Hodjanernes Blog

20 november 2010

Harry Potter er død

Han blev 19 år gammel – og så myrdet af muslimer.

Israpundit: “Sleep well, dear Harry Potter. The death-eaters finally got you. They continue to destroy and try to take over the world and–as you know, dear Harry–the press never wants to report the truth about evil, and this allows the evil to spread. The article of how Harry Potter’s grave in Ramle has become a tourist attraction immediately raised my attention. It isn’t just that I am a rabid Harry Potter fan, it is also because of the way the article was written. I have learned that any evil perpetrated upon humanity that might be pinned upon a Jew, always mentions that Jews are the culprit. However, any evil perpetrated upon humanity that might be pinned upon an arab carefully avoids mentioning that the Arabs are at fault. It is glossed over with general language, usually. So, when I came across this Associated Press article about the grave of Harry Potter in Ramle, and the article reported that Harry Potter was “killed in battle with an armed band in 1939,” I knew something was up.

I just love how the Associated Press, (especially in Israel, where the AP notoriously only hires arab reporters but never reveals their names in a byline) has reported that Harry Potter was “killed in battle with an armed band in 1939,” but doesn’t go further to report that that “armed band” were arab terrorists who murdered Harry Potter in cold blood.  Obviously, since the article cites the regiment’s website, the reporter is familiar with the story of how young Potter was killed, but avoids the fact that his death is reported within the larger context of the regiment’s fight against the arab uprising of 1939, and that he was murdered when his car was ambushed on the road (still a favorite tactic of terrorists). If you read the regiment website, you will see that the clear implication of the regiment article is that Harry Potter was killed by arab terrorists.

It is also important to note that, in 1939, all the Jews had left Hebron because they had been evacuated by the British when the arabs revolted—first during the 1929 Hebron Massacre, and then during the 1931-39 arab uprising.  As an aside to the legions of the great unwashed out there–this is before their was a modern country called “Israel.” At that time, that the British were still using the Ottoman title “Palestine” for Israel, and the Jews were the “Palestinians” then. Despite the fact that Israel did not exist, the arabs were killing Jews and “peacekeepers” like Harry Potter. So, all those arguments that “the arabs are fighting against Israel because of the ‘occupation’” are pure rubbish and outright lies.”

Brændende kærlighed

Filed under: Danmark, Erotica, EURABIA, Evidens, Indvandring, Islamisering, Kulturberigelse, Nazislam, Partier — Tags: — Skjoldungen @ 18:05

At smørrebrød er ikke mad og kiærlighed er ikke had – det er for tiden hvad vi ved om smørrebrød og kiærlighed.

I den forgangne uge har man talt meget om kærlighed. Med man mener vi især dasbladet Samarbejds-Politiken med tilhørende segment, men også den øvrige nomenklatura – såsom vore kære politikere og kulturpaver.  Alle har de ævlet op ad stolper og ned ad vægge om VOK–regeringens seneste bluffnummer, 24-års-reglen med tilhørende points. Som om det var andet end et slag i luften, et paradenummer uden den allermindste betydning for kædeindvandringen af muslimer. Men lad os – for sjovs skyld – et øjeblik lade som om det var andet end ren symbolpolitik og så hæfte os ved det gennemgående argument imod luftkastellet: staten skal ikke bestemme over kærligheden! (her ser vi bort fra at idéen ikke er at forhindre folk i at gifte sig med hvem de lyster, men alene hvem man skal kunne slæbe til landets bistandskontorer til livslang forsørgelse). Men lad det nu fare…

Forargelsen går på, at kærlighed ikke kender regler – (pudsigt, iøvrigt, at folk som flest stadig gifter sig inden for de gammelkendte klasser). Men i aviserne og TV flyder progamfladen over med oprørende historier om normaldanskere som ikke kan få deres elskede fra Brasilien, Thailand og USA til landet. Ikke ét eneste eksempel på det som luftkastellet handler om, nemlig muslimer. Hvornår ser vi et opstød om direktør Hallandsen fra Trørød som ikke kan få sin elskede Fatima på 9 år fra Saudi-Barbarien her til landet? – Eller har kærligheden alligevel visse grænser? – Moské skulle man opfordre vore kære sjovnalister til at lave et indslag om det som hele denne fis i en hornlygte handler om…regler for kiærlighed:

Atlas Shrugs: “A Muslim man set fire to a Coptic young man, murdered his father and wounded his younger brother, after it was rumored that the young Copt allegedly had a relationship with the Muslim man’s sister!!

The events took place in the small village of “Dmas” Meet-Ghamr, after a rumor spread around of a relationship between the 25-year-old Copt Shihata Sabri, and the sister of a Muslim man named Yasser Ahmed Qasim.

Yasser went to Coptic Shehata, holding a gasoline canister, poured it over him and set him on fire, as bystanders looked on in horror. The young Copt threw himself into the adjacent canal to try to put out the flames from his burning body. The fire left burns all over his body, leading to his death.

Following this incident, people in the village rallied and when the 60-years-old Sabri Shehata, father of the Coptic victim arrived, he was attacked by a group of Muslims stabbing him with knives and daggers; one stab penetrated his back to come out of his abdomen below the rib cage, resulting in his death, after being transferred to hospital.”

Bon appetit

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Kulturberigelse — Hodja @ 08:36

Grænsekontrollen på jagt efter rådden kebab.

Tip: J.D.

Lørdagsmusik fra Elegant Machinery

Filed under: Kunst, Kunstnere, Musik, Sverige, SverigeDemokraterne, Ytringsfrihed — Tags: , — egtvedpigen @ 02:05

Inspireret af Snaphanen spiller vi denne lørdag svensk elektropop.

»Det giver altid lidt røre i Canada, når diskussionen om multikulturalisme blusser op i Europa«.

Glem alt om dommere, der henter inspiration til afgørelser i henhold til folkets ønsker. I fremtiden skal dommerstanden i stedet lede folket i den ønskede retning, »uanset«…

Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen og landsretspræsident Bent Carlsen har været på studietur i Canada for at hente »inspiration« til EUs nye charter. Her har man har fundet idoler, der er alt andet end folkelige…

Fra Berlingske.dk – Kronik: Lær af Canadas multikulturalisme:

“Vi var tilfældigvis i det multikulturelle Canada, da den tyske kansler Angela Merkel i oktober erklærede den tyske »Multikulti« for en fiasko. Hendes udtalelse var vendt mod det store mindretal af tyrkiske immigranter, der efter mange år i landet stadig ikke taler meget tysk og bor isoleret fra det omgivende samfund. I Canada fik hun opbakning af enkelte, der er kritiske over for den officielle canadiske politik, men de fleste aviser erklærede, at det var den tyske form for multikulturalisme, der var en fiasko. Det samme gjorde professor ved University of Toronto Jeffrey G. Reitz. Han skulle interviewes af de canadiske medier lige efter vores møde med ham, for som han sagde: »Det giver altid lidt røre i Canada, når diskussionen om multikulturalisme blusser op i Europa«.
[…]
Danmark er kun i meget begrænset omfang et immigrationsland, og vi har ikke en politik eller lovgivning om multikulturalisme. Men vi har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og vi har i december 2009 fået Charteret om Fundamentale Rettigheder i Den Europæiske Union. I dette charter er det i præamblen anført, at Unionen bidrager til at bevare og udvikle de fælles værdier under hensyn til de europæiske folks forskelligartede kulturer og traditioner. Uanset at indvandringen i Danmark for tiden er begrænset, vil de nævnte forhold medvirke til, at danske domstole i stigende omfang skal kunne håndtere sager, hvor parters rettigheder – så at sige – kolliderer med hinanden.
Med disse overvejelser i bagagen drog vi til Canada for at høre og se, hvordan de canadiske domstole tackler sådanne problemstillinger i et multikulturelt samfund.”
[…]
Canadiske domstoles måde at afveje rettigheder over for hinanden på vil utvivlsomt kunne inspirere danske dommere, når vi i de kommende år formentlig i større grad skal forholde os til friheds- og minoritetsrettigheder ifølge Menneskerettighedskonventionen og EU-Charteret.
[…]
I Europa synes nogle – som Angela Merkels udtalelser viser – at have tabt troen på en succesfuld integration. Nogle canadiere ville sikkert have svaret hende, at succesfuld integration er mere sandsynlig, når folk udviser tålmodighed og bevarer troen på, at det vil lykkes.”


Tip fra & tak til: Anonym