Hodjanernes Blog

27 april 2011

Et spørgsmål om ære

Filed under: Berlin, Blogs Foreign German, Ghetto, Islamisering, Kulturberigelse, Medicin — Tags: — Skjoldungen @ 20:47

En mulig forklaring på kulturberigermanualens afsnit om udrykninger.

Situationen er bekendt: ved udrykning til et kulturberiget område bombarderes redningsmandskabet med alskens kasteskyts, chikaneres, trues og det der er værre. Af samme grund er man gået over til at afvente politiets ankomst inden man kører ind for at redde akut syge og tilskadekomne eller slukke ildebrande. For os vantro forekommer det selvmodsigende at de ellers så omsorgskrævende og ompylrede kulturberigere pludselig ikke vil pylres om når det virkelig gælder – også deres egne trosfæller og andre ejendele. Men hvad ved vi bønder om agurkesalat – eller for nu at oversætte til tidens floskulatur: hvad ved vi kontroversielle islamofober om mangfoldighedens lyksaligheder?

Det er der – moské – fundet et svar på. Mysteriet er ikke særegent for Mohammedanmark – koreografien omkring udrykninger er den samme overalt i de civiliserede lande hvor kulturberigelsen florerer. Således også i Germanistan. En episode i Berlin-Kreuzberg kan give et fingerpeg: Redningstjenesten tilkaldes til et færdselsuheld hvor en kvinde sidder fastklemt og har kraniebrud. Redderne bombarderes i henhold til kulturberiger-manualen og kan derfor ikke gøre deres arbejde med at få kvinden fri. Politiet ankommer, danner linie mod “de unge” og bombarderes selv behørigt. Men et par kulturberigere slipper alligevel forbi politikæden og nærmer sig den bil som redderne er ved at åbne med deres hydrauliske værktøj – altså trække karossen i to dele så man kan få kvinden, som desuden er i familie med kulturberigerne, ud.

Nu er reddere og paramedicinere almindeligvis lige så uvidende og blåøjede som os andre vantro, så de går ud fra at “de unge” vil hen til deres kvæstede familiemedlem for at hjælpe eller trøste. Men nej, det viser sig, at det eneste de har tanker for, er at forhindre de vantro reddere i at ødelægge den nye og hundedyre BMW – et køretøj som også i Germanistan er et “must” for enhver kulturberiger. Familiens ære afhænger af at statussymbolerne er i orden – kvinderne kan derimod skrottes.   (Tip: Politically Incorrect)