Hodjanernes Blog

9 februar 2011

Om avisfusioner og andre fusere

“Hvis man skal have mange meninger, skal man mene det samme.”

Bladdøden skrider ubønhørligt frem, og tak for det. Hvad skal man et stort antal dagblade, som allesammen mener det samme? – Folk er alligevel klogere end som så og køber vel mest en avis når de skal hente fisk til middagsmaden. Derimod er der god grund til at læse de reklamefinansierede lokalblade, idet der her kan findes ufarvede nyheder af en vis betydning, såsom tid og sted for bankospil, resultater fra fodboldturneringen mod nabolandsbyen og generalforsamligen i øldrikkerlauget. Alt andet – nyheder, reportager, kronikker og kultur – skal man hente andre steder end i aviserne – dersom man ikke vil være til grin for sine egne penge. Og omgivelserne.

Selv om ingen i dag kan kende nogen synderlig synderlig forskel på Samarbejds-Politiken, Pravda i Pilestræde og Jydepotten – bortset fra den førstes påfaldende interesse for legemsåbninger med samt disses ud- og afsondringer – så har de åbenbart besluttet at slå også de pekuniære pjalter sammen. Som når to druknende klamrer sig til den tredie. Komikken bliver dog helt ustyrlig, når en af d’herrer redaktører begrunder fuseren fusionen med hensyn til demokratiet! – Hold venligst fast under læsningen:

“En stærk publicistisk mediekoncern er nødvendig for at fastholde en bred palette af meninger i det danske mediebillede, lyder det fra Lars Munch. – Men hvis vi skal have mange meninger i fremtiden i Danmark, så skal man være økonomisk stærk. Og derfor er ejerkoncentration en forudsætning i fremtiden for at udvikle medierne, siger han.”

Arbejde eller burka?

Filed under: Bloggere, Islam, Jernhesten, Tørklæde, Tyskland — Jernhesten @ 17:55

Forudsigeligt: Muslimsk kvinde vælger burka frem for job

Kristeligt-dagblad “For få dage siden forbød den tyske delstat Hessen de offentligt ansatte at gå med burka, og nu har den første medarbejder taget sin afsked som konsekvens af reglen. Det drejer sig om en muslimsk kvinde, der oprindelig skulle være vendt tilbage til sin arbejdsplads i Frankfurt Kommune efter endt barselsorlov. Før fødslen havde hun båret tørklæde, men da hun i sidste uge meddelte, at hun af religiøse årsager fremover ville gå med burka, var hun den direkte årsag til, at Hessens indenrigsminister, Boris Rhein, i største hast gennemførte et forbud for delstatens ansatte imod at bære burka.  Ministeren indførte forbuddet blandt andet med den begrundelse, at statens ansatte har pligt til at være religiøst og politisk neutrale.”

Sagen rejser naturligvis også et principielt spørgsmål i forbindelse med indførsel af et burkaforbud:  Kan kvinder som går med burka, så overhovedet stå til rådighed for arbejdsmarkedet?

Videnskabeligt gennembrud: Zenia klonet!

Socialkammerat melder præst til Gestampo.

Ifølge traditionen rekrutteres stikkere fortrinsvis fra Det Radigale Venstre. Fortrinsvis. Hvilket altså ikke udelukker at også væsener fra andre partier kan deltage. Således har en ung, håbefuld suicidalakrobat – som ingen ellers har hørt om – ved navn Jonas Bjørn (billedet) meldt sig under Zenias brune fane. Den unge kammerat har nemlig udført hvad ingen troede muligt: opsnuset en politisk ukorrekt præst ved en kirke på Vejleegnen. Antagelig endda en præst i Folkekirken – der nu om stunder bedst kan betegnes som SF i kjole og krave. Denne præst adskiller sig fra de øvrige af slagsen ved at tro på Gud og bibelen. Følgelig har han taget til orde mod det grasserende vanvid i Hafniabad, hvor man vil bygge moskéer – godt nok for Saudi-Barbariske penge. Han har endda brugt koranens egne ord, hvilket må betegnes som racismus magnu gradu. Vor nidkære kammerat har så anmeldt den kætterske præst til det geskæftige stampist-politi, Gestampo. – Det vides i skrivende stund ikke, om Gestampo er død af grin eller vil slæbe kætteren for inkvisitionen, men eet er sikkert: den troende prælat fra Bredballe er færdig som gårdsanger i Folkekirken. Samme organisation hår jo måttet lide den tort at stå uden pave siden 1536, men da man nu har indsat Villy Vendekåbe som ny eminence kan forretningerne genoptages.  Ekskommunikation og bandlysning ligger lige for, bålet må vente til Zenia om føje tid er blevet kardinal justitsminister.

Vejle Amts Folkeblad: “Bredballe-præsten Rolf Slot-Henriksen er blevet anmeldt for racisme. Anmelderen er socialdemokraten Jonas Bjørn Jensen, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Præsten sendte i januar et brev til medlemmerne i borgerrepræsentationen. Her advarerede han politikerne mod at stemme for en planlov, der giver mulighed for at bygge to moskeer i hovedstaden. Det er i øvrigt et forslag, der skal behandles torsdag. Københavns Politi skal nu tage stilling til om sognepræst Rolf Slot-Henriksen har overtrådt racismeparagraffen. – Præsten fra Bredballe har afsendt brevet som sognepræst og politikeren i København mener, at han har misbrugt sin titel til at argumentere med. Rolf Slot-Henriksen skriver blandt andet, at moskeerne er en velkomst til krig på liv og død og underbygger det med koran-citater.Ifølge Jonas Bjørn Jensen bruger præsten også grundlovens paragraf om trosfrihed til at argumentere imod godkendelsen af moskeer.”

Mellemøst eksperter

Tip: G.G.

Kronik: Kejserens nye klimaklæder

Kronik i J.P. af Jens Ulrik Andersen, professor i fysik ved Aarhus Universitet.

Tip: J.D.

Vor trafikredaktion anbefaler

Filed under: Danmark, Humor, Jura, Kulturberigelse, Teknologi, USA/Canada — Tags: — Skjoldungen @ 14:13

Enhver der færdes på vejnettet kender begrebet “perker-kørsel”.

For tiden er man ved at opsætte “stærekasser” som skal skæppe i politiets slunkne kasse. Men hvad nu hvis det viser sig at de allergroveste tilfælde af registreringer viser sig at stamme fra stjålne biler?

Totalitære systemer

Tip: Nicolai Sennels.

Jeg er nu ikke helt enig – der flere fejl i skemaet – så lighederne er endnu større end det fremstilles her.

Palestinian Media Watch accused of racism by Palestinian Authority TV

Pæstilensisk TV: Den kvindelige rollemodel er terrorist

Forelæsning i taqiyya

Nyt nummer fra Ates!!

Ulykkeligvis vandt Ates ikke sidste års Rapkings. Dermed mistede han desværre også muligheden for at opføre dette smukke musikstykke på børnenes kanal – Ramasjang: