Hodjanernes Blog

30 juni 2009

I disse dage: Formøde i København til klimakonferencen

Filed under: Danmark, Evidens, Greenies, Politisk korrekte, Videnskab — Tags: , — Hodja @ 20:44

Polar Bear Specialist Group mødes i København for at fremstille en skræmmende rapport om, hvordan klimaforandringerne truer isbjørnenes eksistens.

En af verdens største eksperter på isbjørne er dog blevet bedt om at holde sig væk:

Dr Mitchell Taylor has been researching the status and management of polar bears in Canada and around the Arctic Circle for 30 years, as both an academic and a government employee. More than once since 2006 he has made headlines by insisting that polar bear numbers, far from decreasing, are much higher than they were 30 years ago. Of the 19 different bear populations, almost all are increasing or at optimum levels, only two have for local reasons modestly declined.

[….]

Dr Taylor was told that his views running “counter to human-induced climate change are extremely unhelpful”. His signing of the Manhattan Declaration – a statement by 500 scientists that the causes of climate change are not CO2 but natural, such as changes in the radiation of the sun and ocean currents – was “inconsistent with the position taken by the PBSG”.

Klimaforandring for klimaforandringen

Antallet af skeptikere er støt stigende ifølge Wall Street Journal.

The collapse of the “consensus” has been driven by reality. The inconvenient truth is that the earth’s temperatures have flat-lined since 2001, despite growing concentrations of C02. Peer-reviewed research has debunked doomsday scenarios about the polar ice caps, hurricanes, malaria, extinctions, rising oceans. A global financial crisis has politicians taking a harder look at the science that would require them to hamstring their economies to rein in carbon.

Er hele klimahysteriet faldet fra hinanden inden Connie Hedegaard skal holde sit møde?

UK: Udgifterne til bistandshjælp overstiger skatteprovenuet

Filed under: Islam — Hodja @ 17:37

The state will pay out more in social security benefits than it raises from workers in income tax this year, The Daily Telegraph can disclose.

[…]

The rising cost of welfare payments and debt interest represent a political embarrassment for Gordon Brown, who has described such spending as the “costs of failure.”

Delivering his 2000 Budget speech, Mr Brown made clear that money spent on debt and welfare was money lost to the public services. He said: “Our promise was to reduce the costs of failure – the bills for unemployment and debt interest – in order to reallocate money to the key public services.”

Mere på Daily Telegraph

Så skal god-menneskene igen i gang med at modarbejde demokratiet

Simon Kvamm, Naja Marie Aidt og Trentemøller er få blandt mange kunstnere, der stiller op til forsvar for de 282 irakere, som regeringen og Dansk Folkeparti vil sende tilbage til Irak.

Foreløbig deltager 62 kunstnere, intellektuelle og politiker i initiativet, stoettekreds.dk, der vil munde ud i koncerter og andre arrangementer for at bakke op om irakernes situation, fortæller kontaktperson Lasse Nielsen.

Kampagnen for de afviste asylansøgere er udtryk for en antidemokratisk holdning: Man vil underkende de legitime afgørelser, som på baggrund af lovgivningen er foretaget af det kompetente organ Flygtningenævnet, naturligvis under iagttagelse af alle mulige retsgarantier. Det er altså en kampagne, som i godhedens forklædning vil afskaffe demokratiet – og det vil jeg ikke støtte.

Man varetager interesser for mennesker, som har søgt asyl i Danmark, og som har nydt det privilegium at få deres sag behandlet af et særligt udpeget, sagkyndigt og kompetent domstols-lignende organ, som efter grundig behandling har afvist at give asyl, fordi betingelserne for asyl ikke var opfyldt. Når de alligevel er i landet, så skyldes det, at de har nægtet at følge den retmæssige afgørelse, altså har nægtet at rejse hjem, nogle gange med støtte fra et hjemland, som i strid med folkeretten nægter at modtage egne statsborgere.

Skulle vi give folk amnesti og lade dem blive, fordi de nægter at følge en lovlig afgørelse? Skulle det være en slags belønning for deres ulovlige holdning? Og hvad med de mennesker, som lovlydigt har fulgt en tilsvarende afgørelse ved at rejse tilbage til deres hjemland? Skal de så have lov til at komme igen og få asyl? Eller giver vi kun asyl til de lovstridigt asociale, der ikke vil rette sig efter samfundets regler?

Er det ikke meningsløst, at man kun vil gøre lovlige retsafgørelser gældende over for folk,der frivilligt accepterer det? Skal vi praktisere samme holdning over for folk, der er idømt fængsel ved domstolene, men ikke frivilligt vil afsone straffen?

Fredens og tolerancens religions forfølgelse af den koptiske minoritet i Ægypten

2009: 85 fungerende shariah domstole i UK


Mere på bare Naked Islam.

Læs også i papirudgaven af Berlingske Tidende fra d.d.

Tonen?

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 11:43

“Pis Lars Løkke i munden”

Læs videre her

Racistisk havebænk konfiskeret

Filed under: Afrika, Danmark, Historie, Hodja, Jura, Politisk korrekte, Racisme — Tags: , — Hodja @ 10:57

Retten i Holbæk idømte i dag en 77-årig mand i Høve dagbøder og konfiskerede hans bænk, hvor der var skrevet racistiske udtryk.

Hvide (mænd) kan ikke diskrimineres

Prøv at udfylde Københavns Kommunes diskriminationsskema her.

Jeg udfyldte det ud fra en episode, hvor min datter fik råbt ‘danskerluder’ og lignende efter sig af en flok indvandrerdrenge på offentlig vej. Jeg tror ikke lige, det blev registreret på den måde.

Gudskelov

Filed under: Grisobarium, Holland, Politisk korrekte — Tags: , , — Hodja @ 10:25

Det hollandske justitsministerium har besluttet, at hvide mennesker alligevel godt må spise svinekød.

Hver 5. hollandske muslim enige med Geert Wilders

Filed under: Demografi, Europa, Holland, Immigration, Islam, Koran — Tags: — Hodja @ 10:20

Most Muslims in the Netherlands see Geert Wilders as a threat, but nearly one in five share his criticisms of Islam partly or in full, according to a survey by TV programme Netwerk.

DhimmiDanmark: Almindelige borgere visiteres af indvandrerbander

Filed under: Dhimmier, Indvandring, Kriminalitet, Labaner, Våben — ManInBurka© @ 10:06

Og ligesom det en overgang var tilfældet på Nørrebro i København bliver tilfældige borgere nu på åben gade visiteret af nervøse bandemedlemmer. Ifølge Fyens Stiftstidende er det indvandrerbander, der står for den ulovlige visitation af sagesløse borgere i Odense.

Læs videre her

Intet problem med danske regler

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 09:24

Det vil ikke skabe problemer for Danmark, når EU-Kommissionen på torsdag offentliggør et nyt sæt retningslinjer for, hvordan de 27 medlemslande skal behandle ansøgninger om familiesammenføringer

Læs videre her

Afstemning

Filed under: Islam, Jihad, Shariah, Tørklæde — ManInBurka© @ 09:17

Kan man være offentlig ansat sygeplejerske og bære tørklæde på arbejde?

Afstemningen finder sted på Sygeplersken (nederst til venstre)

nurse unidorm