Hodjanernes Blog

3 februar 2009

Hvem er krigsforbryder?

Med henvisning til at de israelske tab er meget lavere end de palæstinensiske anklager venstrefløjen Israel for at forbryde sig imod proportionalitetsprincippet.

Dermed ignoreres at forskellen i tab primært skyldes, at Israel gør alt for at beskytte sin befolkning, mens Hamas bruger civile palæstinensere som menneskelige skjold.

Når Hamas er i stand til at grave hundredvis af tunneler under grænsen til Egypten, hvorfor har de så ikke sørget for beskyttelsesrum til civilbefolkningen i Gaza – inden affyringen af raketter imod israelske civile?

Ved bevidst at maksimere antallet af civile ofre på begge sider er det Hamas, som forbryder sig imod folkeretten, ikke Israel.

Johan Drost; Information 21.01.2009

Dyrt venstrefløjstalerør

LICENS.

Forslaget om at tvinge danskerne til at betale endnu mere licens skal nok finde bred tilslutning blandt alle Folketingets oppositionspartier – bare vent og se. For venstrefløjspartierne ved udemærket, at Danmarks Radio er deres vigtigste talerør og allierede i tykt og tyndt.

Johan Drost; B.T. 28.01.2009

Ingen nyhed

DEMONSTRATION:

Under en fredelig og lovlig anmeldt pro-palæstinensisk demonstration på Københavns Rådhusplads i januar blev der sunget “Der er et yndigt land”, og talerne takkede politiet for den nødvendige beskyttelse.

Kort efter ankom en gruppe ufredelige pro-israelere, hvoraf en del heilede og råbte “down down demokrati, down down Danmark”. Senere blev flere af dem anholdt efter konfrontation med politiet.

Man skulle tro, at dette forløb ville rydde de følgende dages avisforsider, men det gjorde det ikke. For i virkeligheden var det pro-israelerne, som var fredelige, og pro-palæstinserne som var ufredelige – og det er jo ikke en nyhed.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 30.01.2009

Messerschmidt i retten om nazisange

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, DF, EU, Jura, Kendte — Tags: , , , — Hodja @ 20:29

I morgen fortsætter sagen mellem DF’s Europaparlamentets spidskandidat, Morten Messerschmidt, og dagbladet B.T., der begyndte efter en våd aften i Grøften i Tivoli.

Mere på EkstraBladet

Trusler og hate-mails mod Geert Wilders forfølgere

Filed under: Holland, Islam, Koran — Tags: , , — Hodja @ 15:53

Siden det blev besluttet at retsforfølge Geert Wilders, er det strømmet ind med hate-mails og telefonopringninger til Amsterdams Domstol.

En anti-racisme organisation har modtaget 200 hate-mails på en uge – heraf 20 med dødstrusler. Organisationen klagede til politiet – hvilket medførte yderligere hate-mails.

Advokaten Gerard Spong, der er medunderskriver på anklagerne mod Wilders, har modtaget i hundredevis af hate-mails. Spong har bedt anklageren om beskyttelse i form af sikkerhedsvagter.

Geert Wilders har kontaktet Justitsministeren for at støtte Spongs anmodning.

Den næste, der tager fotos af politi, der flygter fra en hoben rasende muslimer, bliver arresteret

Filed under: Demografi, Immigration, Islam, Jura, Kriminalitet, UK — Tags: , , — Hodja @ 15:35

Taking photos of police officers running from violent Muslim mobs could be considered a crime.

Poistiv særbehandling – gælder kun for muslimer!

A grieving family has been told they can not bury their loved one on a Saturday because they are not of the Muslim religion.

The seven sons and daughters of Ronald Rigg, who passed away on Friday aged 89, are travelling from as far as San Diego to pay their respects and requested a weekend service so that everyone can attend. But they have been told by Rochdale crematorium that only Muslim families or families with “extreme circumstances” can have such a privilege.

International SITA aktion til støtte for Geert Wilders‏

Filed under: Europa, Holland, Islam, Ytringsfrihed — Tags: , — Hodja @ 14:16

Hi all,

 I am a French anti-allah soldier and I would like to exchange links with you. Are you willing to do so?

My blog: http://actionsita.com  anyway I put   https://hodja.wordpress.com/  in my links.

An other important website launching an international SITA action to support Geert Wilders at the time : http://sitamnesty.wordpress.com/

If Geert Wilders falls, then Freedom of speech is dead in Europe. We are launching an extensive International Action SITA including two possible texts ; one comparing Wilders and Winston Churchill and another Wilders and Charlie Chaplin:

http://sitamnesty.wordpress.com/2009/01/23/i-support-democrat-geert-winston-wilders-against-islamic-fascism-and-its-dhimmis (Winston Eng)

http://sitamnesty.wordpress.com/2009/01/23/i-support-democrat-geert-charlie-wilders-against-islamic-fascism
(Charlie Eng)

Best regards,

An other point: all about SITA is explained in English in the SITA kit at this page http://planete-sita.bravehost.com/sitakit.html and we are launching an International SITA action
to support Geert Wilders. Could you relay our action by translating into Danish and publishing this message:

To support Geert Wilders and our dearly acquired freedoms please participate to the 2 suggested actions and transmit this message to your friends owners of a website in order they publish it..

click for SITA kit

Skræmte heste

Filed under: Danmark, Immigration, Journalister, Medier DR m.fl., Politisk korrekte — Tags: — Hodja @ 14:00

To forskellige nyheder om skræmte heste.

De to nyheder handler sådan set om det samme. Skud og fyrværkeri gør nogle heste skræmte.

Men der er forskelle. Overskrifterne er hhv.: ”Hjemmeværnet skræmmer livet af heste” og ” Fyrværkeri gør skade på Pyramidens heste”.

Overskrift 1 handler om en miljøsag fra Hedensted, hvor en hesteejer bor 0,7 kilometre fra hjemmeværnets skydebane.

Overskrift 2 handler om nogle ungdommelige perler fra Vollsmose, der har øvet sig i terror og trakteret hestene i fritidsklubben Pyramiden med fyrværkeri.

Overskrift 1 har været på forsiden af www.dr.dk, medens Overskrift 2 er hentet fra www.vollsmose.dk , der er en mindre besøgt hjemmeside.

Men det er da godt, at historien i det hele taget kommer frem.

I Overskrift 1 bliver hjemmeværnet hængt ud som skadevolder. I Overskrift 2 er fyrværkeriet, der er problemet, og de udøvende bliver ikke nævnt. Det må imidlertid forholde sig sådan, at hjemmeværnet uforvarende skræmmer hestene, medens fyrværkeriafbrændingen er en forsætlig handling.

Nyheden under Overskrift 2 bliver afetnificeret. Man kan således ikke vide, om dyrplageriet er forårsaget af en forfejlet fremmedpolitik og lovændringen fra 1983. Men man kan jo tænke sit.

Integrationen har lange udsigter, hvis medierne altid behandler de fremmede som ofre for for få fritidsfornøjelser.

Elefanten.

Links:
http://www.dr.dk/Regioner/Trekanten/Nyheder/Hedensted/2009/02/02/02061657.htm
http://www.vollsmose.dk/Nyheder/Fyrvarkeri%20gor%20skade%20paa%20heste.aspx?showAll=true&filter

Først kom de efter Kommunisterne…

Filed under: Antisemitisme, Citater, Danmark, Dhimmier, Holocaust, Islam, Jihad, Loonies, Shariah, Ytringsfrihed — Tags: — Skjoldungen @ 11:41

Listen over “Unerwünschte Elementen” vokser og vokser – og logebrødre er stadig med.

unreported1

rotary_1lions_club_11Vi repeterer lige Martin Niemüller (1892 – 1984):
Først kom de for at hente kommunisterne,
men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke kommunist.
Så kom de for at hente socialdemokraterne,
men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke socialdemokrat.
Så kom de for at hente fagforeningslederne,
men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke fagforeningsleder.
Så kom de for at hente jøderne,
men jeg protesterede ikke, for jeg var ikke jøde.
Da de kom for at hente mig,
var der ingen tilbage til at protestere.

I henhold til islamisk standard-doktrin er ovenstående stadig gældende. De tre første kategorier – og en del af den fjerde – ved det ganske vist ikke endnu, men de bliver klogere. Om ikke før, så når de står på skafottet. Akkurat som deres medløber-kolleger gjorde i Iran, da islam tog over. Men som man siger: De fodrer krokodillen i håb om at blive ædt sidst… Ak, hvor naivt….

Denne fodring giver sig mange udslag. Hvad mange nok ikke er klar over er at vore dages kollaboratører, foruden at optræde i de dertil indrettede medier, også fører lister over danske mænd og kvinder som ikke er villige nok til at underkaste sig det nye herrefolk og derfor bør afhentes til genopdragelse og – hvis dette ikke er muligt – aflivning. Sådanne lister fremstilles ikke blot af sindsforvirrede medlemmer af Det Radikale Venstre, som f.eks. Monika Margrethe Hansen (SHansen), men også af mere prominente gazister, som f.eks. Samarbejds-Politikens chef-ideolog og liste-führer, Rune Engelbreth. Her opregnes hver enkelt med synderegister og eksempler på entartete holdninger. Se selv efter, om du står på listen.

Naturligvis må listerne til stadighed udvides. De to ovennævnte listeførere er jo ikke så velbevandrede i hverken historie eller filosofi, så de har – ligesom Niemüller – glemt at gazisterens tyske forgængere også hentede frimurerne. Denne forglemmelse er nu ifølge The Australian udbedret: The Islamic hardliners have called for a ban on international organisations the Rotary Club and the Lions Club, saying they are part of a Zionist conspiracy, reports said today. The People’s Ulema Forum (FUU) said the clubs were “infidel” fronts for Freemasonry and the world Zionist movement and threatened Islam.

Så nu er alt igen ved det gamle: logebrødre og -søstre er atter med. Dermed er listerne over Unerwünschte Elementen næsten komplet. For Danmarks vedkommende betyder det en betragtelig udvidelse af målgruppen. Vi skal her undlade at trykke Den Danske Frimurerordens Matrikel over nulevende medlemmer, men nøjes med et par eksempler – som var så heldige at dø i tide:

frimurer_1Kendte danske frimurere:
Jens Baggesen, 1764-1826, forfatter – C.F.A.B. Blixen-Finecke, 1822-1873, Baron, politiker – Poul Bundgaard, 1922-1998, skuespiller og sanger – Christian VIII, 1786-1848, dansk konge – Christian IX, 1818-1906, dansk konge – Christian X, 1870-1947, dansk konge – Vilhelm Dahlerup, 1836-1907, arkitekt – C.W. Eckersberg, 1783-1853, maler – Olfert Fischer, 1747-1829, viceadmiral – Frederik V, 1723-1766, dansk konge – Frederik VI , 1768-1839, dansk konge – Frederik VII, 1808-1863, dansk konge – Frederik VIII, 1843-1912, dansk konge – H.J.A. Hagen, 1815-1908, dansk flådeofficer – Daniel Friedrich Rudolph Kuhlau, 1786-1832, komponist – Philip de Lange, 1704-1766, murermester og arkitekt – Hans W. Petersen, 1897-1974, skuespiller – Knud Lyne Rahbek, 1760-1830, Forfatter – Rasmus Rask, 1787-1832, sprogforsker – Martinus Rørbye, 1803-1848, kunstmaler – Peter von Scholten, 1784-1854, Søofficer, guvernør Dansk Vestindien – Bertel Thorvaldsen, 1770-1844, kunstner – Jens Peter Trap, 1810-1885, kabinetssekretær, forfatter – Peter Willemoes, 1783-1808, søofficer – H.C. Ørsted, 1777-1851, fysiker og kemiker.

Kendte udenlandske frimurere:

Arthur Conan Doyle, 1859-1930, forfatter – Benjamin Franklin, 1706-1790, journalist, forfatter, videnskabsmand – George Washington, 1732-1799, USAs første præsident – Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, forfatter, videnskabsmand og filosof – Roald Amundsen, 1872-1928, opdagelsesrejsende – Rudyard Kipling, 1865-1936, forfatter – Salvador Allende, 1908-1973, Præsident – Voltaire, aka François-Marie Arouet, 1694-1778, forfatter, dramatiker, samfundskritiker – W.C. Fields, aka William Claude Dukenfield, 1880-1946, komiker og skuespiller – Winston Churchill, 1874-1965, politiker og statsmand – Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, komponist – Leopold Mozart, 1719-1787, komponist, violinist – Joseph Haydn, 1732-1809, komponist – Simon Bolivar, 1783-1830, sydamerikansk general, befriede store dele af Sydamerika fra Spanien – Franz Liszt, 1811-1886, komponist, pianist og dirigent.

Antallet af nulevende danske frimurere er ca. 10.000 – hvoraf mange tillige er medlemmer af Rotary og Lions Club – så alt i alt er listerne vel oppe på at omfatte henved 20.000 danskere. Og så medregner Margrethe og Rune endda ikke sig selv og konsorter, endskønt de selv står først på den liste, der bliver den endeligt gældende. Jævnføre Niemüller. Bødlerne får travlt…

Hamas leger med fyrværkeri igen

Filed under: Israel, Våben — ManInBurka© @ 10:33

En palæstinensisk Grad-raket har her til morgen ramt den sydisraelske by Ashkelon, oplyser den israelske hær.

Læs videre her

Hvem bestemmer her i landet – og i Sverige?

De 15 israelske sælgere, som gennem lang tid har solgt cremer og helseprodukter i Rosengårdcentret, har nedlagt deres boder og er rejst hjem.

Det er sket efter råd fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), efter at to af sælgerne nytårsaftensdag blev ramt af skud, formentligt affyret af en 27-årig dansk-palæstinensisk mand fra Vollsmose.

[….]

“Som de har fortalt mig, har de også valgt at trække sig tilbage i samarbejde med den svenske sikkerhedstjeneste, så derfor har de også indstillet deres salg i Sverige, siger centerchef Carsten Lindblad, Rosengårdcentret.”

Mere på Fyens.

Hvad har PET og SÄPO fortalt israelerne? At vi ikke kan garantere deres sikkerhed her i Skandinavien?  Hvem sætter dagsordenen?

Vidkun Quisling levede ikke forgæves.

Forvirringen er total i Det Kgl. Danske Socialdemokrati. De siger nej, når de er i Norge – men ja i EUSSR.

storbergetI kapløbet om at blive den første, fuldt islamiserede stat i Europa ligger Sverige, England og Holland i førerfeltet. Men Norge prøver ihærdigt at komme med op til forbryder udbrydergruppen. Den norske regering –  verdenskendt for sin anti-semitisme – vil afskaffe den gamle, sjældent brugte blasfemiparagraf for til gengæld at indføre et forbud mod kritik af islam. Med strafferamme, vel at mærke. Men selv de ellers så kuede nordmænd er tilsyneladende ved at få nok af magthavernes affable leflen for indrejste barbarer. De har jo prøvet det før. Denne utilbøjelighed til at underkaste sig Quisling-regeringer er sågar nået frem til Dagbladets spalter, hvor man – mirabile dictu – har konsulteret ingen ringere end de danske socialkammerater i skikkelse af en Hækkerup. I dette tilfælde en vis Karen fra partiets arve-adel:

Fra Human Rights Service : Lever vi i et muslimsk diktatur?

02.02.09: Regjeringens forslag om å gjøre kritikk av religioner straffbart møter heldigvis mer og mer motbør. Regjeringen lykkes heller ikke i sitt forsøk på å dytte Danmark foran seg. Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark, Socialdemokratiet, rister på hodet av den norske regjeringens forslag, og spør ironisk: Dere lever jo ikke i et muslimsk diktatur? Det er et spørsmål som den norske regjeringen gjerne kunne ha blitt inngående utfordret på.

Rita Karlsen, HRS

Etter at regjeringen avslørte sitt forkastelig syn på religionskritikk den 19.12.2008 – og dertil fikk beholde julefreden – har heldigvis norsk media våknet mer til liv. Det begynner forhåpentligvis også å gå smertelig opp for regjeringen at det finnes grenser for hva det norske folk akter å finne seg i av elendige forslag fra sittende regjeringer – i flertall eller ikke. Spesielt ille er at det at regjeringen unnskylder seg med at regjeringspartner Sp trengte en ”verdiseier” etter alle sine ”verditap”. Det kan vise seg at denne ”seieren” for Sp kan bli et gedigent tap – der de, med rette, drar hele regjeringen med seg. Ja, dette kan vise seg å være ”farlige følelser” , som Hege Storhaug uttrykker seg i dag.

I dagens Aftenposten sier ”seierherren” Liv Signe Navarsete (Sp) at hun er ”overrasket over de sterke reaksjonene”, hvorpå hun viser til at både ”Danmark og flere andre europeiske land har et slikt vern mot hatefulle og hånende ytringer mot religioner.” Men om Navarsete og regjeringen trodde de skulle få noen drahjelp fra Danmark i saken, så kan Dagbladet.no avvise det. De har tatt seg bryet med å sjekke hva Ap’s søsterparti i Danmark, Socialdemokratiet (S), mener om dette – og der ristes det på hodet:

– Vi mener den gjeldene injurielovgivningen dekker behovet her i Danmark. Å lage en ny blasfemilov, som er ment å bli aktivt tatt i bruk er virkelig en dårlig ting. Det vil få mange til å føle at ytringsfriheten er under press, sier justispolitisk talsperson Karen Hækkerup til Dagbladet.no.

Og da er det på sin plass å minne om at den danske blasfemiparagrafen har sovet omtrent like godt som den norske.

Til Dagbladet.no forteller de danske sosialdemokratene at de ikke var begeistret for oppmerksomheten rundt Muhammed-karikaturene, men Hækkerup mener allikevel at en ny lov ikke er riktig verktøy for å stoppe krass kritikk, og at et lignende forslag ville utløst et ramaskrik i det danske Folketinget.

– Dere lever vel ikke et muslimsk diktatur? Vi skal ha rett til å tegne eller skrive som vi ønsker om religion. Dersom jeg vil si at det er fjollete at mormonere har flere koner, så gjør jeg det, sier hun.

Hun frykter at et forbud mot kritikk av religion vil provosere fram andre ytringsformer som kan forårsake reell skade.

– Folk vi uansett mene mye om religion og dersom de ikke får utløp for det gjennom ord eller tegninger, så vil de finne andre måter, og det er kanskje ikke så heldig, sier Hækkerup, som sitter i Folketinget fra København.

– Politiet har også annet å gjøre enn å kontrollere hva folk sier, mener Hækkerup, som tror det ville blitt et ramaskrik dersom Folketinget i Danmark forslo en liknende lov.

Samtidig klarer ingen fra den norske regjeringen, heller ikke Sp, å komme med et eneste eksempel på hva som egentlig kan betraktes som hatefulle og hånede ytringer mot religioner. Men justisminister Knut Storberget (foto) har tidligere sagt at han ikke kan garantere at det fortsatt vil være lovlig å publisere karikaturer av profeten Muhammed om den nye loven blir vedtatt – selv om han selv mener at ingen av Muhammed-karikaturene burde omfattes av et forbud. Men det blir altså domstolene som må avgjøre det. Nærmere Gud går det altså ikke an å komme.

Som Dagbladet.no minner oss om ble både daværende kulturredaktør Flemming Rose og sjefsredaktør Carsten Juste i Jyllands-Posten ble i 2008 frikjent for ærekrenkelse i anledning publiseringen av Muhammed-kariakturene. De var anmeldt av en rekke islamske organisasjoner. Dommen er publisert på nett.

Interessant er det jo også at både Storberget og Navarsete er utilgjengelig for Dagbladet.no for kommentar.