Hodjanernes Blog

9 november 2010

Poul Nyrup lyver og tør ikke møde Morten Messerschmidt i P1-Debat

Hvor Dansk Folkeparti vælger sine samarbejdspartnere med omhu, kan man undre sig over, hvem det er, som du, Poul, fletter fingre med i organisationen Socialistisk Internationale.

Blandt medlemmer og associerede er rendyrkede racister og gennemkorrumperede partier, som hverken skyr vold eller andre midler.

[…]

Det er let at sprede løgne om Dansk Folkeparti. Men ud over at lyve er du også fej.

Jeg blev i går (tirsdag) kontaktet af ’P1 Debat’, som indbød os to sammen til debat om hele denne sag. Men hvad skete der? Du ville ikke møde mig.

Det er pinligt, at du ikke vil møde op til debat mand mod mand og forsvare de løgne, du ellers gerne spreder for dansk og europæisk presse.

Man fristes næsten til at spørge, om det er stuerent.

Kvindebevægelsen Q-freedom: Til dels DFs skyld at muslimske mænd slår deres kvinder!

Filed under: Politik — Tags: — egtvedpigen @ 14:19

Deadline havde i går inviteret radikale Manu Sareen samt Elmas Berge fra den multietniske kvindebevægelse Q-freedom på besøg, og det blev en surrealistisk oplevelse:

Vært: Og så skal jeg byde velkommen til jer to. Manu Sareen, du er tidligere integrationskonsulent og er, sammen med en kollega, i øjeblikket i gang med at lægge sidste hånd på en bog om netop det her emne, og du er i øvrigt også radikal politiker i København.
Elmas Berge, du kommer fra kvindebevægelsen Q-freedom, der arbejder for tværkulturel og tværetnisk forståelse for kvinders rettigheder inden for de her rammer.
Jeg vil gerne tale en lille smule om denne her sociale kontrol af kvinder, som jeg opfatter som ret central.
Hvorfor, Manu Sareen, har de her værdier, som gennemsyrer det danske samfund, ikke fundet ned i den her lomme hvor muslimske kvinder befinder sig?

Manu Sareen: Vi kan se – og det har overrasket mig rigtig meget -at nogle af de her familier her, de på en eller anden måde bliver – og er blevet det i de sidste mange år – mere og mere kulturelt marginaliserede. At de søger mere og mere ind mod sig selv. Bliver mere og mere selvmarginaliserede. Og det betyder, at man får en meget mere rigid tilgang til kulturen og traditionerne og også kønsrollerne, og der er jo ingen tvivl om, at det er noget af forklaringen. Og en anden del af forklaringen er, at mange af de kvinder, vi taler om, de bryder den sociale arv i stor, stor stil. Og det er rigtig dejligt, men vi kan også se, at det her, det er et møde i – et clash mellem modernitet og tradition- fordi jo mere moderne de bliver, jo mere de påråber sig retten til deres eget liv, jo mere bliver de også bare straffet i den anden ende. Så det er det her samspil vi ser, og det har selvfølgelig mange lag.

Vært: Helmas Berge, hvad indebærer denne her sociale kontrol, som befinder sig på mange forskellige niveauer – ikke bare inden for de her miljøer, men selvfølgelig også inden for danske miljøer. Hvorfor bliver den sociale kontrol så problematisk i de her tilfælde?

Elmas Berge: Det gør den jo fordi, kvinder med en anden etnisk baggrund rammes dobbelt. Det gør den i forhold til, når de bevæger sig i samfundet hvad deres egen baggrund angår. Og som man nu så rigtigt var inde på, så har det bund i kulturradikalisering. Og i den forbindelse kan jeg simpelthen ikke komme uden om -jeres udsendelse i dag har også dækket meget bredt – om Dansk Folkeparti og deres forslag. Og man bliver simpelthen i denne sammenhæng nødt til at gøre opmærksom på, at så længe vi med vores ekskluderende og stigmatiserende retorik taler hen over hovederne på befolkningen, som er medborgere her i landet, så længe vi ikke betragter dem som…(afbrydes af værten)

Vært: Men hør nu her, du siger, at det er Dansk Folkepartis skyld at muslimske mænd, de slår deres kvinder?

Elmas Berge: Nej, det gør jeg ikke…øhmm… De er et problem, fordi man bliver presset op i et hjørne. Altså du kan have den fredeligste hest, som står i sin fold. Hvis du gang på gang prikker til den hest, så er jeg bedøvende ligeglad med hvilken baggrund du har – om du er dansk eller etnisk andet – så vil du på et tidspunkt stejle. Og det udmønter sig i, at frustrationen skal ud på en eller anden måde…

Vært: Vi har et velfærdssamfund her, som har nogle af de højeste sociale satser. Du kan få gratis uddannelse, du kan stort set få, hvad du peger på, hvis du selv gør en indsats, så man kan jo ikke sige, at det er et af de lande, hvor man er allermest presset. Er det stadig din bedste forklaring, at det er Dansk Folkepartis skyld?

Elmas Berge: Det er overhovedet ikke Dansk Folkepartis skyld – alene.
Der hvor jeg mangler en indsats, det er, at muslimer i det her land fralægger sig offerrollen, tager ansvar for eget liv og begynder at påskynde hvad det er for et samfund, de lever i…

Se indslaget her! (Vælg datoen 8/11 og spol frem til 17:18): Mac-bruger Alm.-bruger


Bravo, Bravissimo…Bravado

Filed under: Danmark, EURABIA, EUSSR, Folketinget, Indvandring, Islamisering, Populist — Skjoldungen @ 14:16

Ikke siden Anders Fup Rasmussen har vi set så store taskenspillere, lurendrejere og plattenslagere.

Mens hele nationen – minus De Radigale og Einhetzlisten – jubler over udlændingeforliset har vi hodjanere fået fornemt følgeskab. Forleden skrev vi om denne uges sture, sture illusionsnummer, udlændingeforliset. Det viser sig heldigvis, at vi ikke er den eneste lille dreng i eventyret:

Sapphos skribent Pertinax har set nærmere på den nys indgåede udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og er chokeret: Den ser godt nok drabelig ud.

“Nye tider. Nye krav” hedder overskriften, og nu er V og K sandelig gået med til at stille kvalitetskrav både til dem, der ønsker at sammenføre fremmede på dansk grund, og til dem, de vil have sammenført. De skal kunne bevise, at indvandrerne fra langtbortistan har noget fornuftigt at foretage sig i Danmark ud over at ligge samfundet til byrde og styrke parallelsamfundene. Den herboende sammenfører skal endvidere kunne bevise, at han eller hun selv er integreret i det danske samfund.

Og det er altså ikke nok at kunne henvise til, at man har siddet i fængsel og derfor har en stærk tilknytning til landet – eller at man har modtaget offentlig hjælp hele livet og derfor føler sig forbundet med danske værdier.

I modsætning til tidligere, hvor udenlandske studerende blev modtaget med åbne arme, hvis de f.eks. kunne henvise til afgangseksamen fra en koranskole i Nordyemen og kunne skrive deres navn på arabisk, skal uddannelsessøgende fra nu af godtgøre, at de har evnerne og forudsætningerne for at følge undervisningen.

Regeringen har tilmed – som noget nyt – tænkt sig at undersøge, om tilvandrernes oplysninger passer.

Det lyder alt sammen revolutionært, og Marianne Jelved og Morten Østergaard er allerede begyndt at jamre, hvilket bl.a. skyldes, at forligsteksten er blottet for lovprisninger af det multikulturelle samfund og af tanken om, at det ene parallelsamfund kan være lige så godt som det andet. Man får nærmest indtrykket af, at V og K – utvivlsomt efter stærkt pres fra Dansk Folkeparti – er kommet til den slutning, at dansk kultur er bedre end muhamme-dansk.

Endnu mere opsigtsvækkende er den nyhed, at V og K har besluttet at se stort på EU’s opholdsdirektiv og Metock-dommen. Det står der ganske vist ikke noget om i forligsteksten – bortset fra et par forkølede vendinger om det betimelige i at afbøde Metock-dommens værste skadevirkninger – men lidt logisk tænkning tilsiger, at det nødvendigvis må forholde sig sådan.

For uden et sådant opgør er det hele jo en paradeforestilling beregnet på at holde befolkningen hen med snak.

Som bekendt indebærer opholdsdirektivet som bekræftet af Metock-dommen, at en dansk statsborger kan få hvem som helst ind i landet.

For at tage et eksempel: En klan i det inderste Arabien sælger alt sit habengut og bruger pengene til at rejse til Flensborg, hvor de mødes med en dansk statsborger, som de unægtelig er blevet stærkt afhængige af (i opholdsdirektivet hedder det, at statsborgeren skal have slægtninge, der er afhængige (dependent) af ham, så kan de komme ind). Klanmedlemmerne får nu arbejde i en fætters kiosk i Flensborg et par uger og kommer således ind under EU’s regler om arbejdskraftens frie bevægelighed. Seks uger senere overskrider de den danske grænse som fuldt lovlige medborgere med ret til enhver offentlig ydelse, der tilkommer danske statsborgere.

EU-reglerne, som Danmark er berømt for at opfylde til punkt og prikke, stiller ikke krav om, at de sammenførte skal kunne læse eller skrive, høre eller se, have til hensigt at påtage sig arbejde, have lyst til at integrere sig i det danske samfund eller noget som helst andet. De skal bare have opholdt sig inden for EU’s område sammen med en statsborger fra det land, de vil have ophold i, så går resten af sig selv.

Og vil Danmark ikke rette sig efter disse lempelige krav til familiesammenføring, bliver vi dømt med piber og trommer ved EF-domstolen. Hvilket man jo godt kan forstå, når Unionens politik siden begyndelsen af 1970erne netop har haft til hensigt at nedbryde de europæiske nationer.

Alt dette er de høje forligsparter naturligvis på det rene med. Derfor kan det kun være et spørgsmål om tid, før regeringen højtideligt bekendtgør, at den vil blæse på EU og dens domstol – sådan som flere andre medlemslande allerede har gjort i praksis.

Enhedslisten, Waffen-SF, Socialakrobaterne og andre jødehadere afholder igen Krystalnat i aften

Igen i år afholdes Krystalnat arrangement i Vanløse under parolerne

– Beskyt mindretal
– Bevar racismeparagraffen
– Nej til racisme og fremmedhad

Talerne er:
Robert Refby, Enhedslisten,
Yildiz Akdogan, Socialdemokraterne
Dorte Skovgård, SF
Sangere fra Oktoberkoret underholder

Efter mødet på Vanløse Torv tager vi samlet til Krystalnat på Nytorv kl. 17.

Arrangører: Enhedslisten, SF og Socialdemokraterne i Vanløse.

Hodjanerne  foreslår, at man boykotter det racistiske foretagende og istedet går herhen.

Krystalnatinitiativets fakkelarrangement tirsdag den 9. november kl. 17 på Nytorv tirsdag den 9. november kl. 17 på Nytorv

Tidl. overrabbiner Bent Melchior,
Krystalnatvidne Hans Goldstein og
Romahistoriker Biljana Muncan taler

parolen er:

Aldrig mere en Krystalnat

Beskyt mindretal!
Bevar racisme-paragraffen!
Nej til racisme og fremmedhad!

Alternativt kan man blive hjemme og græmmes over alle de politisk korrekte.

Der Moscheenstreit – Islam – Ralph Giordano nennt das Kernproblem

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, Islam, Islamisering, Moske, Minaret, Politik, Tyskland — Tags: — Hodja @ 13:22

Die Freiheit – islamkritisk parti i Tyskland

Den tyske politiker Rene Stadtkewitz har stiftet det islamkritiske parti “Die Freiheit” – friheden.

Partiet afholdt forleden en konference, hvor den hollandske politiker og islam-kritiker Geert Wilders var en af hovedtalerne.

“Et højrepopulistisk parti i parlamentet vil kun betyde, at Tyskland nærmer sig den europæiske normalitet,” siger politolog Frank Decker fra universitetet i Bonn til avisen Süddeutsche Zeitung.

Partiets hjemmeside.

UNICEF bygningen i Kalkbrænderihavnen i København

Da vi havde en post om dansk Røde Kors‘s medarbejder i Haitis logo på deres officielle T-shirts, fik vi en bemærkning om, at en FN bygning i København bærer samme logo.

V.H. har været så dreven at finde billedet på Google Maps og med tak viderebringes det her:

Det er logoet til venstre under UNICEF logoet. Bemærk at der er Røde Kors og Røde Halvmånes logoer – men ikke israelsk Røde Davidsstjerne.

Handelen med CO2 kvoter har spillet fallit

Global warming-inspired cap and trade has been one of the most stridently debated public policy controversies of the past 15 years.

But it is dying a quiet death. In a little reported move, the Chicago Climate Exchange (CCX) announced on Oct. 21 that it will be ending carbon trading — the only purpose for which it was founded — this year.

[…]

The European Climate Exchange (ECX) may soon follow the CCX into oblivion, however — the Kyoto Protocol expires in 2012. No new international treaty is anywhere in sight.

[…]

Incredibly (but not surprisingly), although thousands of news articles have been published about CCX by the lamestream media over the years, a Nexis search conducted a week after CCX’s announcement revealed no news articles published about its demise.

[…]

Despite this good news, opponents of carbon regulation will need to remain vigilant. While radical greens and the rent-seeking “clean energy” industry are down, they are not out.

Though they will never again dare utter the term “cap and trade,” they will reformulate and rebrand carbon regulation in the form of a national “renewable electricity standard” (RES), a “carbon tax,” or perhaps something even more innocent and cuddly — like “free cotton candy for everyone (FCCE).”

Mere på Pajamas Media

Og fra norske E24: KLIMAKOLLAPS: Ingen kjøper klimakvoter.

SALGSFLOPP: Salget av klimakvoter synker både for Regjeringens egen butikk og «Mitt Klima».

Dette er klimavirkeligheten regjeringen ikke vil se.

Mulighed for eksplosiv stigning i den i forvejen tårnhøje kriminalitet

EU’s medlemslande har godkendt en ny visumaftale med Albanien og Bosnien-Hercegovina.

Dermed kan borgerne fra de to balkanlande allerede fra midten af december rejse ind i Danmark og resten af Schengen-området uden krav om visum.

On the EU side, some capitals are unhappy about the developments. The Netherlands is opposing the move, saying there has been too little progress in terms of democratisation, organised crime and corruption in Albania and Bosnia and pointing to the political chaos in both countries. France is also reluctant, fearing a massive influx of migrants.

The EU commission has given reassurances that Tirana and Sarajevo will make it clear that visa-free travel is not a ticket to asylum or residence in the EU after problems with Macedonian asylum seekers last year.

But even if France or the Netherlands votes No or abstain on Monday, the decision will be adopted by qualified majority.

Pæstilenser-love

Filed under: Islam, Jihad, Koran, Kulturberigelse, Medicin, Palæstina - Libanon, Shariah, Vold — Skjoldungen @ 11:00

Når børn kommer til skade er det Allah’s vilje – det skal de vantro ikke blande sig i.

Israelsk ambulancepersonale er åbenbart lige så uvidende som deres danske kolleger: Jerusalem area: “Arabs once again have stoned two Israeli Magen David ambulances trying to help neighbors. This time, the medical rescue vehicles were trying to save an Arab boy who fell five floors from his home in El Azaria, a village between the northern Jerusalem neighborhood of French Hill and nearby Maaleh Adumim. – Magen David [Israeli equivalent of the Red Cross – barely tolerated by the dhimmi ICRC – Ed] medics were resuscitating the youth when attackers began to pummel them with rocks from all directions, breaking the windshield.

Last week, a group of students and a visiting Australian narrowly escaped death when they made a wrong turn and entered an Arab village, where they were ambushed by local Arabs. One of the villagers tricked the students into driving further, where a blockade trapped the vehicle as Arab rioters attacked the car with rocks and metal pipes. The driver was able to maneuver his car through a narrow opening and escaped the mob.

This isn’t the first time Jew-hating, Jihad-loving Arabs have demonstrated the hollow hatred taught to them by their loveless ‘religion’ by committing violent acts of crass stupidity. Dozens of Arab attackers tried to cause fatal road accidents to Jews south of Jerusalem only last week.

Magen David Adom, the Jewish equivalent of the Red Cross regularly reports attacks on its ambulances whilst trying to help people, often Arabs. The perpetrators are usually gangs of youths, often egged on into staging conflicts by ‘Palestinian’ photographers, who then tout their resulting wares to credulous western news agencies. They call it the Intifada. Anyone else, by any standards of morality and decency, would call it perversely evil; not to mention mindblowingly stupid. Kids, these days, eh? – Alahu Akbar!

Frihed og ytringsfrihed?

A Russian artist has strapped himself into an electric chair and has asked online viewers to vote on his fate.

Oleg Mavromatti, who lives in self-imposed exile in Bulgaria, is known for his controversial public stunts. And this time he says his electrocution experiment is meant to highlight censorship issues in Russia. You may find some images in this story disturbing.

Nej. Jeg ved ikke, hvor man stemmer 🙂

Noget på den dumme…?

Filed under: Islam, Kulturberigelse, Muslim World, Porno, Racisme, Teknologi, Vold — Skjoldungen @ 10:11

Ali, Hassan og Mohammed har det alså rigti’, rigti’ svært, lissom, ik..?

Ikke alene risikerer de at blive ofre – uskyldige, naturligvis – for de træske, utildækkede, danske kvinder som af racistiske grunde putter den islamofobiske dims – Rapex – op i skeden når de bevæger sig omkring i Mohammedanmark, nu må de tilmed se i øjnene at blive snydt så blodet …øh, saftevandet…driver – af deres eget avlskvæg:

Elderofzion: “We have discussed the phenomenon of hymen restoration surgery for Muslim women to appear more like virgins for their wedding night, and how it is illegal in many Arab countries. But since it can save the lives of many women who might be murdered by their new husbands, the procedure is even covered by British national health insurance. – But now, there is a cheaper method.

According to Elaph.com, a capsule is being sold in Arab communities in the Middle East – including in Israel – that is inserted vaginally before the wedding night. It then explodes, giving off a red dye that resembles blood, thus potentially saving the woman’s life, as well as her reputation. Not bad for a few bucks. The capsule is not legal in any country. Elaph also says that there are many Israeli clinics that perform hymenoplasty, often in a half-hour procedure. This capsule is similar to a Chinese device I mentioned last year that performed the same function, when an Egyptian cleric demanded that any bride found to be using it should get the death penalty.

Waffen-SF kræver brugerbetaling af bøllerne i ghettoerne

Når de danske ghettoer – og ikke mindst bøllerne fra dem begår vold, kræver det ofte et enormt politiopbud.

Og det opbud mener SF nu, at ghettoerne selv skal være med til at betale for.

Ifølge SF’s retspolitiske ordfører, Karina Lorentzen, vil det nemlig tvinge ghettoerne til at tage et større ansvar for deres unge – og så skal politiet have redskaber til at ramme de unge, som skejer ud.

“SF har ikke noget imod, at der afsættes et rimeligt antal ressourcer til ghettoerne. Men når massiv polititilstedeværelse afspejler en “særlig risiko” for slåskamp eller andre uroligheder, bør det ikke kun være politiet og skatteydernes problem.”

Mere på TV-Too

Rollemodellen var rollemodel i mere end en forstand

A woman who helped more than 170 Romanians illegally claim £2.9m in benefits has been jailed for two years and three months.

Lavinia Olmazu, a leading campaigner for the rights of Roma (Gypsies), helped mastermind the scam involving 172 members of the Romanian community.

 

 

Befri Kareem

It’s been confirmed that Kareem remains in jail despite having completed his prison term.

We will be hearing more news within the next few days as his status is still pending, according to his lawyers. Friends who have attempted to visit him also confirm that he’s still imprisoned.

Kampagnen ‘Free Kareem’.

Mere om bloggeren Kareem.

To minutter om Israel

Canadas premierminister Stephen Harper om anti-semitisme og Israelhad

Filed under: Antisemitisme, FN, Hodja, Internationalt, Israel, Politik, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 08:06

Svensk TV’s version

Straight mujahedin, det her det er krigsjuice!

Ligesom vor ven EMD, der hærgede Hodjas Blog med smashhittet Kurt-Westergaard-Diss, deltager Ates i Ungdomsskolens projekt RapKings, hvor han forleden vandt Hillerødsdysten.

Besøg Ates a.k.a. Atilla på MySpace eller Facebook!

Se Ates optræde som en del af RapMoves på den Multietniske Festival inviteret af Helsingør Integrationsråd her!