Hodjanernes Blog

14 oktober 2009

DDR om årsagerne til hungersnød

Når godt en milliard mennesker i verden er underernæret, må også Danmark hjælpe til med at udrydde sult i verdens ulande.

Derfor bør regeringen nedprioritere målsætningen om at støtte udviklingen af små- og mellemstore virksomheder i industrien og i stedet få landbruget op at køre i Afrika, når man netop nu forbereder Danmarks fremtidige udviklingsstrategi. Det mener Folkekirkens Nødhjælp.

Skriver DDR i dag om en rapport fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, og Verdensfødevareprogrammet der i deres  årlige rapport om sult i verden opgør , at 1,02 milliarder mennesker er underernærede. Det er 100 millioner flere end sidste år.

DDR skriver videre om årsagerne til den omsiggribende sult:

Det er især udviklingslandene, der rammes. Ifølge rapporten er det høje priser på fødevarer, faldende indtægter og forsvundne jobs, der er skyld i stigningen.

Og en repræsentant for Folkekirkens Nødhjælp undlader selvfølgelig ikke at give klimaet medskyld.

Som vi ofte før har oplevet udelader DDR lige en detalje – fødselsraterne i de lande, hvor hungersnøden er størst. Man nævner kun de årsager, hvor man direkte eller indirekte kan give de rige lande skylden.

Geert Wilders rejser til Storbritannien på fredag

Filed under: Europa, Hodja, Holland, Internationalt, Islam, Jura, Koran, No dhimmi, Politik, UK, Ytringsfrihed — Tags: , — Hodja @ 20:22

PVV-leider Geert Wilders reist vrijdag naar Groot-Brittannië.

Kulturberigelse optaget til TV

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Kriminalitet, Labaner — Tags: , — Hodja @ 20:17

Et tv-hold fra TV2 nyhederne fik smadret deres tv-vogn ved kirken i Tingbjerg af ophidsede unge knallertbøller, der kastede ting mod bilen.

De unge var voldsomt utilfredse med at blive filmet og spurgte flere gange, hvem der havde givet tilladelse til det.

Ekstrabladet har afetnificeret nyheden.

6.400.000.000 Kroner.

Ja, du læste rigtigt: 6,4 millarder støttekroner til fordummelsesindustrien pr. år!

Det lader til, at vi skal til at have et nyt, såkaldt medie-forlig. Hvorfor, er der vist ingen der ved. Men da Folketingets partier har opgivet at gøre noget ved de presserende problemer – det er for kompliceret – er det altid rart at falde hen i rutiner. Specielt når ingen stiller spørgsmålet: Hvad i hele, hule, helvede kommer det skatteborgerne ved?

pressestoetteChefredaktricen fra Pravda i Pilestræde henånder: “Inden længe går jagten ind på et nyt medieforlig, der skal træde i kraft 1. januar 2011. I den forbindelse har de nuværende medieforligspartier bestilt en udredning om den totale offentlige støtte til alle danske medier på 6.4 mia. kr. årligt. 4,9 mia. kr. går til de elektroniske medier – herunder langt størstedelen til DR – og 1,5 mia. kr. går til de trykte medier – heraf størstedelen til dagbladene. Er de 6,4 mia. kr. givet godt ud til opretholdelse af et kvalitetsmæssigt stærkt og mangfoldigt dansk medielandskab i konkurrence med den stigende internationale medie- og kulturpåvirkning, som vi udsættes for? Absolut JA. “

Absolut NEJ.

Videre kan madame Pravda fortælle os, at “Ud over varetagelsen af vores kulturelle arv, sprog og historie, så er det den vigtigste kulturpolitiske investering, vi overhovedet kan foretage.” – Jaså? – Vi lader den lige stå et øjeblik, mens I henter brækspanden: Kulturel arv? – Sprog? – Historie? – I Pressen? – På hvilken planet, om vi må spørge?

Kan vore stakkels læsere kapere flere fraser, så læs hele floskulaturen HER. Dog må man medgive, at en sjælden gnist af selverkendelse får sneget sig ind: “I sidste uge blev udredningen, foretaget af Rambøll og professor Anker Brink Lund, afleveret til forligspartierne. Desværre giver den ikke svaret på, hvordan vi får skabt et ubureaukratisk og kommercielt velfungerende mediepolitisk system i Danmark, uden at kompromittere mediernes indholdsmæssige uafhængighed med politisk besserwissen og hang til statslig folkeopdragelse.”

Det svar kan vi her på Hodjas Blog prompte levere, og det endda helt gratis for skattebetalerne: Afskaf enhver offentlig understøttelse af hele molevitten. Hvis folk vil betale for nogle kvartstuderte røveres rabalderjournalistik og dilettantiske forsøg på at hjernevaske dem, så dem om det. Men hold venligst skatteborgerne skadesløse, tak.

DF: Forskelsbehandling af bilister op i både EU-parlament og Folketing

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, og Dansk Folkepartis EU-ordfører, Pia Adelsteen retter nu henvendelse til såvel EU-Kommissionen som skatteminister Kristian Jensen i sagen om de EU-nummerplader, som lanceres i Danmark i dag.

Årsagen er, at kun bilister med EU-nummerplader får en hologramstribe som sikkerhed mod forfalskning af deres nummerplader.

Det her lugter langt væk at en politisk motiveret forskelsbehandling og decideret chikane af de bilister, som fravælger en EU-nummerplade. Der er intet teknisk til hinder for, at både EU-nummerplader og nummerplader uden EU-logo forsynes med en hologramstribe, men nu har man lige præcis brug for at fortælle succeshistorien om, danskerne har taget de nye EU-nummerplader til sig, og derfor knyttes sikkerhedsaspektet ganske snedigt sammen med EU-logoet, siger Morten Messerschmidt.

Han vil blandt andet have EU-Kommissionen til at svare på, hvorvidt der er tale om en forskelsbehandling af danske bilister.

Kommissionen er jo ikke ligefrem kendt for at være fortaler for forskelsbehandling i andre sammenhænge, så jeg er da overbevist om, at man bliver nødt til at give mig ret, siger Morten Messerschmidt.

Dansk Folkepartis EU-ordfører vil i Folketinget have skatteminister Kristian Jensen til at ændre reglerne, således at alle bilister ligestilles med hensyn til hologramstriben.

Det siger sig selv, at der ikke skal gøres forskel på bilister. Hologramstriben – og dermed den ekstra sikkerhed mod forfalskninger – skal naturligvis tilbydes alle bilister, uanset hvilken nummerplade, de måtte vælge. Der findes ingen fornuftige argumenter for det modsatte. Nu må skatteministeren komme ud af busken og bekende kulør. Hvis der er tale om bevidst forskelsbehandling, som jeg tror det er, skal det frem i offentligheden, siger Pia Adelsteen.


nummerpladeDet er nu meget praktisk for trafiksikkerheden at man kan skelne fumler-tumler-bilisterne på lang afstand. Måske skulle man også overveje at forsyne EUSSR-nummerpladerne med blinkende stjerner om natten samt en hyletone med “Seid umschlungen Idioten” i tåget vejr…


Pressemeddelelse DF

The Obama Deception