Hodjanernes Blog

31 maj 2009

Fem kulturberigere med navne og een uden.

Filed under: Danmark, Indvandring, Islam, Jihad, Kriminalitet, Labaner, Terrorism — Skjoldungen @ 20:27

I efteråret blev børnehaven “Viben” i Aarhuus brændt ned til grunden. “De unge” viser sig at have navne!

vibenJyllands-Posten: Alle seks tiltalte blev kendt skyldige ved Retten i Århus i går i sagen om brandstiftelse i børnehaven Viben.

De seks unge mænd, som i ugerne efter branden i børnehaven Viben blev anholdt, er kendt skyldige for medvirken til brandstiftelsen. Det drejer sig om Mahmoud Chahrour (18 år), Chadi Rafik Darwich (18 år), Shadi El Chofani (21 år), Tarek Karzoun (18 år), Sinan Özer (19 år) og en 17-årig dreng. Dommen blev afsagt ved et kort retsmøde i Retten i Århus i går, som markerede afslutningen på sagen ved byretten. Sagen kommer til at fortsætte ved landsretten. Det stod allerede klart under retsmødet, da flere af de dømtes advokater meddelte, at de anker straffen.

Som udgangspunkt får de seks unge mænd alle to et halvt års frihedsberøvelse som straf for deres medvirken til brandstiftelsen. Mens straffens længde bliver reduceret for nogle af dem afhængig af deres grad af medvirken, bliver den forlænget for Tarek Karzoun, Mahmoud Chahrour og Shadi El Chofani. De tre blev desuden kendt skyldige i en række andre forhold om tyveri mv. Shadi El Chofani får lagt en tidligere straf oven i, så han i alt får fem års fængsel. Samlet står de seks unge mænd til 16 et halvt års fængsel, heraf er en del dog betinget.

Om skyldsspørgsmålet var dommen helt klar. Domsmandsretten fandt det bevist, at alle har medvirket til brandstiftelsen. »Det er uden betydning, hvem der reelt satte ild til,« sagde dommer Ingrid Thorsboe ved oplæsningen af dommen. Hun forklarede i retssalen, at domsmændene har lagt til grund, at en gruppe unge samlede sig den 12. oktober 2008 på pladsen foran børnehaven Viben, og at der blev talt om at sætte ild til en bygning ved pladsen. De tiltalte (nu dømte) blev alle på pladsen, i stedet for at fjerne sig derfra, da talen faldt på at sætte ild til noget.