Hodjanernes Blog

2 september 2008

Mere religionsfniderfnader

Filed under: Politik — ManInBurka© @ 17:31

Voldsbølge mod kristne i Indien:50 kristne er blevet dræbt, og over 30 kirker er blevet stukket i brand i den indiske delstat Orissa. Vatikanet advarer mod den voksende kristianofobi i verden

Læs videre her

Regeringer hjælper med at finansiere Ramadanen

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 17:24

Stigende madpriser betyder, at flere landes regeringer træder ind og regulerer priserne. Ellers er Ramadanen for dyr for mange muslimer

Læs her

Ung pige glemte at tage sit tørklæde på.

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 15:43

En blot 15-årig pige blev på vej til skole tidligt i morges voldtaget af tre 15-16-årige drenge. Politiet efterlyser vidner i sagen

Læs videre her

OPDATE: Falsk anmeldelse

Tak til Mohammed-jawad

En lille mand med en meget lille forstand.

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Evidens, Indvandring, Jihad, Kriminalitet, Venstre — Skjoldungen @ 15:04

Indvandrerkriminaliteten eksploderer – Nu må vi komme efter disse indere, kinesere og japanere.

eyvindDet førhen borgerlige parti Venstre – som nu omsider lever 100% op til sit navn – er ellers ret usynligt i kulturkampen. Men fra tid til anden popper en lille prop op ved navn Eyvind Vesselbo. For eksempel for at kalde Geert Wilders en “lille mand”….Nu har denne  Eyvind så læst i “Avisen under Forandring” at kriminaliteten blandt indvandrere er helt ude af kontrol og stærkt stigende – og at det bliver værre og værre:

Danmarks Statistik offentliggjorde 16/6 2008 den nyeste statistik om lovovertrædelser blandt udlændinge i Danmark. Tallene er to år gamle, men viser en stigning i antallet af lovovertrædelser blandt personer med en udenlandsk baggrund. Danmark Statistik har beregnet et kriminalitetsindeks for forskellige befolkningsgrupper, hvor kriminaliteten for befolkningen som helhed er sat til 100. Kriminalitetsindekset vedrørende straffeloven for mænd af udenlandsk herkomst er steget fra 111 i 2005 til 117 i 2006. Ligeledes er indekset for mænd fra ikke-vestlige lande steget fra 133 til 142. Det betyder, at kriminaliteten for mænd med oprindelse i ikke-vestlige lande var 42 pct. højere end kriminaliteten for alle mænd i befolkningen under et i 2006. Dette til trods for, at tallene er korrigeret for forskelle i befolkningsgruppernes aldersfordeling samt sociale baggrund.

Det synes Eyvind: “…er fantastisk, at vi år efter år skal konstatere, at situationen bliver værre og værre på dette område.

Men heldigvis har vor Eyvind løsningen på rede hånd:

Vi må forhindre, at de små brødre følger i deres kriminelle storebrødres fodspor. Der må sættes ind så hurtigt, som det er muligt i familierne, så de ikke fungerer som fødekæde til kriminaliteten og banderne. Forebyggelsen må bl.a. gå ud på at give de unge mennesker andre muligheder for at få accept og en identitet end den, de får gennem den kriminalitet og gennem medlemskab af de kriminelle bander. Og så må der sættes ind på at give de unge mennesker nogle andre værdier end dem, de lever med i dag. Det er nemlig den manglende accept af det danske værdigrundlag, som gør, at de ikke holder sig inden for lovens rammer.

Ikke-vestlige lande…javel, ja! – Her på Hodjas Blog er vi ikke bekendt med at f.eks. japanere og indere skulle have synderligt besvær med at acceptere danske værdier.  Men de tæller selvfølgelig med i nævneren, når Danmarks Statistik når frem til et kriminalitetsindeks på 142 for ikke-vestlige indvandrere.  Så hvis nu samme nævner blev relevant og kun omfattede den ganske bestemte – men unævnelige – undergruppe som forsyner samfundet med hovedparten af lovovertrædelser ville tallet nok blive anseligt større.  Og det er just den gruppe, som Eyvind vil have til at acceptere danske værdier.  Ligesom i alle årene siden 1983. – Vi ønsker ham held og lykke til!

Ahmed Akkari flygter til Grønland

Filed under: Asyl, Danmark, Imamer, Immigration, Islam, Labaner — Tags: , — Hodja @ 13:17

Den velkendte danske imam Ahmed Akkari er flygtet til Grønland.

Han er træt af danske »fordomme«.

Hmmmm – ‘dansk’ er vel lovlig meget at tage i sin mund.

Hodjas blog har skrevet en del om Akkari.

Undercover Mosque – The Return…

Fagre, nye verden. Kommer snart til et land nær dig.  – En reportage du aldrig vil se i dansk TV.

Selv om Bumfuckistan – tidligere UK – er tabt for civilisationen finder man stadig overlevende eksempler på god journalistik – en kort stund endnu.  Sidste år bragte TV-kanalen Channel4 en reportage hvor man med skjult kamera viste, hvad der foregår i en “moderat” moské.  Det lokale tanke-Gestapo, The West Midland Police, lagde straks sag an mod stationen, men da man åbenbart – endnu – har enkelte, hæderlige domstole derovre blev stationen pure frikendt.  Nu bringer de en opfølgende serie.  Se den inden den bliver forbudt:

Afsnit 2Afsnit 3Afsnit 4Afsnit 5