Hodjanernes Blog

25 juli 2010

Narrefisse eller englefisse?

Filed under: Imamer, Indvandring, Islam, Jihad, Koran, Moske, Minaret, Porno, Saudi, Terrorism, Videnskab — Skjoldungen @ 11:21

Dårligt nyt for de rettroende.

Islamisk forskning – d.v.s. bladring i koranen – er gerådet ud i et ubehageligt dilemma. En samling imamer i Saudi-Barbarien hævder nu at de 72 kvieøjede jomfruer i muslimernes himmel slet ikke er beregnet til sexuel fornøjelse – i islam forstået som voldelig deflorering – men kun til åndelig nydelse. Denne opdagelse er dog til debat al den stund anvendelse af ordet ‘åndelig’ i forbindelse med islam ikke lader sig gøre.

Man må sandelig håbe at den slags forskning stemples som et falsum, thi ellers nødsages alle shaheederne og mujahedeenerne til at forgribe sig på dennesidige jomfruer – af hvilke der næppe er tilstrækkeligt mange til at give hver hellig kriger 72 eksemplarer…

Islam KAN moderniseres!

Filed under: Islam, Koran, Muslim World, Shariah, Våben — Skjoldungen @ 10:49

I visse tilfælde kan vestlig teknologi accepteres i religiøse ritualer.

En 16-årig pige blev voldtaget i det – relativt – civiliserede Jordan. For at dølge ydmygelsen giftede familien hende med en fætter, men en onkel opdagede bedraget og mente at familiens ære havde taget skade. Desårsag skulle pigen naturligvis aflives. Men denne onkel var åbenbart for doven til at bruge den autoriserede metode – overskæring af halsen med kniv – så han fattede sit maskingevær og ekspederede sagen med en fredelig salve på 30 skud. Spørgsmålet er nu, om retten vil staffe ham for  utilbørlig anvendelse af de vantros teknologi….?