Hodjanernes Blog

6 juni 2009

Flere Obamatørismer.

Filed under: Blogs Foreign English, Evidens, Islam, Jihad, Loonies, USA/Canada — Tags: , — Skjoldungen @ 23:46

Den amerikanske præsident kan bruges som ekspert af DanMarx Radio.

mullah_obamaEd West i The Telegraph: I wonder if George Dubya would have got away with making a historical blunder of this kind:

Barack Obama’s speech in Cairo yesterday, whatever else one thinks of it, did produce something in abundance: Obamateurisms. We’ll start with one noticed by Barcepundit, and fittingly so, because it relates to Spain, Barcepundit’s country. In praising the history of Islamic tolerance, Obama told his audience that Islam even showed its tolerance … during the Inquisition?

“The fifth issue that we must address together is religious freedom.

Islam has a proud tradition of tolerance. We see it in the history of Andalusia and Cordoba during the Inquisition.”

Barcepundit couldn’t believe his ears:

[B]y the time the Spanish Inquisition was created in 1478, Cordoba has been reconquered from Islamic hands almost 150 years earlier, in 1236.

Andalusia didn’t last long in the Inquisition period, either. It fell to Ferdinand and Isabella, the Catholic monarchs of Spain, in 1492, which completed the reconquest of Spain by Christian forces. Andalusia as an Islamic outpost had declined steadily for most of the previous 150 years.

I’m all in favour of the leader of the free world building bridges with the Muslim world, even if “proud tradition of tolerance” is not the first phrase that immediately springs to mind when I think of Islam, even in this part of the world. As David T of Harry’s Place points out:

In 1011, there was a massacre of Jews in Cordoba: which was followed by other slaughters in other parts of Al Andalus, notably in Granada in 1066 The famous Jewish scholar, Maimonides originally lived in Cordoba in the early 12th century, until the Almohades dynasty took the city, and threatened to kill any Jews who did not leave or convert to Islam. Maimonides’ family relocated to the more tolerant university city of Fes, in Morocco.

Maybe now isn’t the time to bring all this up – Obama is on a mission to heal the world and good luck to him, but I wonder whether the media, American or British, would have been so forgiving to his predecessor?

Hvilken Nobelpris?

Filed under: Blogs Foreign German, Citater, Demografi, Islam, Israel, Muslim World — Tags: , — Skjoldungen @ 23:20

Kan vore oplyste og velorienterede læsere hjælpe med opklaringen?

muslim_nobel_prize_winners
I sin store tale i Cairo, hvor Hussein O-Bama lobhudler islam og dens tiljængere, sagde han – blandt meget andet vrøvl – følgende:

“And since our founding, American Muslims have enriched the United States. They have fought in our wars, served in government, stood for civil rights, started businesses, taught at our Universities, excelled in our sports arenas, won Nobel Prizes, built our tallest building, and lit the Olympic Torch.”

Bortset fra de åbenlyse ordforvekslinger – taught=harassed, built=destroyed og lit=extinguished – så vile vi her på Hodjas Blog meget, meget gerne vide, hvilken amerikansk muslim der har vundet hvilken Nobelpris!

Vi kan f.eks. se efter HER og HER. Det får vi til ialt 9 (ni). Og heraf kun 2 (to) i egentlig videnskab. Og af disse to var den ene kristen.

Til sammenligning er der 184 jødiske nobelpristagere. Men hvor der er 1,4 milliarder muslimer, er der kun 12 millioner jøder.

Skulle muslimerne altså være lige så kvikke som jøderne, burde de have 24.920 nobelpristagere. Men de har altså 9 (ni)!  – Og hvem af dem er det så den gode Hussein tænker på? – Hjælp udbedes!

Tip: Politically Incorrect.


Stem JA!

Filed under: Bloggere, Danmark, EUSSR, Folketinget, Indvandring, Islam, Jihad, Politik, Venstrefløjen, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 16:59

I morgen er der to afstemninger: en ligegyldig og en vigtig.

Valget af manegeklovner til EUSSR’s Statscirkus kan man deltage i hvis man ikke har andet at lave og kan forlige sig med, at man sender Danmarks dygtigste politiker – Morten Messerschmidt – på førtidspension i aftægts-parladementet i Bryssel.

GrundlovenFolkeafstemningen om ændringen i Tronfølgeloven er derimod vigtig. Uanset hvad man ellers mener om “ligestilling” i kongehuset – hvis medlemmer hverken kan stemme, straffes, betale skat eller ytre sig frit – så bør man stemme JA. Fordi det nemlig drejer sig om noget helt andet: femtekolonne-partiernes angreb på Danmarks Riges Grundlov!

Nedenstående argumentation er skrevet af Jesper M. Rosenløv, Nomos, og siger det hele:

STEM JA!

Af Jesper M. Rosenløv
I morgen skal vi stemme om en ændring af tronfølgeloven – en ændring, der har den hensigt at ligestille kønnene m.h.t. arveretten til den danske trone. Hvorfor? Således at det danske kongehus kommer til at afspejle de forhold, der bør gøre sig gældende i det moderne danske samfund, lyder det. Naturligvis må jeg som konservativ afvise dette argument som noget pjat. Som jeg hørte en ældre herre, der blev interviewet på tv, udtrykke det: ”Kongehuset er jo hamrende gammeldags… og det skal det blive ved med at være”. Det er jo så sandt, som det er sagt.

Kongehuset bygger på tradition og hævdvunden skik. Selvom jeg absolut ikke er imod ligestilling mellem kønnene i det danske samfund, så er det, der tilfældigvis har vundet indpas af nutidige modestrømninger jo fuldstændig ligegyldigt i sammenhæng med kongehuset. Hvad nyt, smarte projektmagere kan hitte på, er traditionen netop hævet over. Bevarelsen af kongehuset er i sig selv et oprør mod ”nutidens absolutte dominans”, for at bruge et udtryk af Botho Strauss. Derfor er det budskab, som den fladpandede statsfinansierede propaganda-film, der ruller hen over de danske tv-skærme i den bedste sendetid, ramt helt ved siden af.

Men, men, men – alligevel, kære læser, vil jeg opfordre dig til at stemme ja til ændringen. Der er vigtigere ting end det danske kongehus på spil. Nemlig den danske grundlov og Danmark.

Læg mærke til, hvor ærgerlige de radikale, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet samt de mest globaliseringsliderlige borgerlige var, da Anders Fogh Rasmussen gik i gang med den lange proces, det er at få ændret tronfølgeloven og dermed Grundloven. Læg f.eks. mærke til, at en mere end sædvanlig tvær Marianne Jelved for nyligt sagde, at hun overvejede at stemme blankt. Det samme har Margrete Auken udtalt. Hvorfor? Fordi det er svært, at få ændret Grundloven – meget svært. Lad mig uddybe.

En grundlovsændring kræver, at to på hinanden følgende folketing skal vedtage en evt. ændring ved et kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer). Herefter skal der være folkeafstemning, hvor et flertal på minimum 40% af de stemmeberettigede skal sige ja. Herefter skal der i et nyt folketing atter være et kvalificeret flertal.

Dette er jo noget rigtig møg, når man som de ovennævnte næsten ikke kan vente med at få has på Grundloven. Grundloven står nemlig i vejen for, at Danmark kan indlemmes i Europas Forende Stater. Desuden er det besværligt at få indskrevet alverdens menneskerettigheder, der f.eks. kan gøre det umuligt for os at opretholde en stram udlændingepolitik. Netop p.g.a. Grundloven er der grænser for, hvor megen dansk suverænitet, der kan afgives uden at spørge den besværlige danske befolkning. O.s.v. o.s.v.

Derfor vil de af med Grundloven. Og det hurtigst muligt. Grundloven garanterer nemlig Danmarks eksistens på danskernes præmisser. Og hvis der er noget disse politikere frygter, så er det at blive lukket inde i et ”rum”, hvor de er alene med den danske befolkning.

Fra deres synspunkt var det derfor en alvorlig fejl, da Fogh udskilte spørgsmålet om tronfølgen for at lave en separat grundlovsændring m.h.t. dette spørgsmål. Hvorfor? Fordi deres håb netop var, at bruge tronfølgespørgsmålet til at få en langt mere omfattende ændring af Grundloven igennem. De havde set for sig, at de royale danskere, ville være totalt forblindede af de blodige uretfærdigheder omkring kønsdiskrimineringen, der eksisterer i kongehuset. Ændringen af tronfølgeloven var således deres løftestang til at få langt mere skæbnesvangre grundlovsændringer igennem. Ændringer, som de håbede på, at danskerne ikke ville lægge så meget mærke til, hvis hele grundlovsdiskussionen kom til at handle om kongehuset og ligestilling. Den plan gik i vasken, da Fogh igangsatte sit forsøg på alene at få ændret tronfølgeloven.

Men nu vejres der morgenluft. Med et nej til den nye tronfølgelov, vil de på et senere tidspunkt igen have denne trumf i ærmet, når der skal fifles med Grundloven.

DERFOR: Har man Danmarks selvstændighed kær, og vil man beskytte den grundlov, der værner om Danmark, så bør man stemme ja til den nye tronfølgelov i morgen – også selvom de popsmarte ligestillingsargumenter skurer i de konservative ører.

Traditioner og kongehuset er vigtigt – men der er noget, der vigtigere end dette – Danmarks frihed er vigtigere.