Hodjanernes Blog

6 juli 2011

Fra en tysk læser :

Filed under: Danmarks Omdømme — Skjoldungen @ 23:30

Et tu, Norge…

Regeringen i Norge: Øget grænsekontrol skal reducere asylstrømmen.

Det hele ramler for europaterne. Et dansk stunt – som ingen reel betydning har – får hele eurocraciet op i billedkortene og ikke uden grund. Symbolikken er så tyk, at man kan skære i den. Lille Danmarks pipperi får mandarinerne til at frygte at fornuften breder sig. Og det gør den. Schweiz overvejer at forlade Schengen, Frankrig blæser mandarinerne en hatfuld og nu vil selv de artige nordmænd følge Danmarks eksempel – endda i en noget mere bastant form. Men de har jo – til forskel fra os – også en flere tusind kilometer lang, landbaseret grænse til deres asiatiske nabo mod øst.

Norsk TV/2 : “Justisministeren vil ha flere politifolk til å patruljere langs svenskegrensen og mener flere grensekontroller vil redusere asylveksten ytterligere.  I fjor var det en reduksjon i antall asylankomster med 42 prosent sammenliknet med året før. Østfold politidistrikts satsing på grensenære kontroller skal ha mye av æren for dette, sier justisminister Knut Stortberget til TV 2. Justisministeren vil ha flere politifolk til å patruljere langs svenskegrensen og mener flere grensekontroller vil redusere asylveksten ytterligere.  Svinesund er Norges mest trafikkerte grenseovergang. Etter innføringen av Schengenavtalen ble det slutt på personkontroll av EU-borgere ved grensene. Men politiet har lov til å gjennomføre stikkontroller nær grensen for å håndheve utlendingsreglene. I første halvår i år pågrep grenseteamet ved Østfold politidistrikt 344 asylsøkere. De fleste var illegale innvandrere. Grensepolitiet avslørte også 24 forsøk på menneskesmugling de første seks månedene.

– Jo, mer vi avdekker her ved grensen, jo, mindre problemer blir det i de andre politidistriktene i landet, sier konstituert politimester i Østfold politidistrikt Beate Gangås til TV 2. Disse grensekontrollene har en preventiv effekt på andre som tenker på å sette kursen mot Norge, sier Storberget. Østfold politidistrikt har en spesialbygd bil for grensenær kontroll. I denne bilen har politibetjentene tilgang på viktige dataregistre og kan blant annet raskt sjekke om en person tidligere har blitt utvist fra landet. Regjeringen vil trappe opp antall kontroller langs grensen og varsler allerede nå at Østfold politidistrikt vil få mer penger til dette neste år. – Vi ser at investeringer i aktiviteten til Østfold politidistrikt gir oss så stor gevinst at det vil være et politidistrikt vi vil styrke i neste års budsjett og neste års budsjetter, sier Storberget til TV 2.”

Nigel Farage: Vi kunne have et demokratisk Europa

Filed under: Demokrati, EUSSR, Historie, Marxisme, Polen, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 20:52

Han undrer sig over, at Polen – som har levet under USSR – nu vil underkaste sig EUSSR:

Anna Mees tale i StreetMekka

Dear Leader Københavns integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev, har været på talerstolen igen. Iført vovemod og skamlæber fremførte hun planen for fremtidens København. Det er Hodjas Blog en glæde at kunne afsløre, at det i kommunens fremtid vil stå på mangfoldighed, mangfoldighed og atter mangfoldighed.

Til dem som spekulerede over, om rådhuset efterhånden var ved at udvikle sig i retning af noget ubehagelig sekterisk, så er svaret et glædeligt JA! Anna Mee har netop startet Mangfoldighedsbevægelsen, der er nært beslægtet – men IKKE identisk – med Moon-bevægelsen. Vi skal være mangfoldige på den samme måde og tænke ens med forskellige tanker eller hjerner eller omvendt – Og hvem ved , måske massegiftes på rådhuset med ægtefæller som kommunen finder til os. Spændende!

Anna Mee Allerslev, integrationsborgmester Københavns kommune: I mine øjne er et bedre København,fremtidens København, et København hvor vi udnytter og værdsætter vores mangfoldighed. Her har vi brug for fælles retning. Vi har brug for fælles handling, og derfor har vi brug for netop jer, der sidder her i dag [i StreetMekka].
Og i dag lancerer vi så Københavns mangfoldigheds chartre. Og det er en chartre, der skal være med til at sørge for, at vi sikrer at vores forskellighed – at vores mangfoldighed i København – det bliver en styrke, som os der sidder her i dag, vi er helt overbeviste om, at det også er.
Og en helt ny opgørelse har vist, at København er nummer fem i Europa, når det handler om inklusion og mangfoldighed. Og det kan vi sådan set godt være stolte af, for det er byer som Barcelona, Berlin og Oslo, som vi sammenligner os med på denne rangliste.
Men vi må jo ikke hvile på laurbærrene, og mit entydige mål er, at vi selvfølgelig skal være nummer ét i København. Vi skal være Europas mest mangfoldige by. Og det blev også nævnt oppe på tavlen. Og grunden til jeg ønsker det, det er jo ikke bare fordi jeg er en mangfoldighedstosse, som marcherer for mangfoldighed. Det er simpelthen fordi, jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis vi vil have vækst – hvis vi vil have fremtidig velfærd – det handler om kroner og øre- så er mangfoldighed løsningen. Men så handler det selvfølgelig også om livskvalitet. Om hvordan vi vil leve med hinanden. Og her tror jeg også mangfoldighed er nøglen til fremtidens København. Og det er en opgave, som vi i Københavns kommune ikke kan løse alene – det har vi for længst indset. Derfor har vi brug for jer, for I er jo netop repræsentanter for københavnerne. I er repræsentanterne for foreningerne, for virksomhederne, for kulturerne, kulturlivet, medierne, organisationerne. I er simpelthen repræsentanterne for folk i storbyen, og derfor er jeg rigtig glad for at se så mange af jer i dag.
For det, der er i København – ligegyldig om politikerne på Christiansborg prøver at lave virkeligheden om – så er det bare sådan, at vi er så heldige, at vi står i en storby, en hovedstad, hvor mangfoldigheden er en faktum i København. Og mangfoldighed kan blive en enorm styrke for København. Men det kræver opbakning fra København – og det er det den dag i dag og arbejdet fremover skal sikre. Og mangfoldigheden i København det er jeres, og ‘Bland dig i Byen‘ det er hele byens program, dvs. også jeres.

Og i dag arbejder vi på en ny dagsorden. Sammen sender vi et klart signal til resten af omverdenen om at mangfoldighed, det skal bare være en styrke. Det er ikke nogen diskussion. Det er rammerne, det er hvilepælene, det er hjørneplanen. Og vi vil have et København, der bakker op om det med holdning, med handling, og med konkrete initiativer rundt omkring i byen. Og på den måde handler det jo ikke om os, der er her i dag. Vi kan jo godt rose os selv, og sige ‘hvor er det dejligt, at vi forstår fremtiden. At vi kan se hvad fremtiden bringer.’. Men det handler sådan set om hele Københavns fremtid. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man også går hjem med denne her følelse, den her ansvarsfølelse det er. Det vi laver i dag, tror jeg på, det gør noget for hele Københavns fremtid, for alle københavnerne.
Og det der er min ambition – og det jeg er overbevist om, vi sammen kan –  det er at vi kan skabe en kaskade-effekt. Det handler om, at sådan nogle som jer – sådan nogle ‘frontrunners’ – I går foran og skaber en ny bevægelse – en ny mangfoldighedsbævægelse i København. Det tror jeg bliver fremtiden. […]

Og den fælles retning som jeg har talt om, det er en ny kurs for København. Og på rådhuset har vi gået meget op i hvad for nogle signaler, vi sender lige præcis på det her område. Og vi har taget konsekvensen, og vi har skiftet integration ud med inklusion og mangfoldighed. Og det har vi gjort – ikke fordi jeg har læst statskundskab og har fået diskurs på hjernen – men det har vi gjort, fordi vi kan se at ord, det skaber virkelighed. De ord vi bruger, og især de ord som I, der er her i dag, og jeg som politiker bruger, de skaber den virkelighed, vi lever i. Og f.eks. så tror jeg, det er meget vigtigt – det er i hvert fald det jeg får at vide, når jeg kommer ud – det er, at vi ikke skaber inklusion og mangfoldighed og fællesskab i København, når man sprogligt deler folk op i indvandrere, efterkommere og danskere. Dem og os. Vi skaber ikke inklusion og mangfoldighed, når man kalder nogle af vores byområder ‘ghettoer’ og ‘sorte pletter’ og siger, at det at være tosproget, det er et problem i stedet for en styrke. Så derfor er det fuldstændig afgørende, hvordan vi taler om tingene. Hvordan er den virkelighed, vi laver sammen. Hvad er det for en virkelighed, vi skaber for københavnerne. For jeg er fuldstændig overbevist om, at forskellige sprog, kulturer og perspektiver på ting, det er en helt klar styrke. Og det er afgørende for et lille land som Danmark, at vi formår at omsætte det til en styrke. Og vi er selvfølgelig alle sammen københavnere uanset hvor længe vi har været her, uanset hvilket sprog vi taler, hvilken religiøs overbevisning vi har, hvordan vi ser ud. Og det er rigtig vigtigt at fastslå. Og jeg tror især, det er vigtigt at fastslå i et land som Danmark hvor situationen er, at vi desværre i udlandet er kendt for stramninger og grænsekontrol. Så er det vigtigt, at vi som storby går foran og siger: ‘Nej, vi vil gerne være kendt for åbenhed og imødekommenhed’. Og det tror jeg sådan set smitter af på resten af landet.
Og der er det også vigtigt for mig at sige, at det som jeg nu står her og siger til jer – og som jeg siger alle de steder hvor folk overhovedet gider lytte på mig – det er, at det selvfølgelig ikke handler om tomme ord uden indhold. Det handler, som jeg startede med at sige, om kroner og ører. Det handler om Københavns frmetid. Det handler om vækst og så handler det selvfølgelig også om livskvalitet, og om hvordan vi har lyst til at sammen med hinanden i byen. Og i den forbindelse er det også vigtigt at sige – jeg er jo også beskæftigelsesborgmester – og mangfoldighed er selvfølgelig ikke en undskyldning for, at vi skal overlade nogle grupper til at klare sig selv, at vi skal have en højere arbejdsløshed for københavnere med anden etnisk baggrund, eller at vi skal have dårligere skoleresultater eller dårligere sundhed bland nogle grupper. Det er det på ingen måde. Det skal vi bekæmpe, det skal vi arbejde aktivt på. Men når det så er sagt, så er det bestemt ikke det samme som at sige, at vi ikke kan vende det. Vi skal turde vende tingene på hovedet og se mangfoldighed hver dag, som en styrke og noget, der skal sættes i spil, så det gennemsyrer vores kommune, gennemsyrer vores medarbejderes tankegang og gennemsyrer alt den politik og den handling, vi laver på rådhuset. Og som jeg sagde før; flere hjerner tænker bedre end een. Flere forskellige hjerner tænker bedre end flere ens hjerner, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi sætter denne her dagsorden. Og jeg glæder mig sammen med alle jer, der er her i dag – fra nu af og fremefter – at skabe denne her nye bevægelse.

Se talen her!

Europeans ‘R us

“This could be the beginning of a beautiful friendship”

Gårsdagens postering om den tyske turist-boycot af Danmark udløste en sand syndflod af kommentarer på vor beskedne blog. De fleste kom fra vore tyske naboer, der tilsyneladende er lige så lede ved deres politikere, som vi ved vores. Så efter en lang dag ved stranden slog vi os omsider ned ved stambordet i “Kronen og Ørnen” sammen med nogle af de talrige tyskere som var kommet herop – under den fejlagtige antagelse, at Danmark ville træde ud af EUSSR og dermed vende tilbage til civilisationen. Men så, efter en øl eller måske to, gik vore mobiltelefoner amok: opringninger fra utallige tyskere som undervejs til Danmark sad fast i lange bilkøer. Hver halve time måtte de i radioen høre på den “Jingle” som på hr. Hahns ordre befalede dem at skifte retning mod England. Følgelig var de forvirrede og ville vide hvad det hele drejede sig om….Men vi fortaber os: tyskerne ved vort bord var begejstrede for vore mobiler – eller rettere – sammes ringetoner. I kor jublede de alle: “So ein Ding müssen wir auch haben!” – Så nu har vi flikket en tysk variant sammen – en gave til alle ordentlige tyskere fra os ordentlige danskere: “Den politisk ukorrekte ringetone“. – Her i den danske variant: Unsere gestrigen Beitrag über die deutschen Touristen-Boykott Dänemarks hat eine ganze Flut von Kommentaren auf unserem bescheidenen Blog provoziert. Die meisten von ihnen kamen aus unseren deutschen Nachbarn, die warhscheinlich so ekel über ihren Politikern fühlen, wie wir unseren. So, nach einem langen heißen Tag am Strand haben wir uns endlich an unserem Stammtisch in “Krone und Adler” niedergeschlagen mit einigen der zahlreichen deutschen Touristen, die hierher kamen – auf den etwas falsche Voraussetzung, dass Dänemark sich von der EUdSSR  zurückziehen will und damit sich zu Zivilisation rückkehrt. Dann, nach einem Bier oder vielleicht auch zwei, ging unsere Handys berzerk: Die Anrufe kämen von Deutschen die im langen Stauen unterwegs nach Dänemark fest saßen. Jeden halbe stunde hörten sie im “Reichtouristenfunk” den von Herrn Hahn bestellten “jingle” und dessen Befehl nach Richtung England zu ändern. Folglich waren sie verwirrt und wollte wissen, was los ist….Aber wir schweifen ab: die Deutschen an unserem Tisch waren mit unseren Handys gestaunt – oder genauer – die Klingeltöne der gleiche. Wie ein Chor jubelten sie alle: “So ein Ding müssen wir auch haben!”. – So jetzt haben wir eine deutsche Variante zusammengesetzt – ein Geschenk an alle wahren Deutschen aus echten Dänen: “Die politisch inkorrekte Klingelton“:

En god martyr er en martyr med eksamensbevis

Filed under: Hodja, Islam, Jihad, Muslim World — Tags: — Hodja @ 07:36