Hodjanernes Blog

13 september 2008

Nu slipper vi af med DanMarx Radio og TV2.

Filed under: Imamer, Islam, Jihad, Journalister, Medier DR m.fl., Saudi, Shariah, UK — Skjoldungen @ 22:45

Undertiden viser Fredens Religion® sig at række os en hjælpende hånd. Allah-hu-Akbar!

BBCThe BEEB lader kundgøre:

The most senior judge in Saudi Arabia has said it is permissible to kill the owners of satellite TV channels which broadcast immoral programmes.

Sheikh Salih Ibn al-Luhaydan said some “evil” entertainment programmes aired by the channels promoted debauchery. Dozens of satellite television channels broadcast across the Middle East, where they are watched by millions of Arabs every day. The judge made the comments on a state radio programme. He was speaking in response to a listener who asked his opinion on the airing of programmes featuring scantily-dressed women during the Muslim holy month of Ramadan. “There is no doubt that these programmes are a great evil, and the owners of these channels are as guilty as those who watch them,” said the sheikh.

“It is legitimate to kill those who call for corruption if their evil can not be stopped by other penalties.”

Morning Joe: Brigitte Gabriel on radical islam 09/09/08

Filed under: Islam, Jihad, Labaner, Muslim World, Oplysning om islam — Tags: — Hodja @ 18:13

Fjernet Kristus fra tidsregning

Filed under: Islam, Norge, Politisk korrekte — Tags: — Hodja @ 16:45

Den nye boken i faget religion, livssyn og etikk (RLE) har erstattet tidsregningen «etter Kristus» med «etter vanlig tidsregning».

Absurd og latterlig, sier stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF).

Mere på VG

Det er der da intet absurd eller latterligt i – man er jo bare ved at gøre folk møre – så indførelsen af EUSSR’s kommende tidsregning glider lettere ned  – den islamiske.

Skal man skrive under?

Er on-line petitioner i virkeligheden arrestationslister?

intelligentsiaFra tid til anden kan man i fjernsynet se en delegation af velmenende borgere  aflevere en stak underskrifter til en eller anden ping. For eksempel nogle vestjyder som rejser helt til Christiansborg for at aflevere et tykt bundt med protester mod at flytte deres lokale sygehus til en århusiansk forstad. En smilende politiker tager så imod stakken, hvorefter jyderne rejser hjem igen og politikeren smider underskrifterne i affaldscontaineren (det sidste ser vi dog ikke).

For tiden har vi en såkaldt “petition på Internettet, hvor man opfordrer til boykot af den skandaløse Durban-2 konference. En “konference” som vil munde ud i en indskrænkning af ytringsfriheden og gøre kritik af islam strafbar. (Læs mere om Durban-2  HER og HER og HER og HER). Et godt og glimrende initiativ som alle bør støtte. Undertegnede har skrevet under.

Nu er vi via Snaphanen (pligtlæsning for enhver dansker og svensker) blevet gjort opmærksom på en lokal variant af samme, startet af en vis Mikael Jalving som i  Berlingske Tidende skriver: “Det er af grunde som disse, at jeg har taget et spontant initiativ til at oprette en dansk aktion til forsvar for menneskerettighederne i FN. Initiativet er endnu kun en lille komité, som just er i planlægnings- og opstartsfasen, men vi agter at slå vores tværpolitiske slag for menneskerettighederne og forhåbentlig få politikerne til at lytte til os.

Navn følger. Manifest skrives. Hjemmeside kommer. Her kan alle skrive under på det manifest, der udarbejdes netop nu i disse minutter. Og aktion, det bliver der. Henvendt til alle – uanset parti- og anden farve – dvs. alle med det tilfælles, at de har menneskerettighederne kært og ikke vil ofre dem på nogens eller nogets alter.”

Vi må så formode, at disse underskrifter afleveres på rette sted, d.v.s. hos hos udenrigsminister Per Stig Møller. Men vil han også blot arkivere stakken lodret? – Næppe. Og hvorfor ikke?

Da jeg overfor en af mine gamle venner fra den oprindelige venstrefløj nævnte at jeg bifaldt Jalvings initiativ og derfor agtede at skrive under fik jeg denne knastørre bemærkning: “Er du rigtig vel forvaret?- skriver du dig selv på arrestationslisten?”.

Denne gode, gamle ven er naturligvis partiløs nu hvor venstreføjen er blevet overtaget af islamofile idioter. Men hans indsigt i rænker og rævestreger består.  Er dette blot en af de utallige konspirationsteorier, eller er der noget om hans snak: “Per Stig Møller og regeringen tilhører EU-kleresiet med hud og hår. EU står ikke officielt som medarrangør af Durban2, men er den virkelige organisator da muslimerne som bekendt ikke kan organisere en tur på toilettet uden at forkludre det hele. Og konferencens slutdokument er som taget ud af EU’s målsætning. Danmark bliver medunderskriver af ytringsfrihedens afskaffelse. Og når den først er på plads følger arrestationerne. Farvel med dig, gamle ven!”.

Nevermind. Lad os skrive under også på Jalvings initiativ. Vi ses i lejrene….

Update: I et læserbrev i “Avisen under Forandring” oplyser Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, at partiet “opfordrer til, at Danmark bliver det første land. der siger fra”. Jeg ved ikke hvordan det skal forståes? – Er det en opfordring til boykot. Og hvem er den i så fald rettet til?