Hodjanernes Blog

31 marts 2011

Upbeat støtte til Henrik Sass Larsen i en svær tid

Filed under: Demokrati, Folketinget, Kriminalitet, Socialdemokratiet, Venstrefløjen — Tags: — egtvedpigen @ 12:20

Københavnske lokalpolitikere i dialog på jp.dk

Filed under: Danmark, Demokrati, Politik, Socialdemokratiet — Tags: , , — egtvedpigen @ 11:56

Bloggens enfant terrible Scarlet P er gået i dialog med Anna Mee og Bashy Quraishy. Vi opfordrer andre læsere til at tage del i den tværkulturelle dialog.

Fra jp.dk –  Multikulti-vanvid i København:

Bashy Quraishy, Frederiksberg. Denmark | Skrevet: 31. mar 11 kl. 01:28

I disse dage bliver etniske minoriteters forhold diskuteret vidt og bredt, men uden disse menneskers egen deltagelse. Deres synspunkter, deres tanker, deres forslag vinder som regel meget ringe gehør hos beslutningstagerne. De har næsten ingen indflydelse på den politik, der bliver ført, hverken hvad angår almene samfundsforhold eller forhold der direkte berører dem selv.
Politiske beslutninger, der omhandler etniske minoriteters, diskuteres bag lukkede døre i ministerier og kommuner alene – uden at man så meget som tænker på at spørge de etniske minoriteter selv.
Hvorfor spørger danskerne ikke etniske minoriteter til råds når disse menneskers forhold skal debatteres?
Det er der mange årsager til:
1. etniske minoriteters er en meget lille del af det danske samfund og har derfor vanskeligt ved at markere sig som en interessegruppe, der kan skabe opmærksomhed omkring deres situation.
2. De har ingen politisk, økonomisk eller social magt, som kan eller vil gøre deres synspunkter gældende.
3. Emnet indvandrere, asylansøgere og flygtninge og deres situation i det danske samfund er både følelsesladet og politisk sprængfarligt, derfor orker intet politisk parti – hverken regeringen eller i opositionen – at fremstå alt for venligt mod etniske minoriteters. Specielt ike i offentligheden.
4. De fleste danskere betragter deres kultur og værdigrundlag som overlegent i forhold til etniske minoriteterss kultur og værdigrundlag og dette til gældende målestok på alle områder. Dette betyder at alle etniske minoriteter, hvor de end måtte komme fra i verden, ses gennem den herboende majoritets briller og vurderes ud fra dennes præmisser.
Hvad kan etniske minoriteter gøre for at få mere indflydelse på beslutningerne?
1. De skal forstå at indflydelse ikke bliver serveret på et sølvfd, men opnåes gennem kamp.
2. De skal kræve retten til at være repræsenteret ved sig selv og ikke pr. stedfortræder.
3. De skal protestere offentligt – i medierne og gennem det politiske system.
4. De har brug for kraftfuld borgerretsbevægelse og de må prioritere mobilisering og organisering blandt deres egne grupper meget højt.
5. De skal lære at diskutere indvandrerpolitik og alternativer i foreninger og alliere sig med de gode kræfter fagbevægelsen, boligbevægelser, solidaritetsorganisationer og anti-racistiske grupper.
6. De skal dygtiggøre sig selv og frem for alt arbejde sammen på tværs af etniske grænser.

En forudsætning for at kunne påvirke et politisk system er, at man ved, hvordan det fungerer. Vore dages politiske arbejde er tæt forbundet med lobbyisme og selvom de nuværende kanaler, som indvandrene kan bruge for at skaffe sig indflydelse langt fra er gode nok, er en forbedring af de eksisterende muligheder dog på vej.

Scarlet P, København | Skrevet: 31. mar 11 kl. 11:05

Bashy Quraishy, jeg er rystet over den os-og-dem-tankegang, du her giver udtryk for. ”kraftfuld borgerretsbevægelse” ”prioritere mobilisering og organisering” – det lyder nærmest militant! Er det, hvad du ønsker? Er den holdning udbredt mellem indvandrere, og er det derfor, at politiet jævnlig konfiskerer automatvåben mv. fra unge af anden etnisk herkomst? Under alle omstændigheder er det ikke til at tage fejl af, at du ønsker at de etniske minoriteter skal stå endnu mere i modsætning til det omgivende samfund, end de gør i forvejen.
Du spreder utilfredshed og had til Danmark blandt indvandrerne ved at fremmane et billede af, at de bliver holdt udenfor samfundet bevidst. Polemisk spørger du: ”Hvorfor spørger danskerne ikke etniske minoriteter til råds når disse menneskers forhold skal debatteres?” I et repræsentativt demokrati bliver alle borgere uanset etnisk baggrund spurgt til råds ved folkeafstemninger og når der er valg til folketing, regioner og kommuner. Resten af tiden skal man selv sørge for at råbe op, det er ens for alle, og ikke noget som etniske minoriteter har grund til at føle sig snydt over. Alle har lige muligheder for at sætte sig ind i politik, melde sig ind i et parti eller endda stifte et, dygtiggøre sig indenfor samfundsfag eller økonomi, deltage i debatten i aviserne etc. etc. Hvad forlanger du mere?
Sandheden er, at de fleste med etnisk dansk baggrund heller ikke har den store indflydelse på de politiske beslutninger. F.eks. er vi aldrig blevet spurgt, om vi syntes at det var en god ide med en indvandring af en størrelsesorden, der aldrig før er set i vores tusindårige historie, og fra en kulturkreds, der ikke kunne være mere i modstrid med vore egne værdier. En kæmpe gruppe af mennesker, der påviseligt er markant mere kriminelle og dårligere til at forsørge sig selv end resten af befolkningen, som ikke har lyst til at blive danske, men alligevel kræver de samme privelegier som danskerne, en gruppe, der aldrig bliver tilfredse og taknemmelige, hvad dit indlæg, Bashy, er et tydeligt bevis på.
Ad 1: ”etniske minoriteters er en meget lille del af det danske samfund og har derfor vanskeligt ved at markere sig som en interessegruppe, der kan skabe opmærksomhed omkring deres situation.”
Forleden hørte jeg, at tyve procent af skoleeleverne i Aarhus er af anden etnisk baggrund. Jeg ved ikke, hvad du forstår ved ”en meget lille del”, men jeg synes, at det er ganske overvældende. Jeg genkender heller ikke billedet af, at i hvert fald visse etniske minoriteter har svært ved at markere sig og skabe opmærksomhed omkring sig. Jeg kan ikke huske, hvornår der sidst er gået en dag, uden at aviserne og tv-nyhederne beskæftigede sig med indvandrerspørgsmålet. De har i den grad formået at sætte sig selv på dagsordenen.

Ad 2: ” De har ingen politisk, økonomisk eller social magt, som kan eller vil gøre deres synspunkter gældende”
De har præcis den samme politiske, økonomiske og sociale magt som alle andre. Hvad ellers?

Ad 3: ”Emnet indvandrere, asylansøgere og flygtninge og deres situation i det danske samfund er både følelsesladet og politisk sprængfarligt, derfor orker intet politisk parti – hverken regeringen eller i opositionen – at fremstå alt for venligt mod etniske minoriteters. Specielt ike i offentligheden”
Det tror jeg, at de radikale og enhedslisten bliver kede af at høre.

Ad 4: ”De fleste danskere betragter deres kultur og værdigrundlag som overlegent i forhold til etniske minoriteterss kultur og værdigrundlag og dette til gældende målestok på alle områder. Dette betyder at alle etniske minoriteter, hvor de end måtte komme fra i verden, ses gennem den herboende majoritets briller og vurderes ud fra dennes præmisser.”
Ja, hvad ellers? Seriøst, hvad havde du forventet? Hvis man som indvandrer ikke mener, at dansk kultur er hjemlandets kultur overlegen, hvorfor bor man her så? I modsætning til os andre, så har de jo rent faktisk selv valgt, og man ville da være tåbelig, hvis man flyttede til et land med en dårligere kultur, end den, man kom fra? Hvis man er efterkommer, så kan man gøre som sine forældre og udvandre, hvis man ikke bryder sig om kulturen. Selv dem, der er reelle flygtninge, er jo ikke tvunget til at flygte til den anden side af jorden, hvis der er et andet land på vejen, hvor kulturen tiltaler dem mere…

Når du undrer/beklager dig over, at danskere ser indvandrere gennem egne briller og vurderer dem ud fra egne præmisser, må jeg spørge mig selv, hvilke urealistiske forventninger, du egentlig har næret?
På et punkt er jeg enig med dig: De etniske minoriteter burde blande sig mere i debatten, og gøre rede for deres ide med at komme til Danmark og deres forventninger til det danske samfund, så vi kan få redt alle disse misforståelser ud.”

Deltag i debatten her!

Rygtet vil vide, at Henrik Sass Larsen er amfetamin-socialist…

…Men er Henrik i virkeligheden ikke blot endnu et sørgeligt eksempel på en fattig dreng fra Vestegnen, som havnede i dårligt selskab?

bt.dk – Hængt ud som narko-køber:

“Henrik Sass Larsen har boet i Køge i mange år, og det er en narko-razzia i en café i byen, der pludselig hvirvler hans navn ind i en sag om amfetamin-handel.
To mænd i 30’erne er anholdt og varetægtsfængslet i sagen, og den ene af de anholdte har ifølge Køge.tv nævnt Henrik Sass Larsen som køber af amfetamin.”

30 marts 2011

Den pæstilensiske mur af løgne

A short film by the David Horowitz Freedom Center that uncovers the lies of “Israel Apartheid Week”

‘I’ og ‘m’ ordet anvendes selvfølgelig ikke

Geni på arbejde

Filed under: Evidens, Hodja, USA/Canada, Videnskab — Tags: , , — Hodja @ 12:45

Libysk advokat sagsøges af de 4 mænd der voldtog hende

Filed under: Advokater, Afrika, Feminisme, Islam, Jura, Koran, Libyen, Muslim World, Tørklæde, Vold — Tags: — Hodja @ 12:24

The four alleged rapists are having a case filed against her because instead of going to a police station and filing a case against them she went to the media and exposed their names.

Now their ‘honor’ is tainted, their families black-listed, and this in the Islamic law is a very grave offense.

Mere om pædofeten og voldtægt.

Pudsigt sammentræf

“Unge” kaster sten mod politiet i både Gellerup og Vollsmose

Få dage efter at alle mulige “eksperter” forsøgte at at bilde os ind, at kriminaliteten blandt “nydanskerne” er faldende, bliver det “hverdag” igen. I Gellerup kunne en betjent været kommet meget slemt til skade efter stenkast og i dag hører vi så påny om “unge” som kaster med sten mod politiet.

Efter at have læst om det i pressen, så skal vi læsere naturligvis beroliges med informationen om at det begge steder kun er kun en lille bitte gruppe på omkring 20 personer som forvolder alle problemerne……Og endnu mere betryggende politiet gør en stor indsats for at løse problemerne….Ja, de kører endog rundt i området og er indstillet på at sætte mere lys op!!!

Gellerup nu: 20 drenge får kriminalitet til at eksplodere.
På Samvirkets kvartalsmøde fortalte Jens Espensen, at kriminaliteten er eksploderet siden jul.
Ifølge en rapport fra CFBU har kriminaliteten i Gellerup været faldende de seneste år. Alligevel berettede lederen af lokalpolitiet Jens Espensen på Samvirkets første kvartalsmøde om en voldsom stigning i kriminaliteten siden jul.”Alt gik godt indtil julen 2010, både hærværk og kriminalitet faldt, men siden er det eskaleret, og vi har nu hærværk i en kaliber, vi ikke har set de seneste 7-8 måneder. Hvor vi før fortrinsvis så indbrud hos folk af anden nationalitet end ens egen, ser vi nu indbrud hos alle nationaliteter,” fortalte Jens Espensen.

Politilederen forklarede, at det kun er cirka tyve drenge, der laver ballade i området. Politiet  efterspørger at kunne bruge erstatningskravet som et middel mod hærværk. ”Desværre ser vi ofte, at det er en eller to grimme drenge, der sætter dagsordenen og styrer en hel gruppe af unge. Vi vil gøre de drenge, der laver hærværk opmærksomme på, at det koster dem, hvis de bliver ved med at smadre ting,” udtalte Jens Espensen. For nyligt blev en politibil angrebet af en bande af unge. En ung fyr kastede en 2,8 kg tung sten ned mod politibilen fra en gangbro i Gellerup. Stenen gik gennem forruden og ramte den ene betjent. ”Heldigvis ramte stenen kun den unge betjent på låret, men det kunne nemt være gået helt galt,” forklarede Jens Espensen.Den stigende kriminalitet har gjort, at der nu er endnu mere politi på gaden. Prioriteten fremover er primært drengebanderne og en styrket indsats mod hash. Derudover ønsker politiet også at minimere antallet af knallerter, der drøner rundt i Gellerup efter mørkets frembrud. Tirsdag gik vi en tryghedstur i Gellerup, hvor vi blandt andet diskuterede, om der er nogle steder, hvor der bør opsættes mere lys,” fortalte lederen af lokalpolitiet.

Og fra Voldsmosen Atter stenkast mod politiet
Politipatrulje i Vollsmose blev mandag eftermiddag ramt af sten.Mandag eftermiddag skete det nok en gang, at der blev kastet sten mod en politibil, der var på patrulje i Vollsmose. Betjentene var i færd med at notere nummerplade og navn, da der blev kastet sten efter patruljen.- Det er desværre et tilbagevendende problem i Vollsmose. Det handler om, at der er nogle få rabiate unge, der vil øge deres status i gruppen. Det gør de ved at kaste sten mod politiet, siger Per Franck, der leder nærpolitiet i Vollsmose.Han betegner stenkasteriet som helt uacceptabelt. – Vi gør meget for at få det stoppet. Gerningsmændene bag mandagens episode er endnu ikke blevet fundet.

29 marts 2011

Allah-hu-gok-gok

Filed under: EURABIA, Indvandring, Islam, Koran, Kulturberigelse, Oplysning om islam, UK, Videnskab — Tags: — Skjoldungen @ 23:12

I gamle dage blev æg stemplet af maskiner. Nu har billig arbejdskraft – i dette tilfælde Allah – taget over.

Videnskaben har mange uløste problemer at tumle med. To af de sværeste er aviære, idet de vedrører æg og kyllingehjerner. Det første problem kan formuleres: Hvad kom først – ægget eller hønen? – Det andet problem kan formuleres: skyldes arabernes lave IQ at de blev muslimer, eller blev de muslimer på grund af deres lave IQ?

This is Nottingham: “VISITORS have been coming from around the country to look at a “miracle” egg in Forest Fields. Asim Taj, 24, and his family saw the word Allah in Arabic written on the egg’s shell when they were about to cook a meal. Since then, he has shown it to people living nearby and people have come from Dewsbury, Luton and Birmingham to his house in Noel Street. And an independent expert at the University of Nottingham has confirmed the letters can be recognised as reading Allah.

“We were shocked and surprised. It is a miracle. Everybody is talking about it,” said Mr Taj. “I have heard stories like this from back home in Pakistan but I have not heard of it here.” The box of eggs was bought from a shop in Berridge Road. The lettering appears darker than the rest of the shell. He said: “The box was normal. It’s not something that can be written on, it’s in the shell itself. “People smile when they see it. They can tell straight away what it says.” Mr Taj said the egg had caused excitement in the Muslim community, and his faith in Islam had been strengthened by the find. – The letters alif, lam, lam and haa can been seen on the shell. They are connected in the Naskh script – a specific calligraphic style for writing in the Arabic alphabet – to read the word. Mr Taj believes the word appeared because his family held a proper celebration on the birthday of the prophet Muhammad at their home in February. He said: “All the local women were sitting down and reading the Koran because that’s what we feel is the right and proper way.”

Ugeskrift for Læger fører an i devalueringen af begrebet illegale indvandrere

Først hed det illegal indvandrer, en betegnelse der præcist beskriver, hvad det drejer sig om: En indvandrer der opholder sig ulovligt i Danmark.

I de senere år har journalister, venstrefløjen, de politisk korrekte med flere fordrejet begrebet ved at indføre betegnelsen ‘udokumenteret indvandrer‘. Altså en person, der opholder sig her i landet – egentlig lovligt – men vedkommende mangler bare lige at få papirer på lovligheden.

I det seneste nummer af Ugeskrift for Læger går man nu skridtet fuldt ud, man taler her om ‘migranter’, altså en omtale der ser helt bort fra legaliteten i indvandrerens ophold.

Læger strømmer til – men ny migrantklinik kan ikke finde lokaler
Der har ikke været nogen annoncer. Ingen reklamespots på tv og radio. Ingen plakater på busserne. Blot enkelte presseomtaler – bl.a. her i bladet. Alligevel strømmer lægerne til den kommende sundhedsklinik for udokumenterede migranter i København. Nu mangler så bare lokalerne.
29. marts 2011

Det med at læger ‘strømmer’ til, skal nu tages med et gran salt. Der er 31 læger, der har meldt sig. Så vidt jeg husker, er der omkring 25.000 læger i Danmark.

Mand med udenlandsk accent forsøgte at kidnappe 8-årig

Filed under: Danmark, Kriminalitet, Kulturberigelse, Vold — Tags: , — egtvedpigen @ 14:40

En høj mand med udenlandsk accent forsøgte at kidnappe en 8-årig pige fra Ruds Vedby.

Fra bt.dk – Høj mand forsøgte at kidnappe 8-årig pige

“Manden greb så hårdt fat om pigen, at det gjorde ondt på hende, mens han angiveligt sagde »kom her din tøs« på dansk med udenlandsk accent. Pigen skreg og fik vristet sig fri, hvorefter hun løb hen på skolen, skriver DAGBLADET Ringsted.

Signalementet lyder på, at han er mellem 190 og 195 centimeter høj og havde elefanthue og sorte bukser på.”

Den store DDT svindel

EPA (Environmental Protection Agency) dommeren, der ledede høringerne om DDT i 1971-1972, som indbefattede 9.000 siders vidneafhøringer, og som varede 7 måneder, konkluderede:

“DDT er IKKE en cancerrisiko for mennesker. DDT fremkalder IKKE mutationer eller er fosterskadeligt. Brugen af DDT på reguleret vis har IKKE skadelige virkninger på ferskvandsfisk, brakvandsorganismer, vilde fugle eller andet vildt.”

Lederen af EPA, William Ruckelhaus, fik forbudt DDT af politiske og IKKE videnskabelige årsager. Han deltog ALDRIG i høringerne, læste IKKE referaterne og nægtede at offentliggøre materialet, han tog beslutningen på baggrund af. Han nægtede envidere USA’s landbrugsministerium indsigt i materialet.

Steven J. Milloy: Junk Science Judo – Self Defence Against Health Scares & Scams; Cato Institute, Washington D.C. 2. udg. 2002.

100 things you should know about DDT.

190 mennesker dør eller lider hvert eneste minut, som følge af forbuddet mod DDT.

DDT i tæpper bekymrer forskere: Det er ikke helt uden grund, at stoffet er blevet forbudt, i stort set hele den vestlige verden og har været det igennem årtier, siger Ole Raaschou-Nielsen.

Orientekspressen Mallahmö – Hafniabad

Filed under: Danmark, EURABIA, EUSSR, Indvandring, Islamisering, Kulturberigelse, Sverige — Tags: — Skjoldungen @ 10:00

Når man lever i fortiden er der altid noget at snakke om.

I nedenstående stykke lyrik fra Mohammedanmarks flittigste sjovnalist – Al-Ritzau – fornemmer man historiens vingesus. Eller også fornemmer man resultatet af de sidste 30 års skolepolitik, hvor rundkredsenes komme-hinanden-rigitig-rigtig-meget-ved-lissom har afløst viden.  Men indrømmet: når virkeligheden bliver for indviklet er det nemmere at søge tilflugt i verden af i går. Man kan jo svagt erindre en tid, hvor fraser om nordisk samarbejde, broderfolket og lignende illusioner var højeste mode og man i ramme alvor talte om fællesnordisk arbejdsmarked, pas-union og jeg skal komme efter dig…

Siden da er der sket ting og sager som man – når det passer ind i krammet – kan glemme til fordel for det overordnede mål. Nemlig at få omdannet hele Norden til en kølig, våd og forblæst udgave af Mellemøsten. Glemt er således, at såvel vort asiatiske naboland som vort eget er indlemmet i EUSSR og at ingen af os længere er hverken danskere eller svenskere. Vi er derimod borgere i EUSSR. Ydermere er vi omfattet af Shengen-doktrinen, hvoraf følger at enhver som har set sit snit til at få foden indenfor dennes dørtrin, uden videre ståhej kan slå sig ned hvorsomhelst til evig forsørgelse af de aboriginale indvånere. Men OK – man kan altid nyde en fis i en hornlygte:

Samarbejds-Politiken: “I toget fra Malmø kan farvede og asiatisk udseende svenskere blive bedt om at vise pas til dansk politi. Kontrollen er for at afsløre illegal indvandring, men ifølge den nordiske pasunion skal nordiske borgere ikke vise pas inden for Norden. Venstre og Dansk Folkeparti bakker helt op om politiets praksis. Socialdemokraterne og De Konservative kræver pasunionen overholdt, mens De Radikale forlanger en forklaring fra justitsministeren. Integrationsordfører Naser Khader fra det konservative regeringsparti advarer politiet mod at diskriminere.

»Jeg ville føle mig provokeret, hvis jeg som den eneste sad i en gruppe og skulle vise pas«, siger han. I stedet kan politiet kræve billedlegitimation som kørekort, mener han. »Det synes jeg, at de skal holde sig til. Jeg har ikke problemer med, at de kontrollerer illegale indvandrere, men man skal ikke diskriminere«, siger han. Pasunionen skal holdes i hævd, fastholder præsidenten for Nordisk Råd, Henrik Dam Kristensen, som også er integrationsordfører for Socialdemokraterne. »Kørekort eller andet bevis er vel tegn på, at man er borger i Sverige eller Danmark«, siger han.

Den vagthavende hos politiet i Københavns Lufthavn i Kastrup bekræfter, at politiet beder om pas i toget for at finde illegale indvandrere. Regeringspartiet Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, støtter politiet i kravet om pas.  »Det er rigtigt, at vi har pasunionen i de nordiske lande, men man har en forpligtelse til hele tiden at bære legitimation på sig. Og de danske myndigheder betragter kun pas som valid dokumentation«, siger han. Den radikale integrationsordfører, Marianne Jelved, vil derimod stille spørgsmål til justitsminister Lars Barfoed (K) for at få en forklaring på, hvilken lovhjemmel politiet støtter sig til, når det beder om pas.”

Til almen orientering for fru Jeved, hr. Khader & konsorter kan vi oplyse, at i henhold til Jeres elskede Schengen-aftale er vi alle – alle – forpligtede til at vise pas hvorsomhelst og nårsomhelst et hvilketsomhelst EUSSR-politi forlanger det. Selv når vi er taget et smut til Flensborg for at få repareret øsen, skal vi – på forlangende – vise pas. At I selv har stemt for Schengen – og glemt det – kan vel tvangfrit tilskrives…ja, hvad mon?

28 marts 2011

Islændinge – ingen tvivl om det…

Ifølge overskriften kan tilhængere af Fredens Religion™ udelukkes, da knivstikkeriet ikke var fredeligt.

Samarbejds-Politiken: “27-årig stukket voldsomt ned. – Der var blodspor hele vejen, da en 27-årig mand vaklede en hel kilometer efter at være blevet stukket ned på åben gade. Overfaldet skete på hjørnet af Carl Jacobsens Vej og Sjælør Boulevard i Valby i København lidt før klokken 01 natten til mandag, oplyser politiet. – »Af ukendte årsager blev den 27-årige overfaldet på gaden af fire mænd og stukket tre gange med kniv. Han blev ramt i maven, ryggen og det ene lår«, fortæller politiets efterforskningsleder Thomas Dürr. – Det lykkedes den hårdt medtagne mand at gå den kilometer lange strækning til en kammerat på Händelsvej, hvor han blev hentet i ambulance og kørt direkte til operation på Rigshospitalets traumecenter. Det frygtes at et af knivstikkene har læderet bughulen. Den 27-årige er ifølge kammeraten ikke bekendt med, at han skulle have nogen fjender, oplyser Thomas Dürr. Politiet stod tidligt mandag uden spor af gerningsmændene, der beskrives som udlændinge, og vil meget gerne have hjælp fra offentligheden.”

27 marts 2011

Har vi en Tintin iblandt os?

Filed under: Danmark, Indvandring, Kulturberigelse, Nazislam — Tags: , — egtvedpigen @ 14:48

Familien Abdol-Hamid har længe været en fast bestanddel af den danske integrationsindustri, men præcis hvor mange projekter er de egentlig en del af?

Jeg har forsøgt at danne mig et overblik over mængden af skattefinansierede Abdol-Hamid-projekter, og jeg må krybe til korset og indrømme ,at jeg simpelthen ikke magter opgaven! Jeg anbefaler, at den der påtager sig missionen ikke går længere end 2 år tilbage i tiden, ellers bliver det meget hurtigt et meget opfattende projekt.

Earth Day – året rundt – ikke bare en time

Asmaa Abdol-Hamids voldsdømte bror spiller integrationsteater for Odense Kommune

Tarek Abdol-Hamid (30) har ikke mindre end tre domme bag sig. Bedst kendt er han for et overfald i 2006, hvor han slog en ung, dansk kvinde bevidstløs og efterfølgende sparkede hende i hovedet:

Fra SE & HØR via Snaphanen.dk:

“Tarek Abdol-Hamid gik amok, da han på et diskotek blev afvist af en ung, smuk kvinde. Venstrefløjspolitikeren og kvindesagsforkæmperen Asmaa Abdol-Hamid har en bror, som mener, at kvinder skal slås ned, hvis de afviser en mands tilnærmelser.  […]  Episoden udviklede sig til en regulær voldssag. Ifølge domsudskrifterne fra sagen skete der følgende: På diskoteket lægger Tarek an på den unge model ved at gribe hende om taljen og tage hende på brysterne. Hun afviser ham blankt ved at skubbe ham væk. I første omgang bliver dette mødt med et vredesudbrud fra Tarek, hvor han kalder hende ”fucking luder” og ”kælling”. [..]

Efter det voldsomme optrin forlader pigen, der hedder Sofie i hast diskoteket sammen med sin veninde. Men Tarek følger efter. –Jeg kender nogle mennesker i Odense. Bare vent, din familie skal dø”, lyder det fra den forsmåede bejler, som løber op til den skræmte model og skriger hende ind i ansigtet.  Skrigeriet efterfølges af et skub, der sender Sofie i asfalten.
Hun rammer jorden hårdt, slår hovedet og besvimer, hvilket dog ikke forhindrer Tarek i at slå hende i ansigtet og sparke hende i maven. Episoden koster Abdol-Hamid seks måneder i fængsel – hans tredje dom siden 2003Tarek Abdol-Hamid er tidligere straffet for bl.a. vold, tyveri og trusler på livet.

For tiden kan man dog opleve Tarek Abdol-Hamid i Vollsmose kulturhus i forestillingen ”Mig ike forstå!” under bl.a. palindrom-navnet “Tarek Kerat“.
Tarek er en del af teatertruppen 5240 Act Now, der består hovedsageligt af Abdol-Hamid-søskende:  Alaa Abdol-Hamid (26) , Fatema Abdol-Hamid, Sally Issaoui, Safaa Abdol-Hamid (23), Tarek Kerat (FKA Tarek Abdol-Hamid, 30), Amir Hussain og Inaam Abou Khadra (20).

Vollsmose Kulturhus ejes og administreres af Odense Kommune, By og Kulturforvaltningen, og 5240 Act Now støttes da også finansielt af selv samme forvaltning, der efter alt at dømme bevilgede gruppen et tilskud på 100.000 kr. i 2010:

Fra 5240actnow.dk – Forside:

“5240 Act Now er et teater med unge/voksne fra bydelen 5240 Vollsmose Odense NØ. Vi holder til i Vollsmose Kulturhus. Udgangspunktet for vores forestillinger er vores egne livsfortællinger, tanker, problemer og dilemmaer.Vi går i dialog og debat med publikum via forum teater metoderne om integration, kulturmødet og om det at være ung i dagens Danmark som globalt. […]

5240 Act Now er støttet af Odense By- og kulturforvaltning.

Fra Odense Kommune, By- og Kulturudvalget – Dagsorden 1. december 2009 :

“Foreningen 5240 Act Now søger om 165.445 kr. til udvikling af dialogbaserede teaterstykker med unge i Vollsmose og resten af Odense. Unge i alderen 16-20 år bliver via undervisning og træning i stand til at gennemføre en forumteaterforestilling. Der gennemføres to forløb i 2010, hvori to grupper af unge gennemgår forløbet og afslutter med en forestilling. Sigtet er at danne en dramaskole med forankring i Vollsmose kulturhus. Projektet er desuden forankret nationalt via Kuben Byfornyelse Danmark. Det ansøgte beløb dækker den fulde aktivitet. Der er ikke søgt tilskud andre steder.

Det foreslås, at der bevilges 100.000 kr. til 5240 Act Now til udvikling af dialogbaserede teaterstykker.

Ikke alle ansøgere var lige så heldige som familien Abdol-Hamid :

“Dramaskolen Odense Børne- og Ungdomsteater søger om 100.000 kr. til kurser/workshops med professionelle kunstnere indenfor drama, teater og scenekunst. Odense Børne- og Ungdomsteater er en dramaskole for børn og unge i alderen 4-20 år. Dramaskolen ønsker med det nye initiativ, at give dramaskolens elever samt andre interesserede mulighed for at tilegne sig kendskab og dygtiggøre sig indenfor forskellige teaterdiscipliner. Det ansøgte beløb dækker den fulde aktivitet.

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da opgaven at styrke teaterkundskaber ligger indenfor teatrets almindelige driftsopgaver.”

Uddrag af Rune Engelbreth Larsens teater-anmeldelse på Politiken.dk – 5240 Act Now – gensidig integration fra Vollsmose:

“Uden løftede pegefingre sættes problemstillinger under debat med respekt for de mennesker og traditioner, der brydes under kulturmødet. […]

Dermed er stykket også et forbilledligt eksempel på det, man kunne kalde »gensidig integration« til forskel fra den assimilerende desintegration, der er på tapetet i Integrationsministeriet i disse tider. […]

Jeg var så heldig at opleve stykket, da foreningen Borgere for et anstændigt Danmark havde fået gruppen til at optræde under et nyligt stormøde – men det er der heldigvis også mange andre der har haft lejlighed til. »5240 Act Now« har til huse i Vollsmose Kulturhus, men er naturligvis mobile og dermed tilgængelige landet over.”

26 marts 2011

EUSSR vil have landkrig i Libyen

Som den gamle romer, Livius, sagde: externus timor maximun concordiae vinculum…

Nigel Farage er kommet under vejr med, at Hermann van Rummelpot – Führer des EUSSR – vil have os trukket ind i en landkrig i Libyen for at vælte Ga-Ga-Daffy. Det går langt ud over FN-mandatet, men er jo logisk nok: når lokummet brænder indadtil er der intet der skaber sammenhold som en rask lille krig udadtil. Og desuden er Det Muslimske Broderskab og Al-Qaeda noget mere forudsigelige end Daffy…

Latma TV

De glemmer Danmark

Jamen vi er da også med til at indføre demokrati i Libyen – og her er så takken:

 

Older Posts »