Hodjanernes Blog

29 marts 2011

Allah-hu-gok-gok

Filed under: EURABIA, Indvandring, Islam, Koran, Kulturberigelse, Oplysning om islam, UK, Videnskab — Tags: — Skjoldungen @ 23:12

I gamle dage blev æg stemplet af maskiner. Nu har billig arbejdskraft – i dette tilfælde Allah – taget over.

Videnskaben har mange uløste problemer at tumle med. To af de sværeste er aviære, idet de vedrører æg og kyllingehjerner. Det første problem kan formuleres: Hvad kom først – ægget eller hønen? – Det andet problem kan formuleres: skyldes arabernes lave IQ at de blev muslimer, eller blev de muslimer på grund af deres lave IQ?

This is Nottingham: “VISITORS have been coming from around the country to look at a “miracle” egg in Forest Fields. Asim Taj, 24, and his family saw the word Allah in Arabic written on the egg’s shell when they were about to cook a meal. Since then, he has shown it to people living nearby and people have come from Dewsbury, Luton and Birmingham to his house in Noel Street. And an independent expert at the University of Nottingham has confirmed the letters can be recognised as reading Allah.

“We were shocked and surprised. It is a miracle. Everybody is talking about it,” said Mr Taj. “I have heard stories like this from back home in Pakistan but I have not heard of it here.” The box of eggs was bought from a shop in Berridge Road. The lettering appears darker than the rest of the shell. He said: “The box was normal. It’s not something that can be written on, it’s in the shell itself. “People smile when they see it. They can tell straight away what it says.” Mr Taj said the egg had caused excitement in the Muslim community, and his faith in Islam had been strengthened by the find. – The letters alif, lam, lam and haa can been seen on the shell. They are connected in the Naskh script – a specific calligraphic style for writing in the Arabic alphabet – to read the word. Mr Taj believes the word appeared because his family held a proper celebration on the birthday of the prophet Muhammad at their home in February. He said: “All the local women were sitting down and reading the Koran because that’s what we feel is the right and proper way.”

Ugeskrift for Læger fører an i devalueringen af begrebet illegale indvandrere

Først hed det illegal indvandrer, en betegnelse der præcist beskriver, hvad det drejer sig om: En indvandrer der opholder sig ulovligt i Danmark.

I de senere år har journalister, venstrefløjen, de politisk korrekte med flere fordrejet begrebet ved at indføre betegnelsen ‘udokumenteret indvandrer‘. Altså en person, der opholder sig her i landet – egentlig lovligt – men vedkommende mangler bare lige at få papirer på lovligheden.

I det seneste nummer af Ugeskrift for Læger går man nu skridtet fuldt ud, man taler her om ‘migranter’, altså en omtale der ser helt bort fra legaliteten i indvandrerens ophold.

Læger strømmer til – men ny migrantklinik kan ikke finde lokaler
Der har ikke været nogen annoncer. Ingen reklamespots på tv og radio. Ingen plakater på busserne. Blot enkelte presseomtaler – bl.a. her i bladet. Alligevel strømmer lægerne til den kommende sundhedsklinik for udokumenterede migranter i København. Nu mangler så bare lokalerne.
29. marts 2011

Det med at læger ‘strømmer’ til, skal nu tages med et gran salt. Der er 31 læger, der har meldt sig. Så vidt jeg husker, er der omkring 25.000 læger i Danmark.

Mand med udenlandsk accent forsøgte at kidnappe 8-årig

Filed under: Danmark, Kriminalitet, Kulturberigelse, Vold — Tags: , — egtvedpigen @ 14:40

En høj mand med udenlandsk accent forsøgte at kidnappe en 8-årig pige fra Ruds Vedby.

Fra bt.dk – Høj mand forsøgte at kidnappe 8-årig pige

“Manden greb så hårdt fat om pigen, at det gjorde ondt på hende, mens han angiveligt sagde »kom her din tøs« på dansk med udenlandsk accent. Pigen skreg og fik vristet sig fri, hvorefter hun løb hen på skolen, skriver DAGBLADET Ringsted.

Signalementet lyder på, at han er mellem 190 og 195 centimeter høj og havde elefanthue og sorte bukser på.”

Den store DDT svindel

EPA (Environmental Protection Agency) dommeren, der ledede høringerne om DDT i 1971-1972, som indbefattede 9.000 siders vidneafhøringer, og som varede 7 måneder, konkluderede:

“DDT er IKKE en cancerrisiko for mennesker. DDT fremkalder IKKE mutationer eller er fosterskadeligt. Brugen af DDT på reguleret vis har IKKE skadelige virkninger på ferskvandsfisk, brakvandsorganismer, vilde fugle eller andet vildt.”

Lederen af EPA, William Ruckelhaus, fik forbudt DDT af politiske og IKKE videnskabelige årsager. Han deltog ALDRIG i høringerne, læste IKKE referaterne og nægtede at offentliggøre materialet, han tog beslutningen på baggrund af. Han nægtede envidere USA’s landbrugsministerium indsigt i materialet.

Steven J. Milloy: Junk Science Judo – Self Defence Against Health Scares & Scams; Cato Institute, Washington D.C. 2. udg. 2002.

100 things you should know about DDT.

190 mennesker dør eller lider hvert eneste minut, som følge af forbuddet mod DDT.

DDT i tæpper bekymrer forskere: Det er ikke helt uden grund, at stoffet er blevet forbudt, i stort set hele den vestlige verden og har været det igennem årtier, siger Ole Raaschou-Nielsen.

Orientekspressen Mallahmö – Hafniabad

Filed under: Danmark, EURABIA, EUSSR, Indvandring, Islamisering, Kulturberigelse, Sverige — Tags: — Skjoldungen @ 10:00

Når man lever i fortiden er der altid noget at snakke om.

I nedenstående stykke lyrik fra Mohammedanmarks flittigste sjovnalist – Al-Ritzau – fornemmer man historiens vingesus. Eller også fornemmer man resultatet af de sidste 30 års skolepolitik, hvor rundkredsenes komme-hinanden-rigitig-rigtig-meget-ved-lissom har afløst viden.  Men indrømmet: når virkeligheden bliver for indviklet er det nemmere at søge tilflugt i verden af i går. Man kan jo svagt erindre en tid, hvor fraser om nordisk samarbejde, broderfolket og lignende illusioner var højeste mode og man i ramme alvor talte om fællesnordisk arbejdsmarked, pas-union og jeg skal komme efter dig…

Siden da er der sket ting og sager som man – når det passer ind i krammet – kan glemme til fordel for det overordnede mål. Nemlig at få omdannet hele Norden til en kølig, våd og forblæst udgave af Mellemøsten. Glemt er således, at såvel vort asiatiske naboland som vort eget er indlemmet i EUSSR og at ingen af os længere er hverken danskere eller svenskere. Vi er derimod borgere i EUSSR. Ydermere er vi omfattet af Shengen-doktrinen, hvoraf følger at enhver som har set sit snit til at få foden indenfor dennes dørtrin, uden videre ståhej kan slå sig ned hvorsomhelst til evig forsørgelse af de aboriginale indvånere. Men OK – man kan altid nyde en fis i en hornlygte:

Samarbejds-Politiken: “I toget fra Malmø kan farvede og asiatisk udseende svenskere blive bedt om at vise pas til dansk politi. Kontrollen er for at afsløre illegal indvandring, men ifølge den nordiske pasunion skal nordiske borgere ikke vise pas inden for Norden. Venstre og Dansk Folkeparti bakker helt op om politiets praksis. Socialdemokraterne og De Konservative kræver pasunionen overholdt, mens De Radikale forlanger en forklaring fra justitsministeren. Integrationsordfører Naser Khader fra det konservative regeringsparti advarer politiet mod at diskriminere.

»Jeg ville føle mig provokeret, hvis jeg som den eneste sad i en gruppe og skulle vise pas«, siger han. I stedet kan politiet kræve billedlegitimation som kørekort, mener han. »Det synes jeg, at de skal holde sig til. Jeg har ikke problemer med, at de kontrollerer illegale indvandrere, men man skal ikke diskriminere«, siger han. Pasunionen skal holdes i hævd, fastholder præsidenten for Nordisk Råd, Henrik Dam Kristensen, som også er integrationsordfører for Socialdemokraterne. »Kørekort eller andet bevis er vel tegn på, at man er borger i Sverige eller Danmark«, siger han.

Den vagthavende hos politiet i Københavns Lufthavn i Kastrup bekræfter, at politiet beder om pas i toget for at finde illegale indvandrere. Regeringspartiet Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, støtter politiet i kravet om pas.  »Det er rigtigt, at vi har pasunionen i de nordiske lande, men man har en forpligtelse til hele tiden at bære legitimation på sig. Og de danske myndigheder betragter kun pas som valid dokumentation«, siger han. Den radikale integrationsordfører, Marianne Jelved, vil derimod stille spørgsmål til justitsminister Lars Barfoed (K) for at få en forklaring på, hvilken lovhjemmel politiet støtter sig til, når det beder om pas.”

Til almen orientering for fru Jeved, hr. Khader & konsorter kan vi oplyse, at i henhold til Jeres elskede Schengen-aftale er vi alle – alle – forpligtede til at vise pas hvorsomhelst og nårsomhelst et hvilketsomhelst EUSSR-politi forlanger det. Selv når vi er taget et smut til Flensborg for at få repareret øsen, skal vi – på forlangende – vise pas. At I selv har stemt for Schengen – og glemt det – kan vel tvangfrit tilskrives…ja, hvad mon?