Hodjanernes Blog

29 november 2010

Hvorfor kropsscannere ikke forhindrer terrorisme

Nye tal fra Danmarks Statistik

De nye tal fra Danmarks Statistik er på gaden, og – stik mod al forventning – er det IKKE islændinge, der begår flest lovovertrædelser… Men hvem er det så???

Fra Danmarks Statistik – Indvandrere i Danmark 2010:

4. Personer uden ordinær beskæftigelse

De ikke-vestlige indvandrere er stærkt overrepræsenterede blandt modtagere af dagpenge og kontanthjælp. Blandt de kvindelige kontanthjælpsmodtagere, som ikke er arbejdsmarkedsparate, og som derfor hverken er ledige eller i aktivering, udgør ikke-vestlige indvandrere 29 pct. De udgør til sammenligning kun 6 pct. af alle kvinder mellem 18 og 64 år.
Især blandt indvandrere fra Irak, Libanon og Somalia er der mange kvinder i gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere. Blandt de 18-64-årige svarer andelen af fuld- tidsmodtagere for alle tre lande til omkring en fjerdedel af befolkningen.
Blandt de 50-59-årige indvandrere fra Libanon er omkring 60 pct. på førtidspension. Andelen af førtidspensionister blandt 50-59-årige er også meget høj blandt indvandrere fra Bosnien-Hercegovina og Irak. Hovedparten af indvandrerne fra både Libanon, Bosnien-Hercegovina og Irak er kommet til Danmark som flygtninge.
Kun 60-64-årige indvandrere med lang opholdstid og beskæftigelse i Danmark har mulighed for efterløn. Det drejer sig især om indvandrere fra Tyrkiet, Pakistan, Jugo- slavien og Marokko, som har relativt høje andele af efterlønsmodtagere.
Kun få 60-64-årige indvandrere fra Bosnien-Hercegovina, Iran, Irak og Libanon har mulighed for at gå på efterløn. De har til gengæld høje andele på førtidspension. For kvinder fra Bosnien-Hercegovina og Libanon er stort set ingen 60-64-årige på efterløn, mens omkring 80 pct. får førtidspension.

[…]

Det er tydeligt, at ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenterede blandt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Mens de 18-64-årige mandlige ikke-vestlige indvandrere udgør 5,9 pct. af alle 18-64-årige, er deres andel 8,9 pct. af de ledige dagpengemodtagere, 16,9 pct. af de ledige kontanthjælpsmodtagere og 20,8 pct. af de øvrige kontant- hjælpsmodtagere.
Mænd med dansk oprindelse udgør derimod en mindre andel af modtagerne af dagpenge og kontanthjælp sammenlignet med deres andel af befolkningen. De mandlige vestlige indvandreres andel af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere svarer stort set til deres andel af hele befolkningen.
Det samme mønster gør sig gældende blandt de 18-64-årige kvinder. Sammenlignet med mændene bemærkes det dog, at de ikke-vestlige indvandreres overrepræsentation er endnu større blandt kontanthjælpsmodtagere. De 18-64-årige ikke-vestlige kvindelige indvandrere udgør således henholdsvis 21,2 pct. og 28,9 pct. af alle 18-64-årige kvindelige ledige kontanthjælpsmodtagere og passive kontanthjælpsmodtagere, mens deres andel af hele befolkningen af 18-64-årige kvinder kun er 6,3 pct.
Der er store forskelle mellem indvandrere fra forskellige ikke-vestlige oprindelseslande, hvad angår andelen i gruppen af passive kontanthjælpsmodtagere. Blandt 18-64-årige kvinder fra Somalia, Libanon og Irak udgør de passive kontanthjælpsmodtagere mere end 20 pct. af befolkningen. Andelen er højest blandt indvandrere fra Somalia med 26 pct. De tilsvarende andele er under 10 pct. blandt indvandrere fra Tyrkiet, Iran og Pakistan. Andelen er kun 1,3 pct. blandt kinesiske indvandrere, hvilket svarer til niveauet for kvinder med dansk oprindelse.

[…]

“Ser man isoleret på de 50-59-årige indvandrere fra enkelte oprindelseslande, fremgår det tydeligt, at andelen af førtidspensionsmodtagere er meget høj for indvandrere fra bestemte oprindelseslande. Indvandrere fra Libanon, der hovedsageligt omfatter palæstinensere, har de højeste andele på førtidspension. Antallet af 50-59-årige fuldtidsmodtagere af førtidspension udgør henholdsvis 58 pct. af den mandige befolkning og 61 pct. af den kvindelige blandt de 50-59-årige indvandrere fra Libanon.
Også indvandrere fra Bosnien-Hercegovina og Irak ligger meget højt. Det er kendetegnende for indvandrere fra alle disse tre lande, at de hovedsageligt består af flygtninge. For indvandrerne fra Libanon drejer det sig især om statsløse palæstinensere.”

“Andelen af førtidspensionister blandt de 50-59-årige er klart højere for kvinder end for mænd blandt indvandrere fra de fire gamle indvan- dringslande Tyrkiet, Pakistan, Marokko og Jugoslavien. Fuldtidsmodta- gerne af førtidspension udgjorde fx 41 pct. af de 50-59-årige kvindelige tyrkiske indvandrere mod 26 pct. af de mandlige.

I de kommende år vil der blive flere og flere ikke-vestlige indvandrere i aldersgrupperne over 50 år.”

[…]

“Når der korrigeres for alderssammensætningen viser det sig, at mandlige efterkommere har et kriminalitetsindeks på 207. Det betyder, at denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 107 pct. i forhold til hele den mandlige befolkning, hvor indekstallet er sat til 100. Mandlige indvandrere har et kriminalitetsindeks på 124, når der er korrigeret for deres alderssammensætning. Også blandt kvinder er det efterkommerne, der med et indeks på 160, har den højeste kriminalitet.”

[…]

“Indvandrere og efterkommere med oprindelse i EU-lande er blandt de mænd, der har den laveste kriminalitet. Når der er korrigeret for både alder og socioøkonomisk status, har mænd fra Sverige, Polen, Tyskland og Storbritannien indeks, der ligger mellem 40 og 50 pct. under gennemsnittet for alle mænd. Mænd med oprindelse i Norge har også et indeks ca. 50 pct. under gennemsnittet. Mænd fra Island har et noget højere indeks, men ligger stadig væsentligt under gennemsnittet.
Speciel lav kriminalitet har mænd fra Kina og USA med indeks på henholdsvis 43 og 36.”

[…]

“Mænd med oprindelse i Libanon har det højeste kriminalitetsindeks. Når der alene korrigeres for alderssammensætningen, er indekset på 278. Når der yderligere korrigeres for socioøkonomisk status, falder indekset, men det er stadig mere end dobbelt så højt som gennemsnittet for alle mænd. Mænd med oprindelse i Pakistan, Marokko, Somalia, Tyrkiet og Jugoslavien har lignende høje indeks.”


Download Indvandrere i Danmark 2010 her!

Tip fra og tak til Anno!

Schweiz

Islam: Vold istedet for kærlighed – tvangsægteskab

Algier: Retssag mod kristne der vil åbne kirke

Filed under: Afrika, Algier, Islam, Kirke, Koran, Kristne, Moske, Minaret, Muslim World — Hodja @ 11:50

Algeria will put on trial four converts to Christianity from Sunday for “illegally opening a place of worship”, one of their lawyers told AFP.

“The defendants, who are between 35 and 45 years old, have been charged with setting up a Protestant church in the region without authorization by authorities,” said lawyer Mohamed Ben Belkacem.

Indien: Muslimske mænd må gerne gifte sig med hindu-kvinder

Men hvis det omvendte er ved at ske – er fanden løs.

Om forholdet mellem hinduer og muslimer i Indien: Meenakshi Jain’s book explains the leitmotif for Hindu-Muslim relations for over a millennium and demolishes the ‘harmony’ theory, writes A SURYA PRAKASH

Wikileaks: Den tyrkiske elite infiltreret af islamister

Filed under: Østrig, EURABIA, Europa, Islam, Islamisering, Jihad, Muslim World, Tyrkiet — Tags: — Hodja @ 11:39

Og Tyrkiet drømmer om at generobre Andalusien og hævne nederlaget ved belejringen af Wien i 1683.

http://cablegate.wikileaks.org/

Wikileaks: Saudibarbarerne financierer stadig Al-Qaeda i stor stil

Filed under: Internationalt, Islam, Jihad, Labaner, Muslim World, Saudi, Terrorism, USA/Canada — Tags: , , — Hodja @ 11:34

Saudi donors remain the chief financiers of Sunni militant groups like Al Qaeda, and the tiny Persian Gulf state of Qatar, a generous host to the American military for years, was the “worst in the region” in counterterrorism efforts.

http://cablegate.wikileaks.org/

Italien giver EUSSR fuck-fingeren

Filed under: Asyl, EUSSR, Hadith, Islamisering, Italien, Koran, Kristne, Nazislam, Pakistan, Vold, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 10:55

Dødsdømt pakistank kvinde får asyl i Italien.

Asylpolitik er forunderlig. På den ene side kan enhver muslim der er i stand til at sige “asyl” uden videre dikkedarer komme ind i EUSSR under påskud af at være forfulgt i sit eget land – der pudsigt nok udmærker sig ved at efterleve just samme “flygtnings” ideologi. På den anden side vil EUSSR ikke røre en finger for de ikke-islamiske mindretal i de samme lande, hvor f.eks. jøder, hinduer, buddhister og kristne – de få der er tilbage – forfølges, myrdes, voldtages og chikaneres after alle koranens forskrifter. En bemærkelsesværdig undtagelse har nu fundet sted, idet Italien giver asyl til en pakistansk kvinde, som faktisk har asyl behov. Hermed trodser Italien ikke alene EUSSR’s asylpolitik, men også den “Rammeafgørelse” som fra i går er gældende i samtlige medlemslande – og ifølge hvilken Italien står til mindst tre år i skyggen for at have fornærnet koranen.

Spørgsmålet er så hvor længe fru Asia Bibi kan overleve i Italien. Ganske vist er Italien ikke i samme grad som f.eks. Danmark et smørhul for muslimer, men nærmest et transitland. De millioner af muslimer som strømmer ind fra Mellemøsten og Nordafrika finder ikke nogen åbne bistandskontorer her til at ekspedere deres forlangender – tværtimod ekspederer italienerne dem sporenstrengs videre nordpå til os andre tossegode tolerencefanatikere. Men skulle fruen i sit asyl møde en forbipasserende, from muslim…

(ANSA) – “Italy is ready to offer asylum and a job to a Christian woman sentenced to death in Pakistan for derogatory remarks about the Prophet Mohammed, Italian Foreign Minister Franco Frattini said Thursday.  – “If she were freed, and we hope so, Italy is ready to offer her a job (here),” Frattini said. Asia Bibi, a 45-year-old mother of five, was sentenced to death by hanging on November 8 under Pakistan’s blasphemy laws but her supporters are hopeful President Asif Ali Zardari will grant her clemency. Earlier this month, during a visit to Islamabad, Frattini pressed for Bibi’s case to be reopened during talks on alleged discrimination against Pakistan’s four million Christians. Frattini said afterwards: “Perhaps we have saved her”. Frattini added that he had received a “commitment” from Pakistan Prime Minister Syed Yousaf Raza Gillani to have the country’s blasphemy laws changed. Bibi is the first woman to get the death penalty in Pakistan for blasphemy. In July two Christian brothers were shot under the blasphemy laws.”

Wikileaks: Iransk Røde Halvmåne transporterede i 2006 krigen våben, missiler og agenter til Libanon

Citat fra dokumenterne:

The IRC again facilitated the entry of Qods force officers to Lebanon during the Israel-Hezbollah war in summer 2006. Although [NAME REMOVED] did not travel to Lebanon during the conflict, he reiterated that the only true IRC officers dispatched to Lebanon were [DETAILS REMOVED] all others were IRGC and MOIS officials. [NAME REMOVED] further said that the IRC shipments of medical supplies served also to facilitate weapons shipments. He said that IRC [DETAILS REMOVED] had seen missiles in the planes destined for Lebanon when delivering medical supplies to the plane. The plane was allegedly “half full” prior to the arrival of any medical supplies.

IRC = Irans Røde Halvmåne (Røde Kors), IRGC = Revolutionsgarden, MOIS= Den iranske efterretningstjeneste, Qods= Specialenheder af Revolutionsgarden.

Hvad siger Genevekonventionen om, at man bruger Røde Kors/Røde Halvmåne til våbentransporter?

Hvad mener Amnesty og de andre menneskerettighedsorganisationer om dette?

http://cablegate.wikileaks.org/

Tanzania: Muslimer river 2 kirker ned – nu skal de kristne dræbes

Radical Islamists are suspected in the demolition of two church buildings on Tanzania’s semi-autonomous island of Zanzibar on Sunday (Nov. 21), as members of the congregations have since received death threats from Muslims.

[…]

“One Muslim was heard saying, ‘We have cleansed our area by destroying the two churches, and now we are on our mission to kill individual members of these two churches – we shall not allow the church to be built again,’” said one church member who requested anonymity.

[…]

In August 2009, local Muslims began to build a mosque just three feet away from the church plot. In November 2009, Pastor Masegi began building a permanent church structure. Angry Muslims invaded the compound and destroyed the structure’s foundation, the pastor said.

Church leaders reported the destruction to police, who took no action – and also refused to release the crime report, so that the case could not go to court, Pastor Masegi said.

Britannistan: Geert Wilders er ikke velkommen – men en fanatisk taleban imam er

A senior Muslim cleric who is known as the “Taliban’s ideological mentor” has been allowed to enter the UK and address the House of Lords.

Fazlur Rehman, the head of Jamiat Ulema-e-Islam party, came to the UK on Wednesday, at the invitation of the High Commission of Pakistan, and was due to address the House of Lords on Thursday.

Tout est bon dans le cochon

Filed under: Frankrig, Grisobarium, Hodja — Hodja @ 09:44

Tip: Santor

Bekendelse af censur i Presselogen

Presselogen på TV2-news, hvori dansk presses overhoveder bekender ugens synder, var denne søndag noget paradoksal, idet den både omhandlede og indeholdt censur…

TV-værten introducerede kort TV2’s skriftemål ved at fortælle, at det drejede sig om pressens berøringsangst over for muslimsk intolerance “homoseksuelle, der bliver overfaldet og udsat for vold”.
Henrik Qvortrup, politisk redaktør for TV2, bekendte herefter, at man i TV2’s 19-nyheder havde bortcensureret undladt at fortælle, at samtlige hate crimes mod homoseksuelle i København var blevet begået af unge muslimske mænd “danskere af anden etnisk baggrund”.

TV-vært:Henrik Qvortrup, TV2’s bekendelse, der skal vi til 19-nyhederne, og nu viser vi ikke indlægget i sin fulde længde, for det er faktisk en mangel ved det indslag, det handler om. – Vi har nogle billeder, der kan køre i baggrunden. -Det handler om homoseksuelle, der bliver overfaldet og udsat for vold.

Henrik Qvortrup:Det er en- synes jeg- meget relevant og også skræmmende historie, og at de såkaldte hate crimes nu for alvor har fundet vej til København. Vi taler med to homoseksuelle, som beretter om, hvordan de bliver chikaneret og slået og i det hele taget generet rundt omkring i bybilledet. Og vi må forstå, det dækker over en tendens- en uhyggelig tendens.
Min skrifte i den forbindelse er, at vi i løbet af det indslag – og sådan set også det indslag, der ligger til grund, nemlig i Station 2 – helt undlader at bringe en nok så interessant oplysning- nemlig den, at at samtlige af de her forbrydelser er begået af danskere af anden etnisk baggrund, og jeg synes, at det her er et tilfælde, hvor man ikke kan sige at det er irrelevant. Altså, der er – og det hører vi også, og det er den eneste antydning, vi får af den sammenhæng – vi hører en af de forulempede sige, at han fra nu af ikke bryder sig rigtigt om danskere med anden etnisk baggrund, og den kommer jo til at flagre underligt frit i luften, når vi vælger ikke at bringe den – synes jeg meget vigtige, meget relevante, meget tankevækkende oplysning – at de her forbrydelser – alle som een – er begået af danskere med udenlandsk baggrund.

Se Presselogen her! (fra tid 00:05:02)