Hodjanernes Blog

17 januar 2010

Flyvning med finner.

Finske lufthavne opgiver at nøgenscanne alle passagerer – kun ganske bestemte.

I forvejen var det et cirkus at checke ind i lufthavnene. Men efter “underbukse-muslimens” flyvetur fra Holland til Detroit bliver det hurtigere at gå til fods end at tage flyet. Overalt er man nu ved at indføre nøgenscannere, som vi så alle skal igennem. – for slet ikke at tale om næste tiltag, nemlig coloscopi…

I mange år har verdens sikreste luftfartsselskab været El-Al. I Israelske lufthavne spilder man ikke tiden med at scanne og kropsvisitere Maren i Kæret eller familien Hansen på udflugt. Man profilerer. Med et skarpt og sikkert øje udvælges de personer, som man vil checke lidt nøjere. Det har vist sig særdeles fornuftigt.

Noget sådant ville være utænkeligt i Danmark. Ren racisme, ikke sandt? – Men selv om alle fly-terrorister – pudsigt nok – har vist sig at tilhøre Fredens Religion™  skal også tante Amalie igennem vridemaskinen. Det manglede da bare…

I Finland, derimod, er man ved at få fornuften fangen. Chefen for det statslige lufthavnsvæsen Finavia, Jyri Vikström, siger at en profilering er nødvendig af tidsmæssige grunde. Hvem der så skal scannes, må afhænge af de aktuelle forhold i lufthavnen…

Så pænt kan det siges. Men skulle det nu træffe sig, at man af en eller anden grund udtog f. eks. en langskægget herre med turban samt hans fire tæt indhyllede koner til nøgenfotografering…. Nej, vi tør ikke tænke tanken til ende….

Mon ikke det ender med blot to, meget forkellige luftfartsselskaber: Infidel Air og Muslim Air? (Tip: Politically Incorrect)

Hvad skulle kniven mon bruges til?

Øksen kan vi forstå, men vor fromme somalier havde mere værktøj med.

I modsætning til de stærkt racistiske udtalelser fra danske journalisters muse, Karen Thisted, tror Hodjas Blog ikke på, at vor fromme og vidt berejste landsmand ville aflive Kurt Westergaards barnebarn. Økser er velegnede til at afkorte vantro med, så hvorfor medbringe kniv? – Måske findes forklaringen  her:

Mustafa Abdullahi Aden , imam i Aalborg i moskeen i Danmarksgade (hvor øksemanden var medlem af bestyrelsen): “Jeg mener, det er godt for pigerne at blive omskåret… Det er noget, der står i Koranen, og så er det en pligt, at muslimer overholder det – også selv om det strider mod dansk lovgivning. Ellers vil det være det samme som at sige, at man ikke må bede fem gange om dagen.”

Ovenstående citat stammer fra en ledende artikel i Information, d 9.11.2002. I denne slår en David Trads til lyd for, at der oprettes en imam-uddannelse her i landet og “– den kunne passende erhverves på en teologisk uddannelse, der også fastholder principielle og ufravigelige synspunkter om frihed til at vælge religion, til at ytre sig, til ligestilling, til valg af seksualitet og hindre enhver form for diskrimination.

Idet vi ønsker hr. Trads al mulig held og lykke med at skaffe medvind på cykelstierne, konstruere cirklens kvadratur, afskaffe entropi og vende islam på hovedet, kan man selv læse resten her (hvis man orker): (more…)

Week end

Filed under: Hodja, Musik — Hodja @ 02:42