Hodjanernes Blog

31 august 2008

Ny aktør i dansk fremmedpolitik

Filed under: Asyl, Danmark, Irak — Tags: , , — Hodja @ 09:40

De irakiske tolke har følt sig mindre velkomne blandt deres egne i Danmark:

 ”For irakere og fundamentalistiske muslimer var tolkene lands- og religionsforrædere, der havde hjulpet besættelsesstyrkerne i kampen mod frihedshelten Saddam Hussein. Det opdagede tolkene fra det øjeblik, de forlod asylcentret.”

Det er åbenbart udbredt ganske håndfast at støtte den afsatte, terrorstøttende tortur- og giftgasdiktator.

Dansk fremmedpolitik har i efterkrigstiden været bestemt af, at det var skændigt, at Danmark for 70 år siden afviste forfulgte jøder fra Tyskland.

Men hvis en lignende situation opstod i dag, måtte Danmark igen afvise forfulgte jøder med henvisning til racisme blandt andre folkegrupper, der allerede har opnået beskyttelse i Danmark.

Link: http://avisen.dk/tolkene-troede-de-var-helte_97405.aspx

 

Elefanten

Italy’s Northern League seeks to block new mosques

Filed under: Islam, Italien, Jura, Moske, Minaret, Politik — Tags: — Hodja @ 08:58

Italy’s Northern League, the populist, xenophobic, sometimes separatist movement that is a key component of Silvio Berlusconi’s governing coalition, has proposed new legislation which would in effect halt construction of new Islamic mosques.

The bill, which the League’s chief of deputies Roberto Cota is expected to send to parliament next week, would require regional approval for the building of mosques. It would also require that a local referendum be held, that there be no minaret or loudspeakers calling the faithful to prayer, and sermons must be in Italian, not Arabic.

Mere på FaithFreedom

Nu får politiet meningspolitiet på nakken.

Filed under: Aviser mm Danske, Danmark, Indvandring, Kriminalitet, Politisk korrekte, Våben — Skjoldungen @ 00:00

Det drejer sig nok om alle disse nepalesiske studenter. Ghurka-regimentet er jo kendt for sine “kukrier”.

ghurka“Avisen under Forandring” skriver:

“Det største og altoverskyggende problem i den danske hovedstad,” siger Hanne Bech Hansen.

Det går den forkerte vej i bestræbelserne på at standse grov kriminalitet blandt unge indvandrere i hovedstaden, advarer Københavns politidirektør, Hanne Bech Hansen, på baggrund af nye tal fra Københavns dommervagt. Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007. Politidirektør Hanne Bech Hansen betegner kriminaliteten blandt unge indvandrere som »det største og altoverskyggende problem i den danske hovedstad«:

»Det er meget foruroligende, at unge med indvandrerbaggrund udgør en stigende andel af de fremstillede i Dommervagten. Det er helt afgørende, at der sættes ind med et massivt forebyggelsesapparat,« siger politidirektøren.

Stærkt overrepræsenterede

En ny analyse af volden i København i 2007 viser, at også her er indvandrerne stærkt overrepræsenterede. Mens 54 pct. af gerningsmændene havde dansk herkomst, havde 46 pct. en udenlandsk. Der er tale om en stor overrepræsentation, idet personer med udenlandsk baggrund udgør omkring 20 pct. af befolkningen i København. Voldsofrene var for 75 pct.s vedkommende danskere, mens 25 pct. havde udenlandsk baggrund.  Ifølge politi og sociale myndigheder skyldes indvandrerkriminaliteten blandt andet, at de unge færdes på gaden som en livsstil som såkaldte ”street boys” og miljøet omkring salg og brug af hash.


Her på Hodjas Blog fatter vi stadig ikke, at vore indvandrede svenskere, nordmænd, tyskere, kinesere, vietnamesere, polakker, englændere, amerikanere, sydamerikanere, indere, sydafrikanere o.s.v., o.s.v. vedvarende finder sig i at blive omtalt som hørende til denne gruppe, når talen er om den eksploderende kriminalitet.  De kunne vel bare anlægge et søgsmål mod pressen og forlange at en spade blev kaldt en spade?