Hodjanernes Blog

29 juli 2011

Har den radigale blogger Margrethe S. Hansen (‘Shansen’) været inspirationskilde for massemorderen Anders Behring Breivik?

Shansen indrømmer, at hun gennem 2 år har været venner med Breivik på Facebook.

Man kan jo stille spørgsmålet, om hun har været medvirkende inspirationskilde for massemorderen, idet hun er velkendt for at optræde som agent provocateur.

Samtidig kan det i høj grad undre, at en sådan person optræder som sandhedsvidne for både Samarbejds-Politiken og DanMarx Radio.

Følg med på linket ovenfor, der henviser til Uriasposten, der optrævler den rådne historie.

P.S.: For en ordens skyld – Hodjanerne har IKKE modtaget mailen med Breiviks manifest.

Sammenhængskræften

Så fik venstrefløjen sin van der Luppe.

Her, en uge efter at et monster har udført en terrorhandling, hvis afskyelighed unddrager sig menneskelig fattevne, er det vel endnu for tidligt at overskue konsekvenserne i deres fulde omfang. Men enkelte linier tegner sig, og de er ikke opmuntrende for det som nogle kommentatorer ynder at kalde for sammenhængskraften i samfundet. Naïve sjæle ville vel formode, at et massemord og en ondskab af næsten koraniske dimensioner ville få et folk til at stå sammen i sorg, vrede og eftertænksomhed. Men således gik det altså ikke i Danmark. Hvor den norske statminister er så meget mandfolk og statsmand, at han maner til sammenhold og åbenhed, forholder det sig ganske anderledes i et land som mange næppe længere tør kalde deres. Endnu mens ligene var varme øjnede den danske venstrefløj og dens skriverkarle chancen og begyndte at danse krigsdans på de unge, uskyldige menneskers afsjælede legemer.

Hvor de fleste af os var næsten lammede af sorg, skulle vore politiske modstandere omgående udnytte de dræbte til deres egne formål. Og godt nok er vi ikke sarte her på bloggen, men vor væmmelse over massemorderen tangeres af den modbydelighed som herefter må blive dette segment af befolkningen til del. Ikke overraskende åbnedes ballet af DanMarx Radio og Samarbejds-Politiken. Og selv om ingen kan beskylde os for at nære illusioner med hensyn til disse organers lødighed må vi indrømme, at her tog de os uforberedte: af mangel på deres sædvanlige ‘eksperter’ havde de fået tentaklerne ålet ned igennem vandlås, faldstamme og samlebrønd – helt ned i septiktankens nederste slim og her fremdraget: selveste SHansen – et fremtrædende medlem af Det Radigale Venstre, hvis politiske meritering består i at photoshoppe afføring på hovedet at Uriaspostens Kim Møller. Tableau!

Siden da er heksejagten intensiveret. Den samlede, statstøttede presse er i disse dage ved at udnævne mere end halvdelen af befolkningen til, om ikke massemordere, så dog medskyldige – nemlig de danskere, som ikke er alt for begejstrede ved den indvandringpolitik som siden midten af firserne har forandret Danmark uigenkaldeligt. Denne befolkningsandel rækker langt ind i Socialdemokratiet, men har ingen steder at gå hen med sit besyv. Det skulle da lige være til de blogs, hvis eksistens er en direkte følge af pressens eklatante svigt, ensretning og selvcensur.

Følgelig står disse blogs forrest i skudlinien, når befolkningen skal lære at tænke korrekt. Foreløbig er det mest gået ud over Uriasposten og Snaphanen, men også vi er da lidt med, sagde hodjaneren beskedent. Vi takker ærbødigst, æren over at være i så fornemt selskab er ganske på vor side. Oven i købet har pressens genier så opdaget, at disse blogs har noget som kaldes en ‘blogroll’ – d.v.s. at de linker videre ud i den store verden. Og dermed åbner der sig unægteligt perspektiver i den videre heksejagt: hele internettet er jo også et ‘netværk’ og dermed suspekt. Men det afholder vel næppe en rask bladneger – må man sige det? – fra at forfølge det blodige, konspiratoriske spor til vejs ende…

Men midt i al hysteriet har der dog også vist sig et lyspunkt – og det fra en i allerhøjeste grad uventet kant: ingen ringere end tankepolitiets chefideolog, Vorez Allezammenz Zenia! – I et klart øjeblik har hun advaret mod samme hysteri, og selv om vi næppe kan henregnes til hendes største beundrere, skal vi her gøre honnør! – Ret skal være ret. Om besindigheden holder, vil tiden vise, men hendes advarsel har i hvert fald ikke fundet genklang i det organ som bragte den.

Således aner vi nu konturerne af det som den engelske filosof, El Inglẽs, kalder diskontinuiteten. Kloakpressens paranoia og slet skulte hensigter kan vi overse og ignorere. Værre er det, at en kommende minister først udnævner en lyserød avis til at være borgerlig og derfor uværdig til statsstøtte, dernæst lader al skam falde og blotter sine inderste længsler efter et stasi-samfund: den totale kontrol over hvad der må tænkes, tales og skrives. Tålmodigheden er sluppet op, nu er det tid! – Over ligene af de dræbte skal censuren indføres, og det skal være nu. Længe har vi anet, hvor det bar hen, men at man vil benytte en ufattelig tragedie til at fremskynde den uafvendelige rædsel er uden for vor fatteevne.

Hvilket er utilgiveligt. Vi – som gør os til af at have en vis historisk indsigt – burde have tænkt på, at selv en lille, pæredansk, politisk malersvend kan finde inspiration i en ikke så fjern fortid. På billedet man ser hvordan…

Politiken-Update: Redaktionschef kunne ikke finde kontaktoplysninger

Når Hodjanernes Blog figurerer på medieredaktør Jakob Elkjær og redaktionschef John Hansens fakta-liste som en del af netværket,  International Civil Liberties Alliance, skyldes det ifølge John fire ting:

1) Politiken kunne ikke finde hodjanernes kontaktoplysniger. (Se øverst i bloggens højre hjørne under ‘Om Hodjas Blog‘.)
2) Bloggens skribenter er anonyme
3) International Civil Liberties Alliance linker til vores blog.
4) Hodjanernes Blog linker til nogle af de sites,  International Civil Liberties Alliance også linker til.

Mail fra John Hansen, Redaktionschef:

“Når Hodjanernes Blog nævnes i faktaboksen skyldes det, at den på  International Civil Liberties Alliance’s website, på undersiden om Danmark, optræder på listen over blogs og websites (http://www.libertiesalliance.org/countries/denmark/). Det har vi taget som udtryk for, at Hodjanernes Blog er en del af netværket, hvilket bestyrkes af, at en del af “udstyret” hos Hodjanerne i form af links til andre sites etc. er identisk med, hvad der findes på http://www.libertiesalliance.org.

Der var ikke umiddelbart nogen vej til at kontakte Hodjanernes Blog for at kontrollere oplysningen: Bloggen opgiver ingen kontaktmuligheder, der er ingen angivelse af hvem der har ansvaret for sitet, skribenterne er anonyme […].”

Egtvedpigen søgte efterfølgende på “Jakob Elkjær” og “Politiken”, og som noget af det første fik hun øje på dette citat:

Fra Journalisten.dk – Tøger: Jakob Elkjær er helt til grin:

»Jakob Elkjær bedriver netop det, han beskylder os for, nemlig spekulationer, der ikke har nogen bund i virkeligheden. Han kritiserer os for ikke at styrke nyhedsdækningen, selvom det præcist er det, vi gør med de nye omlægninger. Jeg må sige, at hans indlæg er helt til grin,« siger Tøger Seidenfaden.

Bare et tilfælde, eller forsøger den gamle Blobfisk at fortælle os noget?

OPDATERING: Politiken “dementerer”.

Deserteret muslimsk soldat planlagde nyt angreb på Fort Hood

An absentee Muslim soldier who had weapons stashed in a motel room near Fort Hood admitted planning an attack on the Texas post, where 13 people died in 2009 in the worst mass shooting ever on a U.S. military installation, the Army said in an alert issued Thursday.

Pfc. Naser Abdo, 21, was arrested Wednesday and agents found firearms and “items that could be identified as bomb-making components, including gunpowder,” in his motel room, according to FBI spokesman Erik Vasys.