Hodjanernes Blog

15 marts 2009

Isbjørneløgnen

The music is dramatic. The scene is tragic. The message emotional. Polar Bears, holding on for dear life to bits of ice, their artic habitat destroyed by Global Warming. And the narration tells you of the tragic fate of the bears, all because of man and his selfish destruction of the earth. Of course, the ad ends with a plea for funds to help the World Wildlife Fund (WWF) protect the bears and stop Global Warming. Cute, fuzzy animals always do the trick.

Trouble is, it’s all a lie. Not one word of the ad is true. Polar Bears are not endangered. There is no indication of any reduction of their populations. In fact, they are actually being hunted by locals who have to live with them in an effort to keep their populations down. Of 13 Polar Bear populations, 11 are thriving and growing.

The real agenda behind WWF’s Polar Bear campaign is to stop drilling of American oil and to shackle the United States with the UN’s Kyoto Climate Change Treaty. The policy is called Sustainable Development.

Using the Polar Bear, which WWF and the Sierra Club managed to get listed on the Endangered Species (ESA) list last year, the greens can grab control of the U.S. economy, controlling energy production.

The U.S. Fish & Wildlife Service stimates that the polar bear population is currently at 20,000 to 25,000 bears, up from as low as 5,000-10,000 bears in the 1950s and 1960s.

A 2002 U.S. Geological Survey of wildlife in the Arctic Refuge Coastal Plain noted that the polar bear populations may now be near historic highs.

Læs her hvilke danskere der medvirker i spøgen. Bemærk isbjørnebillederne på den danske WWF’s hjemmeside!

 

Klima skeptikerne vinder terræn – men ingen vil indrømme det

The skeptics are winning against the global warming mythogogues.

The polls show a drop in public faith in the global warming meme. Last week a stellar skeptics’ conference was held in New York City and the New York Times actually covered it – in its usual bitchy fashion, but they decided to cover it anyway. There are many excellent talks at this website, notably by Viscount Monckton, Margaret Thatcher’s former adviser, who provides a truly elegant and devastating deconstruction of the infamous IPCC “consensus statement” – done for the bureaucrats, by the bureaucrats, and of the bureaucrats. Any real scientific analysis and debate was left out of the IPCC statement, and Lord Monckton simply shoots it out of the water with a satisfying bang. Others like Fred Singer and Richard Lindzen were there as well, and you can listen to their presentations online. They are heroes.

But that’s not why I think the skeptics are winning. The rational skeptics are winning because the global warming crowd has simply dropped the two words “global warming” from its vocabulary. No more official global warming! This is like the old Soviet Communist Party. You have to analyze not just what’s said but what’s not said. You have to look to see who has been airbrushed out of the pictures of the Politburo waving on top of Lenin’s tomb watching the May Day parade. And “global warming” has disappeared from respectable scientific discourse. Only the elementary school teachers of the world will keep teaching about global warming, because their lesson plans are already written, and they’re a little slow on the uptake. Somehow it’s all morphed into climate change.

What’s “climate change?” It’s a scientific surrender by the Algore-James-Hansen Planetary Fear Brigade. No more global warming, folks. Nothing to see here. Move along, move along.

Læs det hele på Greenie Watch

Jeg så denne her i kommentarerne på Uriasposten (skrevet af Ulrik #20) og huggede den:

Steffen Kretz var, som “klima korrespondet” i Grønland, her hvor jeg bor. En af mine venner er fisker og fanger og Steffen Kretz opsøgte ham og forklarede ham at han i et interview gerne ville have ham til at sige: “Man kan ikke længere skyde sæler på isen pga klimaforandringer”, min ven svarede at det ville han ikke, for det ville være en løgn, godtnok forandrer naturen sig, måske menneskeskabt, måske ikke, men sæler kan man altså stadig skyde på isen. Steffen Kretz sagde så: “Men kan du så henvise mig til en fanger der vil sige det?”.
Hvad driver mon sådan en journalist!?

DDR og den katolske kirke

Jeg har ikke nogen sympati for den katolske kirkes behandling af sagen om den voldtagne brasilianske pige, der blev ekskommunikeret for derefter at blive taget til nåde.

Men er der andre, der har bemærket, hvor meget DDR har beskæftiget sig med sagen, og hvordan man har omtalt den katolske kirkes \’hensynsløse og ekstreme\’ opførsel.

Mig bekendt foregår der voldtægter i andre dele af verden, som DDR ikke skænker den fjerneste opmærksomhed – selvom de har endnu alvorligere konsekvenser for ofrene???

Pat Condell om episoden i Luton

Filed under: Demografi, Hodja, Immigration, Islam, Labaner, Oplysning om islam, UK — Tags: , , , , — Hodja @ 22:41

Opdatering: Britiske tropper i triumftog gennem Derby.

Ahmed & Salim (opdateret med 6. og 7. episode)

Anbefalelsesværdig

Filed under: Film, Hodja, Irak, USA/Canada — Tags: , , , , — Hodja @ 22:15

Taking Chance

Find Muhammed

Filed under: Danmark, Demografi, Hodja, Immigration, Islam, Våben — Tags: , — Hodja @ 20:17

Er der nogen, der kan se en eneste af ‘anden etnisk herkomst’??

Frigivet Guantanamo fange resocialiseret

A militant released from the Guantanamo Bay, Cuba, military prison a year ago has emerged as a leader of al-Qaida’s Yemeni branch, U.S. military leaders said.

Said Ali al-Shihri’s position in al-Qaida’s hierarchy points up potential complications in accomplishing President Barack Obama’s executive order that shutters the detention facility within a year, officials told The New York Times.

Shihri was released to Saudi Arabia in 2007, reportedly going through a Saudi rehabilitation program for former jihadists before resurfacing with al-Qaida in Yemen.

Nyt begreb

Filed under: Dhimmi, Europa, Filosofi, Immigration, Politisk korrekte — Tags: — Hodja @ 19:34

Etnomasokisme.’

UK: Muhammeds ‘fødselsdag’ fejret i katolsk kapel

A priest has just rung me, furious.

He’s heard that a celebration of the birth of Mohammed was apparently held today in the chapel of Newman University College, Birmingham – a Catholic foundation named in honour of Cardinal Newman.

Damian Thompson på Telegraph

Radikale om Villy Søvndal

“Villy Søvndal er dansk politiks svar på Michael Jackson.”

Trine Nebel Schou; Det Radikale Venstre i TV2-Nyhederne 15. marts 2009.

Opdatering: Se Margrethe Vestagers bedste.

Multi kulti debat

Filed under: Australien, Danmark, Demografi, Europa, Hodja, Holland, Immigration, Islam, Sverige, Tyskland, UK — Tags: — Hodja @ 18:52

EU-Kommissionen og Amnesty International blander sig i Italiens flygtningepolitik

The European Union must “apply greater pressure on Italy to assure that human rights are not violated in Lampedusa“, underlined Amnesty International, the day before Vice-President of the EU Commission Jacques Barrot visits the island.

lampedusa

In a letter addressed to Barrot, Amnesty expressed,

“its concern over the treatment of asylum-seekers and immigrants on Lampedusa, after an ad hoc decree by the Interior Ministry in January”. “Italy’s decision to detain migrants and asylum-seekers on Lampedusa for the duration of the procedure, rather than transferring them to the mainland, has had a serious impact on their human rights,”

said Nicolas Beger, the director of the EU office of Amnesty.

“The current situation on Lampedusa,” he added, “prevents the construction in the EU of a true area of justice, liberty, and safety based on respect for fundamental rights”.

According to Amnesty, the conditions in the immigration centre

“put the minimum standards called for in human rights regulations in jeopardy”.

The European Commission, underlined the humanitarian organisation,

 “has rightly recognised the urgency of the situation”. Barrot “must now examine if the new regulations introduced by the Italian government constitute a violation of European legislation and the Charter of Fundamental Rights of the European Union”.

For this reason Amnesty International has asked Brussels to

“pressure the Italian government to re-establish the rapid transfer system for migrants and asylum-seekers from Lampedusa to the mainland” and “to ensure that the procedures for deportation are implemented with full respect to the rights of migrants and asylum-seekers”.

Fra ANSAMed

Der står intet om italienernes og EU-borgernes rettigheder. Men det er klart – ifølge de nævnte organisationer har de ingen rettigheder – i henhold til flygtninge og asylasøgere – kun pligten til at modtage og forsørge dem.

‘Danskere’ opfordrer til angreb på Israel

Udenlandske krigsskibe ved Gaza skal bekæmpes, lyder det i en erklæring, som tre fremtrædende danske muslimer har underskrevet.

Indvandringens mistelten

Vi taler om den største og mest uigenkaldelige omvæltning i dansk historie. Intet vil nogen sinde blive det samme. Om få år vil vi ikke kunne genkende det Danmark, vi voksede op i.

Da jeg var i London i forbindelse med visningen af den hollandske politiker Geert Wilders’ film Fitna i det britiske overhus, var der især én ting, der slog mig. Det var, at pressen uden undtagelse betegnede ham som ”højreorienteret” for ikke at sige ”stærkt højreorienteret”.

Men hvad er det præcis, Geert Wilders har sagt eller gjort, der gør ham fortjent til denne nedsættende karakteristik? Det har ingen gjort sig ulejlighed med at forklare. Hvis man er ”højreorienteret”, behøves der ikke flere forklaringer. For tag ikke fejl: Mens ”venstreorienteret” opfattes som et ridderslag, betyder ”højreorienteret”, at man hader menneskeheden, især sultne børn i Afrika, og spiser uskyldige spædbørn til morgenmad.

Hvis man derudover har begået den ultimative synd at kritisere islam, kan intet afvaske kainsmærket. Så er det ligegyldigt, om man er socialist, liberal eller konservativ. Man kan nok så meget gå ind for velfærdsstaten, homoseksuelle ægteskaber, kvindekvoter og 75 pct. beskatning af alle indkomster. Det hjælper ikke, hvis man har gjort grin med profeten og hans bloddryppende skriverier.

Det er højst besynderligt. Fræk og frygtløs religionskritik var for ikke så længe siden venstrefløjens specialitet. I dag er den et bevis på, at man er halvfascist.

Der er stadig nogle gråhårede post-socialister, der kan huske, hvad deres tidligere profet, Karl Marx, skrev i den allerførste sætning af sit ”Bidrag til en kritik af den hegelske retsfilosofi fra 1843: ”… religionskritik er forudsætningen for al kritik”.

Religionskritik er ikke bare udgangspunktet for al kritik. Den er forudsætningen for en enhver form for kritik. I et samfund, hvor religionen ikke må kritiseres, bliver alt til religion – fra længden af ens skæg og til hvilken hånd man skal bruge, når man tørrer sig bagi.

Hvor religionskritik er forbudt, bliver hele livet og samfundet religiøst, og det mindste kvæk mod den herskende orden blive automatisk til en blasfemisk handling, der skal bekæmpes ved atskæring af synderens hoved.

Modet til blasfemi bliver følgelig den uomgængelige forudsætning for selve civilisationen og for det sociale, intellektuelle og videnskabelige fremskridt. Det er også betingelsen for adskillelsen af stat og kirke, hvad Jesus var ganske klar over.

Men dem, der i dag udgiver sig for venstreorienterede, har for længst opgivet socialismens grundlærdomme for i stedet at krybe ved foden af en blodtørstig månegud fra det fjerne Arabien.

Det brede venstre – fra kommunister, via det ”nye venstre” og til socialdemokraterne – har forladt deres gamle ideologiske positioner til fordel for holdninger, der tidligere hørte hjemme på den yderste højrefløj.

Det gælder ønsket om censur (”vi har selvfølgelig ytringsfrihed, men …”), det synspunkt, at religioner ikke må kritiseres eller latterliggøres, og accepten af etniske og religiøse særrettigheder, som i den sidste ende vil underminere det grundlæggende retsstatsprincip om lighed for loven.

Det politiske venstres vejvalg er uigenkaldeligt. Efter at venstrefløjen har fremmedgjort store grupper af sine traditionelle arbejderstemmer, er den i stigende grad afhængig af muslimske stemmer, som den håber vil sikre den et permanent fodfæste i det mindste i de store byer. Den har grebet fat i tigerens hale, og det er bare om at holde fast til den bitre ende.

Samtidig har venstrefløjen undermineret sin egen politiske hovedbedrift, den moderne velfærdsstat.

I en bemærkelsesværdig rapport fra 2008 skriver Nationalbanken:

»En stor del af indvandringen til Danmark over de seneste 15-20 år, især i begyndelsen af perioden, er sket fra mindre udviklede lande af personer med lav erhvervsfrekvens og relativt stort træk på de offentlige velfærdsydelser. Det har medført en forværring af de offentlige finanser, dvs. skærpet holdbarhedsproblemet. Hvis indvandring for alvor skal understøtte finansieringen af den offentlige sektor, skal den ske som såkaldt ”superindvandring”. Dette begreb dækker over en person, som først indvandrer efter endt uddannelse, går direkte ind på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100 og betaler skat som en dansker, undlader at tage sin familie med og forlader landet igen før pensionsalderen.«

Som bekendt lever de hidtidige indvandrere langt fra op til disse krav. Som helhed er indvandrerne og deres efterkommere endt som en belastning af de offentlige finanser – som altså må klares af den hjemmehørende befolkning. Det kan naturligvis ikke fortsætte. Danskerne betaler i forvejen verdens højeste skatter og er ved at segne under den forsørgerbyrde, som politikerne har skaffet os på halsen.

Alligevel har venstrefløjen – fra Uffe Ellemann-Jensen og de ”anstændige” konservative til Frank Aaen – intet andet svar end mere indvandring og mere hyleri over de stakkels muslimer, som de mener har krav på mere ”respekt” og særbehandling.

Selvfølgelig har alle de borgerlige partier – bortset fra Dansk Folkeparti – været lige så ihærdige med at bane vej for masseindvandringen. De er åbenbart ligeglade med landets sammenhængskraft og med velfærdsstaten. Det underlige er, at Socialdemokratiet og SF også er det.

Da den muslimske masseindvandring begyndte, var Danmark et industrisamfund, der kunne aftage billig, ufaglært arbejdskraft. Dette gamle samfund er for længst afløst af vidensamfundet, hvor mange af indvandrerne ikke kan beskæftiges. Alligevel har de fået lov at blive, indføre deres familier og leve af sociale ydelser. Og efter at regeringen har bøjet sig for EU, står portene atter åbne for familiesammenføringer og fætter-kusine-ægteskaber. Så danskerne behøver ikke at bekymre sig om, hvad deres penge skal gå til i fremtiden.

Det har politikerne allerede afgjort. Skatterne vil i stigende grad gå til betale for en tredjeverdensbefolkning, der ikke vil have noget med danskerne og deres kultur at gøre. Og når der ikke kan presses flere kroner ud af de nulevende skatteydere, vil staten begynde at vælte udgifterne over på vore efterkommere, indtil landets kreditværdighed er på højde med Stein Baggers.

Indvandringens sande omkostninger er vores bedst bevarede statshemmelighed. Det er langt fra nok at se på indvandrernes undergennemsnitlige deltagelse på arbejdsmarkedet og deres overforbrug af velfærdsydelser. Man må også indregne deres massive belastning af snart sagt alle offentlige systemer – politi, domstole, fængsler, sundhedssektoren og skolerne. Alligevel går to af tre indvandrere med arabisk baggrund ud af folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Og så har vi endda ikke indregnet kæmpeudgifterne til tolke, integrationskonsulenter, ”dialog”-formidlere, fængselsimamer, sprogundervisning, integrationsprojekter og penge til diverse kvartersløft, der aldrig synes at løfte andet end penge ud af skatteydernes lommer.

For at holde dette besynderlige cirkus kørende bliver staten i stigende grad nødt til at undertrykke ytringsfriheden. Det forlanger venstrefløjens nye muslimske kernevælgere (10. februar 2009 kunne Cepos offentliggøre en meningsmåling, der viste, at 50 pct. af de muslimske immigranter og deres efterkommere vil kriminalisere religionskritik): Det går ikke an, at befolkningen frit udveksler kendsgerninger og meninger om det forhold, at deres land er ved at blive taget fra dem. Tillige har EU den 28. november 2008 vedtaget en såkaldt rammeafgørelse, der forpligter medlemslandene til at retsforfølge folk, der taler dårligt om religioner (læs islam) og racer (læs muslimer). Gør staterne ikke det, vil de blive indklaget for EF-domstolen.

Vi taler om den største og mest uigenkaldelige omvæltning i dansk historie. Intet vil nogen sinde blive det samme. Om få år vil vi ikke kunne genkende det Danmark, vi voksede op i.

Alt dette er blevet begrundet med hensynet til forskellige menneskerettigheder og konventioner, som ingen har hørt om og i hvert fald aldrig har fået lov til at stemme om.

Faktisk er der kun én mistelten, som vore politikere ikke har taget i ed – og som de ikke kan tage i ed. Det er, som Bill Clinton så indsigtsfuldt bemærkede, ”økonomien, dumme”. De kan slå porten op på vid gab, de kan herse og regere og forfølge frisprogede kritikere, men konsekvenserne for velfærdsstaten og samfundsøkonomien kan de ikke undgå.

Vi går spændende tider i møde.

Lars Hedegaard; Jyllands-Posten, 15. marts 2009.

Rettelse.

Filed under: Demografi, Grisobarium, Hodja, Humor, No dhimmi — Skjoldungen @ 12:02

En trofast læser af Hodjas Blog har påstået at vi lever i en jordhule. Det passer ikke:

 Redaktionslokalerne fra forsiden:
redaktionen
Detalje fra haven:

bagside

Redaktionen er meget vellidt i lokalområdet, og de lokale arrangerer ofte ture til lokalerne:

turist1

I de få ledige stunder fra bloggeriet hygges der med terningespil:

terning

 

Eller lidt Internet-surf: http://blogofswine.blogspot.com/2007_08_01_archive.html

Store problemer i EU-kommissionen – men de kan løses!

Filed under: EU, Europa, EUSSR, Hodja, Pampere — Tags: , , — Hodja @ 11:43

Following embarrassing revelations that the European Commission had purchased 21 deluxe espresso machines costing thousands of euros each – only to find that commissioners and their distinguished guests, not to mention the staff, were drinking a less-than-perfect brew – a settlement has been reached with the maker.

cimbaliThe company, La Cimbali of Italy, is organizing training sessions for a representative from each commissioner’s office to enhance their “coffee knowledge, from beans to the cup,” La Cimbali wrote in an “action plan” obtained by the International Herald Tribune. Officials would benefit from “coffee tasting theory and sensorial techniques,” “recipes and hints,” as well as “ordinary machine maintenance procedures.”

[…]

And just in case they forget, or are too busy to perform the regular cleaning ritual, the company is programming each of the €5,000, or $6,400, machines to periodically run an automatic cleaning cycle, “thus removing the need for someone to actively intervene,” Kidd said.

Mere på IHT via No Oil for pacifists