Hodjanernes Blog

3 august 2010

Lars Hedegaard slæbes for inkvisitionen

Storinkvisitoren i Hafniabad har læst i Samarbejds-Politiken at der er to menneskeracer: den muslimske og den vantro.

Statsadvokaten for København tiltaler Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard, for racistiske udtalelser om, at muslimer voldtager deres børn.

Pravda i Pilestræde jubler: “Statsadvokaten for København har besluttet at rejse tiltale mod Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard. Anklagen vedrører hans ordvalg på et videofilmet interview på bloggen Snaphanen fra december sidste år: Hedegaard talte om muslimer og deres familieforhold og sagde bl.a. ”De voldtager deres egne børn. (…) Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. (…) Kvinder har ingen værdi. De er ikke mennesker. Deres funktion er som livmoder – de bærer krigernes afkom og skaber nye krigere.«”

Hvem siger at historien ikke gentager sig? – Derfor vil vi også gentage en anden anklagets replik fra en lignende sag:

“Eppur si muove…”

16 kommentarer »

 1. Jorden bevæger sig omkring solen, men udsagnet om de voldtagne døtre burde være udtrykt mere generelt.

  Like

  Kommentar af Phønix — 3 august 2010 @ 15:59

 2. Jeg vil også mene, at anklagerne mod Lars Hedegaard og Jesper Langballe kan være med til at sætte noget i voldsom bevægelse.

  Personligt har jeg hele mit liv brugt ubestemt flertal i mange sammenhænge og regnet med, at alle forstod, at jeg ikke mente bestemt flertal. For eksempel:

  “Politikere taler alt for tit floskelsnak”.

  En sådan sætning er i mit sprog ikke ensbetydende med, at alle politikere bruger alt for mange floskler. Det er blot et suk over, at det sker så alt for tit, at en politiker taler i floskler.

  Hvis jurister vil have udryddet det danske sprogs finurligheder og understatement til fordel for en “global forståelsesramme”, er de på afveje. Tænk hvis sagerne ender for en overnational domstol, hvor ingen af dommerne taler dansk eller har en dybere indsigt i det danske sprog, som det tales i forskellige kredse og af forskellige årgange! Tænk, hvis vort sprog skal reduceres til et primitivt ensporet udtryksmiddel, der nødvendigvis må afrettes efter den til enhver tid herskende politiske korrekthed!

  Så er det for eksempel ensbetydende med, at al kunstnerisk udfoldelse, der ikke er gennemtygget til den yderste pænhed, må udryddes og forstumme. Kirker, museer, alle de offentlige rum, til sidst også hjemmene, må renses for alt, hvad der kan provokere den herskende klasses krænkelsesfornemmelser.

  Har jeg forstået Hedegaard og Langballe ret, er deres sprog vel ikke meget anderledes end mit og mindst et par millioner andre danskeres sprog. Det har noget med kultur og alder at gøre, og det bliver statsadvokaten nødt til at tage højde for, håber jeg.

  Vi kommer virkelig ud at svømme, hvis der nu skal lægges en anden betydning i vores ord, end vi rent faktisk selv lægger i dem. Så må vi til at tale dobbeltsnak for at gardere os mod alle uvenner og fjender, og en sådan angst og utryghed vil brede sig til forholdet til kolleger, naboer – ja alle, der kunne finde på at være misundelige eller ønske at skade os på et senere tidspunkt.
  Den situation har Ayaan Hirsi Ali beskrevet i sine bøger, hvor løgnene i hendes opvæksts miljø spiller en massiv rolle.

  Dette er ikke et forsvar for de to herrer, jeg synes at begge skulle have taget højde for, at der er tusinder i dette land, der med glæde vil flå dem (ikke som man flår et dødt dyr, det er kun de sprogligt tunge, der tror det). Langballe og Hedegaard kunne have udtrykt den samme uro på kvindekønnets vegne på en langt mere diplomatisk måde, men det gjorde de altså ikke, og tiden vil vise, om det var godt eller skidt.
  Jeg er ikke den, der kaster den første sten, og jeg har aldrig taget deres ord bogstaveligt.

  Hvis disse retsopgør kommer til at gavne misbrugte muslimske piger og kvinder, er de en god gerning. Men hvis dommene bliver et sværd i hånden på alle dem, der ønsker at lægge låg på den islamkritiske debat og anderledes tænkende i almindelighed, kan opgørne blive en katastrofe for den offentlige debat.

  Jeg er spændt på forløbene men gruer mig virkelig for, hvad der kan være under opsejling, og jeg håber inderligt, at juristerne ser perspektivet for os alle, hvad enten vi er islamkritiske eller ej.

  En kultur, hvor trusler om politianmeldelser og retsopgør fyger gennem luften, er en kultur på deroute. Vi har tidligere været ret gode til at tale os til rette i dette land, både i det daglige og fx i arbejdsmarkedsforhold. Men det er, som om en rethaverisk smålighed er på vej til at kvæle dette værdifulde kulturtræk. Den udvikling vidner om en ny åndelig fattigdom, og jeg ser den allerede tage form i mange andre sammenhænge. Hvadenten man er muslim eller ej, synes jeg ikke, at man i det lange løb er tjent med den udvikling. Den kvæler jo den dyrebare frihed, som er ytringsfriheden.

  Læs fx Naser Khaders nye debatudspil på Berlingske Tidende, hvor han censurerer indlæggene i store mængder og truer folk med politik. For at få en lødig debat, påstår han. Under overskriften “Ytringsfrækhed”. At han selv har krænket danskerne med sin politiske odyssé, forstår han øjensynligt ikke.

  Like

  Kommentar af Mette — 3 august 2010 @ 16:10

 3. rettelse. Naser Khader truer debattørerne med politianmeldelser.

  Like

  Kommentar af Mette — 3 august 2010 @ 16:14

 4. Nu må de dansksindede og sprogkyndige oppe sig og finde lignende sager mod muslimer, der har for vane at sige lignende ting om danskerne.
  Så må vi se, om Statsadvokaten tør afvise sagerne.
  Hvis han gør, så har de dansksindede virkelig noget at “skyde” med.

  falkeøje

  Like

  Kommentar af falkeøje — 3 august 2010 @ 16:17

 5. Jo flere af vi danske, der bliver stillet for retten for at sige det indlysende rigtige, desto bedre.

  Jeg er helt sikker på, at såvel Hedegaard som Langballe gerne tager et ophold i fængsel, for at vise, hvor vi er på vej hen.

  Like

  Kommentar af Børge — 3 august 2010 @ 17:28

 6. Der er såmænd ingen tvivl om hvor vi er på vej hen. Når statsadvokaten – som jo repræsenterer staten d.v.s. regeringen – vælger at rejse denne sag har han på forhånd indhentet dens opbakning. Han er trods alt ikke dummere end at han vejrer det politiske sprængstof. Regeringen er altså indstillet på at bruge §266b til at sætte grænser for ytringsfriheden – uanset ytringens sandhedsværdi. Hvilket den også roligt kan gøre i overbevisning om at have oppositionens fulde opbakning.

  En frifindelse er umulig. Det ville jo betyde at Lars Hedegaards og Jesper Langballes konstateringer fik sandhedens blå stempel af dommerne – og de ved jo lige så godt som vi andre hvor det bærer henad og hvad der venter med den fremadskridende islamisering. Altså bliver de begge dømt. Formentlig ikke fængselsstraf – dertil er tiden endnu ikke moden – men klækkelige bøder, evt. betinget fængsel. Men så er ballet åbnet, og grænserne for ytringsfrihed kan skubbes yderligere tilbage.

  De to herrer skal på den anden side blot være glade for at sagen kommer op nu – inden Tyrkiet er fuldt medlem af EUSSR. Til den tid vil de på Tyrkernes forlangende og i henhold til “Den Europæiske Arrestordre” kunne udleveres til henrettelse dér.

  Vi andre kan så glæde os over regeringens torske-dumhed: Nu kommer der for alvor debat om §266b og muslimernes barbari.

  Like

  Kommentar af Skjoldungen — 3 august 2010 @ 18:00

 7. Den offentlige anklager har haft mange dårlige sager indenfor de sidste år. Dyre sager for os allesammen. De var for tynde i dokumentationen og ifølge sagkundskaben ikke ordentligt gennemarbejdede, førend de blev anlagt.

  I de aktuelle to tilfælde har en stor del af befolkningen allerede dømt Langballe og Hedegaard ude, men det var en stemning, der rejste sig, og det er ikke sikkert, at den har særlig godt fat, når folk får tænkt længere frem i tiden og forstår, at dommene kommer til at vedrøre os alle uanset politiske holdninger her og nu.

  Dommen i Svendborg afstedkom en meget succesfyldt indsamling til betaling af den kolossale bøde, der blev Bent Jensen til del. Tidligere var det Jørgen Røjel, der blev samlet ind til, og da var Bertel Haarder en af initiativtagerne.

  Jeg ser det for mig. En række indsamlinger, der forsøger at lette vejen for dem, der sang ud og blev straffet. En slags alsang til ytringsfriheden på godt og ondt, fordi den er demokratiets forudsætning med alle de svagheder, det nu en gang har.

  Like

  Kommentar af Mette — 3 august 2010 @ 19:04

  • Ja, men det kan godt være smilet stivner hos de to herre, når de sidder på samme gang som medlemmerne af djævle kulten, og lille abe er gangmand.

   Like

   Kommentar af Fritz — 3 august 2010 @ 20:39

 8. Det tog dæleme ikke lang tid – nu er aviserne og DDR allerede igang med damage control: Alle galper de op om at “VKO vil ændre racismeparagraffen”. Javist, javist. O måske, men VK? – Aldrig! – Hvad aviserne ‘glemmer’ at fortælle er, at det er menige politikere, der omkostningsfrit stiller sig hellige an og bedyrer deres hjertegribende omsorg for ytringsfriheden mens regeringen, incl justitsminister hvem er det nu det er, iagttager radiotavshed. Netop disse to partier er de mest EUSSR-liderlige af samtlige – hvilket siger ikke så lidt – og på trods heraf har de pludselig ‘glemt’ en af netop EUSSR’s vigtigste våben i kampen mod ytringsfriheden – mærkeligt, ikke? – Men til deres behagelige erindring:

  According to Article 34(2) of the EU Treaty, framework decisions are used to approximate (align) the laws and regulations of the Member States. Proposals are made on the initiative of the Commission or a Member State and they have to be adopted unanimously. They are binding on the Member States as to the result to be achieved but leave the choice of form and methods to the national authorities. A framework decision resembles more or less a directive adoped under Article 249 of the EC Treaty. It is likewise subject to judicial review by the European Court of Justice(See Case C-176/03 the Commission vs. the Council).

  Og her har vi den så i uddrag:
  * public incitement to violence or hatred directed against a group of persons or a member of such a group defined on the basis of race, colour, descent, religion or belief, or national or ethnic origin;
  * public dissemination or distribution of tracts, pictures or other material containing expressions of racism and xenophobia;
  * public condoning, denying or grossly trivialising crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes as defined in the Statute of the International Criminal Court (Articles 6, 7 and 8 and crimes defined in Article 6 of the Charter of the International Military Tribunal, when the conduct is carried out in a manner likely to incite violence or hatred against such a group or a member of such a group.

  Instigating, aiding or abetting in the commission of the above offences is also punishable.

  With regard to the offences listed in Article 1, Member States must ensure that they are punishable by:

  * effective, proportionate and dissuasive penalties;
  * terms of imprisonment of a maximum of at least one to three years.

  Bemærk venligt alle gummi-formuleringerne, såsom “xenophobia” og “belief”, d’herrer politikere. Og fortæl så lige alle os landsbytosser her uden for Frederiksholms Kanal om I vil afskaffe §266b eller forblive i EUSSR? – Begge dele kan ikke lade sig gøre.

  Like

  Kommentar af Skjoldungen — 3 august 2010 @ 20:55

 9. Jeg føler mig da her foranlediget til at gentage, at jeg personligt opfatter alle, altså allesammen, alle muslimer, der tror at sura 33 er “Allahs direkte ord og direkte befalinger (og bortforklaringer) til sin profet Muhammed, og at skaberen af alt i universum dermed bifalder sin profets åbenbare liderlighed og sexchauvistiske kvindesyn”, disse alle muslimer er helt klart idioter!

  Så kom så med 266B og alt det andet! Jeg siger ikke at folk, der tror på (en) gud er idioter. Jeg udtaler mig specifikt en vis gruppe mennesker: dem der tror at sura 33 (vi tager de andre suraer derefter) på den måde, jeg ovenfor har beskrevet, er idioter og burde tvangsindlægges til de-programmering eller livslang medicinering!

  Like

  Kommentar af Hans Erling Jensen — 3 august 2010 @ 23:53

 10. At det jeg har skrevet om adskillelige gange de senere år at HVIS vi udtaler os med ord og sætningsdannelser der er ikke-accepterede af EU kan vi risikere at ryge foran en dommer og derefter bag tremmer fra mellem 1 til 3 år nu sker.

  Og at det er Lars Hedegaard der får æren af at blive den første er et svineheld for os andre og fordi han er en af de herhjemme der er rigtig godt klædt på hvad angår de islamiske tekster!

  Stakkels anklager der nu skal læse op på sin, garanteret, ikke nær så omfattende, som Hedegaards viden, om islam !

  Foruden at være en rodebutik af rang er disse tekster gruelige med al deres krav om vold mod, mord på Infidels.

  for ikke at tale om de tekster som omhandler Allahs velsignelse af voksne muslimske mænds sexuelle brug af både drenge og piger – og det lige fra baby-alderen.

  Hvordan i alverden vil en ret kunne dømme Hedegaard negativt for at udsige sandheden om HVAD det er Allah giver mandlige muslimer ret til at udføre i forhold til hunkønnet uanset om det er en baby, et større barn eller en voksen kvinde det drejer sig om ?

  Tilladelserne har de muslimske mænd fra Allah gennem Muhammed !

  Like

  Kommentar af Vivi Andersen — 4 august 2010 @ 00:16

 11. […] i det store blækhus tvinges til at betale 40.000 kr. i bod til Røde Kors. Her på redaktionen følger vi sagen med spænding, dels fordi vi vil vide, om man virkelig kan dømme en mand, der åbenlyst ikke er racist, for […]

  Like

  Pingback af That Joke Isn’t Funny Anymore « Hodjas Blog — 4 august 2010 @ 03:23

 12. I dag har jeg besluttet ikke at skrive mere om muslimer, da jeg får hovedpine af det. I stedet vil jeg skrive om min største hobby-kvinder.

  Så jeg må anbefale Hodja at skrive mere om kvinder.

  Like

  Kommentar af Phønix — 4 august 2010 @ 13:37

 13. Historien minder mig iøvrigt om kirkefaderen Augustins udtalelse.

  “Mennesket er et liderligt bløddyr med slimede arme.”

  Like

  Kommentar af Phønix — 5 august 2010 @ 06:33

 14. […] Som vi tidligere har skrevet er en frifindelse umulig – det ville forudsætte udmeldelse af EUSSR med dets “Framework Decision on Racism and Xenophobia”. Af samme grund er partisoldater fra regeringspartierne blot ude med den store hyklersprøjte når de ævler om at ændre §266b. Den for tiden siddende justitsminister, hvad er det nu han hedder, har da også prompte eklæret sin kærlighed til censur-paragraffen. Derfor er det på tide at få iværksat en indsamling til de to misdædere. Et evt. overskud kan så anvendes til at rejse nok en skamstøtte på Gråbrødre Torv. Denne gang over regeringen Rasmussen (1993-2011). Skriv en kommentar […]

  Like

  Pingback af Messerschmidt: “Lad latteren bryde løs” « Hodjas Blog — 5 august 2010 @ 10:53

 15. Glem ikke grundloven.

  Hvis retten dømmer Lars Hedegaard og Jesper Langballe , overtræder retten den.
  §67 og mange andre §’er overtrædes af politikere og andre myndigheder samt ikke mindst Islam.
  Overtrædelser af grundloven sker også med: FN-Konventioner og Statsborgerskaber + suverenitetsafgivelser.
  Grundloven er sminket med den ytringsfrihedskæmmende §266B.
  Hvilken er en overtrædelse i sig selv.

  Like

  Kommentar af Carsten Nielsen — 11 november 2012 @ 22:49


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: