Hodjanernes Blog

3 april 2011

Jobintegration.dk

Hodjas Blog har besøgt hjemmesiden jobintegration.dk, som er udviklet på baggrund af et toårigt forsøgsprojekt gennemført for Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Det statsfinansierede websted gør bl.a. opmærksom på, at Arbejdsformidlingen gerne vil være virksomhederne behjælpelig med etnisk sortering af ledige:

“Henvendelse til AF – Arbejdsformidlingen kan ofte hjælpe med at finde frem til ledige, også når det gælder ledige med anden etnisk baggrund. Nogle AF-regioner har mulighed for at søge efter ledige med anden etnisk baggrund, se også brug AF’s ydelser.” (Fra Tips til nye måder at annoncere på)

Virksomhedslederne anbefales desuden at gøre brug af konceptet intern markedsføring, der i korte træk går ud på at overdrive etnisk succes:


Intern markedsførring i Falck

Falck har den filosofi, at integrationsprocessen handler om, at holdninger skal flyttes, men det skal ske stille og roligt. Det kan gå galt, hvis ændringerne sker for hurtigt. Derfor vil Falck gerne formidle viden om indvandrerne til danskerneskubbe på udviklingen – og samtidigt tage hensyn til de medarbejdere, som allerede er ansat.

Et af de værktøjer, som Falck anvender, kan kaldes ”intern markedsføring”. Det vil sige, at Falck bevidst arbejder på at synliggøre indvandrerne som et aktiv i de generelle aktiviteter – og denne bevidste indsats er vel at mærke rettet mod Falcks egne medarbejdere.

F.eks. har Falck konkret aftalt med en dygtig og meget robust indvandrer, at han deltager i uddannelses- og informationsmøderne for nye elever. På disse informationsmøder har man haft tradition for, at en nuværende elev holder oplæg og fortæller om sine erfaringer. Opgaven for indvandreren er derfor på den ene side at varetage den formidlings- og oplysningsopgave, som er uafhængig af etnisk baggrund, mens han på den anden side signalerer, at indvandrere er velkomne i Falck.

Informationsmøderne er tilrettelagt sådan, at både de nye elever, deres forældre og repræsentanter for elevernes nye kolleger er tilstede. Den interne markedsføring er således både rettet mod de stationsledere og tillidsmænd, som deltager i mødet, og mod de nye elever og deres forældre.”

Andre guldkorn: