Hodjanernes Blog

10 november 2009

Köln: Grundstenen til stormoskeen er lagt

In Köln-Ehrenfeld haben die Bauarbeiten für die nicht nur wegen ihrer Größe umstrittene Großmoschee begonnen.

Grußworte sprachen u. a. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte eine politisch korrekte Grußadresse geschickt. Der Integrationsbeauftragte des Landes NRW, Thomas Kufen (CDU), begrüßte den Bau mit einem Willkommen „in türkischer Sprache“. Die Bildzeitung titelte heute: „Alle feiern den Moscheebau“.

Mere på PI

Fjenden i USA’s gader

Mere her.

Her i Danmark går det godt

Ugeskrift for Læger fortæller i denne uge om, at lægerne i flere og flere tilfælde bliver tovholdere for sociale problemer:

Anne Marie Rønberg er praktiserende læge i Ry, som nu er en del af Skanderborg Kommune, og hvis man beder hende om et eksempel, er hendes umiddelbare kommentar: »Der er mange eksempler, hvor skal jeg begynde?«

»Jeg har en afghansk flygtning som patient. Hun er 33 år og kom til Danmark i 2000, og trods de problemer, der har været undervejs, kom hun rent faktisk i arbejde. Hun fik job med rengøring, men holdt op i 2006 på grund af smerter i ryggen. Under den gamle ordning havde hun en enkelt kommunal sagsbehandler, og jeg vidste dermed altid, hvem jeg kunne henvende mig til. Sådan er det ikke mere, og det besværliggør det hele væsentligt. Det er jo ofte komplicerede sager, hvor det er vigtigt at have helheden med. I det pågældende eksempel er manden på førtidspension, og der er fire børn, hvoraf det ene er svært handikappet. Kvinden fik på et tidspunkt en uønsket graviditet og fødte barnet med den væsentlige forværring af lændesmerterne, det indebar. Jeg havde ønsket at få bevilget en præventionsløsning med spiral, men det lykkedes ikke. Det undrer mig, og jeg forstår heller ikke, hvorfor kvinden skulle gå i tre år, før der blev sat ind med noget arbejdsprøvning. Det er nu sket, men det kunne være gjort langt tidligere. Der sker nogle ting i dag, som jeg vil vove at påstå, ikke ville være sket under den gamle ordning. Dels var der en bestemt sagsbehandler, der kunne fungere som tovholder, dels havde denne sagsbehandler et lidt større råderum og i nogle situationer kunne skønne, hvad der overordnet ville være bedst«.

Ikke penge til mad

Flere gange har der i det pågældende eksempel været lukket for kontanthjælpen, og Anne Marie Rønberg har måttet gå til kommunens afdeling for børn og unge for at indberette manglende forsørgelse.

»Så er det mig, der får meldingen fra min patient her i praksis: `Vi får ikke penge, så vi har ikke råd til at købe mad til vore børn’. Det kan man naturligvis ikke blot sidde overhørig, og det kan betyde, at jeg må henvende mig til kommunen og bruge tid på noget, som i virkeligheden er socialrådgiverens arbejde. Problemet er, at der ikke er én person, jeg og de øvrige samarbejdspartnere omkring netop denne patient kan gå til. Det er tovholderen, der sørger for den tværfaglige helhedsindsats, vi mangler,« siger Anne Marie Rønberg.

Der er adskillige spørgsmål i dette. Blot et par stykker: hun får en uønsket graviditet – vi har, så vidt jeg ved, fri abort her i landet? Hvis hun ikke vil være gravid, kan hun vel selv betale en spiral – så dyr er den heller ikke – og der findes jo billigere former for prævention?  Så vidt jeg ved, er førtidspension og børnepenge IKKE kontanthjælp – så hvordan kan lægen påstå, at familien ikke har penge til mad?

Men for die Gutmenschen er der ingen grund til at stille kritiske spørgsmål – det offentlige skal bare punge ud i en uendelighed.

Her er Danmarks farligste byer

Filed under: Danmark, Hodja, Kriminalitet, Socialdemokratiet — Hodja @ 16:20

Værst i socialdemokratiske byer .

Flere enkeltstående tilfælde af vold i no-go-zone der IKKE er en no-go-zone

Filed under: Demografi, Immigration, Kriminalitet, UK — Tags: , , , — Hodja @ 16:13

POLICE have insisted that Savile Town is not a “no-go area” despite two more reported attacks over the weekend.

On Saturday night a white teenage boy was attacked and beaten by a gang of Asians, some wearing masks.

Multi-kulturen dræber

More evidence of America’s Jihad Denial Derangement Syndrome.

It turns out that fellow students of the army psychiatrist Nidal Hasan who murdered 13 and wounded dozens more in a jihadi attack on Fort Hood had complained to the faculty about his anti-American propaganda – but were too afraid to file a formal complaint for fear of being accused of prejudice:

American Thinker: Jihad and America: The Land that Cried Sheep (GG).

Radikal imam hyller Nidal Hasan for Fort Hood-massakren.

En hilsen til Obamessias (slemme billeder).

Grillsæsonen 2010

Filed under: Grisobarium, Hodja — Tags: , — Hodja @ 15:56

Læsere af Hodjas Blog ved, at redaktionen altid er på forkanten af begivenhederne.

Så vi er selvfølgelig ved at forberede grillsæsonen 2010 med indkøb af ny hardware til redaktionslokalerne.

Her er så den ny grill:

GRILLGRIS

Kan købes her – også i roterende udgave.

Tip: Universalgeniet.

Ud at køre med de skøre…øh…Arbejdstilsynet.

Når en bussemand kulturberiges omskoles til lirekassemand må løsningen være psykologhjælp.

shockedSamarbejds-Politiken præsterer en frontberetning uden een eneste gang at nævnte M-ordet eller I-ordet:

Voldsepisoderne bliver flere og flere: »Problemet er blevet langt værre i løbet af de seneste år. Folk har tilsyneladende ikke længere samme respekt for deres buschauffør som tidligere«, siger Anne Therese Schultz-Petersen. – »Mange chauffører bliver udsat for krænkende oplevelser som trusler, hvor de bliver kaldt de mest forfærdelige ting og bliver spyttet på. I de mest grelle eksempler ser vi voldsepisoder eller seksuelle krænkelser af chaufførerne«.

Rolf Carl Hansen har været buschauffør i hovedstaden siden 1969 og kan om nogen tale med om de nye tider. For nylig blev en nær kollega mødt af en regn af sten, da hun kørte ind i den urolige bydel Tingbjerg i København. En anden kollega fik én på øjet, da han bad en passager om at lade være med at ryge i bussen. Episoder som disse sætter tanker i gang hos ham og kollegerne. – »Der er blevet flere af de rigtig slemme voldelige overfald. Men sådan er det jo også i det øvrige samfund. Der er blevet mere af den grove vold«, fortæller han, mens han rutineret gelejder den lange bus gennem de regnvåde københavnske gader.

Arbejdstilsynet har besøgt 242 bus- og togselskaber landet over for at tjekke det psykiske arbejdsmiljø. I alt blev der givet 115 påbud til arbejdsgiverne, fordi de var for dårlig til at forebygge voldelige episoder og klæde deres ansatte ordentligt på til at håndtere dem.


Klæde på…? … Burka? … Rustning? … Skudsikker vest? …Nå, det ikke var ikke det I mente? – Må vi her fra bloggens side underdanigst foreslå dette lille fredsskabende værktøj:

P229-detail-L


Det er en bytter!

Filed under: Imamer, Islam, Jura, Shariah, Tyrkiet — Skjoldungen @ 01:22

Ægteskabet gyldighed er afhængig af en hudlap.

bytterDen tyrkiske højesteret har givet en mand medhold i, at han har ret til at få sit nyligt indgåede ægteskab ophævet, fordi han ikke mener at konen var jomfru på bryllupsnatten. Hun kunne ellers fremvise en lægerklæring om det modsatte, og fik da også medhold i byretten. Men i den tyrkiske civilret er en sådan situation forudset, hvorfor manden altså har ret til at få konen byttet, idet retten tillægger mandens udsagn større værdi end en lægelig undersøgelse.


Her er jo en oplagt mulighed for at spare på udgifterne til lægehjælp. Så når Tyrkiet nu snart bliver en af vore med-provinser i EUSSR skulle det være en smal sag – no pun intended – at harmonisere også kyskheden i ægteskabet fællesskabet.


 

Om DDR og deres ‘eksperter’.

“Enhver ved jo, at Fredens Religion™ er en fredelig religion.”

Nedenstående video stammer fra 2007, men bringer minder frem i mig fra dengang jeg endnu havde fjernsyn og så de evindelige debatter i DanMarx Radio, når en eller anden kulturberigelse havde fundet sted. Det er måske en reprise her på Hodjas Blog, men jeg kan altså ikke lade være med at bringe denne klassiker:

Tip: Robert Spencer