Hodjanernes Blog

21 juni 2011

Offer-selvtægt

Hvis ingen vil gøre muslimerne til ofre kan de da heldigvis klare det selv.

Express (Skjoldungens oversættelse): “Fremtrædende tysk konvertit sat fast for brandstiftelse. Tirsdag blev Sven Lau midlertidigt anholdt i Mönchengladbach. Sven Lau er en fremtrædende figur i Tysklands islamiske milieu. En talsmand for politiet bekræftede i eftermiddags oplysningerne i “Rheinischen Post”. – Muslimer havde natten til søndag anstiftet en brand i kælderen til et boligkompleks. Derefter fremstillede de på Internettet sig selv som ofre for et brandattentat. Lau og tre yderligere mistænkte blev tirsdag eftermiddag anholdt og sigtet for brandattentat. […]

Lau er formand for foreningen “Indbydelse til Paradis”. Han prædiker en særdeles radikal, fundamentalistisk udlægning af islam, salafismen. Man har i længere tid overvejet et forbud mod foreningen. Formanden for indenrigsministeriets konference, Boris Rhein, har folangt en hårdere kurs over for salafisterne.”    –   (Tip: Politically Incorrect)

Nyt fra Palwatch

LimPinden

Forsømmer vi noget ved ikke at omtale Professors Tribinis oversavede dame og bøndernes blår i øjnene?

En opmærksom læser, Henning, skriver i en kommentar sålunde: “Ovre på document.no har jeg lige læst et indlæg fra i nat, at Søren Pind vil foreslå for folketinget en lov om at sende alle udlændinge der bliver dømt fængsel ud af landet. – Underligt jeg først læser det der, men der må komme lidt snak om det snart.”

Efter vor ringe mening ligger det underlige mere i, at nogen overhovedet hopper på de møllevingestore armsving som evindeligt slår huller i luften omkring vor kære frihedsminister. Eller, som man vel ville sige udi det tyske: Viel Geschrei und wenig Wolle, sagte der Teufel und schor eine Søren Sau. Men de brave nordmænd ovre på Document.no må være undskyldt qua deres nationale tungsind, som ikke tillader uhøvisk grinen ad en højtlønnet Don Quixote som blot har skiftet sin Rosinante ud med en ministerbil. Nærværende blog er derimod galvaniseret mod den slags markskrigeri og gider følgelig ikke tage sig noget videre af Pindens sidste oversavede dame. Den slags skal danskere være medlemmer af Einhetzlisten for at tage alvorligt – eller endnu værre: være læsere af:

Samarbejds-Politiken: “Fremover skal alle kriminelle udlændinge udvises af Danmark, lige meget hvor kort en frihedsberøvelse de er blevet idømt. Og kun hvis en udvisning ‘med sikkerhed’ er i strid med internationale konventioner, skal den gøres betinget, skriver dagbladet Information. Sådan lyder det forslag fra integrationsminister Søren Pind, som Folketinget tirsdag andenbehandler, og som S og SF vil stemme for under tredjebehandlingen på fredag. Direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen vurderer, Danmark risikerer at tabe sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol: »Jo flere sager, hvor man skal gå til kanten, jo større sandsynlighed er der for, at man kommer til at træde ud over kanten«, siger han til Information. Søren Pind forventer langt flere udvisninger som følge af lovændringen og understreger, at regeringen nu strammer så hårdt, at Danmark kan tabe sager: »Det her får den virkning, at vi siger til danske domstole: Nu skal I gå lige så langt, som I overhovedet kan, og om nødvendigt er der en procesrisiko«.  Professor i jura ved Københavns Universitet, Eva Smith, pointerer, at formuleringen, at man kun skal undlade at udvise, hvis det med sikkerhed er i strid med konventionerne, er bekymrende: »Så risikerer man at gå for meget over i den anden grøft og krænke konventionerne«, siger Eva Smith til Information.”

Herfra kan vi nøjes med at konstatere at hvor konventioner kommer ind, går fornuften ud. Og så snakker vi ikke mere om det…