Hodjanernes Blog

4 september 2010

»Hvorfor flyttede du egentlig til Danmark, Dencik?«

Politikens journalist Per Michael Jespersen har stillet den svenske professor og socialpsykolog Lasse Dencik en række interessante spørgsmål, bl.a. det ovenstående.

Dencik retter i artiklen en skarp kritik af den danske højrefløj, der – ifølge Dencik – i modsætning til den svenske venstrefløj bygger på ideen om, at ’folket altid har ret’. I Sverige formår venstrefløjen ved hjælp af en mere ‘avantgardistisk’ tilgang til arbejderbevægelsen samt en hær af elitære intellektuelle at udrydde ‘folkets fordomme’.
Kort sagt: I Sverige oplyser den intellektuelle venstrefløj folket, og i Danmark oplyser folket den intellektuelle højrefløj…

Blogredaktionens højre-venstre-konfusion er nu total…

Fra Politiken.dk – Socialpsykolog: Danskerne er slappe og konfliktsky:

»Når visse danskere nu fryder sig over partiets opkomst [SDs] og nærmest håber på dets succes, så handler det om, at man ønsker at projicere sine egne dårligdomme over på andre. Man vil så gerne have, at Sverige bliver lige så slem som Danmark, at man også her slipper den indre svinehund løs. At man så at sige får sig en kammerat i skammekrogen. Men det sker bare ikke«.

Fordi I undertrykker debatten? F.eks. ved ikke at lade Sverigedemokraterna vise valgvideoer, som det netop er sket, og som danske politikere kritiserer?

[…]

Det er ingen tilfældighed, at nogle af dem [højrefløjens intellektuelle] kommer fra den yderste venstrefløj, hvor ’Folket altid har ret’. Ud fra det har man udviklet en højrepopulistisk variant i venstrefløjstænkningen, som har grundtvigianske rødder«.

Men sådan er det ikke i Sverige?

»Nej, den svenske venstrefløj har mere stået på det avantgardistiske: Den intellektuelle skal oplyse folket. Fordommene skal vi ikke løbe efter.Nu rabler det – EU udsteder bøder, hvis vi ikke vil høre Barroso tale…

Filed under: EU, Europa, EUSSR, Evidens, Hodja, Totalitære — Tags: , — Hodja @ 15:11

I næste uge skal Emmanuel Barroso – EU’s svar på solkongen – holde sin første ”state of the union”-tale nogensinde.

Den manglende interesse for Barroso og den voksende mistro til EU har ført til en udbredt frygt i Kommissionen for, at Barroso kommer til at holde sin tale i en gabende tom sal. Det ville blive udlagt som manglende opbakning – og en pinlig affære for Europas nye enevælde.

Men den slags ulydighed er der råd for. For at få så mange af de 736 pladser i parlamentssalen besat som muligt, har lederne af de politiske grupper foreslået at pålægge      bøder til de medlemmer, der vover at holde sig væk salen i de tre timer, talen og debatten er planlagt til at vare.

Læs Morten Messerschmidt

Krævementalitet – krav på krav på krav på krav på krav på……………………………….

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo krever aldershjem basert på etnisitet, rett til statsborgerskap for alle som fødes i Norge og rett til dobbelt statsborgerskap.

I tillegg vil innvandrerorganisasjonene ha kvotering av minoritetsnordmenn på høyere nivå i Oslo kommune og egne flerkulturelle kulturhus og eldresentre, skriver Klassekampen.

Andre krav er gratis barnehage fra tre år, gratis norskkurs til alle innvandrere, mer penger til skoler med mange fremmedspråklige elever, gratis leksehjelptilbud, kamp mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting, samt arbeid rettet mot kvinner med lav utdannelse og kvalifiseringskompetanse.

De røde norske politikere kræver også : Gaver over korruptionsgrænsen.

Nyt parti: Værn Om Danmark

Filed under: Danmark, Demografi, EU, Folketinget, Hodja, Immigration, Partier, Politik — Tags: — Hodja @ 14:36

Der er oprettet et nyt parti, som hedder Værn Om Danmark! www.værnomdk.dk .

Partiet stiller store krav til indvandringspolitikken og er et alternativ til Dansk Folkeparti, som har gjort et stort stykke arbejde, men som fortsat er nødt til at gå på listesko. De kan miste indflydelse. Værn om Danmark kan ikke miste den indflydelse, partiet ikke har, og derfor har vi alt at vinde, intet at tabe.

Det er vigtigt, at vi står sammen nu. Værn Om Danmark kan ikke udvirke mirakler men kan lave røre i andedammen. Vi trænger til ”nye toner” på Christiansborg. Værn om Danmark efterlyser andre små grupper eller bloggere, som kunne tænke sig at være med til at gøre et stykke arbejde, navnlig i henseende til indsamling af vælgererklæringer samt samarbejde i styrelsen og evt. som folketingskandidat.  Det er vigtigt, at vi alle er aktive.

Pressen vil formentlig forsøge at tie os ihjel. Det er derfor vigtigt, at vi finder hinanden og samarbejder, idet mange bække små, gør en stor å.

MVH

Åse Clausen Bjerg

Undervisningssystemet – civilisationens forpost

Niqab og hijab beskytter IKKE kvinder – for de går i byen – unødvendigt

Filed under: Ægypten, Citater, Feminisme, Hodja, Imamer, Islam, Koran, Muslim World, Tørklæde — Tags: , , — Hodja @ 11:09

Henryk Broder forklarer Sarrazins bemærkning om et fælles jødisk gen

Does that make Sarrazin an anti-Semite?

Broder, the Spiegel newsweekly commentator, offered what might very well be the most cogent explanation for Sarrazin’s statements about Jews.

“And there’s a second trick that’s being used now: he’s being accused of anti-Semitism. If you could accuse him of anything, it’s philo-Semitism, because he wrongly thinks Jews are more intelligent than others,” Broder said.

He added, “But of course, behind the anti-Semitism accusation you can really go after the man, because anti-Semitism of course is no longer acceptable in Germany, and rightly so. There is no substantive debate here at all – the issue is that a nation gets up, as it were, they all agree and they take it all out on a scapegoat who they’d like to send into the desert. It’s very disturbing.”

Sarrazin has acknowledged that he used emotionally charged language to jolt Germans out of a dogmatic slumber about their country’s failed integration policies toward Muslims. His rhetoric is at times prone to clumsy generalizations and sweeping provocations. The efforts to silence him and prevent a debate about his book seem to prove his thesis correct. A closing of the German mind does not help advance the discussion about the dangers of German Islamism and failed assimilation programs.

(Philo-Semitism, Philosemitism, or Judeophilia is an interest in, respect for, and appreciation of the Jewish people, their historical significance and the positive impacts of Judaism in the history of the western world, in particular, generally on the part of a gentile. Within the Jewish community it also includes the significance of Jewish culture and the love of everything Jewish. The concept is not new, and has been avowed by thinkers such as Friedrich Nietzsche, who described himself as a “anti-anti-Semite”[1], but it has perhaps recently become a growing phenomenon. It is characterized (among other things) by an interest in Jewish culture and history, as well as increasing university enrollment by non-Jews in courses relating to Judaism (including Judaism, Hebrew and Jewish languages)[citation needed]. A Philosemite or Judeophile is a gentile who substantially subscribes to, or practices, any of the above.)

Ahmed – den ny Gargoyle på Lyons katedral siger: Allah Akbar

Incredible.

The head priest of the Lyons cathedral cannot be “disturbed” during his vacation? A Muslim contractor takes it upon himself to put his own likeness on the cathedral facade? Nobody stops him? They burned Jeanne d’Arc for a lot less.

Bear in mind that the Archbishop of Lyons is the Primate of Gaul. That Muslim builder knew what he was doing. Islam is now “incorporated” on the facade of the cathedral. Why doesn’t the Archbishop intervene? Is this perhaps an example of inter-religious dialogue?

Click the Novopress link above for another photo, and visit François Desouche for hundreds of comments (in French, of course) and a video.

A French fast food chain has fuelled the country’s bitter debate over the influence of Muslim values by banning pig products from its menu.

Læs også Synopsis om: ‘Islamiseringen af Paris – en advarsel til Vesten’

Antisemitisk EU-kommissær

Filed under: Antisemitisme, EAD, EU, EURABIA, Europa, EUSSR, Holland, Israel — Tags: — Hodja @ 10:31

The European Jewish Congress has demanded a retraction on Friday from a the European Union official who made anti-Semitic comments on Belgian radio.

Karel De Gucht, European Commissioner for Trade, was asked about the chances for peace in the Middle East on Belgian Flemis public radio VRT on Thursday, and answered with a tirade about the power of the “Jewish Lobby” in the US. He also insinuated that Jews are irrational when it comes to Israel and the Middle East.

The Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis

This is a revelatory look at the causes of the crisis in the Muslim world. People today are shocked and frightened by the behavior coming out the Islamic world – not only because it is violent, but also because it is seemingly inexplicable.

While many explanations have been offered as to ‘what went wrong’ in the Muslim world, no one has decisively answered why it went wrong. Until now. In the eye-opening new book “The Closing of the Muslim Mind”, foreign policy expert Robert R. Reilly locates the roots of contemporary troubles in a pivotal struggle that occurred within the Muslim world nearly a millennium ago. It was a battle over the role of reason – and the side of irrationality won. The deformed theology that resulted, Reilly reveals, produced the spiritual pathology of Islamism, and a deeply dysfunctional culture. Terrorism is only the most obvious manifestation of this crisis. Reilly solves such puzzles as why peace is so elusive in the Middle East; why the Arab world stands near the bottom of every measure of human development; why scientific inquiry is nearly moribund in the Islamic world; why Spain translates more books in a single year than the entire Arab world has in the past thousand years; why some people in Saudi Arabia still refuse to believe man has been to the moon; and why some Muslim media present natural disasters like Hurricane Katrina as God’s direct retribution. Delving deeper than previous polemics and simplistic analyses, “The Closing of the Muslim Mind” provides the answers the West has so desperately needed in confronting the Islamist crisis.

Amazon.

Anmeldelse på AINA.

Scoretavlen, dag 24

Filed under: Islam, Ramadan — Skjoldungen @ 10:05

Fredens Religion™ holder ramadan. Vi følger festlighederne.

Løwer dag, den 4.september:

Resultatliste for Ramadan 2010
(Sidste døgn i parentes)
Dag 24 I Allah’s Navn I andre Guders Navn
Terrorangreb 164 (10) 1 (0)
Antal Dræbte 703 (63) 1 (0)

Kilde: Den dagligt opdaterede version fra “The Religion of Peace

’Specialklassen’ er landet på DR’s klage-top 20

På DRs klage-top 20 finder man børneprogrammet ’Specialklassen’ fra børnekanalen Ramasjang. Specialklasse-klagen placeres af DR i kategorien “svære temaer”, skønt serien er en form for propaganda rettet mod børn.

Fra Berlingske.dk – Det klager DR’s seere mest over:

»I en tredje gruppe finder man en række udsendelser om “svære temaer”, som også har fået seerne op af lænestolen og hen til klageknappen. Her handler det bl.a. om klager over serien ’Specialklassen’ , ’Osman og Jeppe’ på DR2, over dokumentarserien ’Kæft, trit og knus’ på DR1 og over DRs Gaza-dækning, hvor DR angribes fra begge sider af de politiske fløje.«

Undrer DRs lytter- og seerredaktør Jacob Mollerup sig slet ikke over, hvorfor et børneprogram er endt på klagernes top 20 ved siden af bl.a. Gaza-konflikten? En top 20-liste hvor kun 7 ud af 20 klager drejer sig om program-tema og ikke om afviklingsproblemer, dårlig tekstning eller  mangelfulde playlister.
Havde DR mon samme problem med Bamse & Kylling?

Egyptian Cleric: We Will Conquer Italy and the Rest of Europe, as Well as North and South America.

Week-end

Filed under: Hodja, Musik — Hodja @ 01:39

Afsløring: Moske i Orlando Florida samler penge ind til HamaSS (fradragsberettiget selvfølgelig)

“Den som holder af Sverige stemmer ikke på Sverigedemokraterne”

Filed under: Hodja, Politik, Sverige, SverigeDemokraterne — Tags: , — Hodja @ 01:19