Hodjanernes Blog

17 april 2010

Muhammeds efterkommere trues med sagsanlæg.

Filed under: Blogroll, Blogs Scandinavian etc, Danmark, Islam, Jura, Koran, No dhimmi, Saudi, UK — Skjoldungen @ 22:44

Heldigvis har de hyret en advokat, så nu har man man en adresse at henvende sig til.

Det virtuelle netværk Eticha.dk har støttet af en række danske og udenlandske foreninger besluttet sig for at offentliggøre planerne om at sagsøge muslimernes profet Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere – de samme personer som i denne tid forbereder en injuriesag i mod et antal danske dagblade.

I brevet til advokaten hedder det blandt andet: “Det er en lettelse endeligt at vide, hvor de mange organisationer, religiøse samfund og enkeltpersoner, der hver dag gennem utallige år er blevet intimiderede, truede og forulempede med baggrund i det budskab, disse efterkommere, deres følgeslagere og deres forfader har eksponeret i såvel bogform som gennem utallige prækener, artikler, demonstrationer og voldelige aktiviteter overalt på vores fælles planet, Jorden, skal sende deres krav for at opnå kompensation for de ovenfor nævnte trusler og injurier.

På baggrund af ovenstående henstiller vi til Dem, at De tager kontakt med Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere og anmoder dem om at utvetydig tage afstand fra, undskylde for offentliggørelsen af og tage skridt til fjernelse af en række udsagn og vers fra koranen og sunnah fra såvel indslag på world wide web som i al fremtidig litteratur islam og i nyoptryk af koranen, hadith og sirat. Anmodningen omfatter en lang række tekster og/eller postulater, som Deres klienters forfader og selvudnævnte profet Muhammed påstod, var ord og befalinger, som han fik åbenbaret direkte fra Allah (via ærkeengelen Gabriel) og som groft krænker, intimiderer og opfordrer til vold eller i bedste fald undertrykkelse af folk, som ikke vilkårsløst underkaster sig islams trossætninger og lære.

Det drejer sig om de tekster, der postulerer, at visse jøder og kristne er efterkommere af aber og svin [1], at der bare findes en gud og at dette er Allah [2], at Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi er hans (sidste) profet [3], at alle, der ikke tror på dette og opstandelsens dag er dømte til at tilbringe evigheden i helvede samt i jordelivet skal forfølges, tortureres eller myrdes, hvis ikke de omvender sig til muslimernes gud, Allah, og tilbeder muslimernes profet Muhammed [4], at Allah skulle udstede detaljerede åbenbaringer om såvel sin profets som andre menneskers sex-liv [5], at Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi ikke set med dagens indsigt er det største forbillede et menneske kan have [6] og at samme Muhammed har nedgjort kvinder gennem århundreder ved at påstå, at kvinden er mindre værd end en mand, både intelligensmæssigt, økonomisk, arvemæssigt og forældremæssigt [7].

Ændringerne skal også gennemføres på biblioteker, i alle moskeer og andre offentlige pladser, hvor disse uhyrligheder læres ud, før den 31. december 2010. Inden udløbet af denne tidsfrist skal der være nedlagt ejerforbud (vi udgår fra, at Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere indehar rettighederne til deres forfaders værk, koranen!) mod trykning af koranen i den nuværende udgave, som omtalt oven, og at koranen ikke distribueres i noget land i den nuværende form, af nogen, der har den mindste forbindelse med Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere eller finansieres via fonder eller institutioner, der støtter disse efterkommere i nogen anden sag.

Desuden henstiller vi, at De på vegne af Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere inden udgangen af 2010 offentliggør en klar og ubetinget rettelse af og undskyldning for den lange række af grove fornærmelser, krænkelser og forfølgelser, som Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi med hjælp af sine korantekster og ukritiske proselytter gennem århundreder har påført et ufatteligt antal anderledes tænkende mennesker, som ikke frivilligt har villet bøje sig for profetens tyranni.

Rettelsen og undskyldningen skal præsenteres globalt og pressemeddelelse skal udfærdiges på Arabisk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk og Russisk. Vi er bekendt med, at Deres advokatfirma før har produceret tekster for denne type af undskyldninger, og har derfor så meget tillid til Dem, at vi vil overlade formuleringen til Dem og Deres firma i samarbejde med Muhammed ibn ‘Abd Allāh al-Hashimi al-Qurashi’s efterkommere.

Hvis Deres klienter, mod vor forventning, beslutter sig for ikke at medvirke til at opfylde ovennævnte betingelser, forbeholder vi os retten til at starte en større global proces, hvis overordnede hensigt bliver at sagsøge Deres klienter i henhold til internationale love omkring hate-crimes, opvigling til forfølgelse af anderledes tænkende og opfordring til folkemord.

Læs hele brevet her – og bestil allerede nu fly og hotel i London til at overvære denne interessante injuriesag!

Notorisk jødehad blandt muslimer i Norge

Antisemitiske vittigheder, åbenbare drabstrusler og fysiske overgreb på jødiske børn florerer i norske skolegårde.

Ny triumf for islamisk videnskab.

Filed under: Erotica, Humor, Imamer, Islam, Koran, Uran, Videnskab — Skjoldungen @ 13:12

Jordskælv udløses af skælvende, uægteskabelige udløsninger.

Tehran, Apr 17: An Iranian cleric has proclaimed that inappropriately dress women leading to extramarital affairs are the resons behind the devastating earthquakes that frequently rattle the country.

Speaking to worshipped at the Friday prayers here on Apr 16, senior cleric Ayatollah Kazem Sedighi said, “Many women who dress inappropriately … cause youths to go astray, taint their chastity and incite extramarital sex in society, which increases earthquakes.”

Calamities are the result of people’s deeds…We have no way but conform to Islam to ward off dangers,” the teligious leader is quoted as saying in newspaper reports. The Islamic laws prescribe a strict dress code for women. Females are expected to cover hair and bodily contours in public or face punishment and fine. However, the cleric was probably referring to the women who appear on the streets with well-fitted clothes and layers of make-up as the evil forces behind the natural calamities.

Muslimsk mand myrder kone, barn og to niecer på Allahs befaling

Filed under: Islam, Jihad, Oplysning om islam, Tørklæde, USA/Canada — egtvedpigen @ 12:50

Drabsmanden, en fængselskonvertit fra Wisconsin, havde i tiden op til massakren haft adskillige skænderier med sin kone, fordi hun nægtede at iføre sig muslimsk klædedragt.

Police had soon apprehended a suspect, a Wisconsin man with a lengthy criminal record who was related to all those killed. Sources involved with the investigation said the man had converted to Islam several years ago while serving time in prison and had a dispute with his wife — one of the victims — because she would not adhere to his faith.

He told police that he needed to take his family back to Allah and out of this world of sinners, a source said. A police report quoted him as saying, “I wish I had more bullets. I wish I had more bullets.”

Læs mere her!

Vi har jo alle været børn engang!

Filed under: Asyl, Sverige, Venstrefløjen — egtvedpigen @ 11:44

Fem høns bliver til en fjer!

Filed under: Asyl, Danmark, Immigration, Indvandring, Islam, Jihad, Tyrkiet, Ytringsfrihed — egtvedpigen @ 11:00

“Det var en gennemført dårlig dag. Kæresten var gået, og lejligheden var røget på tvangsauktion.” Sådan undskylder Ekstra Bladet (EB) en 23-årig tyrkist kvindes mordtrusler mod Pia Kjærsgaard.

På et facebook-forum med navnet “Kan jeg finde 100.000, der vil af med Pia Kjærsgaard?” skrev kvinden: “Lad mig skyde den klamme rynkefjæsede gamle kælling en gang for alle”, hvilket EB vælger at beskrive som “en ordentlig overhaling” i stedet for en mordtrussel, hvilket det jo i virkeligheden er.

Længere inde i artiklen står der skrevet: “det har nu kostet hende en dom på 20 dages fængsel i Østre Landsret”. En passende straf man kun kan være tilfreds med, lige indtil man i næste artikelafsnit læser, at straffen slet ikke skal afsones, hvis kvinden fremover holder sig på den rette side af loven.

Sagen var blevet anket af anklageren, der også ville have kvinden dømt for trusler mod person i offentlig tjeneste.
Men fordi kvinden kun kom med sit vredesudbrud i et forum på internettet og ikke direkte over for lederen af Dansk Folkeparti, så går hun også fri på det punkt.

Domme uden konsekvens
er svære at forstå
og det er osse lige fedt
for det var Pia K!

(synges til melodien “Posemanden bil”)

Læs mere her!