Hodjanernes Blog

26 juli 2010

En dag i indkøbscenteret

Filed under: Hodja, Musik, USA/Canada — Hodja @ 21:15

Hvad er en rigitig muslim?

Mere palarabisk ‘børneopdragelse’

Erdogans fald fra den høje hest

Filed under: Hodja, Tyrkiet — Tags: , — Hodja @ 13:02

Gift med din fætter?

Københavns Kommune: “Indvandreres indavl koster millioner

Mentalt og fysisk handicap: “Når fætter og kusine får børn sammen, er der dobbelt så stor risiko for at få et handicappet barn – det koster kommunekasserne dyrt. Handicappede indvandrerbørn koster danske kommuner millioner. I Københavns Amt alene er antallet af handicappede børn i alt steget med mere 100 procent på 10 år. … Merete Lefelt har kontakt til 330 familier med handicappede børn i Københavns Kommune. Hun skyder på, at en tredjedel af deres klienter har fremmedkulturel baggrund.” BT, 10/11 2003 “Indvandreres indavl koster millioner

Dødsfødsler: “Det får os til at tro, at det større antal dødfødsler blandt pakistanere, tyrkere og somaliere først og fremmest skyldes, at det netop er i disse kulturer, man finder flest ægteskaber mellem beslægtede, siger professor Anne-Marie Nybo Andersen, der står i spidsen for undersøgelsen. … I Pakistan anslås det, at godt 70 procent af alle ægteskaber er indgifte, i Tyrkiet ligger det på mellem 25 og 30 procent.” JP, 27/2 2009 “Flere dødsfødsler blandt indvandrere

Specialinstitutioner: “Journalisten Line Vaaben Juhl vid Berlingske Tidende i Köpenhamn konstaterar i en artikel att det i Danmark har skett en explosiv tillväxt av invandrarbarn med svåra funktionshinder. Hon har ringt runt till landets specialskolor och fått till svar att 40 procent av barnen vid dessa skolor har invandrarbakgrund. Antalet invandrare i relation till den danska befolkningen är bara 7-8 procent. ‘I Köpenhamn har antalet specialskolebarn ökat med 4 procent medan antalet invandrarbarn i samma skolor sedan 1992 ökat med 21 procent. Det finns skolor för utvecklingsstörda i Danmark där utvecklingsstörda invandrarbarn ökat med över 50 procent under senare år. Barn med svåra eller flera handikapp ökar dessutom mest.’” Tidningen, d. 24. juni 1999 “När giftemål blir handikapp

Konklusion
De sundhedsmæssige argumenter for et forbud mod fætter-kusineægteskaber taler for sig selv – men de store udgifter til specialinstitutioner, hospitaler og kommunalt personale vægter også. Et forbud mod fætter-kusineægteskaber vil desuden samtidigt være et signal til de grupper af indvandrere, som har sværest ved at integrere sig: De må finde sig et andet land at bo i, hvis de vil fortsætte deres usunde familiemønstre.

Tip: N.S.