Hodjanernes Blog

7 september 2010

Jeg er svensk

‘Brænd koranen dag’ nærmer sig

Filed under: 9/11, Hodja, Islam, Jihad, Koran, Muslim World, Politik, USA/Canada — Hodja @ 17:26

Torskegilde i Twilight Zone

Filed under: Danmark, Dhimmier, EURABIA, Imamer, Islam, Islamisering, Journalister, Tyskland, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 17:05

Kurt Westergaard tildeles “frihedspris” – af pressen!

Man skal hore meget før ørerne falder af. Rigtig meget endda. Men trods alle mine anstrengelser i så henseende sidder flapperne stadig dér hvor flapper skal sidde. Så noget er riv-rav-ruskende galt når man i dasbladet Samarbejds-Politiken kan læse følgende:

Modtager pris for »sit ubøjelige engagement i presse- og meningsfrihed«.

“Tegneren Kurt Westergaard får i aften den tyske presses mediepris ved en ceremoni i Potsdam. M100 Medieprisen gives til den 75-årige Westergaard for hans »ubøjelige engagement i presse- og meningsfrihed og for hans mod til at forsvare disse demokratiske værdier trods trusler om død og vold«. – »Med Kurt Westergaard hylder vi en person, der er blevet til et symbol for presse- og ytringsfriheden. Når en karikatur fører til trusler på liv og levned, er det vores pligt at bistå ophavsmanden offentligt, og derfor får han prisen«, lyder det fra Potsdams overborgmester, Jann Jacobs, i en pressemeddelelse. – Jyllands-Postens nu pensionerede karikaturtegner dukker trods sikkerhedsrisici selv op ved arrangementet.

Her vil den tidligere leder for Stasi-arkivet og forhenværende kandidat til posten som tysk forbundspræsident, Joachim Gauck, overrække ham den symbolske pris ved konferencen. Den tyske kansler, Angela Merkel, skal levere hovedtalen ved konferencen, der går under navnet ‘M100 Sanssouci Colloquium’ og holdes på Sanssouci-slottet i Potsdam, og hvis emne i år er pressefriheden i Europa. Blandt deltagerne i konferencen er chefredaktører fra hele Europa, deriblandt også Jørn Mikkelsen og Tøger Seidenfaden fra henholdsvis Jyllands-Posten og Politiken. – M100 Medieprisen gives til »en personlighed, som har sat markante fodspor i Europa og verden«, og den uddeles af den jury, som blandt andre tæller nyhedsmagasinet Spiegels tidligere chefredaktør Stefan Aust og Frankfurter Allgemeine Zeitungs udgiver, Frank Schirrmacher.

Lad os nu se om vi forstår det ret: Jo altså, den selv samme presse som utrætteligt og med indædt fanatisme har fordømt hans tegninger, som ikke forsømmer nogen lejlighed til at lefle for islam og dens sharia-lov, som stempler enhver kritiker af samme som racist – og når det går højt, nazist – kort sagt, den selv samme presse der om noget står som symbolet på knægtelsen af ytringsfriheden vil nu give en frihedspris til Kurt Westergaard! – Undskyld, jeg skal lige ringe til min psykiater…

Hvor mange bestandige udvisninger bør man give een og samme mand?

Filed under: Asyl, Danmark, Immigration, Indvandring, Kriminalitet — Tags: , — egtvedpigen @ 15:09

 “Svenske”, “danske” og “franske” gerningsmænd står bag rekordrøveriet mod Dansk Værdihåndtering. Alle har de har omfattende synderegistre. En enkelt er tilmed blevet udvist af Danmark for bestandig hele to gange.

Fra Politiken – Hærdede kriminelle står bag gigantkup mod pengecentral:

»Den 40-årige franske statsborger TSM [Tayeb Si M´rabet] er blandt andet i 1991 dømt for et voldsomt røveri mod en pengetransport fra Danske Bank, hvor han fik fængsel i tre og et halvt år og blev udvist af Danmark for bestandig.

I 1997 fik han seks års fængsel for groft røveri mod en pengetransport, en dom, der blev ledsaget af en ny udvisning. Senere fulgte domme for trusler mod en fængselsbetjent, han forsøgte at stikke ned og for vold mod en medindsat i Nyborg.

[…]

Dansker er diagnosticeret som sindslidende
Danske SB på 32 år er kendt for røverier, blandt andet mod en guldsmedeforretning på Langelinie i København og mod en af Nordeas filialer i København.

Hans ti år ældre landsmand MK har straffe for røverier mod pengeinstitutter og en grov voldtægt i bagagen, men hvilken straf, han skal have for kuppet mod pengecentralen er anklageren og forsvareren uenige om.

Lægerne har diagnosticeret MK som sindslidende, men anklagemyndigheden støtter sig til, at nogle af lægerne mener, at MK muligvis overdriver sine symptomer i håb om at få en behandlingsdom i stedet for en almindelig fængselsstraf

Vidste I for øvrigt at en skizofrenidiagnose i rigtig mange tilfælde vil ende med en førtidspension?

Tænk om man fjernede pensionssøgende lykkeriddere samt kriminalitetsudløste psykoser fra landets psykiatriske afdelinger. Mon hospitalsvæsnet så igen ville få plads til sindslidende danskere?

Det er ikke nemt med alt det papir…

Filed under: Censur, Dhimmier, Sverige, Totalitære, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 11:01

Når en bananrepublik kun har eet parti og dette parti trykker forkellige valgsedler kan der jo nemt ske “fejl”.

Vi befinder os i Eskilstuna. Her kan man  – ligesom overalt  ovre i Anstalten – stemme på forhånd. De forskellige fraktioner af Syvpartiet har anbragt  deres stemmesedler  pænt og nydeligt på et bord, hvor de som gider deltage i stuntet kan tage den seddel de finder pænest. Dernæst kan de i stor hemmelighed gå ind bag et forhæng og putte den i en konvolut, som siden kan åbnes og tælles af Syvpartiets tilforordnede. Meget betryggende, ikke?

Jovist, da. Bortset fra en lille detaille: en person med svensk bakgrund ville gerne stemme på Sverigedemokraterna. Men han kunne ikke se dette partis stemmesdler nogetsteds. Han henvender sig derfor til en tilforordnet og klager over valgfusk. Den flinke dame – af den type, som den glimrende kronikør Julia Caesar ovre på Snaphanen kalder “Batikheksene” – løser hurtigt og effektivt problemet. Hun kan øjeblikkeligt finde den manglende stemmeseddel – som pudsigt nok har forputtet sig inde midt i Socialdemokraternas bunke. – Valgsvindel? – NEJ DA…!

Scoretavlen, dag 27

Filed under: Islam, Ramadan — Skjoldungen @ 09:44

Fredens Religion™ holder ramadan. Vi følger festlighederne.

Tyrs dag, den 7. september:

Resultatliste for Ramadan 2010
(Sidste døgn i parentes)
Dag 27 I Allah’s Navn I andre Guders Navn
Terrorangreb 182 (6) 1 (0)
Antal Dræbte 868 (31) 1 (0)

Kilde: Den dagligt opdaterede version fra “The Religion of Peace