Hodjanernes Blog

25 april 2011

Er De forvirret…?

…Så se næste afsnit af sæbeoperaen “Lars vs. Lars” – (sendes i morgen).

Lad os nu se om vi har forstået det hele rigtigt. Det foregående afsnit udspillede sig i byretten. Her slog dommeren fast, at det er forbudt at sige noget – hvadenten det er sandt eller ej – som kunne tænkes at støde muslimer og/eller menigheden omkring Samarbejds-Politiken. I hvert fald hvis andre hører på det. Hvilket vi andre dødelige så haver at rette os efter. Men Lars Hedegaard blev frikendt, og i sin – forståelige – ekstase herover gik han fra snøvsen og erklærede dommen for “en sejr for ytringsfriheden”. Selv om det modsatte var tilfældet.

Ind på scenen træder så en hidtil ukendt Lars – med tilnavnet Barfoed. Han udmærker sig mest ved at gå i et med tapetet, men da han også er skabsradigal  og dermed svoren modstander af ytringsfrihed, har nogen – Zenia Stampe, antagelig – alligevel fået øje på ham og gjort ham til justitsminister og dermed chef for det geskæftige tankepoliti (Gestampo). Og enten kan denne Lars ikke lide den første Lars eller også er han misfornøjet med frifindelser i det hele taget. I hvert fald beordrer han sine (statsadvo)kreaturer til påny at slæbe første-Lars for en ny Kangaroo-Court.

Og nu bliver det indviklet. Første-Lars blev frikendt fordi det han havde sagt, havde han sagt hjemme i sit eget køkken og ikke ude i offentligheden – og tilmed på engelsk – endskønt han havde dansktalende gæster. Men julepilsnere er jo lumske, det ved vi alle…thi samtalen kom ud i blogosfæren og startede dermed hele farcen. Som nu får reprise i morgen. – I mellemtiden har første-Lars så skrevet en bog for at bevise, at det han sagde var sandt. Hvad det da ubestrideligt også er. Men det har retten jo sagt er ligegyldigt – så hvorfor besværet?  Handler det da ikke om at Lars Allah-hu-Ak Barfoed også vil forbyde os at tænke højt hjemme i vore egne køkkener? – Eller hvad i grunden? – Samtidig har første-Lars indkaldt sine egne hjælpetropper i form at hr. Søren og dennes datter Katrine. Begge vil så have deres Lars frikendt påny – til hvilket formål de forsøger at smøre skylden af på budbringeren, i dette tilfældet Snaphanen. Endskønt enhver som kender samme hane ikke kan forestille sig indslaget bragt uden første-Lars sin tilladelse.

Så hvad mener kombattanterne egentlig? – Jo anden-Lars vil forbyde os at tænke de tanker højt som 80% af alle danskere alligevel tænker, men første-Lars? – Er det stadig en sejr for ytringsfriheden, hvis han i morgen frikendes?  – Og hvis han dømmes, er det da Snaphanens skyld? – Hvorfor så bøvlet med at føre sandhedsbevis? – Og samtidig har hr. Søren bebudet at han i Fjolsetinget vil give et af sit partis slagnumre til bedste, nemlig det kendte springe op som en løve og falde ned som et lam-stunt. Denne gang ved at foreslå en tilføjelse til tænkeforbudsparagraffen. En tilføjelse – ikke en afskaffelse – som undtagelsesvist skal gøre det tilladt at tale sandt…et forslag som ikke har nogen gang på jorden i den forsamling. Hvad han da også godt ved.

Alt i alt ikke noget kønt skue. Og det retter morgendagens afsnit næppe op på…

Info om Bilal Phillips og Islamisk Trossamfund

Bilal Phillips, ”Munida” og ”Islamisk Trossamfund”

Besøget i april 2011 af den kendte islamiske teolog Bilal Phillips har medført megen diskussion. Er Philips ekstremist eller ej, og er Islamisk Trossamfund ekstremistisk?( se de øvrige indlæg om Islamisk Trossamfund og supplér især med bogen ”Muslimske Ekstremistbevægelser i Danmark”af R.Slot-Henriksen.

Mere.

Griseri forbudt på rådhuset

Igen i år blev et af den lokale amatørkunstner Hans Christian Sørensens bidrag til Fornæs Gruppens traditionelle påskeudstilling på Grenaa Rådhus bortcensureret, denne gang endnu inden publikum var budt indenfor.

Efter episoden sidste år, hvor kommunen egenhændigt fjernede et af hans billeder af frygt for associationer til bladtegner Kurt Westergaards Muhammed-tegning, har malernes bestyrelse valgt at gå på listesko i år.

Tip: J.D.