Hodjanernes Blog

31 marts 2011

Upbeat støtte til Henrik Sass Larsen i en svær tid

Filed under: Demokrati, Folketinget, Kriminalitet, Socialdemokratiet, Venstrefløjen — Tags: — egtvedpigen @ 12:20

Københavnske lokalpolitikere i dialog på jp.dk

Filed under: Danmark, Demokrati, Politik, Socialdemokratiet — Tags: , , — egtvedpigen @ 11:56

Bloggens enfant terrible Scarlet P er gået i dialog med Anna Mee og Bashy Quraishy. Vi opfordrer andre læsere til at tage del i den tværkulturelle dialog.

Fra jp.dk –  Multikulti-vanvid i København:

Bashy Quraishy, Frederiksberg. Denmark | Skrevet: 31. mar 11 kl. 01:28

I disse dage bliver etniske minoriteters forhold diskuteret vidt og bredt, men uden disse menneskers egen deltagelse. Deres synspunkter, deres tanker, deres forslag vinder som regel meget ringe gehør hos beslutningstagerne. De har næsten ingen indflydelse på den politik, der bliver ført, hverken hvad angår almene samfundsforhold eller forhold der direkte berører dem selv.
Politiske beslutninger, der omhandler etniske minoriteters, diskuteres bag lukkede døre i ministerier og kommuner alene – uden at man så meget som tænker på at spørge de etniske minoriteter selv.
Hvorfor spørger danskerne ikke etniske minoriteter til råds når disse menneskers forhold skal debatteres?
Det er der mange årsager til:
1. etniske minoriteters er en meget lille del af det danske samfund og har derfor vanskeligt ved at markere sig som en interessegruppe, der kan skabe opmærksomhed omkring deres situation.
2. De har ingen politisk, økonomisk eller social magt, som kan eller vil gøre deres synspunkter gældende.
3. Emnet indvandrere, asylansøgere og flygtninge og deres situation i det danske samfund er både følelsesladet og politisk sprængfarligt, derfor orker intet politisk parti – hverken regeringen eller i opositionen – at fremstå alt for venligt mod etniske minoriteters. Specielt ike i offentligheden.
4. De fleste danskere betragter deres kultur og værdigrundlag som overlegent i forhold til etniske minoriteterss kultur og værdigrundlag og dette til gældende målestok på alle områder. Dette betyder at alle etniske minoriteter, hvor de end måtte komme fra i verden, ses gennem den herboende majoritets briller og vurderes ud fra dennes præmisser.
Hvad kan etniske minoriteter gøre for at få mere indflydelse på beslutningerne?
1. De skal forstå at indflydelse ikke bliver serveret på et sølvfd, men opnåes gennem kamp.
2. De skal kræve retten til at være repræsenteret ved sig selv og ikke pr. stedfortræder.
3. De skal protestere offentligt – i medierne og gennem det politiske system.
4. De har brug for kraftfuld borgerretsbevægelse og de må prioritere mobilisering og organisering blandt deres egne grupper meget højt.
5. De skal lære at diskutere indvandrerpolitik og alternativer i foreninger og alliere sig med de gode kræfter fagbevægelsen, boligbevægelser, solidaritetsorganisationer og anti-racistiske grupper.
6. De skal dygtiggøre sig selv og frem for alt arbejde sammen på tværs af etniske grænser.

En forudsætning for at kunne påvirke et politisk system er, at man ved, hvordan det fungerer. Vore dages politiske arbejde er tæt forbundet med lobbyisme og selvom de nuværende kanaler, som indvandrene kan bruge for at skaffe sig indflydelse langt fra er gode nok, er en forbedring af de eksisterende muligheder dog på vej.

Scarlet P, København | Skrevet: 31. mar 11 kl. 11:05

Bashy Quraishy, jeg er rystet over den os-og-dem-tankegang, du her giver udtryk for. ”kraftfuld borgerretsbevægelse” ”prioritere mobilisering og organisering” – det lyder nærmest militant! Er det, hvad du ønsker? Er den holdning udbredt mellem indvandrere, og er det derfor, at politiet jævnlig konfiskerer automatvåben mv. fra unge af anden etnisk herkomst? Under alle omstændigheder er det ikke til at tage fejl af, at du ønsker at de etniske minoriteter skal stå endnu mere i modsætning til det omgivende samfund, end de gør i forvejen.
Du spreder utilfredshed og had til Danmark blandt indvandrerne ved at fremmane et billede af, at de bliver holdt udenfor samfundet bevidst. Polemisk spørger du: ”Hvorfor spørger danskerne ikke etniske minoriteter til råds når disse menneskers forhold skal debatteres?” I et repræsentativt demokrati bliver alle borgere uanset etnisk baggrund spurgt til råds ved folkeafstemninger og når der er valg til folketing, regioner og kommuner. Resten af tiden skal man selv sørge for at råbe op, det er ens for alle, og ikke noget som etniske minoriteter har grund til at føle sig snydt over. Alle har lige muligheder for at sætte sig ind i politik, melde sig ind i et parti eller endda stifte et, dygtiggøre sig indenfor samfundsfag eller økonomi, deltage i debatten i aviserne etc. etc. Hvad forlanger du mere?
Sandheden er, at de fleste med etnisk dansk baggrund heller ikke har den store indflydelse på de politiske beslutninger. F.eks. er vi aldrig blevet spurgt, om vi syntes at det var en god ide med en indvandring af en størrelsesorden, der aldrig før er set i vores tusindårige historie, og fra en kulturkreds, der ikke kunne være mere i modstrid med vore egne værdier. En kæmpe gruppe af mennesker, der påviseligt er markant mere kriminelle og dårligere til at forsørge sig selv end resten af befolkningen, som ikke har lyst til at blive danske, men alligevel kræver de samme privelegier som danskerne, en gruppe, der aldrig bliver tilfredse og taknemmelige, hvad dit indlæg, Bashy, er et tydeligt bevis på.
Ad 1: ”etniske minoriteters er en meget lille del af det danske samfund og har derfor vanskeligt ved at markere sig som en interessegruppe, der kan skabe opmærksomhed omkring deres situation.”
Forleden hørte jeg, at tyve procent af skoleeleverne i Aarhus er af anden etnisk baggrund. Jeg ved ikke, hvad du forstår ved ”en meget lille del”, men jeg synes, at det er ganske overvældende. Jeg genkender heller ikke billedet af, at i hvert fald visse etniske minoriteter har svært ved at markere sig og skabe opmærksomhed omkring sig. Jeg kan ikke huske, hvornår der sidst er gået en dag, uden at aviserne og tv-nyhederne beskæftigede sig med indvandrerspørgsmålet. De har i den grad formået at sætte sig selv på dagsordenen.

Ad 2: ” De har ingen politisk, økonomisk eller social magt, som kan eller vil gøre deres synspunkter gældende”
De har præcis den samme politiske, økonomiske og sociale magt som alle andre. Hvad ellers?

Ad 3: ”Emnet indvandrere, asylansøgere og flygtninge og deres situation i det danske samfund er både følelsesladet og politisk sprængfarligt, derfor orker intet politisk parti – hverken regeringen eller i opositionen – at fremstå alt for venligt mod etniske minoriteters. Specielt ike i offentligheden”
Det tror jeg, at de radikale og enhedslisten bliver kede af at høre.

Ad 4: ”De fleste danskere betragter deres kultur og værdigrundlag som overlegent i forhold til etniske minoriteterss kultur og værdigrundlag og dette til gældende målestok på alle områder. Dette betyder at alle etniske minoriteter, hvor de end måtte komme fra i verden, ses gennem den herboende majoritets briller og vurderes ud fra dennes præmisser.”
Ja, hvad ellers? Seriøst, hvad havde du forventet? Hvis man som indvandrer ikke mener, at dansk kultur er hjemlandets kultur overlegen, hvorfor bor man her så? I modsætning til os andre, så har de jo rent faktisk selv valgt, og man ville da være tåbelig, hvis man flyttede til et land med en dårligere kultur, end den, man kom fra? Hvis man er efterkommer, så kan man gøre som sine forældre og udvandre, hvis man ikke bryder sig om kulturen. Selv dem, der er reelle flygtninge, er jo ikke tvunget til at flygte til den anden side af jorden, hvis der er et andet land på vejen, hvor kulturen tiltaler dem mere…

Når du undrer/beklager dig over, at danskere ser indvandrere gennem egne briller og vurderer dem ud fra egne præmisser, må jeg spørge mig selv, hvilke urealistiske forventninger, du egentlig har næret?
På et punkt er jeg enig med dig: De etniske minoriteter burde blande sig mere i debatten, og gøre rede for deres ide med at komme til Danmark og deres forventninger til det danske samfund, så vi kan få redt alle disse misforståelser ud.”

Deltag i debatten her!

Rygtet vil vide, at Henrik Sass Larsen er amfetamin-socialist…

…Men er Henrik i virkeligheden ikke blot endnu et sørgeligt eksempel på en fattig dreng fra Vestegnen, som havnede i dårligt selskab?

bt.dk – Hængt ud som narko-køber:

“Henrik Sass Larsen har boet i Køge i mange år, og det er en narko-razzia i en café i byen, der pludselig hvirvler hans navn ind i en sag om amfetamin-handel.
To mænd i 30’erne er anholdt og varetægtsfængslet i sagen, og den ene af de anholdte har ifølge Køge.tv nævnt Henrik Sass Larsen som køber af amfetamin.”