Hodjanernes Blog

22 december 2009

Vidste du det?

Filed under: Øst-Europa, Balkan, Danmark, EAD, EU, Europa, EUSSR, Hodja, Internationalt, Polen — Hodja @ 23:33

The population of Europe is approximately 731 million

Includes figures from geographically European parts of Russia, Kazakhstan and Turkey.

Og hvad hedder Europas længste flod?

Mere EU propaganda her.

Via No-Pasaran.

How to Destroy Nations with Love and Tolerance

Fra Egtvedpigen.

Tysktime.

En rask lille rundvisning i EUSSR – ved Dr. Udo Ulfkotte:

Italien giver EUSSR fingeren.

Filed under: EUSSR, Immigration, Islam, Italien, Jihad, No dhimmi, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 20:29

Den italienske forfatningsdomstol til “Den Europæiske Menneskerets-Domstol”: Rend os!

The first blow has been struck against the encroaching tyranny of the European Union and it is a significant one. In fact, one member state has defiantly drawn a line in the sand and signalled that it will not tolerate erosion of its sovereignty. Although it attracted little attention when it was published last month, now that commentators have had an opportunity to analyse Sentenza N. 311 by the Italian Constitutional Court, its monumental significance in rolling back the Lisbon Treaty is now being appreciated. (Hat tip, as they say, to Dr Piero Tozzi.)

The Constitutional Court ruled baldly that, where rulings by the European Court of Human Rights (ECHR) conflict with provisions of the Italian Constitution, such decrees “lack legitimacy”. In other words, they will not be enforced in Italy. Although this judgement related to issues concerning the civil service, the universal interpretation is that the ECHR’s aggressive ruling in Lautsi v Italy, seeking to ban crucifixes from Italian classrooms, shortly before, was what concentrated the minds of the judges in the Italian Supreme Court.

In fact, sources close to the Italian judiciary have informally briefed that the decision was a warning that activist rulings by the ECHR “will not be given deference”. The juridical principle at issue here is nothing less than national sovereignty. Where an alien court has the right to overrule a national constitution, sovereignty has de facto ceased to exist. Citizens may go to the polls at a general election to elect an administration, but the “government” they choose will be no more than a municipal council. This, of course, was always the intention of the Lisbon Treaty and its supporters.

Europhile politicians and commentators in Britain, after the ratification of the Lisbon Treaty and the ratting by the Vichy Tories on their promise of a referendum, were masochistically resigned to the United Kingdom becoming a province of Brussels. Now the Italians have overthrown the fatalistic notion of the irresistible march of Eurofederalism. They have simply said: if it encroaches upon our national sovereignty, it won’t fly here. This is excellent. (The Telegraph via Gates of Vienna)

Pressemeddelelse Fra Lars Hedegaard

Flere – bl.a. Naser Khader – har bedt mig præcisere nogle af de udtalelser, jeg fremsatte i et nyligt interview med Snaphanen.

Det har jeg allerede gjort i en kommentar på Sappho.dk og senere i en diskussion på Deadline, men jeg gør det gerne igen.

For det første skal jeg beklage, hvis jeg givet det indtryk, at jeg ville anklage samtlige muslimer – eller de fleste af dem – for at misbruge deres børn. Det har naturligvis ikke været min hensigt.

Interviewet – og bogen 1400 års krigen, som var anledningen til det – drejer sig om islam og ikke om muslimer. Det er et afgørende skel. Muslimer skal ikke stå til ansvar for at være født ind en bestemt religion, og jeg er fuldt opmærksom på, at mange af dem gerne ville reformere den religiøse praksis og bringe den i overe! nsstemmelse med vestlige normer. Desværre ligger det tungt, hvilket man kan overtyde sig om ved at studere islams kanoniske skrifter og lytte til udtalelser af islams autoritative udlæggere – imamerne og ulema.

Derimod retter jeg en anklage mod islams kvindesyn, som vi jo kan konstatere har medført megen lidelse. Først og fremmest ved, at Koranen og andre kanoniske skrifter giver manden ret til at kontrollere de kvindelige familiemedlemmers seksualitet og forlanger, at de skal stå under opsyn af en mandlig værge hele livet.

Når den tidligere australske stormufti i 2006 gjorde voldtagne kvinder ansvarlige for de overgreb, de havde været udsat for (han sammenlignede utildækkede kvinder med stykke råt kød, som katten kunne komme og tage), og når han senere fik støtte til dette synspunkt af næsten samtlige muslimske organisationer i Australien, så har islam et problem, og det har vi andre også, – uanset om vi er muslimer eller ikke-mu! slimer. Det samme gælder udtalelser fra bl.a. Abdul Wahid Ped! ersen om stening og mord på frafaldne.

Når et sådant kvindesyn fortsat er knæsat af  imamer og islamiske skriftkloge kan det ikke overraske, at kvinder udsættes for overlast.

Det mener jeg må frem i lyset, og jeg vil fastholde myndighederne på deres pligt til at gribe ind for at beskytte udsatte kvinder og piger – hvilket hidtil er sket i alt for ringe omfang. Ikke mindst fordi det nærmest har været tabu åbent at kæde kvindemishandling sammen med islams trosindhold.

Som reaktion på interviewet i Snaphanen er jeg også blevet skudt i skoene, at jeg går ind for krig. Nej, jeg påviser at islam har erklæret krig mod enhver ikke-muslim og enhver frihedstænkende muslim, der ikke vil bøje sig for islams magtkrav. I bogen påviser jeg, at denne krig har stået på, lige siden Muhammed udkastede sine tanker om verdensherredømmet.

I 180Grader – senere gentaget af Niels Krause-Kjær i Berlingske Tidendes blog – er jeg b! levet beskyldt for at tage til orde for “lynchning”. Jeg skulle altså gå ind for overfald, mord og selvtægt.

Beskyldningen savner naturligvis ethvert grundlag i noget, jeg nogen sinde har sagt eller skrevet. Jeg vil derfor bede de pågældende om at trække deres beskyldning tilbage og beklage, at de har fremsat den.

Jeg er tilhænger af den gældende danske, demokratiske retsorden, som jeg vil forsvare mod ethvert forsøg på at indføre en anden orden baseret på den islamske sharia, der har medført ulykker overalt, hvor den har vundet indpas.

På Deadline trak Ole Birk Olesen et løsrevet citat frem fra en tale jeg i 2007 havde holdt i Bruxelles. Heraf skulle det fremgå, at jeg gik ind for at oprette parallelle institutioner i konkurrence med de lovlige institutioner. Nej, jeg talte om en fremtidig situation, hvor fremvæksten af parallelsamfund havde bragt den lovlige, demokratiske orden til fald, og hvor staten med andre ord! havde måttet abdicere. Skulle vi i en sådan situation bøje! os for islam som den herskende orden? Det mener jeg – f.eks. i modsætning til den tidligere hollandske justitsminister – ikke, at vi skal.

Min Bruxelles-tale bliver snarest lagt ud på Sappho.dk.

Til sidst skal jeg understrege, at jeg i alle andre sager end dem, der drejer sig om ytringsfrihed, taler på egne vegne. I Trykkefrihedsselskabet, som jeg er formand for, er der mange forskellige meninger om stort set alt andet end beskyttelsen af ytringsfriheden. Sådan har det været indtil nu, og sådan skal det fortsætte.

Den 22. december 2009

Incest er halal i islam

An Egyptian professor of Philosophy Dr. Hasan Hanafi stirred up a hornet’s nest among Muslims by comparing the Quran with a supermarket where you can find whatever you are looking for.

Muslims declared him apostate and called for his beheading. Actually Dr Hanafi is a true Muslim who understands Quran correctly. Quran is a truly universal book. It is for every one, including killers, robbers, polygamists, rapists, pedophiles, incest artists, you name it. Even those who desire to sleep with their own underage daughters find an aya for it. That is the reason why Muslims love the Quran, read it day and night and never want to change it..

PREACHER (addressing his four permanent and six temporary muta wives): “Today we will study aya 2.223 of holy Quran.”

“Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will”

[Note: Allah uses the word “nisa” meaning “women“ and not wives (zawaj) as some apologists translate to hide the true intention of Allah to appease their western masters. Thus Allah says, your women are your properties and you can have sex with them in any way you want.]

WIFE No. 1: Whom does Allah mean by “your women”.

PREACHER: By your women Allah means your wives, your daughters and your right hand possessions.” Thus sex with wives, daughters and slave girls is halal according to this aya.”

WIFE No. 1: “Sex with daughters is halal? Isn’t that incest . I don’t think most Muslims approve of that”.

PREACHER: “Most Muslims are influenced by kafir laws and hardly practice Islam of quran and sunna. They shun many Quranic tenets which were practiced by our prophet and his sahaba (companions).”

Wife No.2: “They do?”

PREACHER. “Sure they do.. For example they shun sex with underage girls which is sanctioned by Allah in 65.4 and was practiced by our prophet. Our prophet had sex with 9 year old Ayesha and god knows how many under age slave girls captured from kuffar. They shun polygamy (4.3) and changing wives (4.80) which has been mainstay of Muslim household’s. Prophet, had nine wives when he died. Hasan, our prophet’s beloved grandson used to marry in the morning, had sex all day and divorced in the evening. They shun sex with slave girls (4.3, 4.24, 23.633.50, and 70.30) and forget that lure of sex with captured slave women was the inspiration for Mujahids to capture half the world in record time. Our prophet had sex with hundreds of enslaved women after raiding kuffar villages. He was sanctioned 20% of all booty by Allah including captured kuffar women.

Wife No. 3: “But did our prophet practice incest too”?

PREACHER: “Sure he did”

WIFE No. 4: “You mean to say our prophet slept with his daughters”?

PREACHER “No he could not. The reason is when the aya 2.223 came down all of prophet’s daughters had been married and gone and were in the ownership of their husbands. But he did practice incest by having sex with his only daughter-in-law, Zainab, who was like a daughter. He desired it, his son Zaid cooperated, and Allah blessed it in aya 33.37”.

MUTA WIFE No. 6: “That means incest is halal and is blessed by Allah?”

PREACHER: “Yes, indeed it is. Now that we all know and agree that incest is halal and a sunna, please go and send our eldest daughter to my bedroom. Allah will not only bless and give sawab to me and her, you all will get blessings.. Jazakallah khair”.

And daughters they did send to their husband’s bedroom regularly to gain brownie points for paradise.

Samtalen er opdigtet, koranversene er IKKE.

Scotland Yard has warned businesses in London to expect a Mumbai-style attack on the capital.

Filed under: Europa, Kriminalitet, Labaner, Terrorism, UK — Tags: , , , — Hodja @ 14:54

In a briefing in the City of London 12 days ago, a senior detective from SO15, the Metropolitan police counter-terrorism command, said: “Mumbai is coming to London.”

Mere på The Times

Panik på Dødslinien.

Fjolsosfæren og The Lame Street Media i oprør. Grant skuer de nu Karthagos skæbne.

De er der allesammen: Samarbejds-Politiken, Pravda i Pilestræde, 180 grader i Bøtten og DanMarx Radios Døde Linie. Det hele startede såmænd med en stille pils i Lars Hedegaard’s køkken før en hyggelig julefrokost. En passiar mellem værten, Lars, og en gæst blev filmet af Snaphanen og lagt ud på nettet. Men også her hærges man af vor gamle kending, den humor-depraverede blogspasser Raapil, som viser sig at bære det borgerlige navn Lars Pilegård.

Da samme Raapil er enten forvist fra – eller i hvert fald til grin i –  det meste af blogosfæren, har han måttet finde husly i ovre i fjolsosfæren. Her findes – blandt mange andre loonie-blogs – et sted, der kalder sig 180 grader. Formentlig opkaldt efter temperaturen i kraniemuffen. Og se, her kunne vor Raapil fluks få optaget følgende:

Hvilket vel siger alt om både Raapil’s og de 180 grader’s læsefærdighed og intellektuelle niveau. Nå, men forvrøvlingen var altså så himmelråbende, at også Samarbejds-Politiken og Pravda i Pilestræde måtte med i gyngen. Den første med sin chef-ideolog, Rune Englebræk – som vi ikke gider besvære vore læsere med her – og den anden med vor gamle kending,  Niels Krause-Kjær.

Da ingen tåbelighed er for lille til at komme i DanMarx Radio, måtte man også her skyndsomst finde plads i ‘fladen’. Til den ende har man åbenbart en deadline. Det vidste jeg ikke, men jeg bor jo heller ikke i Hellerup. Men det lykkedes mig da at se forestillingen på nettet. Her har man så fået lokket Lars Hedegaard ind for at forklare noget, han ikke har sagt, over for den blødkogte blogs indehaver, en vis Ole Birk Olesen (foto).  Og – som ventet – fremgik det med al ønskelig tydelighed, at denne OBO ikke havde blot skyggen af anelse om, hvad han talte om. Total nedsabling: Når Lars Hedegaard talte om islams kanoniserede syn på kvinder og børn, talte OBO’en om, at muslimer da elskede deres børn. Derfor kunne alle æresdrabene, voldtægterne og de pædofile overgreb da ikke passe – vel?

OK – på den fløj kan man højest fatte en enkelt ting ad gangen. Og det man havde fattet var noget helt andet, nemlig hentydningen til retsopgøret efter forrige krig. Og her er det som om noget er ved at dæmre. Ikke sådan helt, naturligvis, men lidt derhen ad. Hedegaard’s snak om ‘varmt vand’ har de opfattet som opfordring til lynchning (sic.). Hvorfor mon? – Er det noget de er bange for skulle overgå dem selv? – Hvorfor dog det?

Men vi kan berolige dem: lynchning og selvtægt er noget der hører til på deres fløj, ikke vor. Så folkets vrede skal de ikke regne med i den henseende. Derimod kan de helt roligt gå ud fra, at dersom deres egen indsats for Fredens Religion™ skulle gå hen og bære frugt, ja så vil sagen stille sig anderledes. I så fald træder islamisk doktrin i kraft, og de vil – som nu udtjente, nyttige idioter – blive de allerførste til at bestige skafottet med en rigtig dead line om halsen. Iranian style.

Så galt går det næppe. Vinden er ved at vende overalt i Europa. Fornuft kan lægges til side for en tid, men ikke for evigt. Islamiseringens nuværende fremgang er en march mod intetheden. Så når opgøret kommer, bliver det et retsopgør. Og det har de – knagen sparke mig – grund til at bekymre sig over…

OPDATERING: Læs Søren Krarups kommentar og Lars Hedegaards svar på insinuationerne.

PS: Der tegner sig nu et klart billede: The Lame Street Media har sat sig for at begå karaktermord på Lars Hedegaard og få ødelagt Trykkefrihedsselskabet. Og – som det overordnede mål – at få indført censur på internettet.  Meget forståeligt, iøvrigt – når man betænker samme presses modus operandi: bekæmp sandheden med løgn. – Vi vil derfor opfordre alle vore læsere til at imødegå infamien: man kan opsige evt. abonnementer på dasbladene – gerne i læserbreve – og man kan støtte Trykkefrihedsselskabet økonomisk ved at indsætte et beløb på konto 4310 4310399981 (Danske Bank).

OPDATERING: Samarbejdspolitiken elsker løgnene:  Lars Hedegaard meldt til politi for racisme (i henhold til mantraet Islam er en race! )

OPDATERING: Kathrine Lilleør har lukket sig selv ud af Trykkefrihedsselskabet.

Her er debatten fra DDR2:

Medlem af Trykkefrihedsselskabet Eva Selsing skriver bl.a.:

Men for at komme til den konkrete anledning: Hvor mange skal lyve om en sag, før løgnen bliver til sandhed? Dette synes at være det vigtigste spørgsmål for et par borgerlige meningsdannere, hvis ærværdige ærinde, udover angreb på islamkritikere som sådan, er et personangreb på Trykkefrihedsselskabets formand, Lars Hedegaard i form af en særdeles grov manipulation af en udtalelse fra et net-interview. Kilden til denne udtalelse er ikke i første omgang Hedegaard selv, men en blogger, hvis falske påstande om interviewet blev bragt som nyhed på 180grader.dk – hvoraf det fremgik, at Hedegaard skulle have opfordret til ’oprør, lynchninger og krig’. Denne læsning fandt Ole Birk Olesen så spændende, at han skrev en forfærdet klumme om ’sagen’. Og den borgerlige kommentator Niels Krause-Kjær benyttede også lejligheden til at bringe det på sin blog, hvor han gengiver de grove anklager.

OPDATERING: Søren Pind forlader selskabet. Naser Khader, der altid forlader hvad han er med i, forlader naturligvis også Trykkefrihedsselsksabet.

DU KAN BLIVE MEDLEM AF TRYKKEFRIHEDSSELSKABET HER.

Lord Christopher Monckton om klimahysteriet

Flere artige skandaler på vej – eller hvordan man bliver styrtende rig under påskud af at være miljøforkæmper

EUReferendum beskriver, hvordan smarte mennesker ved hjælp af Montreal og Kyoto protokollerne har skabt et særdeles lukrativt marked for handel med CFC kvoter, som har medført et perverst system, der i realiteten har øget produktionen af gasserne.

Så nogle kinesere, indere og brasilianere bliver milliardærer – selvfølgelig (som sædvanlig) på skatteborgernes bekostning.

Ovenstående har været kendt i flere år, men en ny skandale under opsejlæing, og som flere web-steder beretter om, er hvordan IPCC’s formand Rajendra Pachauri – ja formanden for FN’s klimapanel – er infiltreret i mange forskellige former med handel med CO2-kvoter.

The head of the UN’s climate change panel – Dr Rajendra Pachauri – is accused of making a fortune from his links with ‘carbon trading’ companies, Christopher Booker and Richard North write.

Questions over business deals of UN climate change guru Dr Rajendra Pachauri.

Pachauri Basques in glory.

Kirkeasyl

Kirkeasyl & co. har holdt mange arrangementer og musikalske indslag med bands for at holde på de irakiske asylansøgere, der ikke er i livsfare, selvom de tilbagevendte naturligvis kan omkomme i en selvmordsbombe, omend sandsynligheden nok ikke er så stor.

Men her  opføres de situationer, hvor flest liv er på spil.  Herunder masseflugt fra SHARIA-SOMALIA, der også er kendt for pirater.

Hvor er de venstreorienterede, der samler underskrifter og musik på rådhuspladsen for at støtte flygtninge i 100.000vis og ikke 290 i Brorsons kirke ?

Er det fordi det er lettere for dem at forholde sig til få mennesker og ikke 100.000vis?
Jeg kan anbefale de venstreorienterede at koncentrere sig om de grupper i verden der er hårdest råmt af  SHARIA eller borgerkrig,  herunder også CONGO.

PH

‘License to kill’ indbrudstyve

Filed under: Jura, Kriminalitet, Politik, UK, Våben — Tags: , , — Hodja @ 09:13

Homeowners would be handed a licence to kill burglars by a Tory government.

Shadow Home Secretary Chris Grayling raised the election stakes on crime by promising law-abiding citizens extra rights to defend themselves.

If the Tories win the election, he said, they would tear up the law which lets householders use only ‘reasonable force’ to defend their families against intruders.

The move comes amid public outrage at the 30-month sentence handed last week to Munir Hussain, who chased and beat a member of a gang who had held his family at knifepoint in their home.

Mr Grayling said homeowners should escape conviction even if they kill a burglar – unless they use ‘grossly disproportionate’ force.

Ifølge artiklen har Irland allerede indført en lignende lovgivning.

HamaSS hjælper britiske advokater i forsøg på at retsforfølge israelsk politiker

Hamas militants helped British lawyers secure an arrest warrant against former Israeli foreign minister Tzipi Livni, it emerged today.

[….]

The diplomatic row is an embarrassment for the British Prime Minister, Gordon Brown, as the British Government regards Israel as a key ally in fighting Islamist extremists.

Det går ikke så godt for islam…

Filed under: Antisemitisme, FN, Islam, Jihad, Shariah, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 00:34

Selv i FN går flere og flere lande imod muslimernes angreb på ytringsfriheden.

(CNSNews.com) – An Islamic-led campaign against religious “defamation” has taken another blow the United Nations, where support among member states has dropped to a new low amid escalating concerns that defamation resolutions endanger non-Muslims in Islamic societies and harm freedom of expression.

While much of the world’s attention was focused on Copenhagen late last week, the U.N. General Assembly passed a range of human rights-related resolutions. For critics of the world body and its Human Rights Council, the results were mixed.

The latest in a string of religious defamation resolutions considered by the General Assembly and human rights bodies over the past decade saw more countries than ever oppose the measure.

The resolution passed by 80 votes to 61 against, with 42 countries abstaining. The result is the worst ever for the Organization of the Islamic Conference (OIC) member states and their allies, many of them not free democracies. It marks a continuing decline since 2007, when in the wake of the Mohammed newspaper cartoon furor a similar resolution passed by a vote of 108-51, with 25 abstentions.