Hodjanernes Blog

25 juli 2011

Burkaforbud trådt i kraft i Belgien

Fra enkeltstående tilfælde til generel tendens på fire dage

Nok ligger 93 mennesker døde, men valget er nært forestående, og Politikens Kristian Madsen arbejder ufortrødent videre på rød bloks sejr. Anders Breiviks ugerning er i løbet af kort tid blevet til et generelt problem på højrefløjen:

Fra Politiken.dk – Leder: Hvor kommer det ekstreme højres had fra?:

“I fortvivlelse og afmagt må vi stille spørgsmålet: Hvor kommer alt det had dog fra?
Den frygtindgydende sandhed er, at terroristens depraverede verdensbillede deles af bekymrende mange mennesker – også i Danmark.
Mens der gudskelov er forsvindende få, der vil forsvare den norske terrorists metoder, endsige selv tage dem i anvendelse, er hans grundlæggende forestilling om en krigstilstand mellem Vesten og muslimer uhyggeligt udbredt i det ekstreme højre.  […]

Nu må stærkt indvandringskritiske debattører og politikere også se sig selv i spejlet og gøre deres for at stoppe de vrangforestillinger, der præger hadets nye ansigter.”

Til sammenligning kan I klikke jer tilbage til denne artikel om Fort Hood-massakren, hvor terroristens ‘depraverede verdensbillede’ ikke omtales med så meget som et enkelt ord – og det til trods for en overvældende mængde fortilfælde.

Ordet contra volden – den ægte skillelinje i politik….

Filed under: Danmark, Hodja, Internationalt, Norge, Politik, Terrorism, Vold — Hodja @ 08:49

Godt blogindlæg af Søren Espersen (uddrag):

For sandheden er, at Anders Breivik og Blekingegade-Banden og Rote Armée Fraktion og Al Queda og Det Muslimske Broderskab og Taleban og Hibz-ut-Tahrir og Hamas og Hizbollah – og hvad de ellers hedder – alle er ét fedt: Nemlig de onde kræfter, som ved hjælp af terror, af voldelige midler eller trusler om vold vil demokratiet til livs. Og resultatet, hvis de fik magten, ville blive det samme – kommunisme, islamisme, nazisme. Folkestyrets fjender alle til hobe! Og menneskehedens fjender!

Og lige dér – og præcis dér – går den sande streg igennem dansk og international politik:

På den ene side de partier og bevægelser, som vil demokratiet, for hvem alene det talte og skrevne ord er tilladte våben, og som uden reservationer og bortforklaringer, virker på folkestyrets grundlag. Dem tager vi til os. Dem beskytter vi. Dem arbejder vi sammen med.

Og på den anden side af stregen de partier og bevægelser, som vil omstyrte demokratiet, og som med dette mål for øje virker ved terror, ved at skabe angst, ved vold og ved ansporing til vold. Dem afviser vi. Dem bekæmper vi. Dem udstøder vi.

I øvrigt: Denne ægte streg mellem dem og os er ikke min opfindelse; den blev allerede sat af Danmarks Riges Grundlov af 1849.

Tip: G.G.

Breivik overfaldet og forsøgt røvet otte gange som ung

Fra bt.dk via Snaphanen – Sådan begyndte hans had til muslimer:

“Men som barndommen i Oslo skred frem, gik det op for Breivik, at barndomsvennerne ikke ville vælge samme livsbane som han selv. Flere af pigerne, blev sendt på opdragelsesrejse til hjemlandet, når de ifølge deres familiemedlemmer var blevet ‘for norske’. Drengene begyndte at hade alt vestligt og det norske samfund i særdeleshed, oplevede Anders Brevik.

Det pinte den unge mand, der hørte om, vidnede og selv oplevede overfald fra muslimer mod norske unge.”


Alex spørger bloggen:

1) Er det gået op for folk her på bloggen nu, hvad det vil sige at blive diskrimineret på baggrund af en outsiders handling?
2) Er det gået op for folk her på bloggen at fordi der er en terrorist der er nationalkonservativ, er det ikke alle nationalkonservative der er terrorister?
3) Er det gået op for folk her på bloggen at fordi der er en terrorist der er muslim, er det ikke alle muslimer der er terrorister?”

Egtvedpigens svar: De fleste muslimske terrorhandlinger er blevet udført af religiøse grupper med velsignelse hjemmefra.
Hos os er der ingen, som jubler over det, Anders Breivik har gjort ,og her er heller ikke nogen velsignelse at hente. Ligesom den typiske vesterlandske voldtægtsmand handlede Anders alene.

Anders’ manifest indeholder som Koranen lange perverse passager om massakrer og terrorisme. Hvor selv en “moderat” muslim anerkender manifestet koranen som guds ord, tager vi afstand fra Anders’ manifest. Hans filosofiske betragtninger står side om side med vanvid.

I en verden, som ofte udsættes for islamisk terror, bør moderate muslimer tage klart afstand fra volden ved at fjerne voldsforherligende passager i Koranen – akkurat som vi i Vesten i sin tid skabte Det Nye Testamente.
En reformation af islam er nødvendig. Indtil det sker, er jeg bange for, muslimer vil blive slået i hartkorn med islamister. På samme måde vil jeg sige, at det er svært ikke at sætte de individer, der ser Anders’ manual som “svaret”,  i bås med terroristen Anders.

Det er også tankevækkende, at Anders kæmpede for et katolsk Norge. Han voksede op i det multikulturelle Oslo med alt, hvad der hører sig til. Måske er der alligevel en grænse for, hvor mange gange et menneske kan vende den anden kind til, førend han begynder at ønske sig øje for øje og tand for tand? Herfra og til at myrde unge mennesker på sommerlejr er der dog stadig meget lang vej. Hvordan i alverden han kunne forsvare en sådan handling overfor sig selv, vil jeg aldrig komme til at forstå.

Må de stakkels familier en dag igen få fred i sjælen. Det, de unge mennekser og deres pårørende har været igennem, gør mig meget ondt.