Hodjanernes Blog

26 januar 2009

“Svea Hund på Göta Lejon”

Verden hærges af svenske – altså rigtig svenske – Modoggies.

vilkssobieski

Mange læsere her på Hodjas Blog er bekendt med den svenske – altså ursvenske – tegner og multikunstner Lars Vilks. For evt. nytilkomne, et kort resumé:

Efter den danske, såkaldte Muhammed-krise hvor ikke mindst det daværende Sverige faldt os i ryggen, begyndte der at dukke nogle mystiske hunde-figurer op midt i landets rundkørsler. Et så ureglementeret anslag mod statens sikkerhed og omdømme kunne naturligvis ikke tolereres. Efter et ihærdigt efterforskningsarbejde i denne yderst vigtige sag kunne Polisen konstatere hvad alle vidste: misdæderen var selveste Lars Vilks!

Når dette var så – med ord lånt fra den danske presse – rystende og chokerende, var det ikke selve forbrydelsen, men de opfølgende tegninger af ‘rondellhundar’ med et hundehoved af umiskendelig lighed med et andet, forlængst afdødt hundehoved, som nu flød fra den person, der hidtil havde været den hellige, almindelige venstrefløjs kæledægge. Altså højforræderi af næsten radifækale dimensioner.

Følgelig udløstes kulturparnassernes spinalreflekser da også omgående: Lars Vilks var fra dag til anden udelukket fra det gode selskab. For ham var alle museer, gallerier og udstillinger pludseligt lukket land. Hvilket dog blot ansporede ham til at fremture med endnu flere rondellhundar, komponere musicals og holde foredrag i selveste den politiske ukorrektheds tempel: Trykkefrihedsselskabet!

Og ikke nok med det: som en tsunami slog disse ‘rondellhundar’ ind over alverdens computerskærme, ikke mindst takket være en ganske speciel mand, Baron Bodissey fra den store, amerikanske blog Gates of Vienna. Om den kunstneriske side af sagen kan nærværende blogger ikke udtale sig – jeg tilhører almuen – men i hvert fald er tegningerne omdrejningspunkt for et stedse mere omfatttende mediecirkus – et cirkus som Lars Vilks kalder ‘själva verket’. Her er de medvirkende hovedaktører nemlig selv samme kulturparnassere, som jo mere de geråder udi raseri, fordømmelse og politisk korrekthed, fremkalder jubel hos den simple pøbel – os andre, deres forsørgere.

Som tak for sin indsats har Baron Bodissey nu modtaget en dedikeret ‘rondellhund’. Vi synes vore læserne skulle se den. Baronen – det hjertensgode og vennesæle gemyt – vil nok tilgive os. Han skriver:

Reader reactions are also part of the Art Project. Make sure to contribute further infidel offenses so that the outrage of the Mohammedans can continue to grow. It’s all part of our grand aesthetic endeavor! – Notice how multicultural this particular Modoggie is: it was drawn by a Swede of Latvian ancestry at the request of a Finn on behalf of an American. In the background is an Austrian city, and in the foreground a Polish king sits astride his horse. – Perhaps the horse is Arabian, making our ultra-inclusive tableau of diversity complete, and serving as a fitting accompaniment to the turban-capped Rondellhund at the horse’s feet. – Thank you, Lars Vilks.

Tv-stationer afviser nødhjælpsappel for Gaza

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 16:33

Britiske tv-stationer har afvist at sende en appel om at samle ind til nødlidende i Gaza. Ærkebiskopper melder sig i koret af kritikere

Læs videre her

Hvem sagde totalitær?

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 16:31

Yoga med meditation og hindu-ritualer er blevet forbudt i Indonesien af frygt for, at det vil svække den muslimske tro

Læs videre her

Mor slipper billigt for omskæring

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 15:55

Perlen, som fredag blev fundet skyldig i at få sine døtre omskåret, har fået en dom på to år. Hun skal dog ikke bag tremmer.

Læs videre her

I denne optik skal ham belgieren, der gik amok på vuggestuebørnene, vel have 4 år

 

Perle klager over politiet

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 15:38

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas får i denne uge en foreløbig klage over politiets metoder og sprogbrug under den demonstration imod bombardementerne mod Gaza, som fandt sted i København 13. januar.

Læs videre her

Hvorfor er ‘abe’ racistisk? Jeg tror jeg vil anklage min mor for at have kaldt mig ‘en lille gris’ og et par andre for at have kaldt mig ‘et dumt svin’. Det er da vitterligt synd for grisen!

Mere om “Det Radifækale Venstre”

Som om partiet ikke havde problemer nok i forvejen…

radigale_jalvingFra gårsdagens Berlingske Tidende. Mikael Jalving om…

Anstændighedens forpost
Det er egentlig ikke fordi, de Radikale ikke har problemer nok i forvejen. Nu har partiet blot fået ét mere. Hun hedder Monika Margrethe Hansen, er 37 år, partimedlem og selverklæret »humanist og borgerrettighedsforkæmper«. Alt dette til trods har hun et problem med at styre sit sprog, som når hun f.eks. på sin personlige blogpost for et mere anstændigt Danmark kalder deltagerne i den fredelige pro-israelske demonstration på Rådhuspladsen for 14 dage siden for »højrenationalistiske venner, anti-muslimske demagoger, fremmedfjendske små tosser og hadske islamofobiske præster«. Af en eller anden grund har Groft sagt svært ved at genkende billedet, men det må skyldes, at vi tilhører samme gruppe. Uanset hvad er der, så vidt vides, ytringsfrihed i dette land, skønt det ville være opløftende at blive begavet med Monika Margrethe Hansens bevisførelse for selvsamme påstand, al den stund at det må anses for at være på grænsen til det uanstændige eller under alle omstændigheder intellektuelt uhædeligt at begive sig af med løse påstande. Selv for en borgerrettighedsforkæmper.

15/1-09 BT – Choktal for De Radikale – tæt på spærregrænsen.

Hat tip: Snaphanen og Uriasposten.

Og hvis man nu tror at denne scyballerina blot er et ‘menigt’ medlem, kan man blive klogere Her.

112734_monika-margrethe-hansen_billeder-294shansen_anbefalere

Danmarks Indsamlingens skyggeside

Akut nødhjælp står naturligvis ikke til diskussion.

folkekirkens_doedshjaelpMen når det gælder udviklingsbistand, er erfaringerne ofte så dårlige, at pengene i bedste fald er spildt og i værste fald medvirker til at fastholde modtagerne i armod, undertrykkelse og krig. Til gengæld vil vi gennem Danmarks Indsamling 2009 i morgen kunne sætte en tyk streg under selvbedraget om at være på de godes hold.

Skyggesiderne ved udviklingsbistand er nemlig betydelige og næsten altid underbelyst. Ofte ses symptombehandling i stedet for hjælp til selvforsørgelse, udkonkurrering af lokale udbydere og en skæv fordeling af bistanden til krigsførende parter. Desuden kan bistanden i sig selv blive genstand for – og dermed være anledning til – væbnet konflikt. Gældseftergivelse er ofte blot en afskrivning af penge, som allerede er tabt, har ringe likviditetsvirkning og bringer derfor ikke megen udvikling. Samtidig opgives den kontrol, som långiver har med modtagerlandets (kleptokratiets) institutioner og repræsentanter. Det er jo dem, som har gælden, ikke de fattige.

Men hvad virker så imod kronisk fattigdom? Det gør private og offentlige investeringer, som er kommercielt sammenhængende i henholdsvis snæver og bred forstand. Forudsætningen herfor er frihandel, politisk stabilitet, privat ejendomsret og mindre korruption. Uafhængige domstole og politisk pluralisme hjælper også, men er ikke en forudsætning, hvilket flere lande i Sydøstasien viser.

Men så er det jo ikke flere penge, der er brug for, men derimod reformer i modtagerlandene, og det er vist politisk ukorrekt. Såkaldt progressive kræfter vil derfor samles om at gentage mantraet om (endnu) mere bistand og gældseftergivelse som hovedsvaret på klodens fattigdom. Uden reformer i modtagerlandene kender vi virkningen: mere ufred, ufrihed og elendighed for dem, vi hjælper, federe bankkonti for modtagerlandenes ledere samt heltestatus for de selvgode humanitære organisationer. Sidstnævnte hævder at have god samvittighed. Lad os i det mindste håbe det.

Michael Sandfort; Information 23.01.2009

Uvidenhed?

TEGNING:

Med en tegning af jødiske soldater og muslimske civile, der indtager samme positurer som tyske soldater og jødiske civile på et berømt billede fra Holocaust, sidestiller Politikens tegner, Per Marquard Otzen, (14.1.) den jødiske stats behandling af palæstinenserne med Nazitysklands behandling af jøderne.

Dermed ignoreres, at tyske jøder ikke støttede, glorificerede og gennemførte selvmordsterror mod Tysklands civilbefolkning – mens selvmordsterror og en udslettelse af Israel støttes af et flertal af palæstinenserne.

Desuden faldt antallet af jøder i Tyskland i perioden 1933-45 fra mere end en halv million til mindre end 50.000 gennem fordrivelse og udryddelse, og havde Hitler vundet krigen ville der ikke eksistere en eneste jøde i Tyskland i dag.

Omvendt er den arabiske befolkning i Israel, Gaza og på Vestbredden vokset fra 1,4 mio. i 1967 til 5,2 mio. i dag. Ingen af disse mennesker ville eksistere, hvis sidestillingen var sand.

Politikens tegning skyldes næppe uvidenhed, men et andet velkendt fænomen som må få Irans mullaher, Hamas’ ledere og al- Qaedas krigere til at smile bredt.

Michael Sandfort; Nordjyske Stiftstidende 22.01.2009

TV2-skærmfinke hamasturberer Gilbert for åben skærm.

Filed under: Antisemitisme, Danmark, Islam, Jihad, Journalister, Medier DR m.fl., Porno, Racisme — Skjoldungen @ 13:21

Man tror hverken sine øjne eller ører: TV-too er opkøbt af Pallywood Productions®

blackholeDet er efterhånden gået op for alverden at den norske, såkaldte ‘læge’, Mads Gilbert – som vi tidligere har omtalt her og her – ikke er andet end en dilletant-statist for HamaSS. Men ikke for den såkaldte ‘public-service-kanal’ TV2. Se blot dette klip , hvor skærmfinken labber følelsespornoen fuldstændig ukritisk i sig. Er det muligt at dansk jounalistik kan synke dybere?

I bekræftende fald må den skulle gennemstrænge et sort huls ‘event horizon‘ og forsvinde i en singularitet – til alles bedste.

Demokrati og ansvar

SF og Enhedslisten mener, at man må respektere det demokratiske palæstinensiske valg, som gav Hamas absolut flertal i parlamentet.

Samtidig kalder de to partier det for en urimelig kollektiv afstraffelse af Gazas civilbefolkning, når Israel svarer militært på Hamas’ månedlange raketangreb.

Men hvis Hamas er valgt af folket, hvis ansvar er det så, når Hamas lader raketterne affyre?

Michael Sandfort; Kristeligt Dagblad 20.01.2009

Australsk imam: Voldtægt i ægteskabet er OK

AN AUSTRALIAN Islamic cleric has told his male followers it is permissable that they force their wives to have sex and hit them if they are disobedient.

Melbourne’s self-styled cleric Samir Abu Hamza said despite Australian rape laws it was impossible for a man to rape his wife even if she refused to have sex with him.

In a recorded lecture entitled “The Keys to a Successful Marriage”, delivered to his male worshippers but now broadcast on the internet and viewed by several thousand people, Hamza said Islamic law allowed men to hit their wives as a last resort but they were not to make them bleed or become bruised.

Mere hos Elder of Ziyon og Skjoldungen skrev om imamen for nogle dage siden.

Tip: GG

PS: Jeg orker ikke høre på ham i næsten 1 time 😀 Men lad os høre, hvad feministiske, venstreorienterede islamofile mener om ham.

Sura 2 (Koen) vers 223

Jeres kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil. Læg op til jer selv, og frygt Gud! I skal vide, at I vil møde Ham engang. Bring det gode budskab til de troende!

Allah Akbar au petit déjeuner à Bordeaux

Bloc Identitaire of Aquitaine, one of several very patriotic regional movements that seek to preserve and protect the ethnic identities of France, is trying to alert the population of Bordeaux to the realities of having a huge mosque in their midst.

To do this, on January 21, 2009 at 6:00 a.m. they drove around the city in a car equipped with a loud speaker that blared out to the residents of Bordeaux the sounds of the prayer call of the muezzin, a call that the people of Bordeaux will have to get used to hearing five times a day, unless the mosque project is stopped.

The following is a video of the mock prayer call. A most frightening sound. To have to listen to this five times a day is bad enough, but what it symbolizes – the gradual Islamization of Bordeaux – is even worse.

Mere på GalliaWatch

Berlusconi vil udstationere 30.000 soldater på gaderne efter voldtægtsbølge

Filed under: Øst-Europa, Immigration, Italien, Kriminalitet, Labaner, Politik — Tags: , — Hodja @ 10:55

Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has pledged to increase tenfold the number of soldiers helping police patrol city streets – taking the total to 30,000 – in response to a series of violent rapes.

Last year Mr Berlusconi deployed 3,000 soldiers in a crackdown on crime after he was re-elected on a commitment to get tough on law and order.

Troops have now replaced regular policemen at various key locations throughout Italy but critics say the move has had little effect.

Mere på Daily Mail

UK: Jødiske skoler hyrer elitesoldater som livvagter for børnene

Jewish schools across Britain are hiring elite former soldiers to protect pupils from Islamic extremists following Israel’s invasion of Gaza.

Classrooms are being swept for bombs and visitors searched for weapons after Hamas said Jewish children are legitimate targets.

A staff member at North West London Jewish Day School said the premises now resembles a military barracks. He added: “Many of the security staff served in armies in specialist units.”

Belgien: Flamlændere bange for islam

Filed under: Demografi, Europa, Evidens, Holland, Immigration, Islam — Tags: — Hodja @ 10:46

Close to half of Flemish voters have an extremely negative opinion of Islam and Muslims.

46% think that Islam has nothing to contribute to European culture.  Barely 18% think that is the case.  Yet more voters (48%) think that Islamic values are a threat for Europe and 37% think the most Muslims have no respect for European culture and way of life.

This according to a study by ISPO (Institute for Social and Political Opinion Research) of KU Leuven.  The team, lead by Jaak Billiet and Marc Swyngedouw, interviewed 1,084 Flemish voters about their voting behavior between September 2007 and January 2008.  The concept of “Islamophobia” and the negative attitude towards Islam were surveyed in the margins of the study.

The harshest statement – Islamic history and culture are more violent than other cultures – was accepted by almost 42% of the interviewees, while barely 21% didn’t accept this position.

Læs resten af resultaterne på Islam in Europe

7 dage. Hvor lang tid tager det for islam at ødelægge et vestligt land? Verden?

Tip: PA

Venskabsnål Israel-Danmark

Filed under: Danmark, Israel — Tags: , — Hodja @ 09:09

Få en venskabsnål tilsendt.

30720

Hvis du ønsker at få en venskabsnål tilsendt, så mail venligst dit navn og adresse til info@copenhagen.mfa.gov.il eller kontakt os på telefonnummer 88 18 55 20.

Venskabsnålen findes også med kombination af det færøske og israelske flag.

Mere på Israels ambassade.

Tip: C.

Ged mistænkt for væbnet røveri

Filed under: Afrika, Humor, Kriminalitet — Tags: , , , — Hodja @ 08:53

En biltyv i Nigeria er mistænkt for at have forvandlet sig til en ged ved hjælp af sort magi for at undgå at blive anholdt.

Geden er nu i politiets varetægt.

Tip: PH

Perle-ged?

Standard perle trafikblokering‏

Filed under: Danmark, Immigration — Tags: , — Hodja @ 08:51

Standard perle trafikblokering i indvandrertætte områder

perletrafik
Vi sku’ lige snakke mand !

Perlemode

Filed under: Islam, Tørklæde — Tags: , — Hodja @ 08:00

perlemode21

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

Older Posts »