden.

   Skal man derfor vurdere demokratiets mulighed, bliver man nødt til at se på om de sociale tilstande, den økonomiske side og den personlige livsform har mulighed for at danne grobund for et demokrati. Hvis man vil bygge et hus, må fundamentet være i orden, og vil man høste en mark må jorden været gødet. Eller sagt på en anden måde: Er der fundament til et demokrati i Egypten? Eller er jorden på forhånd gødet for Islam? Det er 10 millioner kroner spørgsmålet. Og jeg investerer på det sidste spørgsmål

   Opstanden i Egypten var primært af social karakter. Befolkningen som har været undertrykt i 30 år under Mubarak kunne kun komme af med de uduelige og forhadte magthavere ved en opstand. Kun sekundært er demokratiet derfor kommet ind i billedet, selvom det er muligt hen ad vejen, at tanker om frihed og demokrati også har været målet for mange egypter. Demokrati lyder godt, for så kan man være med til at bestemme over sit liv.

   Men at demokratiets forudsætning – sekulariseringen – skulle kunne bryde ud, når magten engang er stabiliseret – er mere end tvivlsomt. Det store Muslimske Broderskab er allerede begyndt at fiske i rørt vande og der er mange muslimske fisk i det egyptiske hav.

   Demokrati tager tid, og derfor ligger fattigdom, lav industrialisering, analfabetisme og mangel på oplysning stadigvæk som en dyne over det Egyptiske samfund. Sekularisering er demokratiets forudsætning, men at fremme seksualisering – adskillelse mellem politisk magt og religiøs magt – i et samfund under de omstændigheder jeg har nævnt – er efter min mening utopisk. Imamerne med deres prædiken om absolutisske opfattelse af sandhed og tro i et samfund uden økonomisk fremtid, der samtidig udelukker enhver sameksistens med andre religioner og ideologier, har derfor let ved at appellere til masserne.

   Et moderne oplyst menneske har ikke behov for at lulle sig ind i dogmatiske lærersætninger og en fundamentalisme, der kun anser Guds ord for det eneste rigtige. Men i alle de islamiske lande florer livsløgnen, fordi oplysningsniveauet er for lavt.

   Demokratiet kommer heller ikke af sig selv, men kræver en ofte langvarig proces med politiske kampe og åndelig udvikling, således at de parlamentariske mekanismer og strukturer – såvel som den åndelige modenhed – kan udvikles støt og roligt. Men er forudsætningen for denne udvikling til stede hos uoplyste masser?

   Det muslimske Broderskab har været forbudt som parti, men har spillet en stor rolle på det sociale og religiøse område, og nu skal de nok formå at høste det, de allerede har sået. Er folk fattige og undertrykte, henter de trøst i religionen. Det er der ikke noget nyt i. Derfor er det min opfattelse de islamiske kræfter, der stiler efter et fundamentalistisk styre med Sharia, der har størst chance for at løbe af med revolutionen.

   Den eneste ukendte er det militære styre, der med stor sandsynlighed ikke vil tillade et Islamisk styre. Det er uden tvivl den største barriere mod Islamisk styre. Men også militæret er trængt af befolkningens krav om forandring. For det var jo trods alt militæret, der har holdt Mubarak ved magten. Til gengæld tjener det militæret til ære, at det var meget tilbageholdende – i modsætning til fx Syrien – med at skyde løs på befolkningen. Så et godt råd er: lad være med at investere.

   Like

   Kommentar af machiavelli — 2 august 2011 @ 15:41

  • Ole,

   “At sætte spørgsmålstegn ved vores styreform og vores media billede er vel også en del af samfundskritikken men konsekvent at kalde DR for Danmarx Radio, eller diverse mere eller mindre passende betegnelser for Information, Politiken og Jyllandsposten undrer mig og falder tilbage på afsenderne som fremstår som unuancerede kassetænkende propagandister”

   Anvendelsen af “naming” til de pågældende er, undskyld mig, ganske berettiget:

   Hvad angår substansen:

   Det har sin baggrund i, at DR er blevet taget med fingrene i klejnekassen i forhold til marxistisk propaganda virksomhed og promovering af en bestemt politisk vinkel, samtidig med at at andre vinkler afskæres fra at komme frem. – Og bliver det fremdeles.

   Politiken opfordre vedholdende til samarbejde om, at indførere/konsolidere Det Multikulturelle. At de så også havde en samarbejdsprofil i forhold til wwII og nazi regimet…

   Information er blevet taget i, at udføre des-information, pointe løst at inddrage Dragsdahl her, der er eksempler fra sidste uge.

   – Du kender garanteret godt de eksempler jeg ville hive frem, derfor ingen links til konkrete artikler.

   Berettigelsen af naming/shaming som middel:

   1. Det virker, når vi, på vores side, har særlig gode resultater, skyldes det at der er tale om mod-shaming og at de pågældende selv har skabt baggrunden.

   2. De pågældende er i en position, hvor de har såvel evner som midler til et modsvar.

   Hvad angår de mere meta agtige koncepter som islamisme, multikultur etc, så skylder alle de der promovere disse som noget postitivt, uafvendeligt osv, at godtgøre at vi rent faktisk har at gøre med noget positivt. Det gør de ikke, og derfor er en skarp retorik både på sin plads og berettiget. Vi har ikke nogen pligt, at understøtte det foretagende, uanset hvor gerne Anita BB under strafansvar vil pådutte os et sådant.

   At en ABB så ligefrem benytter lejligheden når den byder sig til, at bruge den til, at pådutte et ansvar for massemord, gør det sådan set bare endnu mere berettiget at fare frem mod hende.

   Like

   Kommentar af Hans Und — 2 august 2011 @ 15:45

 2. Igen et tegn på over gennemsnitlig intelligens på sitet hvilket jeg respekterer og stimulerer til fortsat engagement – jeg har desværre ikke så meget tid i de næste 2 dage, men vil se om jeg ikke kan få tid til svar til de mange gode indlæg

  Tak for en god tone i svarene

  Like

  Kommentar af Ole Langer — 2 august 2011 @ 17:02

 3. Mette – vi er ofte blevet kaldt ‘Hodjas nyhedsbureau’. Der skal selvfølgelig være en balance mellem kvalitet og kvantitet, men ved at sende mange poster, mener jeg, demonstrerer vi, at tingene presser sig ubønhørligt på alle steder og fra alle sider. Man behøver jo ikke kommentere på alle indlæg. Nogle gange er det også sådan, at indlæg jeg tænker om, at dette vil få en del kommentarer, og så kommer der nul eller et par stykker, mens andre af uforklarlige årsager trækker mange debattører.
  Samtidig har vi så lidt tid, at jeg vil tro, at vi kun poster under 10% af, hvad vi har adgang til.

  Like

  Kommentar af hodja — 2 august 2011 @ 17:33

  • hodja. Det sker også tit, at jeg undrer mig over, hvor kommentarerne falder.

   Ifm. de hektiske dage, vi har været igennem pga. Norge, og det fokus, der har været på os, har jeg tænkt på, hvilke forskelle der er på de mest læste politiske blogs, som vi kan se “noteret” på chart.dk. Der nåede jeg netop frem til, at I står for meget at vælge imellem, og også for en sylspids, sarkastisk pen. Det skulle ikke undre mig, hvis fx en ZS’s reaktioner i den sidste tid bl.a. har taget farve af den fuldt fortjente opmærksomhed, hun har fået fra denne kant. Noget har ændret sig, jeg tror, at det går den rigtige vej, og at en lille burhøne som ABB tager på vej, tillægger jeg ikke så meget betydning, hendes horisont har altid været smal.

   Jeg har netop sendt en e-mail til min søn og fortalt, hvad der overgik mig (og Børge) i Ekstrabladet, som ikke hører til de organer, hvor han selv citeres. Som sønnike sagde engang i teenagealderen: Du er byens værste mor. 🙂

   Like

   Kommentar af Mette — 2 august 2011 @ 18:07

 4. Det er meget, meget lettere at stille alle politikerne i Ingenmandsland
  efter næste valg ved at undlade at stemme på dem.
  De har, om nogen, overtrådt Danmarks Riges Grundlov og bør stilles
  til ansvar derfor, ligesom den simple lommetyv, der omgående fremstilles i
  grundlovsforhør.
  De har begået forræderi mod deres fædreland Danmark i en sådan grad,
  at Corfitz Ulfeldt er den rene amatør.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 2 august 2011 @ 17:54

 5. Falkeøje:
  Dit forslags forstås!
  Men – hvem tror du så, der kommer til magten?

  Like

  Kommentar af L.johs — 2 august 2011 @ 18:14

 6. @ Ole Lange.

  “Naming” bliver i vid udstrækning brug til at vise den foragt man føler for en person eller organisation som ikke nødvendigvis er hovedpunktet i det man skriver. Det har på sin egen “sære” måde en forståelsesmærssigt funktion i et indlæg eller kommentar.

  @ Hodjanerne

  1. Jeg forstår godt jeres tanker, specielt for nuværende, men jeg håber ikke i går frem med for hård hånd det ville ødelægge lidt af det sjove, der også er, ved at læse Hodja 🙂

  2. Jeg tror at Machiavelli`s problem kunne løses med et bedre “oversigts system” for foregående indlæg! Problemet er at man kun kan søge tilbage, i indlæggene, i den lidt korte liste i bruger eller hvis man tilfældigt falder over en kommentar man kan bruge som link.

  Like

  Kommentar af Santor — 2 august 2011 @ 19:54

  • Er da også enig i at naming har sin egen underholdningsværdi i begrænsede doser

   Synes også at det er irriterende at skulle lede efter gamle indlæg men søgning er jo muligt 😉

   Like

   Kommentar af Ole Langer — 2 august 2011 @ 23:12

 7. Santor – vi vil så vidt muligt lægge os tæt op ad Møllers kriterier, som vi er helt enige i: http://www.uriasposten.net/kommentar

  Der er forskellige måder at søge i bloggen på, men ikke særlig avancerede:

  1) Man kan søge i kategorierne ude i højre side. Vi kan selvfølgelig lave flere, hvis I synes, der er nogle, der mangler, så kom endelig med forslag. Problemet er så, at de kun eksisterer fra den dag de er oprettet, dvs, de findes ikke på gamle indlæg. Tidligere gik jeg tilbage og tilføjede nye kategorier på gamle indlæg, når jeg havde tid, men det kniber med tiden, og der er nu næsten 16.000 poster på Hodja, så det er uoverskueligt.

  2) Der er en søgefunktion øverst på bloggen, det er bedst at skrive mere end et ord i den for at nærme sig det,
  man ønsker.

  3) Hvis man kan huske, hvornår et givent indlæg er fra, kan man bladre i månederne i kalenderen nederst.

  Like

  Kommentar af hodja — 2 august 2011 @ 20:59

  • Jeg kender nogenlunde jeres søgesystem, problemet er netop at man måske ikke lige kan huske datoer og overskrifter hvis man pludselig står og skal bruge lidt info om en bestemt ting. Det er ok, jeg har da klaret mig til nu 🙂

   Jeg ved at I gør et stort og vigtigt arbejde og ikke har al tid i verden og rigtigt mange tak for det 🙂

   Like

   Kommentar af Santor — 2 august 2011 @ 21:20

 8. @Børge – ikke så meget bedre end alle andre men er glad hvis mine synspunkter og facon giver respekt som jeg synes alle fortjener – tak fordi du var den første med en værdig kommentar

  @Mette – Jo det er Lene Johansen, og kan ikke helt vurdere om du er ironisk med din kommentar omkring de højere luftlag – det er jo desværre noget af det som er konsekvensen af den kraftige brug af satire og Ironi at man ikke altid ved hvor man har folk. For mig er det nu ikke raketvidenskab hun praktiserer men alligevel ekstremt grænseoverskridende og fordi hun samtidigt har noget mellem ørene og charme dialogskabende på en god måde. Hendes mod og hendes måde at skabe dialog er for mig inspirerende – Er da helt sikker på at hun har trådt både nordmænd og især dem med Islam som religion over tæerne. Omkring Mullah Krekar så har jeg ingen speciel holdning til ham – Mullaher som udtaler sig som eksperter over andres liv får respekt udfra hvordan de fungerer som rådgivere og eksperter på samme måde som en katolsk pater, en rabbiner eller en dansk præst får respekt når de forvalter opgaven ordentligt – institutionaliseret og uberettiget magt står altid for fald, og retsagerne kender jeg ikke til og påvirker heller ikke mit almene menneskesyn eller min skepsis overfor Islam som totalitær religion i et sekulært samfund
  At du mener at jeg er flere år bagefter i Islam debatten beror jo nok mest på vores forskellige ståsteder men fred være med din holdning, og jeg har naturligvis respekt for den forskel – takker for en god tone og at du gav dig tid til at se klippet

  @Machiavelli (og Egtvedpigen som fødselshjælper) tak fordi at du tog dig tid til en hurtig uddybning og dejligt at et velskrevet indlæg ikke forsvandt
  Vi er jo bestemt ikke uenige i at demokrati er en kæmpeudfordring i de muslimske middelhavslande, hvor håbet lever for at det sker. Jeg er også helt bevidst omkring det lave uddannelsesniveau i store dele af landet og det muslimske broderskabs styrke og fundamentalistiske idealer store styrke, så det kan bestemt sagtens gå den vej som du hælder til – at håbet om demokrati overtages af islamistisk fundamentalisme, men det er ikke en naturlov, og du lukker mere eller mindre bevidst øjnene for den spirende sekulære tankegang hos mange af dem som var med til at starte det arabiske forår.
  Du kalder Islam for en fejlslagen civilisation – Det er en de hurtigst voksende religioner (og ikke kun ud fra fødselsoverskud) så dermed kan man vel ikke kalde den for fejlslagen? – det afhænger vel af målestokken, og her bruger du og Burmeister så et samfundsudviklingsmæssigt og et økonomisk målebånd, og forholder jer vel begge til en islamistisk stat snarere end til religionen islam i en sekulær tankegang?
  Hvis man bruger en økonomisk målestok så kan man som modargument bruge Tyrkiet som har haft bemærkelsesværdige vækstrater under et muslimsk styre. Dette taler for at der ikke er en naturlov om at Islam giver dårlige økonomiske resultater, og dit argument om at folk bliver uambitøse og sløve fordi at religionen kommer i fokus, mener jeg ikke nødvendigvis holder. Den vestlige verdens livsstils udfordringer med misbrugsproblemer og stress/identitetskonflikter kan i dagens komplekse verden give den samme eller større samfundsmæssige ”sløvhed”, og jeg oplever bestemt mange ambitiøse muslimer og jeg tror også at der er rigtigt mange samfundsmæssigt ambitiøse muslimer i egypten med et sekulært udgangspunkt fremfor et dybt fundamentalistisk, og derfor er argumentet om at Islam inspirerer til ligegyldighed ikke korrekt.
  Jeg er dog enig med Burmeisters slutord om at det vil være nemmere at acceptere Islam og få det til at passe ind i et dansk/vestligt verdensbillede med en reform der utvetydigt adskiller stat og religion og accepterer ligestilling mellem mand og kvinde.
  Jeg er også meget enig med stort set alt det du efterfølgende skriver men sætter altså mine penge på den modsatte hest – troen på at det er muligt at skabe et sekulært og bæredygtigt islamistisk alternativ – og forhåbentlig en revision af de kritiske sider af Islam, men ved at det er en svær kamp.

  @Hans Und – Naming og Shamming er på trods af deres effekt uværdige i et civiliseret samfund og fremmer kun intolerance og had i min bog, men kan da give lidt opmærksomhed hvor man så kan være heldig at nogle gider blive hængende lidt længere end ellers
  At din opfattelse så er at de andre nævnte media bruger naming og shamming er ikke min – og heller ikke at de er så ensidige eller misinformerende i deres nyhedsdækning som du lægger op til – bevares der kan være svipsere og der har været en tendens til lyserødt i DR i vise perioder, men Uffe Elleman var vist nok DR en gang 😉 og man kan jo fremfor at køre naming og shamming tage udgangspunkt i de enkeltsager hvor de tager fejl i stedet for at destabilisere hele samfundsopfattelsen ved at hænge både christiansborg og media scenen ud som set med mine øjne fungerer fint og giver mulighed for en nuanceret debat.
  Omkring det positive ved multikulti mm er det en længere debat som nok skal fortsætte her på sitet – jeg er klar en fortaler for åbenhed og tolerance men også for at stille krav til vores nye danskere (og til vores gamle) Takker også for en god tone og et godt indlæg.

  Like

  Kommentar af Ole Langer — 2 august 2011 @ 23:08

  • Det er ikke bare os og Burmeister, der karakteriserer islam som fejlslagen, her er et helt særnummer af Nature, der har de samme holdninger: http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7115/index.html

   Den er brugt som en af referencerne i vores postering om Ramadanen og dens fortrædeligheder.

   Like

   Kommentar af hodja — 3 august 2011 @ 00:45

  • til Ole Langer.

   “Hvis man bruger en økonomisk målestok så kan man som modargument bruge Tyrkiet som har haft bemærkelsesværdige vækstrater under et muslimsk styre. Dette taler for at der ikke er en naturlov om at Islam giver dårlige økonomiske resultater, og dit argument om at folk bliver u-ambitiøse og sløve fordi at religionen kommer i fokus, mener jeg ikke nødvendigvis holder”

   Ha! jeg havde faktisk også Tyrkiet inde i analysen, men opgav det på grund af hovedpine. Islam giver mig altid hovedpine. “…vækstrater under et muslimsk styre” Hvad er det for et muslimsk styre? Sekularisering betyder adskillelse af stat og kirke, og det blev som bekendt indført af Atatürk i 1923. Derfor er det som bekendt også forbudt at bære tørklæde i offentlige bygninger.

   Tyrkiet er derfor et sekulært samfund med militæret som forsvar for dette. Som den kvindelige parlamentariker Nursuna Memecan – (medlem af regeringspartiet AKP) siger: ” Religion og politik skal helt adskilt, fordi det er to helt forskellige størrelser.” Eller: “Hvad og hvem man tror på er helt privat – det er en sag mellem Allah (eller Gud) og en selv” Defor

   Og som det allervigtigste som jeg har været inde på. Et sekulært samfund har renten i kapitalen og derfor et incitament for industrialisering. Så du kan ikke sammenligne Tyrkiet med de islamiske stater. Islam er og bliver en fejlslagen civilisation Amen.

   Like

   Kommentar af machiavelli — 3 august 2011 @ 07:58

   • Til Machiavelli

    Det understøtter så endnu en gang min pointe om at man ikke kan kritisere Islam som religion, men at det er fint at kritisere Islam som stat – tvang er altid et onde (men kan være nødvendigt under ganske særlige omstændigheder) og en sekulær stat et must og ikke en umulighed med Islam.

    Du har helt ret i at de stater som er domineret af Islam som religion har dårligere økonomisk udvikling end Danmark – Prøv selv at lave analysen med Google public data (verdensbank baseret) jeg har desværre ikke kunnet vedhæfte den men har kigget på BNP i købekrafts dollar per person og inkluderet Oman, Saudi, Tyrkiet, Iran, Filipinerne, Pakistan, Malaysia og Danmark – Denne viser imidlertid også at der er store forskelle mellem islamistiske lande og at ikke Islamistiske lande som eksempelvis filipinerne sammenholdt med Islamistiske lande som Malaysia udvikler sig meget forskelligt

    Du har stadig som præmis at økonomisk udvikling er et gode (og jeg er også enig men ikke uden forbehold overfor rendyrket kapitalisme) men islamisterne accepterer ikke denne præmis men mener vel grundlæggende at kapitalismen ødelægger et samfunds moralske og etiske værdier og at rendyrket kapitalisme er en i deres øjne lige så problematisk totalitær og uacceptabel styreform som andre oplever Islam?

    Som afslutning er jeg 1000% enig med Nursuna Memecan “Hvad og hvem man tror på er helt privat – det er en sag mellem Allah (eller Gud) og en selv”, og jeg tror på at vi som samfund med den respekt og tolerance dette indeholder fortsat vil kunne fastholde vores egen økonomiske udvikling, mens et xenofobisk intolerant værdisæt vil være ekstremt skadeligt for lille Danmark

    Like

    Kommentar af Ole Langer — 4 august 2011 @ 07:29

 9. Det er for islam ikke muligt at komme udenom, at der ikke er nogen sammenhæng mellem islam og videnskab.

  Den sag blev jo af islam daværende topdogs afgjort med, at videnskab er unødvendig da det hele står i koranen!

  stakkels NASA der er blevet beordret til at samarbejde med diverse muslimer indenfor netop NASAs felt – for at styrke islams selvtillid. hilsen fra OBAMA !

  Like

  Kommentar af Vivi Andersen — 3 august 2011 @ 01:01

  • Jeg ved ikke om du i den sammenhæng kan se det ironiske i at der så er folk som studerer rumfart med en muslimsk baggrund? Det svarer jo til at fornægte hele den kristne baggrund fordi man i mange år fastholdt at jorden var universets midte og verden var flad – at “topdogs” (hvem det så end er andet end en gruppe mulaher i en cirkel) siger noget er ikke ensbetydende med at det er religionens eller de som bekender sig til dens princippers (eller nogle af dem) sande væsen – blot deres udlægning og fordi jeg stemmer som jeg gør ved folketingsvalget er jeg jo heller ikke enig i alt det som mit kryds indikerer – derfor gør jeg også min indflydelse gældende på andre tidspunkter end på valgdagen ved at deltage i den offentlige debat

   Med OBAMA i versaler fornemmer jeg da også en skepsis overfor ham – men han er måske pt politisk ukorrekt at kritisere? For mig er han også et lysende eksempel på at man ikke kan dømme folk på deres navn, briller, religion eller hudfarve

   Like

   Kommentar af Ole Langer — 3 august 2011 @ 06:25

  • til Ole Langer.

   “Du har stadig som præmis at økonomisk udvikling er et gode (og jeg er også enig men ikke uden forbehold overfor rendyrket kapitalisme”

   Ja her må jeg give dig ret, men kapitalismen – eller egoismen – er ikke til at styre.

   Like

   Kommentar af machiavelli — 4 august 2011 @ 08:05

 10. Fint oplæg kære Hodjanere, omend det naturligvis ikke hjælper meget mod de gode mennesker, der ser ondt allevegne, hvor de ikke lige selv har sat dagsordenen og skrevet teksten….
  De mange poster giver et fint lille billede af de mange enkeltstående tilfælde, der naturligvis ikke har noget med nogetsomhelst at gøre, og derfor vel heller næppe kan genere nogen……
  Og blikket ud i den store verden er rart for os, der hverken er lang- eller snæversynede…..

  PS. tyrkiets udmærkede økonomiske politik er lagt for et årti siden af IMF. Sidste år var tyrkiets BNP pr. capita ca. 60.000 kr., så der er god plads til højdespring. Men måske kan man finde en statistik, der er bedre 🙂

  Like

  Kommentar af Fidibus — 3 august 2011 @ 01:05

  • Vedr PS Se mit svar til Machiavelli

   Like

   Kommentar af Ole Langer — 4 august 2011 @ 07:31

   • Skulle det svar på min fodnote gøre mig, endsige andre, klogere 😆

    Like

    Kommentar af Fidibus — 4 august 2011 @ 14:00

 11. Øøh, vil blot sige: efter en lang dag på havet og just kommet hjem og anduvet bloggen, så er det en lise at kunne byde Ole Langer velkommen som en seriøs kommentator her på skuden. Det lader til at han kan tåle lidt skumsprøjt og holde venstrefløjens bramsejl så pas rebede at vi med go’e gamle Helge Kjærulf-Schmidt kan istemme “Vi er jo alle i samme båd”…

  Like

  Kommentar af Skjoldungen — 3 august 2011 @ 01:45

 12. Hvad angår brugen af ‘myten’ om DanMarx Radio, så fik den her på P1-morgen for få minutter siden et pænt løft, hvad angår public-service-stationens had til USA’s republikanere. De omtalte USA’s gældsaftale, som blev indgået i aftes. Istedet for at glæde sig over, at verdensøkonomien er reddet for en stund, fik den ikke for lidt med ensidige udtalelser af demokrater, keynesianske økonomer etc. Aftalen blev den ene gang efter den anden omtalt som en’satanisk sandwich’, indslaget sluttede med en udtalelse af Nancy Pelosi, som kaldte den ‘en satanisk sandwich med sataniske pommes frites’. Endnu en gang kritiserede DDR, at der ikke blev tale om skattestigninger for de rige. DanMArx Radio har mig bekendt aldrig fortalt lytterne, at 50% af befolkningen i USA IKKE betaler (føderal) skat. DVS at de 50% ‘rige’ betaler 100% af (de føderale) skatter. På samme måde fortæller de aldrig, at det kun er de rige der får skattelettelser fordi de 50% fattigste IKKE betaler skat.

  Problemet er, at DDR a’ priori går ud fra, at størsteparten af Danmarks befolkning hader USA, og specielt USA’s højrefløj. Og det skal såmænd nok være delvis rigtigt – for det har DDR i årevis indoktrineret dem til at være.

  Like

  Kommentar af Hodja — 3 august 2011 @ 07:56

 13. Yderligere om DanMarx Radio:

  “Det startede på et debatmøde om medier i Odense, og tog for alvor fart efter en paneldiskussion om Danmarks Radios idegrundlag i Århus i søndags. I Odense kom DR-generaldirektøren med følgende udsagn, som illustrerer hans udgangspunkt: “Hvis Danmarks Radio skal tage sit idegrundlag alvorligt, så bør vi bevidst i den samlede sendeflade forsøge at dæmme op over for den højrebølge i indvandrerspørgsmålet, der strømmer igennem landet.”… Selv om Nissen i dag siger, at han fortryder brugen af ordet “højrebølge”, så står han ved den udtalelse, som har været med til at rejse kritik af generaldirektøren.”“Hun har fået præsenteret et billede af flygtninge og indvandrere på TV, som hun ikke kan kende. Og det har muligvis fremmedgjort hende fra denne problemstilling, så der over en periode er opbygget indestængte aggressioner. Og så kommer Pia Kjærsgaard og bliver den forløsende gnist. Det bør vi overveje i en selvransagelse på DR.” (Nissens selvkritik, som egentligt gentager bemærkningen han beklagede).

  https://hodja.wordpress.com/2007/03/16/graspurve-og-kanoner/

  Fortsæt selv med kategorierne ‘medier’ og ‘journalister’ ude i siden – der er flere tusinde henvisninger – dog ikke DDR alle sammen 😀

  Like

  Kommentar af Hodja — 3 august 2011 @ 11:09


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: