Hodjanernes Blog

9 november 2010

Bravo, Bravissimo…Bravado

Filed under: Danmark, EURABIA, EUSSR, Folketinget, Indvandring, Islamisering, Populist — Skjoldungen @ 14:16

Ikke siden Anders Fup Rasmussen har vi set så store taskenspillere, lurendrejere og plattenslagere.

Mens hele nationen – minus De Radigale og Einhetzlisten – jubler over udlændingeforliset har vi hodjanere fået fornemt følgeskab. Forleden skrev vi om denne uges sture, sture illusionsnummer, udlændingeforliset. Det viser sig heldigvis, at vi ikke er den eneste lille dreng i eventyret:

Sapphos skribent Pertinax har set nærmere på den nys indgåede udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og er chokeret: Den ser godt nok drabelig ud.

“Nye tider. Nye krav” hedder overskriften, og nu er V og K sandelig gået med til at stille kvalitetskrav både til dem, der ønsker at sammenføre fremmede på dansk grund, og til dem, de vil have sammenført. De skal kunne bevise, at indvandrerne fra langtbortistan har noget fornuftigt at foretage sig i Danmark ud over at ligge samfundet til byrde og styrke parallelsamfundene. Den herboende sammenfører skal endvidere kunne bevise, at han eller hun selv er integreret i det danske samfund.

Og det er altså ikke nok at kunne henvise til, at man har siddet i fængsel og derfor har en stærk tilknytning til landet – eller at man har modtaget offentlig hjælp hele livet og derfor føler sig forbundet med danske værdier.

I modsætning til tidligere, hvor udenlandske studerende blev modtaget med åbne arme, hvis de f.eks. kunne henvise til afgangseksamen fra en koranskole i Nordyemen og kunne skrive deres navn på arabisk, skal uddannelsessøgende fra nu af godtgøre, at de har evnerne og forudsætningerne for at følge undervisningen.

Regeringen har tilmed – som noget nyt – tænkt sig at undersøge, om tilvandrernes oplysninger passer.

Det lyder alt sammen revolutionært, og Marianne Jelved og Morten Østergaard er allerede begyndt at jamre, hvilket bl.a. skyldes, at forligsteksten er blottet for lovprisninger af det multikulturelle samfund og af tanken om, at det ene parallelsamfund kan være lige så godt som det andet. Man får nærmest indtrykket af, at V og K – utvivlsomt efter stærkt pres fra Dansk Folkeparti – er kommet til den slutning, at dansk kultur er bedre end muhamme-dansk.

Endnu mere opsigtsvækkende er den nyhed, at V og K har besluttet at se stort på EU’s opholdsdirektiv og Metock-dommen. Det står der ganske vist ikke noget om i forligsteksten – bortset fra et par forkølede vendinger om det betimelige i at afbøde Metock-dommens værste skadevirkninger – men lidt logisk tænkning tilsiger, at det nødvendigvis må forholde sig sådan.

For uden et sådant opgør er det hele jo en paradeforestilling beregnet på at holde befolkningen hen med snak.

Som bekendt indebærer opholdsdirektivet som bekræftet af Metock-dommen, at en dansk statsborger kan få hvem som helst ind i landet.

For at tage et eksempel: En klan i det inderste Arabien sælger alt sit habengut og bruger pengene til at rejse til Flensborg, hvor de mødes med en dansk statsborger, som de unægtelig er blevet stærkt afhængige af (i opholdsdirektivet hedder det, at statsborgeren skal have slægtninge, der er afhængige (dependent) af ham, så kan de komme ind). Klanmedlemmerne får nu arbejde i en fætters kiosk i Flensborg et par uger og kommer således ind under EU’s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed. Seks uger senere overskrider de den danske grænse som fuldt lovlige medborgere med ret til enhver offentlig ydelse, der tilkommer danske statsborgere.

EU-reglerne, som Danmark er berømt for at opfylde til punkt og prikke, stiller ikke krav om, at de sammenførte skal kunne læse eller skrive, høre eller se, have til hensigt at påtage sig arbejde, have lyst til at integrere sig i det danske samfund eller noget som helst andet. De skal bare have opholdt sig inden for EU’s område sammen med en statsborger fra det land, de vil have ophold i, så går resten af sig selv.

Og vil Danmark ikke rette sig efter disse lempelige krav til familiesammenføring, bliver vi dømt med piber og trommer ved EF-domstolen. Hvilket man jo godt kan forstå, når Unionens politik siden begyndelsen af 1970erne netop har haft til hensigt at nedbryde de europæiske nationer.

Alt dette er de høje forligsparter naturligvis på det rene med. Derfor kan det kun være et spørgsmål om tid, før regeringen højtideligt bekendtgør, at den vil blæse på EU og dens domstol – sådan som flere andre medlemslande allerede har gjort i praksis.

1 kommentar »

  1. Hvis vi – som nogen tror – får et forårsvalg, kan det være snedigt valgflæsk, hvor Bruxelles’ reaktion giver stemmer. Bagefter kan man igen falde til føje i fire år.

    Lad os håbe, at det er andet end taktik.

    Like

    Kommentar af Mette — 9 november 2010 @ 17:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: