Hodjanernes Blog

24 januar 2011

Homo insapiens islamicus….eller lignende

På uanstændig og skammelig vis er det lykkedes os at komme i besiddelse af et stykke knækprosa fra selveste Statadvokatens hånd. Det drejer sig om dagens anklageskrift mod formanden for Trykkefrihedsselskabet, Lars Hedegaard. Denne usle kætter skal i dag møde for inkvisitionen og modtage sin dom for at have sagt noget som vi heller ikke må sige, nemlig sandheden. Ejendommeligt nok gælder denne lov ikke for statsadvokaten, en vis Bo Bjerregaard, thi hans lyrik indeholder just samme sandhed i spids og sirlig skrift. Vi vedlægger vor tyvstjålne kopi af det litterære mesterværk, idet vi – for ikke at bringe hr. Bjerregaard i sin egen inkvisitions fedtefad – velvilligst har anammet den herefter gældende publikationskodeks og overstreget hans politisk ukorrekte versefødder.

Dommen er selvfølgelig afsagt på forhånd, thi kun en tåbe – ja selv jurister – frygter ikke stampismen. Når vi alligevel afsætter et par minutter til at omtale dette hovedværk i dansk juridisk litteratur skyldes det altså ikke selve sagens substans – sandheden – men det forhold at denne hr. Bjerregaard har afsløret sig som repræsentant for nok en ny race. I forvejen har vi jo to, dels den gammelkendte homo sapiens sapiens, dels homo insapiens islamicus. Den første – som vi danskere tilhører – har været kendt i godt 10 millioner år, den anden i 1.400 år  – og er ifølge hr. Statsadvokaten alene karakteriseret ved sin hudfarve, nationalitet og etniske  oprindelse. Kort og koncist – ikke noget med tro, religion eller den slags æteriske begreber. Æren for opdagelsen af homo insapiens islamicus må først og fremmest tilskrives den kendte raceforsker Zenia Stampe samt hendes medarbejdere på Samarbejds-Politiken eller lignende.

Og her nærmer vi os the missing link, nemlig hr. Statsadvokatens udtryk “eller lignende”. I førende, raceteoretiske kredse – d.v.s. den såkaldte venstrefløj – har man længe haft en fornemmelse. Sådanne har man nemlig rigeligt af på den fløj. Fornemmelsen gik ud på at der måtte findes en hidtil upåagtet race, som i de fleste henseender delte intelligens, storsind og humoristisk sans med homo insapiens islamicus, men som evnede at leve i det skjulte. Men takket være stampisternes utrættelige og uselviske forskning er denne races eksistens nu kommet for en dag.  Metoden var egentlig simpel nok: man tog en limpind og pirkede lidt i den hensmuldrende og ildelugtende mødding som i folkemunde går under betegnelsen Justitsmysteriet.  Og vips: frem kravlede the missing link: homo juridicus stupidicus.

At denne race indtil for nylig har kunnet undgå forskerne er måske ikke så besynderligt endda. Ganske vist lever den fortrinsvis i snævre, men knastørre , støvede gange og korridorer – hvor den som andre snyltere, parasitter og ådselsædere ernærer sig ved at fortære uheldige eksemplarer af homo sapiens sapiens – men dens fremtoning burde dog alligevel have alarmeret  ventrefløjens opvakte forskere. For selv om homo juridicus stupidicus ikke fremtræder i hverken natkjoler, affaldssække, fuldskæg eller med knive i ærmerne og ikke påkalder sig konstant opmærksomhed ved krigshyl og parringsskrig, så er der andre, iøjnefaldeldende træk som burde have tændt begge Zenias synapser. For eksempel klædedragten: gråt i gråt, nålestriber, pressefolder, slips, stiv flip, blankpudsede sko og smukt manicurerede kløer. For slet ikke at tale om det spor af menneskelig ulykke som racen efterlader sig overalt. Et spor som i modsætning til sporet efter homo insapiens islamicus ikke består af blod, men af fallitter og konkurser.

Takket være stampisternes forskning er det nu slut med at denne race kan virke i det dulgte. Fremover vil vi alle kunne studere homo juridicus stupidicus på nærmeste hold i de antropologiske montrer, retsbygningerne. Nogle af os endda på allernærmeste hold, nemlig som delinkventer – eller skulle vi sige multi-kultofre – når vi har ladet en sandhed eller to passere tændernes gærde. I hver fald såfremt tankerne drejer sig om homo insapiens islamicus……eller lignende.


OPDATERING: Det forlyder nu at dommeren ikke ville afsige kendelse i dag, men vente til mandag d. 31 januar. Hvad det så end kan skyldes. Men man kan jo gisne: kunne det tænkes, at der skal indhentes tilladelse fra oven ? – Nej ikke Allah, den sag er afklaret, men så lige under, nemlig storinkvisitor Barfoed? – Måske fordi den nykonserverede formand for landets tredie radigale parti omsider har indset, at denne sag ikke alene har gjort retsvæsenet til grin i alle tænkende danskeres øjne, men tillige stemplet Danmark som en paria i hele den civiliserede verden? – Man kan jo håbe… Så moské leder man nu efter en kattelem: man kan lade sagen falde – altså helt afvise den – med henvisning til at delinkventen påstår at han ikke vidste noget om at de pågældende sandheder blev offentliggjort? – Vi får se…

14 kommentarer »

 1. Tak for en herlig sammenfatning af forholdene i et hjørne af det danske galehus.

  Like

  Kommentar af Børge — 24 januar 2011 @ 12:07

 2. I et stykke tid har jeg haft den sørgelige “hobby” at hæfte mig ved udsagn i de offentlige medier, som generaliserer for at fortælle os noget. Vel at mærke den slags udsagn, der går ud fra, at vi er normalt bevandret i det danske sprog og har så høj en IQ, at vi selv kan regne ud, at der findes mange undtagelser.

  Skulle nogen være i tvivl, kan jeg oplyse, at medierne er proppet med den slags generaliseringer, der jo nærmest er et must, hvis man skal kommunikere noget videre. Tag for eksempel Jacob Rubins artikel på side 2 i JP i går:

  “Indvandrergrupper skyder hinanden”.

  Men den er som sagt langtfra en enlig svale. Nogle af de allerværste til at generalisere er faktisk indvandrerpolitikere. Hold da op hvor har de sendt meget groft i omløb. Hvad har Kamal Oliver ikke udtalt om danskerne i tidens løb, det er godt nok voldsomt racistisk – i mit vokabular El-Abed er også storslem, hans JP-kronik fra forleden er nærmest en lang injurie mod israelere, og det er heller ikke småt, hvad Khader og Asmaa har præsteret. Eller for den sags skyld HUT, Minhaj, salafisterne, Det muslimske broderskab og alle de andre ideologiske loger.

  Sidst er det Institut for menneskerettigheder, der i dag citeres i JP for at mene, at det ikke var udtryk for forskelsbehandling, da kvinder måtte holde sig bag snoren i Den sorte Diamant og pænt sætte sig bag mændene. Instituttet synes ikke, at kvinderne var udsat for noget krænkende, og at det var dårligere at blive gennet ned bag mændene. Gad vide, hvordan de har det i deres egne hjem?

  Hvordan kan statsadvokaten dog tåle dette. Er det ene krænkende, er det andet det vel også, medmindre man er racist. Sådan tænker jeg, men jeg er nok helt galt afmarcheret og forventer i den kommende tid at få en tindrende, krystalklar melding om, hvad der er racisme, og hvad der ikke er det, så at jeg kan forholde mig til det. I øjeblikket aner jeg hverken ud eller ind, da udviklingen forekommer mig at være dybt godnat og styret af religon og hudfarver. Jeg er selv lidt gylden i det, betyder mon, at jeg kan tillade mig at sige og gøre mere end de rødhårede med meget hvid hud?

  Like

  Kommentar af Mette — 24 januar 2011 @ 12:42

 3. Kan vi, alle de dansksindede, ikke indstifte en hæders-laurbærkrans til dem, der dømmes efter racismeparagraffen for at have sagt sandheden?
  Det bliver foreløbigt Jesper Langballe og Lars Hedegaard.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 24 januar 2011 @ 13:18

  • -Mogens Glistrup, Kaj Wilhelmsen og mange andre.
   Rigtig god idé.

   Like

   Kommentar af Nielsen — 24 januar 2011 @ 13:25

 4. Disse skueprocesser er en skændsel for Danmark.
  Når nogen kalder Danmark et retssamfund, må man da grine højt.

  Like

  Kommentar af Nielsen — 24 januar 2011 @ 13:28

 5. Vi kan da betale deres bøder.

  Like

  Kommentar af Mette — 24 januar 2011 @ 13:28

 6. Er der åbent hus på Blegdamsvej d. 31 januar, eller sker det hele for lukkede døre?

  Like

  Kommentar af Egtvedpigen — 24 januar 2011 @ 18:12

 7. Fra DDR…

  http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2011/01/19090823.htm

  “Intet statistisk belæg for Hedegaards påstand
  Detektor 19. januar 2011 kl. 11:03 på P1

  Etnisk danske mænd er blevet dømt for incest over dobbelt så mange gange som indvandrere og efterkommere fra muslimske lande. Det viser en ny opgørelse, som Detektor på P1 har lavet over perioden 2000-2009.

  På mandag begynder retssagen mod formanden for Trykkefriheds-selskabet, Lars Hedegaard. Han er anklaget for at have overtrådt racisme-paragraffen i forbindelse med en ytring om muslimer i et videointerview til blogsitet Snaphanen:

  […]

  Danske mænd dømmes oftere for incest
  Detektors tal viser, at danske fædre i gennemsnit er dømt 2,6 gang oftere for incest, end mænd med baggrund i muslimske lande.

  Undersøgelsen bygger på tal fra Danmarks Statistik, hvor man har set på 1., 2. og 3. generationsindvandrere fra overvejende muslimske lande, […]

  Der findes ikke specifikke tal for hvor ofte fætre eller onkler […]

  Overgreb der ikke anmeldes
  Detektors tal viser også kun sager, hvor der er faldet dom og altså ikke de overgreb, som ikke anmeldes – de såkaldte ‘mørketal’.

  – Man kan regne med, at kun ca. hver 10. sag anmeldes, siger speciallæge ved Statens institut for folkesundhed Karin Helveg Larsen, der har lavet en anonym spørgeskemaundersøgelse i en række 9. klasser. Her har hun spurgt næsten 4000 unge, om de har været udsat for seksuelle overgreb inden de fyldte 15 år.

  Nok viser spørgeskemaundersøgelsen viser, at der er forholdsmæssigt flere børn med forældre, der har baggrund i ikke-vestlige lande, som har oplevet seksuelle krænkelser fra forældres side set i forhold til etnisk danske børn. Men ifølge Karin Helveg Larsen er forskellen så lille, at den ligger inden for undersøgelsens usikkerhed.”

  Kommentar:

  Presstution DDR style.

  Først er etnisk danske mænd, i overskriften dobbelt så incetsuøse som berigerne, hvorefter man har en ekspert, som siger niveauet er cirka det samme, men gemt til sidst.

  Også er der jo så den omstændighed, at man helt har undladt de kilder, der siger, at problemet er af større omfang.

  For ikke at tale om Lars Hedegaards pointe om, at det nok så meget handler om, at islam i sin “lovgivning” faktisk tillader den omhandlede adfærd. – Et program der kalder sig “Detektor” og som skulle oplyse de nøgne fakta, kunne passende have brugt et split sekund på, at tjekke om det så også er tilfældet. Skal vi gætte på, at det sandelig var sket, hvis ellers det havde kunnet afvises?

  Like

  Kommentar af anonym — 24 januar 2011 @ 22:36

  • Det interessante ved dette standard makværk af en statistik er, at ‘man’ tilsyneladende godt kan finde nøjagtige tal for indvandrere/flygtninge OG DERES EFTERKOMMERE……

   Like

   Kommentar af Fidibus — 25 januar 2011 @ 11:50

 8. De bliver nød til at dømme Hedegaard. Vi må ikke genere homo insapiens islamicus.

  Selvom enhver sund hjerne kan læse, at Hedegaard talte om Islam generelt.

  Like

  Kommentar af machiavelli — 25 januar 2011 @ 01:41

 9. 266b – en antidemokratisk skændsel: http://266b.wordpress.com/

  Like

  Kommentar af Hodja — 25 januar 2011 @ 16:10

 10. Nyt: http://www.danishdefenceleague.dk/

  Like

  Kommentar af Hodja — 25 januar 2011 @ 16:27


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: