Hodjanernes Blog

11 februar 2010

Sharia-retten er sat – på Fyn.

Godt nyt for ejere af byggekraner, grusgrave og sabelslibere:

Eliten: Vi har slidt og vi har slæbt, vi har stridt og vi har stræbt, men hundehoveder, hængerøve, racister og pianister har i årevis forsøgt at sabotere anstændigheden – troede de da…

Samarbejds-Politiken triumferer: “Et ældreråd bestående af en gruppe ældre mænd bestemmer i Vollsmose. – Det bekræfter Vollsmose nærpoliti og Asmaa Abdol Hamid fra Enhedslisten, der er bosat i kvarteret. Hvis der er nogle, der bliver skilt, hvis to rivaliserende familier tørner sammen, eller hvis nogle skylder penge, men ikke vil betale tilbage, så kontakter beboerne i Vollsmose ikke politiet. – Nej – så ringer de til ældrerådet.

»Vi kan bekræfte, at der er et ældreråd. Vi har en stærk mistanke om, at de løser en række straffesager internt. Men det er desværre også kulturen i nærmiljøet. Det er bare svært at bevise, når det foregår under hemmelige forhold. Rådet har eksisteret i flere år«, siger Per Frank, der er afdelingsleder i Vollsmose nærpoliti.

Ældreråd dækkede over pædofilisag: Det såkaldte ældreråd i Odense-bydelen Vollsmose er under beskyldning for at se gennem fingre med en mistænkt pædofil, som rådet undlod at melde til politiet. I stedet landsforviste ældrerådet, som fungerer som en slags selvbestaltet juridisk instans i bydelen, den mistænkte i 2008.”

“Riget” sikret!

Filed under: Danmark, Våben — Skjoldungen @ 10:28

Formedelst 300.000 kr. har man sikret Rigshospitalet mod økser – spareøkser?

Jydepotten lader meddele: Slusen, der tages i brug i denne uge, vil fungere som en slags telefonboks med brudsikkert glas og to døre. Ønsker man adgang, skal man træde ind på et felt i slusen. Både via kameraer og gennem ruderne kan personalet se folk an, før de får adgang.

– Vi undgår at skulle i fysisk kontakt med de besøgende. Vi kan afvise folk med skumle hensigter og store flokke af pårørende, der er oprevne og aggressive. Så sluserne skaber tryghed for personalet, siger centrets daglige leder, overlæge Claus Falck Larsen til netavisen.

– Det kræver 71 øksehug at lave et 40 centimeter stort hul i slusernes ruder, forklarer Bent Thygesen fra leverandøren af slusen, Dansk Passage Sikring.


Nådada….Klaus Hjort Frederiksen med alle sparedrengene i flok og følge! – Det er fan’me uhyggeligt, du!


Ny loge stiftet.

Filed under: Danmark, Dhimmier, Islam, Kendte, Medier DR m.fl., Politisk korrekte, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 09:26

Nej, ikke frimurere, men frikaglere.

Pravda i Pilestræde – dette ytringsfrihedens fremmeste organ – lader i en kronik alt folket forstå at den rene, pure og uforfalskede ytringsfrihed nu skal vogtes rigtigt – sådan da…

En lang række spinatfugle kändisser – heriblandt vor gamle kending, blogtrollen William Jansen –  har i fællig forfattet en traktat med henblik på dannelsen af en ytringsfriheds-loge. Nødvendigheden heraf begrundes bl.a. med følgende visdomord: “På det principielle plan adskiller de venstreorienterede og højreorienterede undtagelser til ytringsfriheden sig ikke fra hinanden.”

Javel, ja…. Endvidere, at “Initiativet, kaldet Fri Debat, vil bestå af en kreds af forfattere, skribenter, forlæggere, aktivister m.v., på 20-30 medlemmer, som alle kan skrive under på vedhæftede teser. Kredsens prospektive medlemmer inviteres til at indmelde sig efter de eksisterende medlemmers enstemmige opfordring.”

Disse vedhæftede teser har dog ikke fundet adgang til fru Knudsens avis – med mindre de simpelthen er underforstået i den vedhæftede disclaimer:

“Berlingske Media forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne kommentarer fra blogs og indlæg i netdebat, der: – er i strid med gældende lovgivning  – er racistiske eller injurierende  – er skrevet i en grov tone – udleverer personlige oplysninger . – Debatindlæg og blogkommentarer skal holde sig til emnet. Uvedkommende og irelevante kommentarer/indlæg slettes. Redaktionen / bloggeren afgør løbende og fra sag til sag, hvad der er acceptabel opførsel. – Debatklimaet ødelægges ofte af få, og derfor forbeholder Berlingske Media sig ret til at udelukke brugere, som ikke respekterer vores vilkår for debat og kommentarer”. (vore understregninger – red.)

“Prospektive medlemmer”…? – Ordet betyder vel noget i retning af fremsynede, men det er vist ikke meningen.Tværtimod. Fremtiden skal vi ikke bekymre os om, det går nok altsammen, blot vi er tilpas høviske, behøvlede og holder kammertonen. Samt ikke snakker om det, I ved nok…Næh, prospektiv betyder her: anbefalede – altså en god, gammeldags, fornem loge. Med løsen, håndtryk og halstegn. Fint nok.

Medlemsbladet er jo allerede på plads under navnet “Pressen”. Således kaldet, fordi ytringsfriheden ikke er under pres – ifølge  formentligt prospektive medlemmer som Tøger Seid En-Faden, Uffe Halalleman-Jensen og lignende uforfærdede, stålsatte forsvarere  af  ytringsfrihed, men…med ynde.

Tilbage står blot et for alle loger alvorligt ærinde: Våbenskjoldet! – Vi har vedlagt et forslag.

Opdatering – Her klokken 11 er logens Fundamental-konstitution pludselig dukket op:

  • Frihedsrettighederne med ytringsfriheden i spidsen udgør den afgørende ramme for det liberale demokrati og bør forsvares mod et-
  • hvert forsøg på at indskrænke eller ophæve dem, medmindre de misbruges til at opfordre til vold, true den nationale sikkerhed eller lignende klar, objektiv og tvingende interesse.
  • Ytringsfriheden indebærer også retten til at have og give udtryk for holdninger, der er stødende, fornærmende og krænkende og derfor bør både blasfemi- og racismeparagraffen ophæves og ethvert tiltag til at indføre hate speech lovgivning imødegås.
  • Lighed for loven er et basalt grundprincip. Den enkelte borgers tilhørsforhold til en gruppe – det være sig religiøs, etnisk eller politisk – kan hverken retfærdiggøre særret­tigheder eller særforbud.
  • Forsvaret for ytringsfriheden må aldrig ofres for eller kapres af politiske eller ideologiske hensyn, men skal forsvares, uanset hvis rettigheder der krænkes, og hvem der krænker dem.
  • Ytringsfriheden er universaliserbar i den forstand, at den ikke som en selvfølge alene er relevant for vestlige samfund. Derfor er det afgørende at sætte fokus på og støtte de kræfter, der kæmper for ytringsfrihedens udbredelse i andre dele af verden.

Man har åbenbart glemt den obligatoriske tilføjelse: “Denne lov gælder ikke for Grønland, Færøerne og det hellige, almindelige  EUSSR”.