Hodjanernes Blog

2 december 2008

Ny “sikkerhedsekspert” i DDR?

Filed under: Dhimmier, Islam, Jihad, Journalister, Medier DR m.fl., Pakistan, Politisk korrekte, Terrorism — Tags: , — Skjoldungen @ 21:01

Mens Bonnichsen fører retssag kan DanMarx Radio nok bruge denne ekspert:

“Angrebet på Bombay var i virkeligheden udtænkt af “hinduistiske zionister” og “vestlige zionister” inklusive Mossad ifølge en pakistansk sikkerhedsekspert. Endvidere, at aktionen var skrækkeligt dårligt planlagt og slået helt fejl. I modsætning til 9/11 angrebet i New York, som amerikanerne udførte glimrende. De beherskede medierne perfekt. Inderne prøvede at gøre dem kunsten efter, men forkludrede det hele. Idioterne fik rodet det hele sammen.”

Fuld oversættelse HER.

Begyndende modstand i UK – vor egen Naser Khader er med.

Filed under: Blogs Foreign English, Danmark, Dhimmi, Imamer, Islam, Jihad, Jura, Shariah, UK, Ytringsfrihed — Skjoldungen @ 17:39

United Khaliphate har forlængst indført Sharia-domstole – men ikke alle er begejstrede.

logo_one_law_for-allThe One Law for All campaign against Sharia law in Britain is to be launched at the House of Lords on International Human Rights Day, December 10, 2008 from 4:00 to 5:00pm.
According to campaign organiser, Maryam Namazie, ‘Even in civil matters, Sharia law is discriminatory, unfair and unjust, particularly against women and children. Moreover, its voluntary nature is a sham; many women will be pressured into going to these courts and abiding by their decisions. These courts are a quick and cheap route to injustice and do nothing to promote minority rights and social cohesion. Public interest, particularly with regard to women and children, requires an end to Sharia and all other faith-based courts and tribunals.’

The campaign has already received widespread support including from AC Grayling; Ayaan Hirsi Ali; Bahram Soroush; Baroness Caroline Cox; Caspar Melville; Deeyah; Fariborz Pooya; Gina Khan; Houzan Mahmoud; Homa Arjomand; Ibn Warraq; Joan Smith; Johann Hari; Keith Porteous Wood; Mina Ahadi; Naser Khader; Nick Cohen; Richard Dawkins; Shakeb Isaar; Sonja Eggerickx; Stephen Law; Tarek Fatah; Tauriq Moosa; Taslima Nasrin and others. It has also received the support of organisations such as Children First Now; Council of Ex-Muslims of Britain; Equal Rights Now – Organisation against Women’s Discrimination in Iran; European Humanist Federation; International Committee against Stoning; International Humanist and Ethical Union; Iranian Secular Society; Lawyers Secular Society; the National Secular Society; and the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan. Læs videre HER:

Kronik om skamfering af børn i Berlingerne

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 14:20

Uanset hvor meget respekt religion mener sig berettiget til i samfundet, må og skal hensynet til barnets tarv veje højere. Derfor skal irreversible, smertefulde og medicinsk totalt unødvendige indgreb som omskæring naturligvis forbydes

Læs videre her

Meget sjov tegning. Kupering af hvalpe er forbudt – men ikke “kupering” af små drenge?

Hellig kriger: – Vi er også nogle, der skal beskyttes mod Nasers synspunkter.

En øjenvidneberetning fra det møde, hvor Samarbejds-Politiken mente at Naser Khader var ballademageren.

naser_khader_000Af Helle Merete Brix, HRS

Dette er min personlige beretning om, hvordan Danmarks mest kendte parlamentsmedlem næst efter statsministeren, syrisk-fødte Naser Khader, blev intimideret ved et debatmøde i København for nylig. Eller rettere: Det er historien om, hvordan flere medier, herunder dagbladet Politiken, fremstillede sagen og gjorde den krænkede til krænkeren.

DIS, Danish Institute for Study Abroad, havde for nylig inviteret Khader og undertegnede til at debattere islam og det sekulære samfund. Hvordan vil mødet mellem islam og de vestlige samfund forløbet? Hvad med ytringsfrihed og ligestilling? Bliver det Clash eller Co-existence, som formuleret i oplægget?

Debatten forløb et stykke hen ad vejen fredeligt, for skønt Khader og jeg er uenig på en række områder, har vi efter min opfattelse et fælles mål: At bevare et demokratisk og pluralistisk Europa.

Men to unge mænd på forreste række var tydeligvis ikke kommet for at deltage i debatten på normal fod. De lagde ikke skjul på, at de var praktiserende muslimer, og at de var uenige med Khader. Helt fint. Men som det så ofte sker ved sådanne arrangementer, når repræsentanter fra islamiske organisationer møder op, får de unge muslimer vældig meget taletid. Visse af indlæggene havde mere karakter af mission for islam og vi blev heller ikke sparet for den sædvanlige, vulgære beskrivelse af de dekadente, vestlige samfund. At blive dansk var da let, som de ene sagde. Det bestod blot i at drikke sig fuld dagligt, være utro og glemme sine rødder. (more…)

Wien: Herut med Julemanden.

På tysk hedder han Nikolaus. Vistnok efter en afdød biskop. Måske kan vi danskere – nok engang – hjælpe børnene i Wien?

kindergartenwienerboernForbudet mod at julemanden kommer og underholder børnene i Wiens børnehaver skyldes naturligvis pædagogiske hensyn, hvad ellers? – Vi har dog en skummel mistanke om, at de lokale børnehavepædagoger er galt afmarcheret. For hvis de tror at Julemanden er en slags statist for en længst afdød biskop i det byzantiske rige, må de tro om igen. Som enhvert barn her til lands ved, bor Julemanden i Grønland, beskæftiger et stort antal nisser i sit værksted, kører kane med rensdyrforspand og har ikke det fjerneste med den kristne kirke at gøre. Spørg bare præsterne i Hjørring og omegn.

Sidst den var gal med børnene i Wien, kom vi danskere dem til hjælp. Der er sikkert mange tilbage af de såkaldte “Wienerbørn” som både efter første og anden verdenskrig kom hertil for at undslippe elendigheden for en tid. Disse børn voksede op med en god erindring om Danmark. Så god at de har rejst et mindesmærke ude ved Vestre Kirkegård. Nu er den så gal igen. Denne gang er armoden overvejende af kulturel karakter, men mon ikke mange små wienerbørn kunne tænke sig en tur i Magasin eller Bilka? – her vil de stadig kunne se adskillige julemænd, nisser og rensdyr.  Og de bekymrede pædagoger kan ydermere føle sig helt trygge derved, idet enhver hentydning til kristendom, biskopper og Jesus er ausradiert.  Wilkommen ins Dänemark, liebe Kinder!

Hat tip Politically Incorrect.

Terroristisk baggrundsstøj

Alongside the brutal public terrorism that fills the television screens, there is an equally cruel form of terrorism that gets almost no attention and thrives as a result: flinging acid on a woman’s face to leave her hideously deformed.

Here in Pakistan, I’ve been investigating such acid attacks, which are commonly used to terrorize and subjugate women and girls in a swath of Asia from Afghanistan through Cambodia (men are almost never attacked with acid). Because women usually don’t matter in this part of the world, their attackers are rarely prosecuted and acid sales are usually not controlled. It’s a kind of terrorism that becomes accepted as part of the background noise in the region.

De nordiske lande stråler på verdens scene som retfærdige, eksemplariske og tolerante lande, der lægger stor vægt på menneskerettigheder.

Men bag denne humane facade lurer en chokerende sandhed: Landene er smørhuller for antisemitisme og humanitære racister, der de senere år er slået ud i lys lue.

behind

Sådan lyder det voldsomme angreb i en ny, opsigtsvækkende bog »Behind the Humanitarian Mask« om »de nordiske lande, Israel og jøderne«. Bogen er netop udkommet i Israel, og bogens redaktør, den internationale forretningsmand og forfatter Manfred Gerstenfeld, beskriver kort og godt de nordiske landes sande natur således:

»Denne maske skjuler mange afskyelige karakteristika, inklusive finansieringen af mennesker, som dæmoniserer Israel, en falsk moralitet, fiktiv moralsk overlegenhed og »humanitær racisme«.

Men angrebene på Danmark er for intet at regne mod den bandbulle, forfatterne fremfører mod Norge og Sverige.

Læs mere på Berlingske

Ny Ph.d. afhandling om resistente stafylokokker

Filed under: Danmark, Evidens, Immigration, Læger, Medicin, Videnskab — Tags: — Hodja @ 10:12

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Statens Serum Institut. Dens formål var at afdække forekomsten af samfundserhvervede infektioner med methicillinresistente Staphylococcus aureus (CA-MRSA) i Danmark i perioden 1999 til 2006.

mrsa

Studiet viste, at CA-MRSA udgjorde 29% af MRSA-infektionerne, at CA-MRSA-infektioner var hyppigst hos børn og voksne (30-40 år), og at patienter, der var født eller hvis forældre var født i udlandet, var signifikant overrepræsenteret med CA-MRSA i forhold til øvrige patienter.

Mere på Ugeskrift for Læger

Sundhedsstyrelsens information om MRSA.

Tillykke med handlingsplanen

Filed under: Antisemitisme, Danmark, Immigration, Islam, Oplysning om islam — Tags: , — Hodja @ 09:01

Læs Farshad Kholgis klumme.

Tip: TB

Kronisk på støtte

Filed under: Danmark, Politik — Tags: , , , , — Hodja @ 08:55

Grønlands ja til den udvidede selvstyreordning er et slag i luften, for Siumut-partiet har forvaltet landet så dårligt, at forudsætningerne for reel uafhængighed er længere væk end i 1979, da hjemmestyret blev indført.

Den ledende Siumut-politiker, Lars-Emil Johansen, citerer ofte den sydafrikanske biskop Tutu: “Da missionærerne kom for første gang, havde vi landet, og de havde Bibelen. De sagde til os: Lad os bede. Og vi lukkede øjnene. Da vi åbnede øjnene igen, havde vi Bibelen, og de havde landet”.
Johansen finder nemlig citatet dækkede for dansk/grønlandske forhold, som han dermed sammenligner med de hvides behandling af de sorte i Sydafrika gennem apartheid-tiden. Desuden er Johansens regelmæssige indlæg i danske aviser fyldt med Danmarks “historiske synder” en “påtvunget grundlov”, “falske præmisser”, “skjulte sandheder” og Danmarks “påståede ret” til dette og hint.
Med disse stadig mere skingre anklager forsøger Johansen at dække over, at Grønlands velkendte økonomiske og sociale nedtur først for alvor begyndte, efter at han og Siumut satte sig på magten i forbindelse med etableringen af hjemmestyret for snart 30 år siden.
For trods årlige milliardtilskud fra Danmark og EU på knap 30 procent af den samlede grønlandske reale disponible bruttonationalindkomst, har landets økonomiske vækst gennem perioden været langt mindre end den danske. I dag fylder den grønlandske offentlige sektor, offentligt ejede selskaber samt selskaber, som er afhængige af offentlige anlægsbevillinger og tilskudsordninger 50 procent af økonomien. Tilbage er kun fiskeeksporten (17 procent) samt turisme (2 procent) og råstofudvinding (2 procent), som overvejende opererer på markedsvilkår. Gennem perioden 2000-2005 har Grønlands underskud på vare- og tjenestebalancen desuden været på mellem 20 og 30 procent af BNP – med en stigende tendens.
En af hovedårsagerne er, at hjemmestyret i mange år har anvendt store samfundsressourcer på at fastholde bosætning i selv de mindste bygder. Det spredte bosætningsmønster er i sig selv er en alvorlig økonomisk byrde og medvirker samtidig til at fastholde en lav produktivitet og dermed utilstrækkelig konkurrenceevne i de landbaserede erhverv.
Det værste er imidlertid, at udviklingen også går den gale vej, når det gælder humankapital. Selv om Danmark stiller gratis uddannelsespladser til rådighed, er andelen af grønlændere uden videregående uddannelse katastrofalt høj og den sociale armod stor. Hovedårsagen er, at Johansen og Siumut gennem årene af nationalistiske grunde har nedprioriteret danskundervisningen i de grønlandske skoler, så flertallet af unge grønlændere ikke er i stand til at gennemføre en dansk videregående uddannelse.
Johansens politik har kostet Grønland dyrt – og det tragiske er, at de fulde økonomiske, menneskelige og sociale omkostninger ved Siumuts fejlslagne bosætnings-, erhvervs-, sprog- og uddannelsespolitik først kulminerer i de kommende årtier. Dermed er forudsætningerne for reel grønlandsk uafhængighed ringere end i 1979 da hjemmestyret blev indført – uanset om der findes olie i undergrunden eller ej. Danmarks medansvar består primært i, at vi har ladet det komme så vidt.

Kilder:

Årsrapporter 2004-2007 for Grønlandsbanken, http://www.banken.gl

Siumut vil skærpe sprogkrav, Frederiksborg Amts Avis den 20. februar 2006

Forskning på dansk, Jyllands-Posten den 5. februar 2007 af Lars-Emil Johansen

Grænsekrige og grundlov i Grønland, Jyllands-Posten 3. august 2005 af Lars-Emil Johansen

Michael Sandfort;Nordjyske Stiftstidende 27.11.2008.