Hodjanernes Blog

3 januar 2009

Barack Hussein Obama om HamaSS

Filed under: Israel, Palæstina - Libanon, USA/Canada — Tags: — Hodja @ 23:25

Præsident Bush om HamaSS

Governor Schwarzenegger’s Statement on Gaza Violence Gaza and Around World

Governor Arnold Schwarzenegger today issued the following statement on the violence in Gaza and around the world:

arnold_schwarzenegger

“Every nation has the right to defend itself against terrorism and cold-blooded attacks on its people. Israel is no different and is right to defend itself against the unceasing violence of rocket attacks launched by Hamas.

Mere på Imperial Valley News

Hvad Hjertet er fuldt af løber Munden over med.

Den danske journaliststand vedkender sig nu åbent arven fra salig dr. Joseph Goebbels.

juden_unerwuenscht screenshotJournalist, TV2news:

“Nu havde israelerne jødestjerner på, så kan man ikke sige at de selv var ude om det?”


Stjålet fra Uriaspostens blog om en kulturberigers nedskydning af to israelere.

Kommentarer er helt overflødige.


DF klager til FN over imam

Filed under: Danmark, FN, Imamer, Islam, Shariah — Tags: , , — Hodja @ 20:46

Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt tager nu det usædvanlige skridt at klage til FN over, at imam Abdul Wahid Petersen har forsvaret stening som en del af islamisk lovgivning.

Mere på Jyllands-Posten

Meningsmåling i Gazastriben

Filed under: Israel, Palæstina - Libanon — Tags: , , — Hodja @ 20:39

En meningsmåling i Gazastriben viser bl.a. følgende resultater:

42% bekymrer sig om fødevareforsyningen.

20% bekymrer sig om elektricitetsforsyningen.

9% bekymrer sig om deres børns sikkerhed.

Som Israellycool skriver: Hvis Israel bomber Gaza sønder og sammen, ville man da ikke forvente, at mere end 9% er bekymrede for deres børns sikkerhed?

Optrapning af konflikten

Filed under: Israel, Palæstina - Libanon — Tags: — Hodja @ 20:14

Israel går ind i Gaza.

The IDF stated that the objective of its ground incursion into the Gaza Strip is to strike Hamas’ foundations and to take control of the areas from which rockets are being fired.

Israel indkalder ti-tusinder af reserver.

A large number of IDF forces are taking part in this stage of the operation including infantry, tanks, engineering forces, artillery and intelligence, along with the support of the Israel Air Force, Israel Navy, Israel Security Agency and other security agencies.

Følg selv med – minut for minut på Israellycool.

HamaSS benægter nogensinde at have fyret raketter af mod Israel

Filed under: Antisemitisme, Israel, Oplysning om islam, Palæstina - Libanon, Terrorism — Tags: , — Hodja @ 19:55

Du må gætte en gang på – hvem de giver skylden.

God jul fra Pat

Filed under: No dhimmi, UK, Ytringsfrihed — Tags: — Hodja @ 19:39

IDF Video

Filed under: Imamer, Islam, Israel, Jihad, Koran, Moske, Minaret, Terrorism — Hodja @ 19:34

Weapons Hidden in Mosque Neutralized by Israel Air Force 31 Dec. 2008

Om moskeer som våbenlagre:

Gaza? Nej Florida

Filed under: Antisemitisme, Holocaust, Islam, Israel, Palæstina - Libanon, USA/Canada — Hodja @ 19:14

Palæstinensernes nyttige idioter

Selv om den danske Blekingegade-gruppe, Manifest-KA, ikke selv vil sammenlignes med 70’ernes vesttyske Rote Arme Fraktion så er det for Xavier Raufer indlysende, at danskernes »anti-imperialistiske« motiver og tankegange på mange punkter minder om Ulrike Meinhof-bandens ideologi i 70’erne.

»Femte- kolonne-teorien« kalder Raufer denne tankegang, hvorefter kommunist-celler placeret i Europa i et og alt handler på vegne af »de fattige i den tredje verden.«

Grupper, der ud fra denne tankegang sætter sig ud over loven i deres hjemlande er i Xavier Raufers øjne ofre for et optisk bedrag, som de palæstinensiske organisationer af bestemte historiske grunde er blevet eksperter i.

»Det er lige meget, om du er en stor tilhænger af Adolf Hitler eller Josef Stalin. Hver gang en gruppe unge vesterlændinge får kontakt med disse mennesker, opdager de, at de står foran et spejl.
Det er en tradition i dette område af verden. Når man ankommer dertil med et image som hårdtslående højreorienteret, står man overfor Pinochet eller Franco og den samme palæstinenser optræder som Lenin eller Che Guevara overfor de venstreradikale. Det er ikke alvorligt. Det er en vittighed.  Men vesterlændinge har meget svært ved at gennemskue denne taktik.

Det må være besværligt for PLO at adskille de venstre- og de højreorienterede, de revolutionære og nazisterne fra hinanden i træningslejrene? »

Det gør de meget dygtigt. De forskellige grupper møder aldrig hinanden. F. eks. havde de en meget god teknik til at adskille disse grupper i nogle af Fatah-lejrene i Libanon – i nogle af disse lejre trænede Al Fatah de revolutionære armenere fra Hagop Hagopians ASALA-bevægelse i våbenbrug og terror , fordi de havde brug for dem til at lægge pres på den tyrkiske regering, der ikke ville åbne et PLO-kontor i Ankara.

Så sagde PLO til de tyrkiske myndigheder, nå jamen I kan tænke over det, det kan jo være, I får brug for vores hjælp, og det vidste de, at Tyrkiet ville få, for Fatah stod selv for træningen af de kommende terrorister.

Samtidig trænede de 50 km. derfra tyrkiske fascister, hvis højeste ønske var at udslette så mange armenere, de overhovedet kunne komme i nærheden af.

På den tid blev palæstinenserne i den vestlige verden opfattet blot og bart som ludfattige flygtninge i lejre. Deres elendighed blev ikke opfattet som noget politisk problem. Israel var en selvfølgelighed og bortset fra Arafat og hans klike, var der ingen, der forestillede sig et område under navnet Palæstina.

Fra et interview i Week-End-Avisen af Lars Villemoes med en af Frankrigs mest velanskrevne anti-terrorisme-eksperter, kriminologen og forfatteren Xavier Raufer.

Weekendavisen 01.03.1991.

Kommunist eller nazist, fascist eller socialist, sort, rød, grøn eller gul – alle idioter kan udnyttes af palæstinenserne. Ja selvfølgelig bortset fra jøder.

Gennembrud for dansk race-forskning.

Filed under: Danmark, Islam, Loonies, Racisme, Venstrefløjen, Videnskab, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 17:48

Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC) forbedrer Darwin’s  evolutionsteori.

darwindayDen 12. februar i år kan den civiliserede verden fejre 200-årsdagen for Charles Darwin’s fødsel samt 150-årsdagen for udgivelsen af hans “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life” – en skelsættende bedrift i den videnskabelige erkendelse på linie med bidragene fra Galileo, Kopernicus, Newton og Einstein.

Charles Darwin beskæftigede sig mest med arternes oprindelse og deres udvikling på grundlag af naturlig udvælgelse og kerede sig ikke meget om racebegrebet, endsige menneskets udvikling fra Sahelanthropus tcadensis over Australopithecus afarensis og Homo habilis til vore dages Homo sapiens sapiens. Denne sidstnævnte art synes nu at have fortrængt alle andre, såsom Homo erectus, Homo neanderthalensis og Homo floresiensis samtidig med at den har splittet sig op i et antal såkaldte racer. Dette racebegreb giver vi her på Hodjas Blog ikke meget for og finder det i al væsentlighed ligegyldigt og nytteløst.

Men til stor ulykke for omtalte art er nærværende blog ikke toneangivende, hvilket med al uønskelig tydelighed fremgår af tidens grasserende besættelse af netop dette race-sludder. Sidste udbrud af galskaben omtalte vi forleden, hvor Al-Ritzau henrykkede De Gode® med at et af vore utallige overflødighedsinstitutter havde meldt nogle politikere til selveste FN for at have sammenlignet muslimer med nazister og deres tørklæder med hagekors-armbind. Dette skulle så være racisme, måtte vi forstå.

Nuvel, at De Gode® og deres SA-korps af voldsbøller har den opfattelse at muslimer tilhører en speciel race, er ikke nyt for nogen og kan vel tvangfrit tilskrives den omstændighed at de er ofre for deres egen undervisningspolitik. Men for de heldige få, som enten har gået i skole inden faktuel viden blev afskaffet eller har formået at tilegne sig en sådan på anden vis er det alligevel overraskende, at et fint, offentligt understøttet institut med en leder – Niels-Erik Hansen – som dog har formået at tage en juridisk embedseksamen, befinder sig på samme, øh… intellektuelle niveau.

Men OK, lad os i årets anledning teoretisere lidt med på deres trosbekendelse i et darwinistisk lys: fund af fossiler samt analyser af mitochondrie-DNA viser os at de ældste medlemmer af Homo sapiens for ca. 195.000 år siden udvandrede fra Afrika og gradvist spredte sig over hele kloden medens de fortrængte andre arter af Homo. Ved så at tilpasse sig de meget forskellige omgivelser og livsbetingelser udvikledes de såkaldte racer. For eksempel er det meget praktisk at vi heroppe i det kolde nord er lyse i huden, da vi så des bedre kan danne D-vitaminer i det sparsomme sollys. Samtidig har vi dog ikke udviklet os så forskelligt at der er opstået en ny art, idet vi stadig kan få børn indbyrdes.

Nu er moder natur ikke et hestestutteri eller en griseforædlingsanstalt, men løser problemer på anden vis. For eksempel: når en økologisk niche er ved at blive udtømt p.g.a. overbefolkning vil naturlig udvælgelse sørge for at reducere antallet af individer med mindre favorable, arvelige egenskaber. Antager vi nu at denne mekanisme også er viksom på race-niveau og at en bestemt race næsten ikke blander sig med andre, vil vi altså kunne se en ny udgave af fortrængningsmodellen: en ny art, som gradvist fortrænger de gamle racer i kraft af dens overlegne intelligens, fleksibilitet og arbejdsomhed. Denne nye art – oprindelig blot en race – kan vi så meget passende kalde Homo insapiens islamicus.

rageboyAt just denne race/art vil overtage kloden beror dels på de enestående kvalifikationer vi nævnte ovenfor, dels på de ændrede livsbetingelser for os andre, som tilhører de fordømte racer. Således er visse egenskaber – udviklet over millioner af år – nu ved at være hæmsko snarere end fordele. Vi nævner i flæng: talens brug, skriftsproget, opfindsomhed, flid, empati, tolerence, humor og fornuft. Som det allerede fremgår i vor daglige dont er sådanne egenskaber helt sekundære i forhold til politisk tæft for at klynke og jamre sig til fordele, udnyttelse af godtroende naïvister, vold og trusler om vold, uhæmmet formering – bl.a. flerkoneri – samt herrefolksmentalitet i det hele taget.

Det nye træk i evolutionen er så – her i det herrens år 2009 – at et dansk institut i den grad bekender sig til darwinismen, at det ønsker at accellerere og forbedre udviklingen. Naturen – det billige skidt – har man ikke større tiltro til, så man giver den en hjælpende hånd. Nemlig ved at sikre optimale livsbetingelser for fremtidens race/art – Homo insapiens islamicus. Disse optimeringer kan være beskyttelse mod kritik, økonomiske privilegier, tildeling af boliger og landområder, fortrinsret til allehånde ydelser, forbud mod humoristiske tegninger og så videre. Og så videre. Alt i alt et prisværdigt initiativ som uden tvivl ville have glædet salig Charles Darwin, dersom han havde levet længe nok. Hvad vi dog vil prise ham lykkelig for, at han ikke gjorde…

Vi vil se flere.

Filed under: Danmark, Demografi, Immigration, Jura, Kriminalitet — Tags: , — Hodja @ 16:23

8371. Så mange udlændinge er siden 2002 udvist af Danmark enten ved dom eller administrativt uden en domstol.

Det oplyser integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i et svar til Folketingets integrationsudvalg.

Domstolene udviste 3647 udlændinge fra 2002 til 2008. Antallet er steget støt fra 485 udviste i 2002 til 727 udvis­ninger i 2007. Uden om domstolene er i alt 4724 udlændinge blevet udvist administrativt fra 2002 indtil november 2008, viser tal fra Udlændingeservice.

Hvorfor sender vi overhovedet penge til dem?

Filed under: Danmark, Islam, Palæstina - Libanon — Tags: , , — Hodja @ 16:20

Udenrigsministeriet fraråder stadig rejser til de konfliktramte Gaza og Vestbredden.

Ud over den generelle terrortrussel i landet kommer opfordringen også, fordi der, som følge af militante ekstremistiske gruppes skærpede fokus på Danmark, er risiko for, at terrorangreb kan bliver rettet direkte mod danskere. Det gælder specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske.

I begyndelsen af april 2008 opstod der flere rygter om, at visse grupper skulle ønske at kidnappe vesterlændinge, herunder særligt danskere, på Vestbredden. Disse rygter har hidtil ikke kunnet verificeres.

Fra EkstraBladet

Og hvem er så dum, at rejse derned?

Hvad med at bruge dem til noget fornuftigt

Filed under: Asien, Grisobarium, Islam, Pakistan — Tags: , — Hodja @ 16:14

Som for eksempel svinefoder.

Når nu ingen vil have dem alligevel.

Det var da et stærkt signal til alverdens terrorister in spe.

Men vi skal jo også lige huske at tænke på de stakkels grise.

Mere uddannelse fører ikke til bedre integration

Filed under: Danmark, Demografi, Immigration — Tags: , , — Hodja @ 16:00

Indvandrerpiger satser massivt på uddannelse og strømmer ind på uddannelsesinstitutionerne.

Men det fører ikke til en bedre integration af unge med ren dansk baggrund og unge 2. generationsindvandrere. Tendensen er tværtimod, at de unge i højere grad end tidligere bliver inden for deres egen gruppe og hverken knytter venskaber på tværs eller deltager i samme fritidsaktiviteter.

[….]

Forfatter til bogen Mødom på mode og selvstændig konsulent på indvandrerområdet, Kristina Aamand, har iagttaget samme tendens.

“For 10 år holdt jeg foredrag under titlen ‘Kendskab giver venskab’. I dag må jeg erkende, at det var forkert. Kendskab giver ikke nødvendigvis venskab, for det er ikke sikkert, at du kan lide det, du ser, og det gælder både danskerne og indvandrernes efterkommere,” siger hun.

Mere på Information, der forsøger at få det til at se ud som om det er danskernes alkoholforbrug, der bærer skylden.

Anders Fup vil atter prøve at leve op til sit øgenavn

Filed under: Danmark, EU, Europa, Penge, Politik — Tags: , , — Hodja @ 15:55

Danmark skal med djævelens vold og magt med i Euro’en.

Mens andre sikkert hellere vil ud.

Qassam The Movie (Teaser)

Filed under: Antisemitisme, Film, Islam, Israel, Medier DR m.fl., Palæstina - Libanon — Tags: — Hodja @ 14:32

http://israelwecare.weebly.com/qassam-movie-trailer—long.html

International lov og kampene i Gaza

Conclusion

 The Palestinian-Israeli fighting in Gaza has been characterized by the extensive commission of war crimes, acts of terrorism and acts of genocide by Palestinian fighters.

On the other hand, Israeli counter-measures have conformed with the requirements of international law, with the possible exception that Israel may be legally required to cut off aid to the Palestinians. Israel may continue to impose economic sanctions and engage in military strikes including a full-scale assault on the Gaza Strip, as long as it continues to abide by the basic humanitarian rules of distinction and proportionality.

Other states can, and must, do more to encourage compliance with international legal standards by fulfilling their own legal obligations, while refraining from raising specious charges against Israel. International law requires Israel and other states to take measures to bring Palestinian war criminals and terrorists to justice, to prevent and punish Palestinian genocidal efforts, and to block the funding of Palestinian terrorist groups and those complicit with them

Læs selv den juridiske undersøgelse.

Tip: GG

Det er fantastisk at DDR og andre medier, der ellers er eksperter i at finde eksperter, der kan udtale sig om dette og hint vedrørende menneskerettigheder, FN-love, Geneve-konventioner mm, ikke kan få dette frem i lyset.

Hvorfor mon?

Older Posts »