Hodjanernes Blog

16 oktober 2010

It ain’t over till the fat lady sings

Filed under: Blogs Foreign English, Holland, Immigration, Islamisering, Jura, No dhimmi, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 22:40

“Der Prozess” mod Geert Wilders sætter Franz Kafka i skammekrogen.

Efter de sidste dages glade meddelelser om at Geert Wilders er frifundet vil vi lige dryppe malurt i bægeret. Anklagerne har ganske vist frafaldet deres sigtelser, idet de ikke finder at han med sine udtalelser om islam har påført nogle mennesker nogen påviselig skade. Hvilket vel er logik for burhøns. Men det hollandske retsvæsen er lige så bizart som det danske, blot på andre måder. Sagens dommere behøver ikke at lade sagen falde af den grund. Og da hele farcen er beordret ‘fra oven’ i den hensigt at ødelægge en politisk modstander kan man roligt forvente – det gør vi i hvert fald – en domfældelse med et eller andet søgt påskud. Sagen er vel, at dersom man frikendte ham ville utallige muslimer straks få et anfald af Sudden Jihad Syndrome og det samlede, nederlandske kleresi gå i Tøger-tilstand.

Vi citerer fra Gates of Vienna: “Many people — particularly on this side of the Atlantic (USA – red.) — seem to be operating under the assumption that after yesterday’s startling events, Geert Wilders is out of the woods. – This is not at all true. Although the prosecutors in the hate speech case against Mr. Wilders have called for his acquittal, this is not a done deal. The Amsterdam judges are known to be blatantly anti-Wilders. They are well within their rights to convict him, and they may yet do so. – Our Dutch correspondent AF wrote to us this morning to emphasize the above facts:

Geert Wilders not free yet

The fact that the Public Prosecutor in the Netherlands recommended that Dutch politician Geert Wilders be acquitted of all charges on group defamation and incitement to hatred against Muslims does not imply that the Penal Court in Amsterdam is obliged to follow the Public Prosecutor’s advice, although the latter is the usual course of things. Under the Dutch legal system the court can overrule the Public Prosecutor. In fact, this has already happened before. In 2008, the Public Prosecutor refused to charge Mr. Wilders, but was ordered to do so by the Amsterdam Court. The Amsterdam Court will rule on the Wilders case on 5 November. Only then will we know whether Mr. Wilders will be acquitted or not. Nevertheless, last Friday’s recommendation by the Public Prosecutor that Mr. Wilders be acquitted is a major victory. Mr. Wilders has accused the court of being biased against him. A conviction by the court, despite the Public Prosecutor’s recommendation, will make it very difficult for anyone to deny that the court is biased against the politician.

It ain’t over till the fat lady sings. In this case, the corpulent chanteuse will warble on November 5th, the day the verdict is issued.

VCUA-integrationskonsulent Ammar Doosh: »Vores haqiqa? efterlader ikke plads til kuffarkultur«

Det er muligt, at jeg tager fejl, og at der simpelthen eksisterer to mænd i Danmark med samme navn, der til forveksling ligner hinanden: Ammar Doosh, der betragter integration som uislamisk og ønsker indførelsen af kalifatet, og Ammar Doosh fra det statsstøttede VCUA, der arbejder hårdt på gennemførelse af integrationsprojektet “Bidrag til inklusion”.
Her kommer først uddrag fra Ammar Dooshs video om integration, identitet og islam:

“Og vi skal også vide, at vi er en del af den islamiske Ummah – altså den Ummah, som igennem flere århundreder har haft en mægtig baggrund – den har ledt menneskeheden fra mørke til lys. Det er den her Ummah, vi tilhører og ikke den her ødelagde kuffarkultur, de her kuffarsamfund, de her kuffarfriheder. Det er det her muslimen han tilhører. Så vi skal forstå, at den her islamiske Ummah, det er en løve der ligesom er lænket. Den er lænket af kuffaren og alle deres nationalistiske projekter, de har sat i gang.

[…]

De [kuffar] vil ikke være tilfredse, før vi gør sekularismen og islam til een del – vi sammenblander de her to. De vil ikke være tilfredse, førend vi giver afkald på koncepter, som giver dem søvnløse nætter i Tjetjenien, Irak, Afghanistan og Palæstina – De her koncepter så som jihad og kalifatet – det er netop det, der giver dem søvnløse nætter, de her kuffar.”

Fra VCUA:

“Ammar Doosh, 23 år,  er for nylig færdiguddannet markedsføringsøkonom i 2009 i Niels Brock Universitet. Ammar har tidligere været IT-ansvarlig for Comeback og har undervist mænd i kropssprog og selvtillid, og på nuværende tidspunkt underviser Ammar unge i at styrke deres rolle som aktive borgere i samfundet. I sin fritid har han opfundet diverse markedsføringskoncepter, bl.a. betaling af elever for aflevering af veludførte opgaver. Ammar’s arbejdsopgaver i VCUA vil hovedsageligt være at stå for planlægning og gennemførelse af projektet “Bidrag til inklusion”, herunder afholdelse af Unge-aftener samt arrangere en ungekonference. Derudover vil Ammar beskæftige sig med markedsføring for VCUA, med udgangspunkt i sociale medier, samt hjemmeside opdatering og korrigering af hjemmesidens indhold. . Til sidst er Ammar blevet pålagt ansvaret for det opsøgende arbejde overfor VCUA’s målgruppe, heri afholdelse af foredrag om selverkendelse og dermed styrkelse af deres selvtillid.

Stilling: Konsulent

Se Ammar Doosh som integrationskonsulent her!

Se rollemodellen Ammar Doosh med en Rollemodel-Camp-2010-Nordeacheck i favnen!

Beskrivelse af VCUA-projektet:

Integrationsministeriet har siden projektets start bakket op om projektet og støttet det. I 2005 vandt Vejledningscenteret med ære Integrationsprisen i kategorien Skole- og uddannelsesprisen læs mere her. Siden 2005 har vejledningscenteret formået, at være et succesfuldt projekt, som har gjort en positiv forskel på den lave uddannelses- og arbejdsandel blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Iman vejleder

[..]

Projektet gør brug af rollemodeller til at rådgive og støtte de unge med hensyn til primært uddannelse.” ung til ung”. Ung til ung vejledning har det formål, at give den tosprogede unge person mulighed for at identificere sig med en ung, som har klaret sig i det danske uddannelsessystem. Se mere her

[…]

Organisation
Brabrand Boligforening bærer det formelle juridiske og økonomiske ansvar for projektet. Projektet ledes af en tværetnisk gruppe bestående af repræsentanter af lokale indvandrerforeninger, Århus Ungdomsvejledning og Brabrand Boligforening.

Finansiering
Projektet er støttet af Brabrand Boligforening, Landsbyggefonden , Integrationsministeriet og Århus kommune” (Kilde: http://www.vcua.dk/ )

Angela Merkel: »Tysklands multikulturalisme er slået fuldstændigt fejl«

Filed under: Asyl, Immigration, Indvandring, Islam, Islamisering, Koran, Politik, Tyskland — Tags: — egtvedpigen @ 20:02

Politiken.dk – Merkel: Tysk multikultur er slået fejl

“»Tysklands multikulturalisme er slået fuldstændigt fejl«, siger Merkel i en opsigtvækkende udtalelse, hvor hun også understreger, at alle indvandrere må lære at tale flydende tysk.

Merkels udtalelser, der kommer efter, at en kritiseret konservativ leder, Horst Seehofer, havde udtalt i en tale til unge, at »multikulturalisme er død«.

Tysklands konservative kristelige demokrater (CDU) har integration som et af sine vigtigste politiske projekter. Det indebærer. at udlændinge skal tilpasse sig den tyske kultur og livsform – i modsætning til multikulturalisme, hvor ingen bestemt kultur er dominerende.”