Hodjanernes Blog

18 august 2008

Nyt til ordbogen: “sydlændinge”.

Lad os nu se: syd for Tyskland ligger Østrig, Schweitz og Italien. Og de er som bekendt alle befolket med lutter voldsmænd.

I Tyskland holder man meget af folkefester med lederhosen, karuseller, øl og hornmusik. Meget folkeligt, fornøjeligt og højst politisk ukorrekt. Nogenlunde lige som danskerne med deres kakkelborde, kaffe, kolonihaver, øl, flag og flæskesvær.

Under en sådan folkefest lidt uden for Kassel var der megen “Gemütlichkeit”, sang, latter og dans. Mens børnene blev rundtossede i karusellen, farmand tømte sit liter-krus og mutter varetog nyhedsformidlingen blev idyllen pludselig afbrudt af fire bøller, som med baseball-bats slog løs på tilfældige ofre. Adskillige ligger nu på sygehuset med alvorlige kvæstelser.  Og gerningsmændende: Jo, det drejede sig ikke længere om “de unge”, men nu “sydlændinge”!

Antallet af alvorlige færdselsulykker er stærkt stigende.

Følgelig må vi have flere hastighedsbegrænsninger, flere vejbump og flere kampagner – ikke?

perkerbilFra Aftenposten: I fjor konkluderte det svenske studie fra  Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) at innvandrermenn over 18 år hadde dobbelt stå stor risiko for å havne i en bilulykke sammenlignet etniske svenske menn. Innvandrerkvinner over 18 år hadde en 70 prosent større risiko.

Innvandrergruppene med høyest risiko var fra Nord-Afrika og Midtøsten. Menn fra disse områdene hadde nær tre ganger så høy risiko for å havne i bilulykker sammenlignet med etniske svenske menn. På andre plass på risiko-toppen kom personer fra resten av Afrika.


Ja, det udelukker vel spritkørsel som årsag til stigningen?

Ugens foto.

Filed under: Blogs Foreign English, Muslim World, Terrorism — Skjoldungen @ 21:01

Og nej, Hodja er ikke med denne gang.

Fra “The Religion of Peace”:

Tidligere på måneden blev to gejstlige fra en verdensreligion dræbt ved en ulykke mens de var ved at samle en bombe inde i deres gudshus. Vi vil ikke fortælle hvilken religion, men lad os bare nævne at ingen var spor overraskede.

Hodja og ….

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 15:53

Hej Hodja. Hvem er pigen du griser dig til med?

Scissors Beat Paper

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 15:33

Redaktionsmøde på Margrethe Monika S. Hansens blog

Filed under: Islam — Hodja @ 13:40

Lægeerklæringer og humanitær opholdstilladelse

Ifølge Nyhedsavisen den 6. december 2007 vil Dansk Folkeparti nu have undersøgt, om læger snyder med lægeerklæringer for at hjælpe asylansøgere, der søger humanitær opholdstilladelse.

Integrationsministeren og Lægeforeningen afviser ikke at deltage. Såfremt en sådan undersøgelse iværksættes, er der måske grund til at skyde den i gang med at se på nogle milestene i lægernes forudsætninger for at skrive erklæringer vedr. psykisk lidelse hos asylansøgere. Fokus i debatten har været, at læger tilsyneladende skønner forskelligt m.h.t. om den pågældende person, der søger humanitær opholdstilladelse, er psykotisk eller ej. Det er i denne sondring, vi finder den gordiske knude, som jeg i det følgende vil forsøge at hugge over………

Kronik i Ugeskrift for Læger af Speciallæge Ebbe Munk-Andersen, Dansk Røde Kors, Asylafdelingen.

Mere islam

Professor Jørgen Lyngbye skriver i Ugeskrift for Læger

Ugeskriftet nr. 26 refererer Jyllands-Postens artikel af den 15. juni 2008, hvor læge på Herlev Hospital, Imran Rashid (IR), bl.a. udtaler, at »der er ved at indsnige sig en diskriminerende holdning til læger med indvandrerbaggrund blandt andre læger. Det sår tvivl om, hvorvidt de læger er i stand til at give alle patienter en lige behandling«.

Jeg er nævnt i artiklen og vil gerne understrege følgende: For mit vedkommende drejer den sag sig udelukkende om forsøg på censur af religionskritik fra IR’s side ved at afspore diskussionen. Jeg har aldrig udtalt mig om forskelsbehandling af patienter, men har tværtimod flere gange skrevet om betydningen af ens og ligeværdig behandling af patienter på danske sygehuse.

Den aktuelle sag drejer sig imidlertid udelukkende om tolkning af den hellige bog Koranen.

Baggrunden var en anmeldelse af Ayaan Hirsi Alis seneste bog i Ugeskrift for Læger den 21. april 2008. Her beskrev Annette Schmidt (AS) loyalt indholdet i Hirsi Alis bog. Det affødte et personligt angreb på AS, hvor målet for en eventuel kritik naturligvis skulle have været Hirsi Ali. Som et svar på det fejlplacerede angreb anførte jeg den 26. maj 2008 i et indlæg sammesteds nogle etablerede fakta herunder citater fra Koranen, der påbyder troende muslimer at bekæmpe vantro ikkemuslimer.

Selv om jeg er agnostiker, har jeg haft lejlighed til at læse mange tekster og bøger om såvel kristendommen som islam og buddhismen.

Sagt i yderste korthed fremhæver alle ledende autoriteter i islam, at Koranen er Allahs direkte diktat til Muhammed og derfor et katalog over, hvilket liv og hvilke handlinger Allah forventer af de rettroende muslimer.

Jeg har nøje fulgt religiøse udsagn og den religiøse debat her i Danmark. Det er mange gange fremhævet af danske muslimer, at Koranen, som anført, er Guds/Allahs ord, som ikke kan ændres. Den enkelte muslim står derfor i en »alt eller intet«-situation. Han eller hun kan naturligvis ikke vilkårligt »plukke« de passager ud, som ikke tiltaler vedkommende. Kun uklare udsagn kan »fortolkes«.

Jeg havde naturligvis forventet et modsvar på mit indlæg, Men jeg havde bestemt ikke ventet det i form af IR’s indlæg i Ugeskrift for Læger den 9. juni 2008. Det benytter den retoriske taktik, der betegnes argumentum ad hominem, dvs. at der i stedet for saglig argumentation fremsættes beskyldninger mod modparten som eksempelvis en dum eller usympatisk person. Han anfører f.eks. at undertegnede »med den store pensel maler et skrækbillede af den muslimske horde« m.m. Men det såkaldte »skrækbillede« er jo ikke noget, som jeg har fundet på, det er Guds, dvs. Allahs, direkte ord og anvisninger til IR og andre muslimer. Det interessante ved hans indlæg er derfor, at han de facto subjektivt fjerner de Guds ord, dvs. de passager i Koranen, som han ikke bryder sig om, for at få islam til at passe med sit verdensbillede. Hvis han åbent havde fremlagt dette i sit modsvar og argumenteret sagligt, havde der været en god basis for fortsat diskussion.

Saglig diskussion om religiøse emner, herunder islam og Koranens indhold, har naturligvis intet med diskrimination at gøre. Jeg har taget Allahs ord i den hellige bog alvorligt. Det modsatte kunne muligvis opfattes som diskriminerende.

Sjælden indsigt i Ugeskrift for Læger

Filed under: Immigration — Tags: — Hodja @ 13:09

I en anmeldelse af bogen ‘Destination Integration’ bringer anmelderen denne konklusion frem vedrørende det at emigrere til fremmede lande.

“Hvis man skal sammenfatte forfatterens hovedtese, er den, at man skal undgå navlebeskuende, isolerende selvoptagethed og grublen og i stedet se at komme ud og dele livet med omverden så hurtigt som muligt.”  

Det må antages at være et enkeltstående tilfælde – næste gang UfL omtaler indvandrere og asyl-ansøger, vil konklusionen med største sandsynlighed være gået i glemmebogen igen.

Destination Integration; Hansen LK Troubador publishing ltd, 2007 188 sider. Pris: 12,95 GBP ISBN: 978-1906221-034.

Kan grise flyve?

Filed under: Asien, Grisobarium — Hodja @ 12:56

Måske ikke – men de kan løbe.

Diverse nyheder

Nyhederne vælter ind – det er umuligt at skrive om alt:

Whites fear discrimination by public services. Almost one in three white people believe they are the victims of racial prejudice, a Government study has found.

Random House accused of cowardice after withdrawing The Jewel of Medina amid fears of Muslim controversy. Og: Cancelled Novel about Mohammed’s Wife Highlights The “Sensitivity” Syndrome.

Newham councillor Alan Craig has accused Tablighi Jamaat, the controversial Islamic sect that wants to build Europe’s largest mosque at West Ham close to the site of the 2012 Olympics, of breaking its promises about keeping local people informed.

A 13-year-old boy has been arrested after police found an assassin’s armoury at his home.

Saudi authorities arrested an imam – Islamic preacher – who is suspected of carrying out several burglaries, a press report said on Tuesday.

Nigeria: A 50-year-old Muslim man, who allegedly made a blasphemous statement against Prophet Muhammad, was beaten to death in Kano on Saturday.

Thailand: A nine-year-old girl, her young brother and their father all were shot dead while the mother was critically wounded early Tuesday when insurgents ambushed their pick-up truck, police said.

Løgn, forbandet løgn og islam.

Gujarat riots and the history of incessant Muslim Violence against Hindus.

SON OF HAMAS LEADER SPEAKS OUT AGAINST ISLAM

Fremmedfjendsk og afstumpet parti har nu støtte fra 16,1 pct.

Filed under: Politisk korrekte — ManInBurka© @ 11:04

Markant fremgang til DF i ny meningsmåling. Sommerens udlændinge- og EU-debat giver tilsyneladende pote for Dansk Folkeparti.

Læs videre her

Hvad sløret gemte – om at “tabe ansigt”.

Filed under: Danmark, EU, Indvandring, Islam, Muslim World, Politisk korrekte, Shariah, Tørklæde, Tortur — Tags: — Skjoldungen @ 11:04

Efter EF-Domstolens kendelse vil antallet af tvangægteskaber eksplodere. Måske skulle man blive plastik-kirurg?

Hvad gør en mand, når han frier til sin udkårne og får en kurv? – Tjaeh….hvis man er sådan en gennemsnitlig, pæredansker med hang til øl og flæskesteg går man vel ud og drikker sig en solid kæp i øret.  Anderledes hvis man tilhører en kult hvor den slags er Haram. Her opnår man ikke respekt i karaft af sin personlighed og vandel, men ved vold. Og her må man for alt i verden ikke “tabe ansigt”. Altså hvis man er “mand”. Med kvinder forholder det sig derimod omvendt: skulle den af familien udpegede genstand vise sig modvillig – eller falde om af grin – kan hun imødese visse vanskeligheder med at holde masken og lægge ansigtet i de rette folder.

Den forsmåede bejler kan dog også gribe til flasken. Ikke med øl eller snaps, men med syre eller benzin. Det anses nemlig for passende og kan styrke ens “respekt” og almindelige omdømme:


Hat tip: Akte Islam.

Opdatering: Double blow for teenage wife

Kvindelig journalist har respekt for kvindeundertrykkelse

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 10:56

I am appalled by the fact that some countries, including Saudi Arabia, have sent male-only teams to the games. But for these women, combining their religious beliefs with their athletic ambitions, I have nothing but respect.

Læs videre her

Salaam Halal Insurance

Filed under: Islam — ManInBurka© @ 10:38

Salaam Halal Insurance provides the same services as conventional companies but it is compliant with Islamic law. This means it cannot invest in any organisation associated with gambling, alcohol or pork. It is also not allowed to take financial risks or speculate with revenue.

Læs videre her

Det er også mere fornuftigt at investerer i våbenindustri, tobaksvirksomheder, børnearbejde, kemikalievirksomheder etc etc

Demografiske ændringer i Rusland

Filed under: Demografi, Europa, Evidens, Islam, Sovjet/Rusland — Tags: — Hodja @ 08:54

The Muslim population of Russia has gone up 40% since 1989.

Meanwhile the Russian population of Russia has gone down. There are now 25 million Muslims in Russia. And the Central and East European Affairs editor of The Economist has suggested in print that by 2015, 40% of the Russian army may be Muslim.

What do the Russians intend to do about this? Anything? Nothing?

Læs mere på Jihad-Watch