Hodjanernes Blog

28 august 2008

Innvandrerhets mot homofile

Debatten omkring innvandringen til Norge fortsetter.

I dag kunne man lese om en ny vinkling av saken. Lederen i homo-bladet “Pink Planet”, som selv bor på Grønland i Oslo, skriver at det stadig blir mer hets og trakkasering rettet mot åpent homofile i Norge, og i bakgrunnen står fremmedkulturelle, hovedsakelig pakistanere og somaliere.

Mere på VG Debat

Starter eget fond for muslimer

Filed under: Danmark, Demografi, Immigration, Islam, Koran, Norge, Penge, Porno, Shariah, Sverige — Tags: — Hodja @ 09:38

I dag lanseres Skandinavias første fond som er tilpasset de muslimske Sharialovene.

Fondet skal ikke investere selskaper som driver med blant annet våpen, alkohol eller pornografi.

Mere på VG