Hodjanernes Blog

7 januar 2010

Livvagterne.

Segmentet er på spanden. Hodjas Blog kommer og tørrer deres numser.

I de kredse falder tiøren altid 1 øre ad gangen. Den første er nu faldet. Det skyldes, at en dansk film har pådraget sig misnøje fra islamisk side. Det lyder jo lidt a la Salman Rushdie, Geert Wilders og Kurt Westergaard. Som alle går med livvagt. Hvilket får en Pernille Frahm fra Waffen-SF til også at forlange en overfrakke til filmes instruktør, en vis Susanne Bier. Hvoraf kan udledes, at man nu i segmentet erkender, at det kan være livsfarligt at ytre sig, sågar på film – uanset hvad ytringen så indeholder. Det var så den første øre. Den sidste falder antagelig om et par år – når Sharia’en er indført, på skafottet, lige før øksen…

I den anledning har vor Per Styg – for en enkelt gangs skyld – opført sig hæderligt, men det alene forstærker jo ikke hoveddøren eller vinduerne i den små Susannes hus. Derfor er Sozi-Allah-Kammeraten Mogens Jensen straks vågnet ved faldet af den klirrende mønt. Han undskylder så mange, mange gange, at en dansk film kan virke stødende og beder så mindeligt om godt vejr fra Afrika.  Men noget tyder på, at vennerne i Sudan ikke følger særligt godt med i kommunikéerne fra Råddenhuspladsens lord Haw-Haw af Samarbejds-PolitikenTalsmanden for Sudans udenrigsministerium, Muawiya Osman Khalid, siger, at “produktionen af denne racistiske film må betragtes som en ny forlængelse af den notoriske ‘Fitna’-film og tegningerne, der fornærmer profeten Muhammed”. Det skriver det officielle sudanske nyhedsbureau Suna tirsdag.

I stedet for nu at belaste det hårdt prøvede PET med yderligere 30 årsværk omkring en filminstruktørs domicil kommer Hodjas Blog til undsætning. Sådan er vi. Kavalleriet, De ved. Vi har nemlig pr. Kongelig Post tilskikket den højtærede udenrigsminister i Sudan følgende:

Excellence.
Da det er kommet til vor behagelige underretning, at De finder en – ganske vist ufærdig – dansk film stødende for denne verdens ummah, vil vi hermed underdanigst tilstede Dem følgende uddybende orientering om den pågældende film og dansk film i almindelighed – hvilket iøvrigt kommer ud på et.

Sandsynligheden for, at en dansk film skulle indeholde blot antydet kritik af islam er væsentlig mindre end forekomsten af isbjerge i Deres excellences del af Sahara. Dansk filmindustri arbejder efter en nøje planlagt skabelon, som følges slavisk i enhver produktion siden Olsen-Banden gik af mode. Produktionen afsættes ikke alene til kinematografiske theatre, men i lige så høj grad til det statsfinancierede television, hvis overordentlig velvillige indstilling til islam vi tillader os at bringe i Deres behagelige erindring.  Til formålet råder filmindustrien over en omhyggeligt udvalgt trup af skuespillere, hver med deres særlige rolle i samtlige film. Således er følgende rollekarakterer obligatoriske: skurkene er altid hvide mænd, sædvanligvis jyder og – når der rigtigt sættes sejl til – sønderjyder (sonder-juden). Disse udstyres konsekvent med misliebige karaktertræk, såsom medlemsskab af Dansk Folkeparti, pædofile tilbøjeligheder og ølmaver. Helterollen tildeles uden undtagelse en yngre, smuk kvinde – almindeligvis journalist, pædagog eller – evt. – politbetjent som chikaneres af mandlige kolleger. I heltens vennekreds finder vi den obligatoriske muslim og dennes familie, som naturligvis er forfulgt af de racistiske danskere, men som qua deres sympatiske, ærlige og heltemodige fremtræden er medvirkende til, at de psykopatiske, slibrige og sadistiske danske skurke får deres fortjente bekomst.

Kun i ganske særlige tilfælde har filmindustrien måttet gå på kompromis med denne skabelon. Således måtte man i en film om Danmarks besættelse 1940-45 med beklagelse konstatere det historisk umulige i at indpasse en from muslim i filmens eneste, sympatiske rolle. Som en nødløsning måtte denne rolle så tildeles chefen for Gestapo. Men det er et enkeltstående tilfælde – og som sådant genstand for Deres ophøjede forståelse og tilgivelse.

Excellence, tillad os at afslutte vor redegørelse med et eksempel på, at en tilsyneladende eller påstået racisme eller anti-islamisme – hvilket iflg. dansk kulturelite er det samme – ikke altid er, hvad man umiddelbart skulle tro. Vi har derfor vedlagt en fotografisk illustration af dette forhold:

Som Deres excellence umiddelbart vil kunne konstatere, er dette fotografi tilsyneladende racistisk. Alt er jo hvidt. Men ved nærmere undersøgelse er forklaringen den stik modsatte. Billedet er taget af nærværende medarbejder på Hodjas Blog og ud af dennes stuevindue, som befinder sig på en lille ø, langt ude i havet. Øen har indtil dato været beklageligt undtaget fra det øvrige kongeriges kulturberigende indsats af rettroende. Et forhold, som muligvis kan tilskrives, at vor lille færge til resten af landet betjenes af en typisk, dansk sømand, som nok har en tilbøjelighed til at sortere ‘skidtfolk’ fra ved anduvningen i andre havne. Og vi har ham mistænkt for at indbefatte kulturberigere i denne betegnelse. Men – som Deres excellence kan se – nu er selveste naturen kommet ummaen til hjælp: færgefarten er indstillet og havisen er godt på vej til at skabe fast forbindelse til Den EUrabiske Union. Hvilket vil tillade uhindret tilstrømning af kulturberigere over isen. Fremgangsmåden er tidligere benyttet andetsteds af Deres Excellences undersåtter, svenskerne.

Excellence, i tillid til at De og Deres ærede ummah – i lyset af ovenstående redegørelse – nu vil omdirigere Deres Mujahedeen-brigader fra bemeldte Susanne Bier til omgående afmarch ud over isen, forbliver vi
Med højagtelse
Hodjas Blog.

How Taqiyya Alters Islam’s Rules of War

Islam must seem a paradoxical religion to non-Muslims.

On the one hand, it is constantly being portrayed as the religion of peace; on the other, its adherents are responsible for the majority of terror attacks around the world. Apologists for Islam emphasize that it is a faith built upon high ethical standards; others stress that it is a religion of the law. Islam’s dual notions of truth and falsehood further reveal its paradoxical nature: While the Qur’an is against believers deceiving other believers—for “surely God guides not him who is prodigal and a liar”[1]—deception directed at non-Muslims, generally known in Arabic as taqiyya, also has Qur’anic support and falls within the legal category of things that are permissible for Muslims.

Gennemgang af begrebet på Middle East Quarterly

Juleselvmordsbomberen

Det VAR selvfølgelig jødernes skyld.

UK: Den indre fjende

A cross party body of MP’s have signed a document that explicitly states that whilst they support the rights of indigenous peoples across the world to keep their own lands and culture from immigration and invasion, they do not believe that the indigenous British people even exist.

Forhenværende Ærkebiskop af Canterbury frygter for sine børnebørns fremtid

The former Archbishop of Canterbury Lord Carey yesterday warned that Britain will be in ‘deep trouble’ if it does not cut immigration and stand up for its Christian values.

He called for a dramatic reduction in migrant numbers and insisted those who want to enter the UK should be made to understand its Christian heritage.

Lord Carey said: ‘We Christians are very often so soft that we allow other people to walk over us and we are not as tough in what we want, in expressing our beliefs, because we do not want to upset other people.’

Czech archbishop warns of Europe’s ‘islamisation’

“Europe has denied its Christian roots from which it has risen and which could give it the strength to fend off the danger that it will be conquered by Muslims — which is actually happening gradually,” Vlk said.

“If Europe doesn’t change its relation to its own roots, it will be islamized,” the 77-year-old cardinal, who was named Prague archbishop by pope John Paul II in 1991, added on his website http://www.kardinal.cz/.

He blamed immigration and Muslims’ high birth rate for helping Muslims to “easily fill the vacant space created as Europeans systematically empty the Christian content of their lives”.

Muslimer slagter 7 kristne i kirke ved julemesse


Mere.

“This is a religious war about how they can finish off the Christians in Egypt”

Mohamed og Minhas i USA

Filed under: Hodja, Kriminalitet, Labaner, USA/Canada — Hodja @ 11:00

Politiet i Houston i Texas oplyser, at den 17-årige Danish Moazzam Minhas var så vred på sin mor, at han hyrede den 18-årige Nur Mohamed til at dræbe hende.

Minhas mor, den 43-årige Tabassum Khan, blev fundet dræbt af adskillige knivstik i sit hjem om morgenen den 25. november.

Tip: D

Nødhjælp til Gaza angrebet af………………………………Ægypten

Med hævede knipler, tåregas og vandkanoner prøvede hundreder af egyptiske politifolk tirsdag at fjerne 500 frivillige nødhjælpsarbejdere fra Viva Palestina-konvojen, der var på vej til Gaza med mad og medicin.

Mere på Arbejderen som vi ellers ikke referer ret meget til 🙂 Gad vide om DDR husker at fortælle om denne episode?

Global opvarmning?

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 10:04

Store dele af Europa er ramt af usædvanligt hårde kuldegrader og snebyger, og navnlig Storbritannien døjer med de laveste temperaturer i næsten tre årtier.

Læs videre her

Der bliver noget at tale om i Mexico?

Homofobi – også i den anglikanske kirke

Filed under: Afrika, Homoseksuelle, Jura — Tags: — ManInBurka© @ 09:40

Homoseksualitet er så stor en synd, at man rent faktisk skal slå de mennesker ihjel, der praktiserer den. Det mener blandt andre flere anglikanske biskopper i det afrikanske land Uganda, og derfor støtter de et omdiskuteret lovforslag, der netop nu er til behandling i det ugandiske parlament.

Læs videre her

Religion er og bliver sygt. Måske man skulle lave en lov der giver livstid til alle troende?